Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Внесено зміни до КАС України (Інфографіка)

26 травня 2020, 13:00

Внесено зміни до Кодексу адміністративного судочинства України у зв’язку з набранням чинності 23.05.2020 Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської системи» .№ 590-ІХ від 13.05.2020.

Цим Законом передбачається удосконалення законодавчих норм, які визначають особливості судового провадження у справах щодо виведення банків з ринку.

Законом унормовано встановлення особливостей судового провадження у справах щодо оскарження рішень Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку, рішень Фонду про запровадження тимчасової адміністрації у банку, про початок процедури ліквідації банку, про затвердження плану врегулювання та будь-яких інших рішень, прийнятих на його виконання, а також рішень щодо призначення уповноважених осіб Фонду, делегування їм повноважень, рішень Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, рішень Міністерства фінансів України, прийнятих на виконання таких рішень Кабінету Міністрів України, а також  встановлення чітких законодавчих приписів щодо неможливості зупинення або припинення розпочатих на підставі таких рішень процедур.

Удосконалення регулювання ліквідаційної процедури банків, механізму відшкодування збитків (стягнення шкоди ) з пов’язаних з банком осіб та інших осіб, якими банку та кредиторам банку були завдані збитки (нанесена шкода), розширення та удосконалення механізмів участі держави у виведення банку з ринку.

 

Форми адміністративного судочинства

(ч.4 ст.12 КАС України)

 

Доповнено справи у спорах, які розглядаються виключно за правилами загального позовного провадження, а саме щодо оскарження індивідуальних актів Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства фінансів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, рішень Кабінету Міністрів України, визначених частиною першою статті 2661 цього Кодексу.

Поняття доказів

(ст.72 КАС України)

Доповнено засіб, яким встановлюються докази, а саме особливості визначення шкоди, заподіяної протиправними (незаконними) індивідуальними актами та/або рішеннями, зазначеними у частині першій статті 2661 цього Кодексу, встановлюються законами України “Про банки і банківську діяльність” та “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”.

Обов’язок доказування

(ст.77 КАС України)

Доповнено, що обов’язок доказування шкоди, заподіяної протиправними (незаконними) індивідуальними актами Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства фінансів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, рішеннями Кабінету Міністрів України, покладається на позивача.

Види забезпечення позову

(ст.151 КАС України)

Розширено та доповнено заборону забезпечення позову шляхом утримання від вчинення певних дій ФГВФО, Міністерства фінансів України та зупинення дії індивідуальних актів Міністерства фінансів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на виконання рішень КабМіну про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку.

Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади (ст.264 КАС України)

Виключено із переліку оскарження рішень, які регулюють оскарження нормативно-правових актів Кабінету Мінистрів України та включено у нову ст.2661 КАС України, яка регулює особливості провадження у справах щодо оскарження індивідуальних актів.

Особливості провадження у справах щодо оскарження індивідуальних актівНаціонального банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства фінансів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та рішень Кабінету Міністрів України стосовно виведення банків з ринку

(ст.2661КАС України)

 

Запроваджено нову статтю щодо особливостей провадження у справах щодо оскарження індивідуальних актів Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства фінансів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та рішень Кабінету Міністрів України стосовно виведення банків з ринку.

 

Прикінцеві та перехідні положення Закону №590-ІX

Судові провадження, розпочаті до набрання чинності цим Законом, у яких на день набрання чинності цим Законом не ухвалено остаточне рішення, вирішуються, розглядаються або переглядаються з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Судові провадження в адміністративних справах, визначених частиною першою статті 2661 КАС України, в яких предметом спору є вимоги, що не відповідають нормам частин сьомої-десятої статті 2661 КАС України, і судовий розгляд яких станом на день набрання чинності цим Законом не завершений у судах першої, апеляційної або касаційної інстанцій шляхом постановлення рішення (ухвали, постанови), підлягають закриттю у відповідній частині судом, який розглядає справу.

 

 

Підготовлено 5ААС