Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Рада Європи: Вища рада правосуддя виконує поставлене перед нею завдання захищати незалежність судової влади відповідно до стандартів РЄ

26 червня 2020, 09:53

Важливою особливістю Щорічної доповіді Вищої ради правосуддя за 2019 рік «Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні» є акцент на поточну ситуацію з реформуванням судової системи у 2019 році та наголошення на посяганнях на суддівську незалежність. Таку думку висловила міжнародний експерт Ради Європи, колишній Міністр юстиції Республіки Болгарія Діана Ковачева під час презентації Щорічної доповіді, яка відбулася 24 червня в режимі відеоконференції (Страсбург – Київ) за сприяння Проекту Ради Європи «Подальша підтримка виконання Україною рішень у контексті статті 6 Європейської конвенції з прав людини». «Це робить документ корисним інструментом у світлі зобов’язань ВРП щодо захисту незалежності судових органів та окремих суддів», – відзначила експерт.

Презентуючи власний аналіз Щорічної доповіді, Діана Ковачева зауважила, що документ відповідає стандартам і Керівним принципам Ради Європи та відображає їх основні рекомендації. «Важливою перевагою Щорічної доповіді за 2019 рік є те, що ВРП враховує низку стандартів РЄ щодо незалежності судової влади та використовує їх як інструмент для посилення чи уточнення своїх аргументів», – визнала вона.

Окрему увагу Діана Ковачева приділила проблемі взаємодії Вищої ради правосуддя з Верховною Радою України. Як відомо, одним із повноважень ВРП щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя є підготовка обов’язкових до розгляду консультативних висновків стосовно законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів (пункт 15 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»). Ігнорування таких висновків при ухваленні законів, за словами представниці Ради Європи, суперечить стандартам РЄ, «згідно з якими судова влада має право та обов’язок висловлювати свою думку щодо законодавчих змін, які стосуються її статусу та функцій». «Спроби нехтувати цією важливою формою консультацій із судовою владою порушують її свободу висловлення поглядів», – наголосила Діана Ковачева.

На її переконання, питання, пов’язані з функціонуванням системи правосуддя, є такими, що становлять суспільний інтерес та перебувають під захистом статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. «Вбачається, що надання обов’язкових до розгляду консультативних висновків ВРП щодо законопроектів, які стосуються функціонування судової системи, є засобом, який забезпечує ефективне виконання конституційних повноважень Вищої ради правосуддя щодо вжиття заходів для забезпечення незалежності суддів», – відзначила експерт.

Позитивним моментом Діана Ковачева назвала наявність у Щорічній доповіді аналізу виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини у низці справ («Олександр Волков проти України» та «Куликов та інші проти України»). «Зважаючи на практику ЄСПЛ, Вища рада правосуддя наближає свої рекомендації до стандартів Ради Європи, – переконана експерт, – Це сприяє виконанню зобов’язання національних інституцій контролювати виконання рішень ЄСПЛ та виконувати їх ефективніше».

Діна Ковачева відзначила об’єктивність, всеосяжність та обґрунтованість Щорічної доповіді за 2019 рік «Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні» і підсумувала: «Вища рада правосуддя виконує поставлене перед нею завдання захищати незалежність судової влади та окремих суддів відповідно до стандартів Ради Європи».

Вища рада правосуддя