Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналітичні таблиці щодо стану здійснення правосуддя за 2017 рік

1. Кількість справ та матеріалів, що надійшли до апеляційних та місцевих судів 

1.1 Надходження справ і матеріалів до місцевих загальних судів 

1.1.1. Середньомісячне надходження на одного суддю місцевого загального суду

1.2. Надходження справ та матеріалів до апеляційних загальних судів 2017 рік

1.2.1. Середньомісячне надходження на одного суддю апеляційного загального суду на 2017 рік

1.3. Надходження справ і матеріалів до окружних та апеляційних адміністративних судів

1.3.1 Середньомісячне надходження справ та матеріалів на одного суддю окружного та апеляційного адміністративного суду

1.4. Надходження справ і матеріалів до місцевих та апеляційних господарських судів на 2017 рік

1.5. Кількість розглянутих апеляційними та місцевими судами справ та матеріалів

1.5.1. Оперативність розгляду справ місцевими загальними судами

1.5.2. Оперативність розгляду справ окружними адміністративними судами

1.6.1. Кількість справ і матеріалів, що знаходились на розгляді у місцевих загальних судах

1.6.2. Кількість справ і матеріалів, що знаходились на розгляді в апеляційних загальних судах

1.6.3. Кількість справ і матералів, що знаходились на розгляді в окружних та апеляційних адміністративних судах

1.6.4. Кількість справ і матеріалів, що знаходились на розгляді в місцевих та апеляційних господарських судах

2.1. Розгляд місцевими загальними судами кримінальних справ

2.1.1. Розгляд місцевими загальними судами справ кримінального провадження (КП К України, 2012 рік) 

2.2. Кількість кримінальних справ, повернених судами першої інстанції

2.3. Кримінальні справи, призначені до розгляду призначені до розгляду місцевими загальними судами з порушенням строків, передбачених КПК УКраїни

2.4. Кількість нерозглянутих справ кримінального провадження місцевими загальними судами

3.1. Розгляд адміністративних справ місцевими загальними та окружними адміністративними судами (за категоріями справ)

3.2.1. Кількість адміністративних справ, провадження в яких закінчено місцевими загальними судами, у тому числі  понад строки, встановлені КАС України 

3.2.2. Кількість адміністративних  справ, провадження в яких закінчено окружними адміністративними судами, у тому числі  понад строки, встановлені КАС України 

3.3.1. Кількість нерозглянутих адміністративних справ місцевими загальними судами 

3.3.2. Кількість нерозглянутих адміністративних справ окружними адміністративними судами

4.1. Розгляд місцевими загальними судами справ та матеріалів у порядку цивільного судочинства

4.2. Кількість розглянутих місцевими загальними судами справ і заяв в порядку цивільного судочинства понад строки, встановлені ЦПК України

4.3. Кількість нерозглянутих місцевими загальними судами цивільних справ позовного та окремого провадження

5.1. Розгляд місцевими судами справ про адміністративні  правопорушення

5.2. Кількість осіб, щодо яких розглянуто справи про адміністративні правопорушення  

5.3. Інформація щодо розгляду місцевими загальними судами справ про адміністративні правопрушення  та перегляд в порядку апеляції справ про адміністративні правопорушення 

6.1. Розгляд місцевими господарськими судами справ

6.2. Кількість розглянутих місцевими господарськими судами справ, понад строки, встановлені ГПК України

6.3. Кількість нерозглянутих місцевими господарськими судами справ

6.4. Загальна кількість справ про відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами, які знаходились на розгляді у місцевих господарських судах

7.1. Якість розгляду  кримінальних справ місцевими загальними судами. Результати перегляду апеляційними судами вироків місцевих судів (за кількістю осіб)

7.2. Результати перегляду апеляційними судами ухвал (постанов) місцевих судів у кримінальних справах

7.3. Результати перегляду апеляційними судами вироків місцевих судів (за кількістю осіб) у справах про злочини, вчинені неповнолітніми

8.1. Якість розгляду адміністративних справ місцевими загальними судами

8.2. Якість розгляду адміністративних справ окружними адміністративними судами

8.3. Результати перегляду апеляційними судами ухвал, постановлених місцевими загальними судами в адміністративних справах

8.4. Результати перегляду апеляційними судами ухвал, постановлених окружними адміністративними судами

9.1. Якість розгляду місцевими загальними судами цивільних справ

9.2. Результати перегляду апеляційними судами ухвал у цивільних справах, постановлених місцевими загальними судами 

10.1. Якість розгляду господарських справ місцевими господарськими судами

11.1. Види кримінального покарання (за вироками, що набрали законної сили у звітному періоді)