Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Загальний класифікатор спеціалізацій суддів та категорій справ

Додаток № 1
до наказу ДСА України
№ 622 від 21.12.2018
(зі змінами і доповненнями,
внесеними наказами ДСА України
№ 984 від 10.10.2019,
№ 209 від 30.04.2020)
Загальний класифікатор спеціалізацій суддів та категорій справ
Код Спеціалізація Категорії справ  
 
1 Адміністративне судочинство    
101000000   Справи щодо виборчого процесу та референдуму, зокрема щодо  
101010000   виборів народних депутатів України, з них  
101010100   формування складу виборчих комісій  
101010200   висування та реєстрації кандидатів  
101010300   уточнення списків виборців  
101010400   інформаційного забезпечення виборів  
101010500   проведення передвиборної агітації  
101010600   оскарження результатів виборів  
101020000   виборів Президента України, з них  
101020100   формування складу виборчих комісій  
101020200   висування та реєстрації кандидатів  
101020300   уточнення списків виборців  
101020400   інформаційного забезпечення виборів  
101020500   проведення передвиборної агітації  
101020600   оскарження результатів виборів  
101030000   місцевих виборів, з них  
101030100   формування складу виборчих комісій  
101030200   висування та реєстрації кандидатів  
101030300   уточнення списків виборців  
101030400   інформаційного забезпечення виборів  
101030500   проведення передвиборної агітації  
101030600   оскарження результатів виборів  
101040000   всеукраїнського та місцевого референдумів, з них  
101040100   ініціювання та призначення референдуму  
101040200   формування складу комісій із референдуму  
101040300   уточнення списків виборців  
101040400   проведення агітації під час ініціювання та підготовки референдуму  
101040500   оскарження результатів референдуму  
102000000   Справи щодо захисту політичних (крім виборчих) та громадянських прав, зокрема щодо  
102010000   забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів  
102020000   забезпечення права особи на доступ до публічної інформації  
102030000   забезпечення прав на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації  
102040000   забезпечення прав на свободу думки і слова  
102050000   встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань  
102060000   усунення перешкод та заборону втручання у здійснення свободи мирних зібрань  
102070000   реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства  
102080000   реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства  
102090000   реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання, з них:  
102090100   облік внутрішньо переміщених осіб  
102090200   щодо в’їзду (виїзду) на тимчасово окуповану територію  
103000000   Справи щодо статусу народного депутата України, депутата місцевої ради, організації діяльності представницьких органів влади, з них  
103010000   статусу народного депутата України (крім дострокового припинення повноважень народного депутата України)  
103020000   про дострокове припинення повноважень народного депутата України  
103030000   про статус депутатів місцевих рад  
104000000   Справи з приводу забезпечення функціонування органів прокуратури, адвокатури, нотаріату та юстиції (крім категорій 107000000), зокрема у сфері  
104010000   прокуратури  
104020000   адвокатури  
104030000   нотаріату  
104040000   надання безоплатної правничої допомоги  
105000000   Справи щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів  
106000000   Справи, що виникають з відносин публічної служби, зокрема справи щодо  
106010000   прийняття громадян на публічну службу, з них  
106010100   проведення очищення влади (люстрації)  
106020000   проходження служби, з них  
106020100   проведення очищення влади (люстрації)  
106030000   звільнення з публічної служби, з них  
106030100   проведення очищення влади (люстрації)  
107000000   Справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з них: Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 15 вересня 2021 року № 322
107010000   оскарження актів, дій чи бездіяльності Президента України, з них Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
107010100   справи, що виникають з відносин публічної служби Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
107020000   оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої ради правосуддя, з них:  
107020100   про відмову у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду  
107020200   рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді  
107020300   рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора  
107020400   рішень про звільнення судді з посади  
107020500   рішень про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності  
107020600   рішень про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності  
107020700   рішень про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя в порядку дисциплінарної відповідальності  
107020800   рішень про переведення судді  
107030000   оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, з них:  
107030100   щодо порушення процедури проведення кваліфікаційного іспиту щодо кандидата на посаду судді  
107030200   рішень, ухвалених за результатами проведення кваліфікаційного оцінювання  
107040000   оскарження актів, дій чи бездіяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Видалено наказом Державної судової адміністрації України від 15 вересня 2021 року № 322
107050000   оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, з них: Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
107050100   справи, що виникають з відносин публічної служби Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
107060000   Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів, які обирають (призначають), звільняють, оцінюють членів Вищої ради правосуддя, з них: Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 15 вересня 2021 року № 322
107060100   щодо питань обрання (призначення), звільнення членів Вищої ради правосуддя; Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 15 вересня 2021 року № 322
107060200   щодо оцінювання членів Вищої ради правосуддя Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 15 вересня 2021 року № 322
108000000   Справи з приводу реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової політики, зокрема щодо  
108010000   організації господарської діяльності, з них  
108010100   державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  
108010200   дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування видів господарської діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення і застосування національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
108020000   митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі щодо  
108020100   визначення коду товару за УКТЗЕД  
108020200   визначення митної вартості товару  
108030000   здійснення публічних закупівель, з них  
108030100   закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони  
108040000   державного регулювання цін і тарифів  
108050000   управління об’єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об’єктів права державної та комунальної власності  
108060000   реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі у сфері  
108060100   електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії  
108060200   житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання  
108070000   валютного регулювання і валютного контролю, з них  
108070100   за участю органів доходів і зборів  
108080000   грошового обігу та розрахунків, з них  
108080100   за участю органів доходів і зборів  
108090000   бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу  
108100000   державного регулювання ринків фінансових послуг, з них  
108100100   операцій із цінними паперами  
108110000   гарантування вкладів фізичних осіб  
108120000   процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, Державною аудиторською службою України, державного фінансового контролю  
109000000   Справи з приводу регулюванню містобудівної діяльності та землекористування, зокрема у сфері  
109010000   містобудування; архітектурної діяльності  
109020000   землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, з них  
109020100   з питань здійснення публічно-владних управлінських функцій з розпорядження земельними ділянками  
109030000   примусового відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності  
109040000   державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки)  
110000000   Справи з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема щодо  
110010000   забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами  
110020000   особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених законом  
111000000   Справи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо  
111010000   реалізації податкового контролю  
111020000   погашення податкового боргу, з них  
111020100   передачі майна у податкову заставу  
111020200   застосування адміністративного арешту коштів та/або майна  
111020300   стягнення податкового боргу  
111030000   адміністрування окремих податків, зборів, платежів, з них  
111030100   податку на прибуток підприємств  
111030200   податку на доходи фізичних осіб  
111030300   податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції), зупинення реєстрації податкових накладних)  
111030400   податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції)  
111030500   бюджетного відшкодування з податку на додану вартість  
111030600   зупинення реєстрації податкових накладних  
111030700   акцизного податку, крім акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  
111030800   акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  
111030900   екологічного податку  
111031000   рентної плати, з них  
111031001   рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин  
111031002   рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин  
111031003   рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України  
111031004   рентної плати за спеціальне використання води;  
111031005   рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів  
111031006   рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України  
111031100   податку на майно, з них  
111031101   податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  
111031102   транспортного податку  
111031200   плати за землю  
111031300   туристичного збору  
111031400   збору за місця для паркування транспортних засобів  
111031500   мита  
111040000   звернень органів доходів і зборів, у тому числі щодо  
111040100   визнання оспорюваних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними  
111040200   стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами  
111040300   припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи–підприємця)  
111050000   трансферного ціноутворення  
111060000   збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших зборів  
112000000   Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо  
112010000   управління, нагляду, контролю та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з них  
112010100   загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі  
112010101   у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності  
112010102   від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності  
112010103   медичного  
112010104   загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття  
112010200   загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, з них  
112010201   осіб, звільнених з публічної служби  
112010202   дітей війни  
112010203   громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  
112010204   внутрішньо переміщених осіб  
112020000   нагляду та контролю у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування  
112030000   соціального захисту (крім соціального страхування), з них  
112030100   осіб, звільнених з публічної служби  
112030200   дітей війни  
112030300   громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  
112030400   сімей із дітьми  
112030500   осіб з інвалідністю  
112030600   внутрішньо переміщених осіб  
112040000   праці, зайнятості населення, у тому числі  
112040100   праці  
112040200   зайнятості населення, з них  
112040201   зайнятості осіб з інвалідністю  
112040202   внутрішньо переміщених осіб  
112050000   публічної житлової політики  
113000000   Справи щодо забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема щодо  
113010000   запобігання та припинення протиправної діяльності товариств, установ, інших організацій, яка посягає на конституційний лад, права і свободи громадян  
113020000   перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України, з них  
113020100   примусового повернення в країну походження або третю країну іноземців та осіб без громадянства  
113020200   примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України, їхнього затримання  
113030000   біженців  
113040000   охорони праці  
113050000   охорони здоров’я, з них  
113050100   медико-соціальної експертизи  
113060000   цивільного захисту  
113070000   дорожнього руху, транспорту та перевезення пасажирів, з них  
113070100   дорожнього руху  
113070200   транспорту та перевезення пасажирів  
114000000   Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
115000000   Інші справи Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
2 Господарське судочинство    
200000000   Справи позовного провадження  
201000000   Справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на нерухоме майно (крім землі), з них  
201010000   про державну власність, з них  
201010100   щодо реєстрації або обліку прав на майно
 
201010200   щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності  
201010300   щодо визнання права власності  
201010400   щодо усунення перешкод у користуванні майном  
201010500   щодо оренди  
201020000   про комунальну власність, з них  
201020100   щодо реєстрації або обліку прав на майно  
201020200   щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності  
201020300   щодо визнання права власності  
201020400   щодо усунення перешкод у користуванні майном  
201020500   щодо оренди  
201030000   про приватну власність, з них  
201030100   щодо реєстрації або обліку прав на майно  
201030200   щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності  
201030300   щодо визнання права власності  
201030400   щодо витребування майна із чужого незаконного володіння  
201030500   щодо усунення перешкод у користуванні майном  
201030600   щодо самочинного будівництва  
201040000   щодо речових прав на чуже майно, з них  
201040100   щодо володіння чужим майном  
201040200   щодо сервітутів  
202000000   Справи у спорах, що виникають із земельних відносин, з них  
202010000   щодо припинення права власності на земельну ділянку  
202020000   щодо припинення права користування земельною ділянкою, з них  
202020100   щодо припинення права оренди  
202030000   щодо земельних сервітутів  
202040000   щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)  
202050000   щодо права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)  
202060000   щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності на земельну ділянку  
202070000   щодо визнання незаконним акта, що порушує право користування земельною ділянкою, з них  
202070100   щодо визнання незаконним акта, що порушує право оренди  
202080000   щодо визнання права власності на земельну ділянку Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
202090000   щодо усунення порушення прав власника Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
202100000   щодо відшкодування шкоди, збитків Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
202110000   щодо стягнення штрафних санкцій Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
202120000   щодо невиконання або неналежного виконання зобов’язань Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
202120100   що виникають з договорів купівлі-продажу Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
202120200   що виникають з договорів оренди Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
203000000   Справи у спорах щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, з них  
203010000   щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок  
203020000   щодо торговельної марки (знака для товарів і послуг), з них  
203020100   щодо визнання торговельної марки добре відомою  
203020200   щодо комерційного найменування  
203030000   щодо права попереднього користування  
203040000   щодо авторських та суміжних прав, з них  
203040100   колективного управління майновими правами автора та суміжними правами  
204000000   Справи у спорах щодо захисту ділової репутації  
205000000   Справи у спорах щодо застосування антимонопольного та конкурентного законодавства, з них  
205010000   щодо захисту економічної конкуренції, з них  
205010100   щодо антиконкурентних узгоджених дій  
205020000   щодо зловживання монопольним (домінуючим) становищем  
205030000   щодо антиконкурентних дій органів влади  
205040000   щодо захисту від недобросовісної конкуренції  
206000000   Справи у спорах щодо цінних паперів  
207000000   Справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, з них  
207010000   оскарження рішень загальних зборів учасників товариств, органів управління  
207020000   визнання недійсними установчих документів, внесення змін до них  
207030000   пов’язані з діяльністю органів управління товариства  
207040000   пов’язані з правами на акції, частку у статутному капіталі  
207050000   визнання недійсними господарських договорів, пов’язаних з реалізацією корпоративних прав  
207060000   внесення змін у реєстр акціонерів та оскарження дій реєстратора  
207070000   про відшкодування збитків, завданих юридичній особі діями (бездіяльністю) її посадової особи Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
208000000   Справи у спорах між юридичною особою та її посадовою особою про відшкодування збитків, завданих юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи Видалено наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
209000000   Справи у спорах, що виникають з правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав в юридичній особі Видалено наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
208000000   Справи у спорах щодо приватизації майна, з них Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
208010000   щодо укладення, зміни, розірвання, виконання договорів купівлі-продажу та визнання їх недійсними Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
208020000   щодо визнання недійсними актів Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
208030000   щодо притягнення до відповідальності за порушення законодавства про приватизацію Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
209000000   Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів (крім категорій 201000000-208000000), з них Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
209010000   купівлі-продажу, з них Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
209010100   поставки товарів, робіт, послуг, з них Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
209010101   енергоносіїв Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
209020000   оренди Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
209030000   лізингу Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
209040000   підряду, з них Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
209040100   будівельного підряду Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
209050000   надання послуг Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
209060000   перевезення, транспортного експедирування, з них Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
209060100   залізницею, з них Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
209060101   втрата, пошкодження, псування вантажу Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
209070000   страхування Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
209080000   банківської діяльності, з них Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
209080100   кредитування, з них Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
209080101   забезпечення виконання зобов’язання Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
209090000   доручення, комісії, управління майном Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
209100000   зберігання Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
209110000   спільної діяльності Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
209120000   зовнішньоекономічної діяльності, з них Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
209120100   із залученням іноземних інвестицій Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
210000000   Справи у спорах, щодо недоговірних зобов’язань, з них Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
210010000   спонукання виконати або припинити певні дії Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
210020000   повернення безпідставно набутого майна (коштів) Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
210030000   про відшкодування шкоди Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
211000000   Справи у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб'єктів господарювання та їхніх органів, посадових та службових осіб у сфері організації та здійснення господарської діяльності Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
212000000   Справи про банкрутство, з них: Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984, викладено у новій редакції наказом Державної судової адміністрації України від 30 квітня 2020 року № 209
212010000   банкрутство юридичної особи Викладено у новій редакції наказом Державної судової адміністрації України від 30 квітня 2020 року № 209
212020000   неплатоспроможність фізичної особи Викладено у новій редакції наказом Державної судової адміністрації України від 30 квітня 2020 року № 209
212030000   неплатоспроможність фізичної особи-підприємця Викладено у новій редакції наказом Державної судової адміністрації України від 30 квітня 2020 року № 209
212040000   грошові вимоги кредитора до боржника Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984, викладено у новій редакції наказом Державної судової адміністрації України від 30 квітня 2020 року № 209
212050000   майнові спори, стороною в яких є боржник, з них: Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984, викладено у новій редакції наказом Державної судової адміністрації України від 30 квітня 2020 року № 209
212050100   спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984, викладено у новій редакції наказом Державної судової адміністрації України від 30 квітня 2020 року № 209
212050200   спори про визнання недійсними правочинів, укладених боржником Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984, викладено у новій редакції наказом Державної судової адміністрації України від 30 квітня 2020 року № 209
212050300   спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984, викладено у новій редакції наказом Державної судової адміністрації України від 30 квітня 2020 року № 209
212050400   про стягнення заробітної плати Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984, викладено у новій редакції наказом Державної судової адміністрації України від 30 квітня 2020 року № 209
212050500   про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984, викладено у новій редакції наказом Державної судової адміністрації України від 30 квітня 2020 року № 209
212060000   затвердження плану санації або плану реструктуризації боргів боржника Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984, викладено у новій редакції наказом Державної судової адміністрації України від 30 квітня 2020 року № 209
212070000   справи за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984, викладено у новій редакції наказом Державної судової адміністрації України від 30 квітня 2020 року № 209
212080000   визнання недійсними результатів аукціону, з них: Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984, викладено у новій редакції наказом Державної судової адміністрації України від 30 квітня 2020 року № 209
212080100   щодо визнання недійсним правочину, вчиненого з порушенням порядку підготовки та проведення аукціону Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984, викладено у новій редакції наказом Державної судової адміністрації України від 30 квітня 2020 року № 209
212090000   діяльність арбітражного керуючого Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984, викладено у новій редакції наказом Державної судової адміністрації України від 30 квітня 2020 року № 209
212100000   щодо припинення повноважень керівника або органу управління боржника Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984, викладено у новій редакції наказом Державної судової адміністрації України від 30 квітня 2020 року № 209
212110000   скасування арештів майна, звільнення активів боржника Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984, викладено у новій редакції наказом Державної судової адміністрації України від 30 квітня 2020 року № 209
212120000   скарги на рішення, дії чи бездіяльність державних та інших органів Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984, викладено у новій редакції наказом Державної судової адміністрації України від 30 квітня 2020 року № 209
212130000   інші вимоги до боржника Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984, викладено у новій редакції наказом Державної судової адміністрації України від 30 квітня 2020 року № 209
221000000   Справи наказного провадження  
231000000   Справи щодо оскарження рішень третейських судів та про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів  
231010000   справи про скасування рішення третейського суду  
231020000   справи про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду  
241000000   Інші справи  
3 Цивільне судочинство    
300000000   Справи позовного провадження  
301000000   Справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на нерухоме майно (крім землі), з них:  
301010000   про державну власність  
301010100   щодо реєстрації або обліку прав на майно
 
301010200   щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності  
301010300   щодо визнання права власності  
301010400   щодо усунення перешкод у користуванні майном  
301020000   про комунальну власність  
301020100   щодо реєстрації або обліку прав на майно
 
301020200   щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності  
301020300   щодо визнання права власності  
301020400   щодо усунення перешкод у користуванні майном  
301030000   про приватну власність, з них:  
301030100   щодо реєстрації або обліку прав на майно  
301030200   щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності  
301030300   визнання права власності  
301030400   витребування майна із чужого незаконного володіння  
301030500   усунення перешкод у користуванні майном  
301030600   спори про самочинне будівництво  
301040000   про речові права на чуже майно, з них:  
301040100   спори про володіння чужим майном  
301040200   спори з приводу сервітутів  
302000000   Справи у спорах, що виникають із земельних відносин, з них:  
302010000   спори про припинення права власності на земельну ділянку  
302020000   щодо припинення права користування земельною ділянкою, з них  
302020100   щодо припинення права оренди  
302030000   спори щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)  
302040000   спори про право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)  
302050000   визнання незаконним акта, що порушує право власності на земельну ділянку  
302060000   визнання права власності на земельну ділянку  
302070000   щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою  
302080000   що виникають з договорів купівлі-продажу  
302090000   що виникають з договорів оренди  
303000000   Справи у спорах щодо прав інтелектуальної власності, з них:  
303010000   щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок  
303020000   щодо торговельної марки (знака для товарів і послуг)  
303030000   щодо авторських прав  
303040000   щодо суміжних прав  
304000000   Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів (крім категорій 301000000-303000000), з них  
304010000   купівлі-продажу  
304020000   дарування  
304030000   оренди  
304040000   лізингу  
304050000   підряду  
304060000   довічного утримання  
304070000   надання послуг  
304080000   страхування, з них  
304080100   спори про відшкодування шкоди, заподіяної від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності  
304090000   позики, кредиту, банківського вкладу, з них  
304090100   іпотечного кредиту  
304090200   споживчого кредиту  
304090300   інших видів кредиту  
305000000   Справи у спорах про недоговірні зобов’язання, з них  
305010000   про відшкодування шкоди, з них  
305010100   фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення  
305010200   завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, крім відшкодування шкоди на виробництві  
305010300   завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду  
305010400   завданої майну фізичних або юридичних осіб  
305010500   завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища  
305010600   завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)  
305010700   завданої державі внаслідок корупційного правопорушення  
305010800   завданої фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб’єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції  
305010900   завданої внаслідок ДТП  
305011000   завданої внаслідок вчинення домашнього насильства  
305020000   про спонукання виконати або припинити певні дії  
305030000   про повернення безпідставно набутого майна (коштів)  
306000000   Справи у спорах про захист немайнових прав фізичних осіб, з них  
306010000   про захист честі, гідності та ділової репутації, з них:  
306010100   до засобів масової інформації  
307000000   Справи у спорах, що виникають із відносин спадкування, з них  
307010000   за заповітом  
307020000   за законом.  
308000000   Справи у спорах, що виникають із житлових відносин, з них  
308010000   про виселення (вселення)  
308020000   про стягнення плати за користування житлом  
308030000   про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням  
309000000   Справи про визнання необґрунтованими активів та їх витребування  
310000000   Справи у спорах, що виникають із сімейних відносин, з них  
310010000   про розірвання шлюбу  
310020000   про стягнення аліментів  
310030000   про встановлення батьківства або материнства  
310040000   про позбавлення батьківських прав  
310050000   про визнання шлюбного договору недійсним  
310060000   про повернення дітей до країни постійного місця проживання.  
310070000   надання дозволу на виїзд неповнолітньої дитини за межі України  
311000000   Справи у спорах, що виникають із трудових правовідносин, з них  
311010000   про поновлення на роботі, з них  
311010100   у зв’язку зі звільненням за вчинення дисциплінарного проступку  
311010200   у зв’язку з іншими підставами звільнення за ініціативою роботодавця  
311020000   про виплату заробітної плати  
311030000   про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівниками державним підприємству, установі, організації  
312000000   Справи у спорах, пов’язаних із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів»  
313000000   Справи про звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису)  
314000000   Інші справи позовного провадження Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
321000000   Справи наказного провадження  
321010000   Справи щодо стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати  
321020000   Справи про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника  
321030000   Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості  
321040000   Справи щодо стягнення аліментів у розмірі на одну дитину - однієї чверті, на двох дітей - однієї третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину, якщо ця вимога не пов'язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб  
321050000   Справи щодо стягнення аліментів у твердій грошовій сумі в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов'язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб  
321060000   Справи щодо повернення вартості товару неналежної якості, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили, про встановлення факту продажу товару неналежної якості, ухвалене на користь невизначеного кола споживачів  
321070000   Справи до юридичної особи або фізичної особи - підприємця про стягнення заборгованості за договором (іншим, ніж про надання житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення), укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб  
331000000   Справи окремого провадження  
331010000   Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, з них:  
331010100   про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи  
331010200   про визнання фізичної особи недієздатною  
331010300   про поновлення цивільної дієздатності  
331020000   Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності  
331030000   Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою  
331040000   Справи про скасування рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою  
331050000   Справи про усиновлення, з них:  
331050100   усиновлення громадянами України, що проживають на території України  
331050200   усиновлення громадянами України, що проживають за межами території України та іноземцями  
331060000   Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, з них:  
331060100   факту народження, з них:  
331060101   на тимчасово окупованій території України  
331060200   факту смерті, з них:  
331060201   на тимчасово окупованій території України  
331060300   інших фактів, з них:.  
331060301   на тимчасово окупованій території України  
331070000   Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі  
331080000   Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність  
331090000   Справи про визнання спадщини відумерлою  
331100000   Справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку  
331200000   Справи про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу  
331300000   Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб  
331400000   Справи, що виникають із сімейних правовідносин, з них:  
331410000   про надання права на шлюб  
331420000   про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей  
331430000   про розірвання шлюбу за заявою подружжя, якщо один з нього засуджений до позбавлення волі  
331440000   про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя  
331500000   Справи про видачу і продовження обмежувального припису  
331600000   Інші справи окремого провадження Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
341010000   Справи про оскарження рішень третейських судів  
341020000   Справи про оспорювання рішень міжнародних арбітражів  
341030000   Справи про визнання та надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду  
341040000   Справи щодо визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню  
341050000   Справи про визнання та надання дозволу на примусове виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, з них:  
341050100   про визнання і надання дозволу на добровільне виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу  
341050200   про надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо місце арбітражу знаходиться на території України  
341060000   Справи за заявою про надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів  
351000000   Інші справи  
4 Кримінальне судочинство    
401000000 Слідчий суддя Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про  
401020000   привід  
401030000   накладення грошового стягнення  
401040000   скасування накладення грошового стягнення  
401050000   тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом  
401060000   продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом  
401070000   встановлення процесуальних строків  
401080000   відсторонення від посади  
401090000   продовження строку відсторонення від посади  
401100000   поміщення особи до приймальника-розподільника для дітей  
401110000   скасування поміщення особи до приймальника-розподільника для дітей  
401120000   продовження поміщення особи до приймальника-розподільника для дітей  
401130000   проведення експертизи  
401140000   застосування запобіжних заходів  
401140100   особисте зобов'язання  
401140200   особиста порука  
401140300   тримання під вартою  
401140400   домашній арешт  
401140500   застава  
401140600   передання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників  
401140700   передання неповнолітнього, який виховується в дитячій установі під нагляд адміністрації цієї установи  
401150000   зміну запобіжного заходу  
401160000   скасування запобіжного заходу  
401170000   продовження строку тримання особи під домашнім арештом  
401180000   звернення застави в дохід держави  
401190000   дозвіл на затримання з метою приводу  
401200000   застосування запобіжного заходу після затримання особи без ухвали про дозвіл на затримання  
401210000   продовження строків тримання під вартою  
401220000   проведення обшуку житла чи іншого володіння особи  
401230000   проникнення до житла чи іншого володіння особи  
401240000   тимчасовий доступ до речей і документів  
401250000   арешт майна  
401260000   скасування арешту майна  
401270000   здійснення спеціального досудового розслідування Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
401280000   продовження строку досудового розслідування Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
401290000   встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
401300000   продовження строку обов'язків Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
401310000   огляд житла чи іншого володіння особи Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
401320000   відвід прокурора Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
401330000   конфіскація у засудженого речей та предметів, які заборонено використовувати в колоніях, або передача їх на зберігання до звільнення засудженого Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
401340000   інші клопотання Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
401350000   проведення негласної слідчої дії Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
402000000 Слідчий суддя Провадження за скаргами на дії та рішення правоохоронних органів, на дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування  
402010000   бездіяльність слідчого, прокурора  
402010100      
402020000   рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування  
402030000   рішення слідчого про закриття кримінального провадження  
402040000   рішення прокурора про закриття кримінального провадження  
402050000   рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим  
402060000   рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки  
402070000   рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій  
402080000   рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 КПК  
402090000   інші скарги  
411010000   Кримінальне провадження з обвинувальним актом (у розрізі статей Кримінального кодексу України)  
411010100   Злочини проти основ національної безпеки України  
411010200   Злочини проти життя та здоров’я особи  
411010300   Злочини проти волі, честі та гідності особи  
411010400   Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи  
411010500   Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина  
411010600   Злочини проти власності  
411010700   Злочини у сфері господарської діяльності  
411010800   Злочини проти довкілля  
411010900   Злочини проти громадської безпеки  
411011000   Злочини проти безпеки виробництва  
411011100   Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту  
411011200   Злочини проти громадського порядку та моральності  
411011300   Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення  
411011400   Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації  
411011500   Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян  
411011600   Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку  
411011700   Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг  
411011800   Злочини проти правосуддя  
411011900   Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)  
411012000   Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку  
411012100   Інші злочини  
411020000   Кримінальне провадження щодо неповнолітніх (у розрізі статей Кримінального кодексу України)  
411030000   Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення (у розрізі статей Кримінального кодексу України)  
411040000   Кримінальне провадження з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру (у розрізі статей Кримінального кодексу України)  
411050000   Кримінальне провадження з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру (у розрізі статей Кримінального кодексу України)  
411060000   Кримінальне провадження з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності (у розрізі статей Кримінального кодексу України)  
411070000   Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю (у розрізі статей Кримінального кодексу України)  
411080000   Кримінальне провадження з клопотанням про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні (у розрізі статей Кримінального кодексу України)  
411090000   Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб  (у розрізі статей Кримінального кодексу України)   
411100000   Кримінальне провадження на підставі угод (у розрізі статей Кримінального кодексу України)  
411110000   Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні (у розрізі статей Кримінального кодексу України)  
411120000   Кримінальні справи, матеріали (у порядку КПК 1960 р.) (у розрізі статей Кримінального кодексу України)  
421010000   Справи в порядку виконання судових рішень у кримінальних провадженнях  
421010001   про відстрочку виконання вироку  
421020002   про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання  
421030003   про заміну невідбутої частини покарання більш м’яким  
421040004   про звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років  
421050005   про направлення для відбування покарання жінок, звільнених від відбування покарання внаслідок їх вагітності або наявності дітей віком до трьох років  
421060006   про звільнення від покарання або від подальшого його відбування за хворобою Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984
421070007   про застосування до засуджених примусового лікування  
421080008   про припинення примусового лікування  
421090009   про направлення звільненого від покарання з випробуванням для відбування покарання, призначеного вироком  
421100010   про звільнення від призначеного покарання з випробовуванням після закінчення іспитового строку  
421110011   про заміну покарання відповідно до частини 5 статті 53, частини 3 статті 57, частини 1 статті 58, частини 1 статті 62 Кримінального кодексу України  
421120012   про застосування покарання за наявності кількох вироків  
421130013   про тимчасове залишення засудженого у слідчому ізоляторі або переведення засудженого з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятора для проведення відповідних процесуальних дій під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених іншою особою або цією самою особою, за які вона не була засуджена, чи у зв’язку з розглядом справи в суді  
421140014   про звільнення від покарання і пом’якшення покарання у випадках, передбачених частинами 2 і 3 статті 74 Кримінального кодексу України  
421150015   про застосування заходу стягнення до осіб, позбавлених волі, у виді переведення засудженого до приміщення камерного типу (одиночної камери)  
421160016   про зміну обов'язків, покладених на засудженого, звільненого від відбування покарання з випробуванням  
421170017   інші питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку  
421180018   про застосування амністії  
421190019   про зняття судимості  
421200020   про установлення, припинення адміністративного нагляду  
421210021   про застосування обмежень, зміну обсягу обмежень особам, яким установлено адміністративний нагляд  
421220022   про скасування або зміну примусових заходів медичного характеру  
421230023   про приведення вироку у відповідність до нового закону, який звільняє від покарання або пом’якшує його  
421240024   про скасування вироку, яким затверджена угода, з підстав невиконання умов угоди  
421250025   інші  
431010000   Провадження в порядку надання міжнародної правової допомоги  
441010000   Інші справи та матеріали  
5 Адміністративні правопорушення    
501010000   Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення (у розрізі статей Кодексу України про адміністративні правопорушення)  
501020000   Адміністративні правопорушення, що посягають на власність (у розрізі статей Кодексу України про адміністративні правопорушення)  
501030000   Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини (у розрізі статей Кодексу України про адміністративні правопорушення)  
501040000   Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів (у розрізі статей Кодексу України про адміністративні правопорушення)  
501050000   Адміністративні правопорушення у сільському господарстві, порушення ветеринарно-санітарних правил (у розрізі статей Кодексу України про адміністративні правопорушення)  
501060000   Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку (у розрізі статей Кодексу України про адміністративні правопорушення)  
501070000   Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою (у розрізі статей Кодексу України про адміністративні правопорушення)    
501080000   Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності (у розрізі статей Кодексу України про адміністративні правопорушення)  
501090000   Адміністративні правопорушення в галузі стандартизаці, якості продукції, метрології та сертифікації (у розрізі статей Кодексу України про адміністративні правопорушення)  
501100000   Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією (у розрізі статей Кодексу України про адміністративні правопорушення)  
501110000   Військові адміністративні правопорушення (у розрізі статей Кодексу України про адміністративні правопорушення)  
501120000   Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку (у розрізі статей Кодексу України про адміністративні правопорушення)  
501130000   Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління (у розрізі статей Кодексу України про адміністративні правопорушення)  
501140000   Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення (у розрізі статей Кодексу України про адміністративні правопорушення)  
502000000   Справи про порушення митних правил, які підлягають розгляду в судовому порядку (у розрізі статей Митного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачені іншими законодавчими чи нормативними актами)  
503000000   Справи в порядку виконання судових рішень у справах про адміністративні правопорушення  
504000000   Інші справи Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 10 жовтня 2019 року № 984