Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Звернення V з’їзду суддів України до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України

 

Звернення
V з'їзду суддів України до Президента України,
Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України

м. Київ 
24 жовтня 2002 р.

Шановний Леоніде Даниловичу!
Шановний Володимире Михайловичу!
Шановний Анатолію Кириловичу!

Прийнятий Верховною Радою України 7 лютого 2002 р. Закон України "Про судоустрій України" передбачає єдину судову систему судів загальної юрисдикції, яка на цей час складається з місцевих судів, апеляційних судів, Касаційного суду України, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України та Верховного Суду України.
За попередніми розрахунками, потреба у видатках на забезпечення діяльності всієї судової системи в 2003 р. становить 1300 млн. грн.
Згідно з проектом Державного бюджету України на 2003 р., прийнятим Верховною Радою України у першому читанні, на забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції передбачено 391 млн. грн., що становить лише
30 % від розрахункової потреби.
Таким чином, без фінансового забезпечення в сумі 909 млн. грн. залишилися видатки:
на приведення у відповідність із чинним законодавством розміру заробітної плати - 171 млн. грн.;
на придбання комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення для фіксування судових процесів кожним судом - 92 млн. грн.;
на оренду, перебудову чи купівлю приміщень для судів - 70 млн. грн.;
на поточне забезпечення судів бланками, папером, картриджами, поштовою продукцією тощо - 166,5 млн. грн.;
на придбання житла для суддів -
107 млн. грн.;
на організаційне забезпечення діяльності Вищого адміністративного суду України, Касаційного суду України та Апеляційного суду України, утворених Указом Президента України від 1 жовтня 2002 р. № 889, - 107 млн. грн.;
на проведення судової реформи в частині утворення апеляційних та місцевих адміністративних судів України - 196 млн. грн.
Утворення Апеляційного суду України, Касаційного суду України, Вищого адміністративного суду України і системи інших адміністративних судів України має надзвичайно важливе значення для підвищення ефективності правосуддя та реалізації конституційних засад судочинства. Для вирішення цих завдань необхідно також прийняти нові процесуальні кодекси, проекти яких із червня поточного року знаходяться на розгляді Уряду і Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, але на розгляд парламенту офіційно не внесені.
З метою уникнення кризового стану у становленні судової системи та забезпечення надійного захисту прав і свобод громадян просимо вжити заходів щодо включення до проекту Державного бюджету на 2003 р. видатків на утримання судової влади в сумі 1300 млн. грн. та прийняття парламентом Адміністративного, Господарського, Кримінального і Цивільного процесуальних кодексів України, а також Кодексу України про адміністративні проступки не пізніше грудня 2002 р.
Зволікання з вирішенням цих украй важливих питань призведе до гальмування проведення судово-правової реформи, втрати довіри до суду, держави й унеможливить реальне звернення громадян до суду за захистом своїх прав та свобод.

Головуючий на V з'їзді
суддів України В.В. Кривенко