Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Про внесення змін до Положення про Раду суддів України, затвердженого 24 жовтня 2002 року V з’їздом суддів України

Р І Ш Е Н Н Я

VIII позачергового з’їзду суддів України
Про внесення змін до Положення про Раду суддів України,
затвердженого 24 жовтня 2002 року V з’їздом суддів України

 

 

м. Київ

26 червня 2007 р.

З метою поліпшення організації діяльності судової системи, подальшого забезпечення належних умов діяльності судів загальної юрисдикції, кваліфікаційних комісій суддів, органів суддівського самоврядування VIII позачерговий з’їзд суддів України


вирішив:


1. Пункт 3 розд. І викласти у такій редакції: „Рада керується у своїй діяльності Конституцією України, Законами України “Про судоустрій України”, “Про статус суддів”, іншими законами, нормативно-правовими актами та чинними міжнародними договорами України, цим Положенням та Регламентом Ради суддів України”.

2. Доповнити розд. І пунктом “4. Рада має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та інші печатки, штампи і бланки”.

3. Пункт 12 розд. ІІ викласти у такій редакції: “Рада обирає зі свого складу шляхом відкритого голосування голову, заступника (заступників) голови, секретаря та президію Ради”.

4. Пункт 17 розд. ІІ викласти у такій редакції: “Заступник (заступники) голови Ради, відповідно до визначених її головою обов’язків, бере участь в організації роботи Ради, а в разі відсутності голови виконує його обов’язки”.

5. У п. 24 розд. ІV виключити слова: “і затверджує положення про них”.

6. Пункт 26 розд. ІV доповнити словами: “та регламентом, які затверджуються Радою суддів України”.

7. Пункт 31 розд. VІ викласти у такій редакції: “Матеріально-технічне, фінансове, інформаційне забезпечення діяльності Ради покладається на Державну судову адміністрацію України, бюджет якої формується з урахуванням видатків, необхідних для забезпечення роботи Ради. Виплати, необхідні для організації роботи Ради, проводяться за поданням її голови”.

8. Контроль за виконанням рішення з’їзду покласти на Раду суддів України.

 

Головуючий на з’їзді

П.П. Пилипчук