Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Звернення VIII позачергового з’їзду суддів України до Президента України, Верховної Ради України, адвокатів України, юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ України, працівників прокуратури України

З В Е Р Н Е Н Н Я

VIII позачергового з’їзду суддів України
до Президента України, Верховної Ради України,
адвокатів України, юридичних вищих навчальних закладів
та наукових установ України, працівників прокуратури України

 

 

м. Київ

26 червня 2007 р.

Заслухавши та обговоривши питання дотримання в державі вимог Конституції і законів України щодо забезпечення самостійності судів і незалежності суддів, у тому числі в діяльності Вищої ради юстиції, з’їзд суддів України констатує, що українське суспільство весною—літом 2007 року стало свідком низки подій, які разом склали цілісну картину системного і відвертого втручання різних державних органів та посадових осіб у діяльність судових органів зі здійснення ними правосуддя, тиску на суди та суддів, свідомих і цілеспрямованих спроб політизації і руйнації судової системи, намагань добитися винесення судами потрібних певним суб’єктам рішень, розправи над суддями за їх професійну діяльність.

Особливу тривогу викликає роль у цих негативних процесах Вищої ради юстиції, яка не змогла зробити висновків із Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи 1346 (2003) "Виконання Україною своїх обов'язків та зобов'язань", якою ще кілька років тому зверталась увага на непоодинокі випадки переслідування цим органом суддів, які намагаються приймати законні рішення.

Із конституційного органу, основним завданням якого згідно із законом є формування високопрофесійного та високоморального суддівського корпусу, Вища рада юстиції на фоні політичної кризи в Україні перетворилась у знаряддя неправомірного впливу на судову владу.

Таку оцінку Вищій раді юстиції з’їзд суддів дає на підставі аналізу окремих рішень ради та дій окремих її членів.

Так, членом Вищої ради юстиції Задорожнім О.В., призначеним на посаду Президентом України, проводяться перевірки щодо 15 з 25 суддів Печерського районного суду м. Києва, щодо 11 з них — за зверненнями народних депутатів України Забарського В.В., Демчишена В.В., Сокола А.О. у справах за позовами Кабінету Міністрів України до Президента України, розгляд яких не завершено. При цьому всупереч вимогам статті 25 Закону України “Про Вищу раду юстиції”, яка дозволяє лише ознайомлення з такими справами, ним було витребувано процесуальні документи із зазначених справ.

30 травня 2007 р. Печерським районним судом м. Києва у складі суддів Фінагєєва В.О., Волкової С.Я., Козлова Р.Ю. було розглянуто клопотання про забезпечення адміністративного позову у справі № 2-а-569/07 і ухвалено рішення про його задоволення. Уже 31 травня 2007 р. член Вищої ради юстиції Задорожній О.В. направив головуючому у справі судді Фінагєєву В.О. листа, в якому просив надати пояснення щодо розгляду вказаної адміністративної справи, провадження у якій не закінчено. Того самого дня Задорожній О.В. у супроводі двох працівників секретаріату Вищої ради юстиції — спеціалістів у галузі комп’ютерних технологій з’явився до Печерського районного суду м. Києва та пред‘явив до судді Фінагєєва В.О. вимогу надати можливість представникам Вищої ради юстиції провести технічну перевірку його робочого комп’ютера. Суддя Фінагєєв В.О. відмовив у доступі до комп’ютера сторонніх осіб, виходячи з того, що така вимога є незаконною. Як повідомив суддя Фінагєєв В.О. Вищу раду юстиції, у зазначеному листі, а також при особистому спілкуванні Задорожній О.В. не повідомив суддів Фінагєєва В.О., Козлова Р.Ю. і Волкову С.Я., про підстави та суть перевірки, яку він проводив.

За результатами перевірки Задорожній О.В. склав довідку, у якій дав аналіз і оцінку позовної заяви і клопотання про забезпечення позову, визнав їх необґрунтованими, вказав на безпідставність звернення позивача до суду, висловив сумніви у можливості вчинення суддями певних процесуальних дій і на цих підставах зробив висновок про порушення суддями присяги при здійсненні правосуддя, хоча прийнята судом першої інстанції ухвала апеляційним судом скасована не була.

На підставі цієї довідки за пропозицією Задорожнього О.В Вищою радою юстиції було прийнято рішення про внесення подання щодо звільнення зазначених суддів з посад за порушення присяги судді. При цьому всупереч Регламенту Вищої ради юстиції, суддів не було ознайомлено з підставами та суттю перевірки відносно них, з довідкою, складеною за результатами перевірки, не було повідомлено про засідання секції та засідання Ради, які відбулися у їх відсутність, незважаючи на наявність поважних причин.

Відповідне подання Вищої ради юстиції щодо Волкової С.Я. невідкладно 7 червня 2007 р. було розглянуто і задоволено народними депутатами України.

Зазначені дії члена Вищої ради юстиції Задорожнього О.В. не узгоджуються з вимогами ст. 124 Конституції України і процесуальним законодавством, згідно з якими не допускається привласнення функцій суду іншими посадовими особами, перевірку законності та обґрунтованості судових рішень може здійснювати лише суд в межах апеляційного та касаційного провадження. Крім того, Задорожній О.В. вийшов за межі повноважень, наданих йому Законом України “Про Вищу раду юстиції”.

Призначена до складу Вищої ради юстиції з‘їздом адвокатів України Ізовітова Л.П., яка нині є Головою Вищої ради юстиції, на порушення вимог статей 32, 40, 42 Закону України “Про Вищу раду юстиції” допускала до розгляду на засіданнях ради матеріали щодо звільнення суддів з посад за порушення присяги судді без наявності обов’язкових даних про ознайомлення їх з довідками про результати перевірки, без присутності суддів на засіданнях, не звертаючи уваги на наявність чи відсутність поважних причин їх неявки, як це було при розгляді питань щодо суддів Гаврилюка І.І., Фінагєєва В.О., Козлова Р.Ю., Волкової С.Я.

Вона доручала проведення перевірки звернення сторони у конкретній справі голови правління ВАТ “Енергопостачальна компанія Одесаобленерго” Козлова А.С. на предмет наявності підстав для відкриття дисциплінарного провадження щодо суддів Верховного Суду України, хоча той не порушував питання про відповідальність суддів, а заявляв про свою незгоду з судовим рішенням (доручення від 15 травня 2007 р. № 124/0/4-07).

31 травня 2007 р. Ізовітова Л.П. допустила розгляд питання про внесення змін до Регламенту Вищої ради юстиції на підставі постанови Верховної Ради України від 30 травня 2007 р. “Про тимчасовий порядок призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад”, виконання якої зупинено ухвалою суду, про що Ізовітовій Л.П. було відомо.

Член Вищої ради юстиції (також призначена з‘їздом адвокатів України) Жуковська О.Л. внесла на розгляд Вищої ради юстиції питання щодо подання про звільнення з посад за порушення присяги суддів апеляційного суду Автономної Республіки Крим Яковенко Л.Г., Куриленко О.С., Синельщикової О.В. на тій підставі, що вона як професійний адвокат дійшла висновку про “неправосудність” чинного судового рішення і “суддівську сваволю” при здійсненні суддями правосуддя. Ці дії вчинені Жуковською О.Л. на порушення вимог статей 124, 129 Конституції України, статей 5, 7, 14 Закону України “Про судоустрій України” та процесуального законодавства.

Призначений Верховною Радою України член Вищої ради юстиції Бондик В.А. всупереч вимогам статті 25 Закону України “Про Вищу раду юстиції” та процесуального законодавства вилучив справу, розгляд якої не було завершено, з Феодосійського міського суду Автономної Республіки Крим.

Зазначені дії членів Вищої ради юстиції Задорожнього О.В., Ізовітової Л.П., Жуковської О.Л., Бондика В.А. можуть вказувати на порушення ними присяги члена Вищої ради юстиції.

Вони призвели до втрати довіри суддів України до Вищої ради юстиції.

З’їзд суддів України відзначає, що таке становище зумовлено тим, що Вища рада юстиції не складається із більшості суддів, формується не за принципами, визнаними демократичними країнами світу.

Виходячи із зазначеного, з’їзд суддів України звертається до суб’єктів формування складу Вищої ради юстиції об‘єктивно і неупереджено, з урахуванням законодавства України, зокрема п. 8 ч. 1 ст. 18 Закону України “Про Вищу раду юстиції”, розглянути питання про дотримання призначеними ними членами Вищої ради юстиції присяги та відповідно реагувати.

З’їзд суддів України доводить до відома суб’єктів формування складу Вищої ради юстиції, що ним достроково припинені повноваження члена Вищої ради юстиції Палій В.М. у зв’язку з порушенням нею присяги.

З’їзд суддів України рекомендує іншим призначеним ним членам Вищої ради юстиції подати заяви про дострокове припинення своїх повноважень.