Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області відзначає 15-річчя процесуальної діяльності

15 березня 2019, 10:01

На підставі Указу Президента України від 15 березня 2004 року внесено зміни до Мережі та кількісного складу суддів місцевих судів та утворено Красноармійський міськрайонний суд Донецької області.

 

З архівних документів вбачається, що в м. Красноармійську Сталінської області суд відновив свою діяльність з січня 1945 року. Про попередню діяльність суду архівних даних немає.

Організаційне керівництво народним судом в м. Красноармійськ Сталінської області здійснювало Міністерство Юстиції УРСР, а саме відділ юстиції виконкому обласної ради.

Народний суд обирався у складі народного судді і народних засідателів. Судді народного суду обиралися громадянами району на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на 5 років. Народні засідателі обиралися на зборах громадян за місцем їх роботи або проживання шляхом відкритого голосування строком на два з половиною роки. Структура та штатна чисельність працівників суду затверджувалася начальником відділу юстиції облвиконкому.

В 1945 році в архівних документах діяльності народного суду згадується про першу дільницю суду, з 1947 року діяло вже три дільниці народного суду Красноармійського району Сталінської області до 1960 року.

В 1960 році ці дільниці було реорганізовано і утворено народний суд Красноармійського району Сталінської області.

9 листопада 1961 р. Сталінська область була перейменована в Донецьку область.

В 1963 році Красноармійський районний народний суд Донецької області було реорганізовано і утворено народний суд Красноармійського району та народний суд міста Красноармійська Донецької області, які розглядали кримінальні та цивільні справи. Робота була спрямована на боротьбу зі злочинністю, відшкодування збитків, заподіяних розкраданнями, на захист трудових, майнових та житлових прав громадян, охоронюваних законом інтересів державних та громадських організацій.

З набранням Україною незалежності 24 серпня 1991 року та в зв’язку з прийняттям 15 квітня 1992 року Закону України «Про статус суддів» та відповідно до прийнятої 28 червня 1996 року Конституції України судову систему України визначили незалежною гілкою державної влади.

Згідно Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української PCP «Про судоустрій Української PCP», Кримінально-процесуального та Цивільного процесуального кодексів Української PCP» від 17 червня 1992 року № 2464-12 судовий процес проводиться суддею одноособово за участю прокурора, адвокатів, секретаря. Народні засідателі участі в судовому процесі не приймають.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону УРСР «Про судоустрій Української РСР» від 24 лютого 1994 року назву «народні суди» було змінено на назву «районні, місцеві суди» внаслідок чого змінилась назва суду з  «народний суд Красноармійського району Донецької області» на «Красноармійський районний суд Донецької області» та  з  «народний суд м. Красноармійську Донецької області» на «Красноармійський міський суд Донецької області».

На підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про державну виконавчу службу» та Закону України «Про виконавче провадження» від 19 жовтня 2000 року № 2056-ІІІ від судів було відокремлено Державну виконавчу службу.

7 лютого 2002 року Верховною радою України було прийнято новий Закон «Про судоустрій», статтею 3 якого визначалося, що суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих Конституцією та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.

Як і раніше Красноармійський районний суд Донецької області та Красноармійський міський суд Донецької області розглядали цивільні, кримінальні та адміністративні справи.

До кінця 2002 року організаційне керівництво судами у межах і порядку, передбачених законодавством, здійснювалось Міністерством юстиції України. На підставі Закону «Про судоустрій» від 7 лютого 2002 року з 1 січня 2003 року функції по організаційному забезпеченню діяльності судів в Україні були покладені на Державну судову адміністрацію України та її територіальні управління, які створювалися для організаційного забезпечення діяльності судів, здійснення матеріального і соціального забезпечення суддів та працівників апарату судів.

У 2004 році на підставі Указу Президента України від 15.03.2004 року № 328/2004 «Про внесення змін до мережі та кількісного складу суддів місцевих судів» Красноармійський районний суд Донецької області та Красноармійський міський суд Донецької області були ліквідовані та утворено Красноармійський міськрайонний суд Донецької області, який розглядає як суд першої інстанції цивільні, кримінальні, адміністративні справи та справи про адміністративні правопорушення у передбачених законом випадках, за винятком справ, віднесених законом до підсудності інших судів.

2 червня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон «Про судоустрій і статус суддів», який є чинним на даний час і визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд.

 

За повідомленням прес-служби суду