Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Оголошено конкурс на зайняття вакантних посад у територіальному управлінні Служби судової охорони у Тернопільській області

24 квітня 2020, 15:13

Оголошено  конкурс на зайняття 5 вакантних посад у територіальному управлінні Служби судової охорони у Тернопільській області. 

 

 

СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Н А К А З

 

23.04.2020                                                   м. Тернопіль                                                       № 82

 

 

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад у територіальному управлінні Служби судової охорони у Тернопільській області

 

 

Відповідно до частини другої статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядку проведення конкурсу для призначення на посади співробітників Служби судової охорони, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 30.10.2018 № 3308/0/15-18 зі змінами, внесеними рішенням Вищої ради правосуддя від 04.06.2019 № 1536/0/15-19, доручення Голови Служби судової охорони від 02 квітня 2020 № 140 «Про проведення конкурсів у територіальних управліннях Служби судової охорони»

 

НАКАЗУЮ:                                                                                                               

 

  1. Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад у територіальному управлінні Служби судової охорони у Тернопільській області, який провести 12 травня 2020 року:

провідного спеціаліста відділу по роботі з персоналом – 1 посада;

командира першого взводу охорони першого підрозділу охорони – 1 посада;

командира четвертого взводу охорони першого підрозділу охорони – 1 посада;

заступника командира четвертого взводу охорони першого підрозділу охорони – 1 посада;

контролера ІІ категорії (водія) господарського взводу – 1 посада.

  1. Затвердити умови проведення конкурсу на посади, зазначені в пункті 1 цього наказу, що додаються.
  2. Надати до Територіального управління Державної судової адміністрації України в Тернопільській області оголошення про проведення конкурсу та його умов для оприлюднення на офіційному сайті (відповідальна – начальник відділу по роботі з персоналом старший лейтенант Служби судової охорони Гніда О.Ю.).
  3. Перевірку рівня фізичної підготовленості для кандидатів на посади провести відповідно до Тимчасової інструкції з фізичної підготовки Служби судової охорони, затвердженої наказом Служби судової охорони від 23.12.2019 року № 273 з урахуванням вимог наказу Служби судової охорони від 08.04.2020 № 151 "Про організацію проведення перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів на заміщення вакантних посад співробітників Служби судової охорони в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", із забезпеченням належних санітарно-гігієнічних умов та в присутності медичних працівників (відповідальний – т.в.о. начальника відділу з професійної підготовки та підвищення кваліфікації старшого лейтенанта Служби судової охорони Гоїк Ю.В.).
  4. Конкурс провести з дотриманням вимог чинних нормативно-правових актів та наказів Служби судової охорони щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.
  5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Начальник                                                                                    Едуард КОЛЬЦОВ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ територіального управління  Служби судової охорони у Тернопільській області

від 23.04.2020 №

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади провідного спеціаліста відділу по роботі з персоналом територіального управління  Служби судової охорони у Тернопільській області !!!!!

 

Загальні умови

 

1. Основні повноваження провідного спеціаліста відділу по роботі з персоналом територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області:

1) здійснює в установленому порядку збір, обробку та захист персональних даних, що належить до компетенції відділу;

2) веде облік штатної та фактичної чисельності співробітників та працівників Управління, здійснює заходи щодо дотримання штатної дисципліни і трудового законодавства;

3) відповідає за формування, ведення та зберігання особових справ співробітників, ведення відповідних обліків та картотек;

4) готує проекти наказів щодо співробітників та працівників Управління.

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 5640 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони», наказу Служби судової охорони від 27.12.2019 року № 281 «Про установлення посадових окладів співробітників територіальних підрозділів (територіальних управлінь) Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 

безстроково.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається  надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) медична довідка про стан здоров’я, форму і порядок надання якої визначають спільно центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державної служби та центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 09 години 00 хвилин 24 квітня 2020 року до 18 години 00 хвилин 05 травня 2020 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а.

 

5. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:

м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а, територіальне управління Служби судової охорони у Тернопільській області 12 травня 2020 року о 09.00.

 

 

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу: Гніда Ольга Юріївна, (068) 606 2143, (0352) 517005, kadry.te@sso.court.gov.ua.

 

 

Кваліфікаційні вимоги.

1. Освіта

Вища освіта у галузі знань «Право», «Освіта/Педагогіка», «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», ступінь вищої освіти - магістр*

 

2. Досвід роботи

загальний стаж роботи в державних органах, установах, організаціях або правоохоронних органах не менше 5 років.

 

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності.

1. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати управлінські рішення та ефективно діяти в екстремальних ситуаціях.

 

2. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію;

гнучкість;

проникливість.

 

3. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; системність; самоорганізація та саморозвиток; 

політична нейтральність.

 

4. Забезпечення громадського порядку

знання законодавства, яке регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів;

розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці.

5. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

Професійні знання.

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції».

 

2. Знання спеціального законодавства

знання Кодексу Законів про працю України, Законів України «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про очищення влади», «Про захист персональних даних», рішень Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності системи правосуддя.

 

 

 

     

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ територіального управління  Служби судової охорони у Тернопільській області

від 23.04.2020 №

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади командира першого взводу охорони першого підрозділу охорони територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області

 

Загальні умови

 

1. Основні повноваження командира четвертого взводу охорони першого підрозділу охорони територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області:

1) відповідає за діяльність взводу охорони по забезпеченню охорони
судів, органів та установ системи правосуддя, підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу, додержання особовим складом дисципліни, виконання покладених завдань, а також за стан зберігання зброї, спеціальних засобів та майна взводу;

2) вносить командиру підрозділу охорони пропозиції щодо вдосконалення  організації охорони об’єктів судів, органів та установ системи правосуддя та використання нарядів;

3) здійснює підбір співробітників взводу до складу нарядів з урахуванням морально-ділових та психологічних якостей;

4) організовує розстановку сил та засобів взводу;

5) здійснює підготовку особового складу взводу до виконання завдань служби;

6) веде облік та аналіз результатів виконання завдань служби співробітниками взводу;

7) підбиває підсумки виконання завдань служби особовим складом взводу;

8) розробляє графіки перевірок несення служби, здійснює контроль та особисто очолює службу.

.

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 3520 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони», наказу Служби судової охорони від 27.12.2019 року № 281 «Про установлення посадових окладів співробітників територіальних підрозділів (територіальних управлінь) Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 

безстроково.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається  надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) медична довідка про стан здоров’я, форму і порядок надання якої визначають спільно центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державної служби та центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 09 години 00 хвилин 24 квітня 2020 року до 18 години 00 хвилин 05 травня 2020 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а.

 

5. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:

м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а, територіальне управління Служби судової охорони у Тернопільській області 12 травня 2020 року о 09.00.

 

 

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу: Гніда Ольга Юріївна, (068) 606 2143, (0352) 517005, kadry.te@sso.court.gov.ua.

 

 

Кваліфікаційні вимоги.

1. Освіта

Вища освіта у галузі знань «Право», «Освіта/Педагогіка», «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», ступінь вищої освіти – молодший бакалавр*

 

2. Досвід роботи

стаж роботи в правоохоронних органах або військових формуваннях не менше 3 років.

 

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності.

1. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати управлінські рішення та ефективно діяти в екстремальних ситуаціях.

 

2. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію;

гнучкість;

проникливість.

 

3. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; системність; самоорганізація та саморозвиток; 

політична нейтральність.

 

4. Забезпечення громадського порядку

знання законодавства, яке регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів;

розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці.

5. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

Професійні знання.

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції».

 

2. Знання спеціального законодавства

знання Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про статус народного депутата»; рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності Служби судової охорони.

 

 

 

 

     

* У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта), відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ територіального управління  Служби судової охорони у Тернопільській області

від 23.04.2020 №

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади командира четвертого взводу охорони першого підрозділу охорони територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області

 

Загальні умови

 

1. Основні повноваження командира четвертого взводу охорони першого підрозділу охорони територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області:

1) відповідає за діяльність взводу охорони по забезпеченню охорони
судів, органів та установ системи правосуддя, підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу, додержання особовим складом дисципліни, виконання покладених завдань, а також за стан зберігання зброї, спеціальних засобів та майна взводу;

2) вносить командиру підрозділу охорони пропозиції щодо вдосконалення  організації охорони об’єктів судів, органів та установ системи правосуддя та використання нарядів;

3) здійснює підбір співробітників взводу до складу нарядів з урахуванням морально-ділових та психологічних якостей;

4) організовує розстановку сил та засобів взводу;

5) здійснює підготовку особового складу взводу до виконання завдань служби;

6) веде облік та аналіз результатів виконання завдань служби співробітниками взводу;

7) підбиває підсумки виконання завдань служби особовим складом взводу;

8) розробляє графіки перевірок несення служби, здійснює контроль та особисто очолює службу.

.

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 3520 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони», наказу Служби судової охорони від 27.12.2019 року № 281 «Про установлення посадових окладів співробітників територіальних підрозділів (територіальних управлінь) Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 

безстроково.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається  надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) медична довідка про стан здоров’я, форму і порядок надання якої визначають спільно центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державної служби та центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 09 години 00 хвилин 24 квітня 2020 року до 18 години 00 хвилин 05 травня 2020 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а.

 

5. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:

м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а, територіальне управління Служби судової охорони у Тернопільській області 12 травня 2020 року о 09.00.

 

 

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу: Гніда Ольга Юріївна, (068) 606 2143, (0352) 517005, kadry.te@sso.court.gov.ua.

 

 

Кваліфікаційні вимоги.

1. Освіта

Вища освіта у галузі знань «Право», «Освіта/Педагогіка», «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», ступінь вищої освіти – молодший бакалавр*

 

2. Досвід роботи

стаж роботи в правоохоронних органах або військових формуваннях не менше 3 років.

 

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності.

1. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати управлінські рішення та ефективно діяти в екстремальних ситуаціях.

 

2. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію;

гнучкість;

проникливість.

 

3. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; системність; самоорганізація та саморозвиток; 

політична нейтральність.

 

4. Забезпечення громадського порядку

знання законодавства, яке регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів;

розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці.

5. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

Професійні знання.

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції».

 

2. Знання спеціального законодавства

знання Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про статус народного депутата»; рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності Служби судової охорони.

 

 

 

 

     

* У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта), відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ територіального управління  Служби судової охорони у Тернопільській області

від 23.04.2020 №

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника командира четвертого взводу охорони першого підрозділу охорони територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області

 

Загальні умови

 

1. Основні повноваження заступника командира четвертого взводу охорони першого підрозділу охорони територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області:

1) здійснює заходи контролю за забезпеченням охорони об’єктів судів, органів та установ системи правосуддя, здійсненням пропускного режиму до цих об’єктів та на їх територію транспортних засобів;

2) здійснює поточну організаційно-виконавчу роботу підрозділу та забезпечення контролю за роботою;

3) контролює порядок організації та виконання завдань особовим складом підрозділу за напрямком службової діяльності;

4) здійснює контроль за своєчасністю та повнотою подання підрозділами Управління інформації, матеріалів, звітності з питань організації служби по забезпеченню охорони об’єктів судів, органів та установ системи правосуддя;

5) за дорученням керівництва Управління виконує інші повноваження, які належать до компетенції підрозділу.

 

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 3440 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони», наказу Служби судової охорони від 27.12.2019 року № 281 «Про установлення посадових окладів співробітників територіальних підрозділів (територіальних управлінь) Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 

безстроково.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається  надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) медична довідка про стан здоров’я, форму і порядок надання якої визначають спільно центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державної служби та центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 09 години 00 хвилин 24 квітня 2020 року до 18 години 00 хвилин 05 травня 2020 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а.

 

5. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:

м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а, територіальне управління Служби судової охорони у Тернопільській області 12 травня 2020 року о 09.00.

 

 

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу: Гніда Ольга Юріївна, (068) 606 2143, (0352) 517005, kadry.te@sso.court.gov.ua.

 

 

Кваліфікаційні вимоги.

1. Освіта

Вища освіта у галузі знань «Право», «Освіта/Педагогіка», «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», ступінь вищої освіти – молодший бакалавр*

 

2. Досвід роботи

стаж роботи в правоохоронних органах або військових формуваннях не менше 2 років.

 

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності.

1. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати управлінські рішення та ефективно діяти в екстремальних ситуаціях.

 

2. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію;

гнучкість;

проникливість.

 

3. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; системність; самоорганізація та саморозвиток; 

політична нейтральність.

 

4. Забезпечення громадського порядку

знання законодавства, яке регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів;

розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці.

5. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

Професійні знання.

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції».

 

2. Знання спеціального законодавства

знання Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про статус народного депутата»; рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності Служби судової охорони.

 

 

 

 

     

* У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта), відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ територіального управління  Служби судової охорони у Тернопільській області

від 23.04.2020 №

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади контролера ІІ категорії (водія) господарського взводу територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області

 

Загальні умови

 

1. Основні повноваження контролера ІІ категорії (водія) господарського взводу територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області:

1) керує спеціалізованими автомобільними транспортними засобами за різних дорожніх і кліматичних умов з урахуванням будови технічних можливостей і вимог правил експлуатації, закріпленої за ним техніки та обладнання;

2) забезпечує належний технічний стан транспортного засобу;

3) керує спеціалізованим обладнанням, яке встановлене на автотранспортних засобах;

4) виконує роботи зі щоденного обслуговування автотранспортного засобу;

5) контролює ефективність витрат паливо-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів;

6) перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом та після повернення;

7) заправляє автотранспортний засіб паливом та іншими експлуатаційними матеріалами;

8) користується схемою маршруту та орієнтуванням на місцевості;

9) оформляє дорожню документацію.

 

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 3170 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони», наказу Служби судової охорони від 27.12.2019 року № 281 «Про установлення посадових окладів співробітників територіальних підрозділів (територіальних управлінь) Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: 

безстроково.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається  надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) медична довідка про стан здоров’я, форму і порядок надання якої визначають спільно центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державної служби та центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 09 години 00 хвилин 24 квітня 2020 року до 18 години 00 хвилин 05 травня 2020 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а.

 

5. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:

м. Тернопіль, вул. Острозького, 14а, територіальне управління Служби судової охорони у Тернопільській області 12 травня 2020 року о 09.00.

 

 

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу: Гніда Ольга Юріївна, (068) 606 2143, (0352) 517005, kadry.te@sso.court.gov.ua.

 

 

Кваліфікаційні вимоги.

1. Освіта

Повна загальна середня освіта, наявність посвідчення водія (категорії «В», «С»);

 

2. Досвід роботи

без досвіду роботи, перевага надається кандидатам із стажем роботи в правоохоронних органах або військових формуваннях не менше 1 року, водійським стажем не менше 3 років.

 

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності.

1. Вміння працювати в колективі

щирість та відкритість;

орієнтація на досягнення ефективного результату діяльності підрозділу;

рівне ставлення та повага до колег.

 

2. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію;

гнучкість;

проникливість.

 

3. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; системність; самоорганізація та саморозвиток; 

політична нейтральність.

 

4. Забезпечення громадського порядку

знання законодавства, яке регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів;

розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці.

5. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

Професійні знання.

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції».

 

2. Знання спеціального законодавства

знання Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про Вищу раду правосуддя», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності Служби судової охорони.