Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Незалежність суддів при здійсненні правосуддя та заборона впливу на них у будь-який спосіб передбачені та гарантуються Конституцією України й законами України

25 червня 2020, 14:18

«Ця Доповідь є документом, у якому міститься огляд основних досягнень та проблемних питань, пов’язаних із забезпеченням у 2019 році суддівської незалежності, а також аналіз типових випадків, що розцінюються суддями як втручання у їхню діяльність щодо здійснення правосуддя, та правових позицій, сформованих Вищою радою правосуддя за результатами розгляду повідомлень суддів у минулому році», – зауважив заступник Голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький, презентуючи Щорічну доповідь ВРП про стан забезпечення незалежності суддів в Україні за 2019 рік. Окрім того, за його словами, у Доповіді здійснено спробу теоретичного узагальнення щодо самого поняття «втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя», понять «незалежність судді» та «незалежність суду».

З початку ведення реєстру повідомлень про втручання у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя до нього внесено 1220 таких повідомлень, зазначено у Доповіді. У 2016 році до реєстру було внесено 23 повідомлення, у 2017 році – 312, у 2018 році – 436, у 2019 році – 450.

Найбільш поширеними ситуаціями, які розцінюються як загроза незалежності судової влади, є:

  • втручання у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя з боку правоохоронних органів;
  • втручання у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя з боку народних депутатів, депутатів місцевих рад, інших представників органів державної влади та місцевого самоврядування;
  • втручання адвокатів у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя та протиправний тиск;
  • порушення порядку в судовому засіданні, зрив судових засідань, блокування судів;
  • висловлення погроз на адресу суддів;
  • фізичний тиск на суддю або членів його родини, пошкодження майна суддів, судів;
  • поширення неправдивої інформації щодо суддів тощо.

Окрім того, на стан суддівської незалежності негативно впливають і інші фактори: кадровий дефіцит у судовій системі, недотримання строків кваліфікаційного оцінювання суддів, неналежне фінансове забезпечення діяльності судової влади, відсутність взаємодії між Верховною Радою України та Вищою радою правосуддя при розгляді обов’язкових консультативних висновків ВРП щодо проектів законів з питань судоустрою і статусу суддів та інше.

Основні гарантії суддівської незалежності у Доповіді проаналізовані у контексті вітчизняного законодавства та міжнародно-правового регулювання. Незалежність суддів при здійсненні правосуддя та заборона впливу на них у будь-який спосіб передбачені та гарантуються Конституцією України й законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя», «Про забезпечення права на справедливий суд», «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», «Про очищення влади». Європейські стандарти незалежного суду визначені в Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів, Європейській хартії про статус суддів, Великій хартії суддів, документах Консультативної ради європейських суддів та Венеціанської комісії, а також у рішеннях Європейського суду з прав людини.

Підготовка Щорічної доповіді про стан забезпечення незалежності суддів в Україні є одним із завдань Вищої ради правосуддя, передбачених законом «Про Вищу раду правосуддя». Цей документ, що складається вже третій рік поспіль, слугує індикатором поточного стану суддівської незалежності та дає можливість виявити проблеми у цій сфері для вироблення способів їх вирішення.

Як повідомлялося раніше, 24 червня 2020 року у Вищій раді правосуддя відбулася презентація Щорічної доповіді ВРП за 2019 рік «Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні» та її фахове обговорення. Захід організовано у режимі відеоконференції (Страсбург – Київ) за сприяння Проекту Ради Європи «Подальша підтримка виконання Україною рішень у контексті статті 6 Європейської конвенції з прав людини».

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» з метою забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя ВРП готує у співпраці з органами суддівського самоврядування, іншими органами та установами системи правосуддя, громадськими об’єднаннями і оприлюднює щорічну доповідь про стан незалежності суддів в України.

Вища рада правосуддя