Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Про стан фінансового та матеріально-технічного

P I Ш Е Н Н Я

VIII позачергового з’їзду суддів України
“Про стан фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції”

 

 

м. Київ

7 грудня 2007 р.

Час, що минув від попереднього VII з’їзду суддів України, був періодом вирішення проблем, пов’язаних з удосконаленням організаційного і матеріально-технічного забезпечення судів і діяльності суддів, зміцнення організаційної єдності функціонування органів судової влади, незалежності судочинства, соціального захисту суддів і членів їх сімей, підвищення ефективності роботи з кадрами у системі судів.

Разом з тим у сфері забезпечення діяльності судової влади продовжують існувати проблеми, невирішення яких може призвести до поглиблення кризових явищ у правосудді.

Обсяги фінансування, що були передбачені Законом України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”, як і в попередні роки, не були достатніми для належного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, органів суддівського самоврядування, кваліфікаційних комісій суддів, територіальних управлінь державної судової адміністрації.

Недофінансування видатків на утримання судових органів у 2006 р. на суму близько 108 млн. грн. у січні—лютому 2007 р. призвело фактично до призупинення роботи деяких судів України та до кредиторської заборгованості в обсязі понад 30 млн. грн. на початок року. Бюджетний запит Державної судової адміністрації України на 2007 р. задоволений лише на 50,2 % від потреб судової системи. На реалізацію Державної програми забезпечення судів належними приміщеннями на 2006—2010 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2006 р. № 918, передбачено на нинішній рік лише 30 млн. грн. — всього 6 % від необхідного обсягу. На придбання житла суддям виділено 11 млн. грн., хоча 860 суддів України не забезпечені належним житлом, а 478 із них не мають його зовсім.

Видатки на утримання судів у проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік” пропонується задовольнити на 47 % від бюджетного запиту Державної судової адміністрації України.

Позачерговий VIII з’їзд суддів в и р і ш и в:

1. Звіт Голови Державної судової адміністрації України щодо організаційного забезпечення діяльності судів взяти до відома.

2. Визнати, що обсяги видатків з бюджету на забезпечення діяльності судової влади у 2006—2007 роках є недостатніми для належного забезпечення дотримання конституційних прав громадян на справедливий, незалежний та неупереджений судовий захист.

3. З метою забезпечення належного рівня фінансування звернутися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з конкретними пропозиціями щодо встановлення особливого порядку фінансування судової системи України.

4. Державній судовій адміністрації України:

до 1 січня 2008 р. розробити проект закону про внесення змін до Закону України ”Про судоустрій України” щодо визначення статусу державної судової адміністрації як центрального державного органу у системі судової влади України;

до 1 січня 2008 р. вжити невідкладних заходів для виконання у межах фінансування Державної програми забезпечення судів належними приміщеннями на 2006—2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2006 р. № 918;

— до 1 квітня 2008 р. розробити проект Державної програми створення Єдиної судової інформаційної системи України для судової влади та подати її на розгляд Раді суддів України та Кабінету Міністрів України;

до 1 квітня 2008 р. розробити план заходів зі створення Єдиної судової інформаційної системи України, погодити його з Радою суддів України та забезпечити його належне виконання;

до 1 квітня 2008 р. внести пропозиції Раді суддів України щодо нормативів навантаження на одного суддю та можливого перегляду Мережі та кількісного складу судів.

5. Контроль за виконанням цього рішення з’їзду покласти на Раду суддів України.

 

Головуючий на з’їзді

П.П. Пилипчук