Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Вінницький міський суд Вінницької області оприлюднив результати опитування громадян-відвідувачів суду

05 лютого 2019, 18:09

На виконання рішення №53 від 17 вересня 2018 року Ради суддів України «Про застосування системи оцінювання роботи суду (СОРС) та річного Плану роботи Вінницького міського суду Вінницької області на 2019 рік, з метою отримання інформації про поточну ситуацію роботи судів та визначення потреб органів системи правосуддя» в період з 9 до 25 січня 2019 року було проведено опитування громадян-відвідувачів суду. Метою даного дослідження є підвищення ефективності та якості функціонування Вінницького міського суду Вінницької області. Отримані результати моніторингу допоможуть вдосконалити роботу апарату суду, вирішити проблеми, які виникли та сприяти покращенню умов функціонування Вінницького міського суду Вінницької області.

З метою інформування громадян-відвідувачів суду про проведення опитування, на веб-порталі суду, офіційній сторінці у Фейсбук та на інформаційних стендах були розміщені відповідні оголошення.

В анкетній формі було передбачено 58 питань, які за тематикою було поділено на три блоки. Перший блок був присвячений характеристиці респондента. У другому блоці питання стосувались якості роботи суду(умови перебування у суді, повноту, якість та доступність інформації, ефективність організації роботи суду, виконання обов’язків працівниками апарату суду та їх ставлення до відвідувачів, рівень довіри до суду та судової влади України загалом). У третьому (додатковому) блоці, респонденти мали змогу внести особисті побажання та пропозиції щодо вдосконалення роботи Вінницького міського суду Вінницької області.

1. Характеристика респондента.

Моніторинг респондентів суду тривав упродовж 3 тижнів. У рамках дослідження було опитано близько 20 громадн-відвідувачів, які дали свою оцінку якості роботи суду. Серед опитаних взяло участь 60% чоловіків та 40% жінок, з яких: представляють особисто себе (є позивачем/відповідачем/свідком/потерпілим) – 75%; іншу особу (є адвокатом, юрист-консультантом) – 20%; інше – 5%.

 

Згідно проаналізованих результатів першого блоку запитань, можна дійти висновку, що найчастіше респонденти брали участь у такому виді судового процесу як: цивільний процес – 45%; кримінальний процес25%; адміністративний процес15%; справа про адміністративні правопорушення – 15%; господарський процес0%.

Також варто відмітити, що ступінь обізнаності опитаних з роботою судів та суддів на достатньому рівні, а саме: загалом обізнані – 40%; майже не обізнані – 35%; цілком обізнані – 20%;  зовсім не обізнані – 5%; КН (респондент користується послугами адвоката) – 0%.

Останнє запитання першого блоку стосувалось якості роботи суду. У свою чергу 75% респондентів відмітили, що діяльність Вінницького міського суду Вінницької області здійснюється на достатньому рівні, зокрема: добре – 45%; задовільно – 30%; КН (респондент користується послугами адвоката) – 10%; погано – 10%; відмінно – 5%; дуже погано – 0%.

2. Якість роботи.

Доступність суду

Відповідно до другого блоку запитань – оцінювання за вимірами якості було поставлено ряд відповідних питань, які поділено на декілька підтем.

Так, перша підтема – доступність суду. За результатами поставлених запитань, понад  90% громадян задоволені розміщенням будівлі (цілком так – 65%; швидше так –15%; більш-менш – 10%; швидше ні – 5%; КН – 5% цілком ні – 0%) та транспортною розв’язкою (цілком так – 60%; швидше так –15%; КН – 15%; більш-менш – 5%; швидше ні – 5%; цілком ні – 0%).

 

Проте, більшість респондентів мають зауваження щодо паркування автомобілів біля приміщення суду, а саме: цілком ні – 30%; цілком так –25%; швидше ні – 15%; КН – 15% більш-менш – 10%; швидше так– 5%.

 Також, у більшості респондентів не виникають труднощі у доступі до приміщення, які могли відбутись через обмеження охорони, зокрема: ні – 60%; так – 25%; КН – 15%.

Варто відмітити і те, що 75% громадян без жодних труднощів можуть зателефонувати до Вінницького міського суду та отримати усю необхідну інформацію, зокрема: цілком так – 30%; швидше так –25%; більш-менш – 20%; КН – 15%; цілком ні – 10%; швидше ні – 0%.

До того ж, так, як суд – це установа, яка працює для людей, тому 60% респондентів вважають, що люди з обмеженими можливостями безперешкодно можуть потрапити до приміщення і скористуватись необхідними послугами (цілком так – 55%; швидше так –15%; КН – 15%; швидше ні – 10%;  цілком ні – 5%; більш-менш – 0%;).

Також 75% опитуваних задоволені графіком роботи канцелярії, що, у свою чергу, допомагає вчасно та безперешкодно вирішувати необхідні справи: цілком так – 30%; більш-менш – 25%; швидше так –20%; КН – 20%; цілком ні – 20%; швидше ні – 0%.

На останнє запитання першої підтеми «Чи могли б Ви собі дозволити витрати на послуги адвоката у разі необхідності?» респонденти відповіли: цілком так – 40%; швидше так –20%; більш-менш – 20%; КН – 15%; цілком ні – 5%; швидше ні – 0%.

Зручність та комфортність перебування у суді

За результатами вищезазначеної підтеми, респонденти оцінили умови перебування у суді на достатньому рівні. Порівняно з минулорічним опитуванням, відвідувачі вважають, що відбулись покращення умов. Так, більшість респондентів задоволені кількістю місць для очікування, оформлення документів, підготовки до засідань (більш-менш – 30%; цілком так – 20%; швидше так –20%; КН – 20%; цілком ні – 10%; швидше ні – 0%) та вільним доступом до побутових приміщень (швидше так –30%; цілком так – 25%; КН – 20%; більш-менш – 15%;  цілком ні – 10%; швидше ні – 0%).

 

До того, у більшості опитуваних не виникло зауважень щодо чистоти приміщення (цілком так – 30%; швидше так –30%; КН – 20%; більш-менш – 15%; швидше ні – 5%; цілком ні – 0%), а також освітленням, яке, за ініціативою керівництва, цього року було зроблене (цілком так – 35%; швидше так –35%; КН – 20%; більш-менш – 10%; швидше ні – 0%; цілком ні – 0%).

 

Повнота та ясність інформації

Одним із ключових факторів, який відіграє важливу роль для відвідувачів суду є повнота та якість інформації, а саме: наявність інформаційних стендів, графіків розгляду справ, зразків документів, інформації щодо порядку сплати судового збору, реквізитів та розмірів платежів, а також наявність необхідної інформації на офіційній веб-сторінці суду та на офіційній сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

Так, на запитання «Чи зручно у суді розташовані інформаційні стенди?» респондентів відповіли: цілком так – 30%; швидше так –20%; більш-менш – 20%; КН – 20%; швидше ні – 10%; цілком ні – 0%.

У свою чергу більшість відвідувачів задовольняє наявна в суді інформація щодо:

 • розташування кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень, а саме: швидше так –35%; більш-менш – 20%; КН – 20%; цілком так – 15%; швидше ні – 10%; цілком ні – 0%;

 • правил допуску в суд та перебування в ньому, зокрема: більш-менш – 35%; швидше так –25%; цілком так – 20%; КН – 20%; швидше ні – 0%; цілком ні – 0%;

 • справ, що призначені до розгляду: більш-менш – 25%; цілком так – 20%; швидше так –20%; КН – 20%; швидше ні – 10%; цілком ні – 0%;

 

 • зразків документів (більш-менш – 30%; цілком так – 20%; КН – 20%; швидше так –15%;швидше ні – 15%; цілком ні – 0%);

 • порядку сплати судових зборів та мита, реквізити та розміри платежів, зокрема: швидше так –25%; більш-менш – 20%; КН – 20%; цілком так – 15%; швидше ні – 10%; цілком ні – 0%.

Важливим аспектом, який відіграє одне із основних завдань формування позитивної думки відвідувачів – сайт суду. Так, на запитання «Чи користувалися Ви сторінкою суду в мережі інтернет?» респонденти поділилися на рівні групи: так, переглядав – 50%; ні, не переглядав – 50%.

У свою чергу, відвідувачі, які все ж таки переглядали сайт Вінницького міського суду знайшли необхідну інформацію, зокрема: цілком так – 30%; КН – 30%; цілком ні – 20%; швидше так –10%;  більш-менш – 10%; швидше ні – 0%.

Упродовж декількох років показних залишається стабільно високим. Тому можна дійти висновку, що робота працівників Вінницького міського суду є досить продуктивною.

Сприйняття роботи працівників апарату суду

Важливою складовою поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави є сумлінність, відповідальність, професіоналізм у роботі.

Так, майже 95% респондентів задоволені роботою працівників апарату суду. Про це свідчать наступні результати: більш-менш – 30%; КН – 25%; цілком так – 20%; швидше так –15%; швидше ні – 5%; цілком ні – 5%.

Окрім професійних характеристик, працівники апарату суду мають з повагою та доброзичливо ставитись до кожного відвідувача. Так, на запитання: «Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами»:

 • Доброзичливість, повагу, бажання допомогти: швидше так –35%; цілком так – 25%; КН – 20%; більш-менш – 10%; швидше ні – 10%; цілком ні – 0%.

 • Однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу: КН – 20%; цілком так – 15%; швидше так –15%; більш-менш – 15%; швидше ні – 5%; цілком ні – 5%.

 • Професіоналізм, знання своєї справи: цілком так – 45%; КН – 20%; швидше так –10%; більш-менш – 10%; швидше ні – 10%; цілком ні – 0%.

За підсумками опитувань минулих років даний показник залишається стабільно високим. Відповідно до цього, можна дійти висновку, що робота працівників Вінницького міського суду здійснюється на достатньому рівні.

Дотримання строків судового розгляду

Не менш важливим фактором, який впливає на формування позитивного іміджу установи – дотримання строків судового розгляду. Оскільки, за результатами першого блоку,  у деяких респондентів розгляд справу був ще не розпочатий, тому у вищезазначеній підтемі взяло участь 18 відвідувачів. 

Так, на запитання: «Чи вчасно розпочалося останнє засідання по Вашій справі?» респонденти відповіли: швидше так –27,8%; цілком так – 22,2%; КН – 22,2%; швидше ні – 16,7%; більш-менш – 11,1%; цілком ні – 0%.

До того ж, відвідувачі зазначили, що при призначені дня та часу засідання було враховано їх побажання. Про це свідчать наступні результати: більш-менш – 27,8%; цілком так – 22,2%; КН – 22,2%; швидше так –16,7%; цілком ні – 11,1%; швидше ні – 0%.

Варто відмітити, що важливим фактором у роботі працівників є комунікація. Тому наступне запитання стосується повідомлення учасників про розгляд справи та отримання повісток. Зокрема, оцінили роботу секретарів судових засідань на достатньому рівні: швидше так –27,8%; цілком так – 22,2%; КН – 22,2%; більш-менш – 16,7%; швидше ні – 11,1%; цілком ні – 0%.

Також, розуміючи навантаження судді та виникнення різнопланових обставин, які впливають на розгляд справи, громадяни з розумінням відносяться до перенесення слухань або затримки судового засідання, зокрема: цілком так – 27,8%; більш-менш – 22,2%; КН – 22,2%;  швидше так –16,8%;  швидше ні – 5,5%; цілком ні – 5,5%.

Сприйняття роботи судді

Професійність, неупередженість, коректність та тактовність є важливою складовою поведінки судді. Відповідно до цього, було поставлено запитання: «Якими характеристиками володів суддя по Вашій справі?», на яке респонденти відповіли так:

 • неупередженість та незалежність: цілком так – 33,4%; КН – 22,2%; швидше так –16,7%; більш-менш – 16,7% швидше ні – 5,5%; цілком ні – 5,5%.

 

 • коректність, доброзичливість, ввічливість: цілком так – 33,4%; більш-менш – 22,2%; КН – 22,2%; швидше так –11,1%;  швидше ні – 11,1%; цілком ні – 0%.

 • належна підготовка до справи та знання справи: цілком так – 22,2%; швидше так –22,2%; більш-менш – 22,2%; КН – 22,2%; цілком ні – 11,2%; швидше ні – 0%.

 • надання можливостей сторонам обґрунтувати свою позицію: швидше так –38,9%; цілком так – 22,2%; КН – 22,2%; більш-менш – 11,2%; цілком ні – 5,5%; швидше ні – 0%.

 • дотримання процедури розгляду: цілком так – 33,4%; швидше так –22,2%; КН – 22,2%; більш-менш – 16,7%; цілком ні – 5,5%; швидше ні – 0%.

За результатами даного питання, можна дійти висновку, що робота судді у Вінницькому міському суді Вінницької області здійснюється на належному рівні. Судді демонструють не тільки професіоналізм та знання своєї справи, але й ввічливе та доброзичливе ставлення до кожного.

Судове рішення (якщо розгляд справи завершено)

У запропонованій підтемі взяло участь 9 осіб, оскільки їх справа ще не розпочата, або ж перебуває в процесі розгляду. Так, респондентам було запропоновано ряд запитань, які дають оцінку винесеному судовому рішенню:

 • «Чи рішення по Вашій справ було на Вашу користь?»: так – 44,4%; КН – 33,4%; ні – 22,2%.

 • «Чи плануєте Ви оскаржувати рішення по Вашій справі?»: так – 44,4%; КН – 33,4%; ні – 22,2%.

 • «Чи отримали Ви повний текст рішення по Вашій справі?»: так – 44,4%; КН – 33,4%; ні – 22,2%.

 • «Чи вчасно Ви отримали повний текст рішення по Вашій справі?»: так – 33,4%; ні – 33,4%; КН – 22,2%.

 • «Чи було рішення викладено легкою, доступною для розуміння мовою?»: цілком так – 44,4%; КН – 22,2%; швидше так –11,2%; більш-менш – 11,2%; цілком ні – 11,2%; швидше ні – 0%.

 • «На Вашу думку, чи було рішення по Вашій справі добре обґрунтованим?»: цілком так – 33,4%; швидше так –22,2%; КН – 22,2%; більш-менш – 11,2%; цілком ні – 11,2%; швидше ні – 0%.

Зокрема, можна зробити висновок, що працівники суду виконують свою роботу вчасно на належному рівні. До того ж, проявляють повагу до кожного відвідувача суду.

Відтак, останні запитання другого блоку стосувались кількості судових засідань та візитів до суду, зокрема:

 • відбулось 23 судових засідання;
 • 4 судових засідань, що не відбулись через неналежну організацію роботи суду;
 • 55 візитів до суду, що не були пов’язані з участю в судових засідань. 

3. Зміни та рекомендації

Третій блок – зміни та рекомендації направлений на самовдосконалення працівників суду та установи в цілому. Тому респонденти мали змогу висловити свої думки щодо конкретних змін, які необхідні для покращення функціонування.

Так, коли мова йде про підвищення якості роботи суду, респонденти вважають, що в першу чергу слід покращувати: повноту та ясність інформації; якість роботи працівників апарату; якість роботи судді; дотримання строків судового розгляду; зручність та комфортність перебування у суді та на останньому місці – доступність суду.

У свою чергу, 75% респондентів вважає, що у Вінницькому міському суді Вінницької області наявні матеріально-технічні ресурси, які забезпечують потреби працівників суду для ефективного виконання своїх обов’язків, зокрема: так – 75%; КН – 20%; ні – 5%.

До того ж більшість респондентів – 55% отримали позитивні враження від візиту до суду, порівняно з очікуваннями, відтак: кращі ніж очікував – 55%; відповідають очікуванням – 20%; гірше, ніж очікував – 20%; КН – 5%.

 За результатами наступного запитання: «Якщо Ви були в цьому суді раніше, то як, на Ваш погляд, змінилась якість роботи суду загалом?», можна дійти висновку, що керівництво Вінницького міського суду бере до уваги пропозиції та побажання попередніх анкетувань та вдосконалює приміщення суду, зокрема: покращились несуттєво – 30%; покращились значно – 20%; важко сказати – 15; залишилась без змін – 10; дещо погіршилася – 5%; значно погіршилась – 5; КН – 5%.

На останнє запитання даного блоку «Чи відчули Ви певні зміни в організації роботи цього суду після запровадження автоматизованої системи діловодства?» 65% респондентів відчули певні зміни: так, відчув позитивні зміни – 65%; ні, не відчув ніяких змін – 30; КН – 5%; так, відчув негативні зміни – 0%.

Висновки:

Результати проведеного опитування відвідувачів суду дають можливість зробити висновок, що громадяни міста висловлюють досить високий рівень довіри до Вінницького міського суду Вінницької області та гідно оцінюють його процесуальну й організаційну  діяльність.

Щороку респонденти все більше довіряють суду та задоволені роботою працівників апарату.

2015 - 2016 рік – 68% респондентів оцінили організацію роботи Вінницького міського суду Вінницької області з показниками «добре» та «відмінно»;

2017 рік – понад 80% громадян – відвідувачів суду виразили довіру до Вінницького міського суду Вінницької області.

2018 рік –  85.2% громадян міста висловлюють довіру Вінницькому міському суду Вінницької області.

2019 рік – 95% респондентів задоволені роботою працівників апарату суду.

Результати отриманих даних анкетування громадян-відвідувачів суду підтверджують гармонізацію відносин суду з громадянами, відкритості діяльності установи та тенденцію підвищення довіри до судової влади.

Результати проведених опитувань  є стимулом для подальшого поліпшення організації роботи суду та допомагає обрати найбільш актуальні та ефективні методи виконання завдань, вивчення передового досвіду, забезпечення належних умов для впровадження інноваційних технологій та подальшого вдосконалення діяльності Вінницького міського суду Вінницької області.

За повідомленням прес-служби суду