Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Хронологія створення Державної установи "Служба судової охорони"

05 грудня 2016, 09:13

 Законом України "Про Національну поліцію" внесені зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у частині утворення підрозділів відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України у зв’язку з ліквідацією спеціалізованих підрозділів органів Міністерства внутрішніх справ України "Грифон".

 Наказом Державної судової адміністрації України від 23.10.2015 № 181 утворено Державну установу "Служба судової охорони", затверджено статут зазначеної установи, а також визначено її місцезнаходження.

            Державну установу "Служба судової охорони" 03.11.2015 зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб ― підприємців.

            ДСА України наказом від 06.11.2015 № 191 затверджено  Положення про Державну установу "Служба судової охорони", яке погоджено з Міністерством внутрішніх справ України.

ДСА України 11.02.2016 погоджено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298" (щодо питань оплати праці працівників Державної установи "Служба судової охорони") із технічними корективами зазначеного проекту постанови.

Крім того, з метою неухильного виконання Конституції України, Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Закону України "Про Національну поліцію" ДСА України, починаючи з вересня 2015 року, систематично зверталася до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України та Міністерства внутрішніх справ України з питань продовження охорони судів підрозділами Національної гвардії України та Національної поліції України до початку функціонування в повному обсязі відомчої воєнізованої охорони ДСА України.

Листом від 20.08.2015 № 11-15126/15 ДСА України звернулася до Прем’єр-міністра України з проханням надати доручення Міністерству внутрішніх справ України передати матеріально-технічні бази спеціального підрозділу судової міліції "Грифон" до ДСА України та надати доручення Міністерству фінансів України опрацювати можливість передачі бюджетних призначень на 2015 рік від Міністерства внутрішніх справ України до ДСА України та передбачити в Державному бюджеті України на 2016 рік окрему бюджетну програму для створення та належного функціонування відомчої воєнізованої охорони ДСА України

Листом від 14.09.2015 № 11-15925/15 ДСА України звернулася до Міністерства внутрішніх справ України щодо передачі матеріально-технічних баз спеціального підрозділу судової міліції "Грифон" до ДСА України та передачі бюджетних призначень на 2015 рік від Міністерства внутрішніх справ України до ДСА України.

Рада суддів України та ДСА України спільним листом від 09.10.2015 № 9рс-516/15, № 10-16846/15 звернулися до Прем’єр-міністра України з проханням надати доручення Міністерству внутрішніх справ України до фактичного утворення та початку повного функціонування відомчої воєнізованої охорони ДСА України забезпечувати гарантовану Конституцією та законами України належну охорону судів, суддів, учасників судового процесу відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України на безоплатній основі.

Спільним листом від 06.11.2015 № 10-17655/15  Голова Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, Голова Ради суддів України, Голова Вищої ради юстиції, Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, голови вищих судів України та Голова ДСА України звернулися до Президента України щодо особистого втручання у вирішення питання фінансування відомчої воєнізованої охорони ДСА України.

За ініціативою ДСА України Міністром внутрішніх справ України на розгляд Кабінету Міністрів України внесений проект постанови про забезпечення охорони судів, інших органів та установ судової системи, а також установ судових експертиз, яку прийнято Урядом 09.11.2015 за № 906.

У черговий раз листом від 18.11.2015 № 17-18030/15 ДСА України звернулася до Прем’єр-міністра України про невиконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2015 № 906.

Крім того, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2015 № 906 ДСА України розроблено проект Тимчасового порядку охорони судів, інших органів та установ судової системи, а також установ судових експертиз та проект наказу про його затвердження Міністерству внутрішніх справ України, який було надіслано до Міністерства внутрішніх справ України листом від 19.11.2015 № 17-18057/15. Опрацьовані МВС України проекти згаданих вище документів надійшли до ДСА України лише 03.12.2015 для погодження. ДСА України 08.12.2015 було погоджено проект Тимчасового порядку охорони судів, інших органів та установ судової системи, а також установ судових експертиз та проект наказу про його затвердження з застереженнями.

Проект Тимчасового порядку охорони судів, інших органів та установ судової системи, а також установ судових експертиз та проект наказу про його затвердження 16.01.2016 ДСА України було повторно погоджено без зауважень.

У свою чергу, Міністерством внутрішніх справ України наказ про затвердження тимчасового порядку охорони судів, інших органів та установ судової системи, а також установ судових експертиз, не зареєстровано в Міністерстві юстиції України.

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.11.2015 № 906 всупереч статті 117 Конституції України не виконувалася та не виконується Міністерством внутрішніх справ України в повному обсязі. Більш того, за інформацією, яка надходить від керівників апаратів судів, керівництва територіальних управлінь ДСА України, від територіальних підрозділів Національної поліції України продовжують надходити попереджувальні листи про припинення в односторонньому порядку охорони приміщень судів або переведення їх на денний графік чергування.

ДСА України разом з Національною поліцією України підготувала проект спільного листа на Президента України щодо сприяння реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2015 № 906, який за підписом Голови ДСА України було передано на підпис Голові Національної поліції України і на сьогодні до ДСА України так і не повернувся.

ДСА України разом з Національною поліцією України підготувала спільний лист до начальників територіальних управлінь ДСА України та територіальних підрозділів Національної поліції України щодо гарантії продовження здійснення охорони судів підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, але цей лист керівництво Національної поліції України погоджувати відмовилось.

У черговий раз листом від 17.02.2016 № 10-1262/16 ДСА України звернулася до Прем’єр-міністра України про невиконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2015 № 906.

Крім того, ДСА України листом від 18.02.2016 №17-1296/16 звернулась до Міністра Кабінету Міністрів України з інформацією про невиконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2015 № 906.

10.03.2016 відбулася робоча зустріч з керівником Головного департаменту правової політики Адміністрації Президента України, під час якої було наголошено на необхідності вирішення питання охорони судів, як такого, яке гарантується Конституцією та законами України.

19.04.2016 ДСА України в черговий раз звернулась до Міністерства внутрішніх справ України з листом про невиконання постанови Кабінету Міністрів України № 906 та проханням невідкладно надіслати проект Тимчасового порядку охорони судів, органів та установ судової системи, а також установ судових експертиз, розроблений до пункту 3 вищезазначеної постанови, на погодження до ДСА України.

Листом від 28.04.2016 № 10-3200/16 ДСА України звернулася до Прем’єр-міністра України про невиконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2015 № 906.

Верховною Радою України 2 червня 2016 року прийнято Закон України № 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів", який 16 липня 2016 року був опублікований у газеті "Голос України" (№ 132 – 133).

Пунктом 1 розділу XII  "Прикінцеві та перехідні положення" цього закону визначено, що закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)", крім пункту 39 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування зазначеного закону.

21.07.2016 ДСА України звернулась до Міністерства внутрішніх справ України з листом про невиконання Міністерством пункту 39 розділу XII Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Відповідно до пункту 39 розділу XII  вказаного закону тимчасово, на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової охорони, підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу здійснюється підрозділами Національної поліції України та Національної гвардії України.

Національна поліція України в листі від 23.05.2016, надісланому на адресу Адміністрації Президента України, та в листі від 04.08.2016, надісланому на адресу Кабінету Міністрів України, наголосила на неможливості виконання норм постанови Уряду від 09.11.2015 № 906 та Закону України від 02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів" у зв’язку із некомплектом особового складу поліції та відсутністю додаткових коштів на послуги охорони. Єдиним вирішенням питання охорони судів Національна поліція України бачить укладання договорів між судами та поліцією охорони, використовуючи при цьому грошові кошти, які надходять до спеціального фонду Державного бюджету України (більше ніж 1 млрд грн., що значно перевищує розрахунки на утворення та функціонування Служби судової охорони).

04.08.2016 ДСА України на виконання підпункту 4 пункту 45 розділу ХІІ Закону України "Про судоустрій і статус суддів" надіслала на адресу Кабінету Міністрів України перелік судів, органів та установ системи правосуддя, охорона яких здійснюється підрозділами Національної поліції України та Національної гвардії України, для затвердження в установленому порядку, а 31.08.2016 аналогічний пакет документів було надіслано до Міністерства юстиції України.

10.08.2016 у приміщенні ДСА України відбулась зустріч Голови ДСА України Холоднюка З. В. із заступником міністра – керівником апарата Міністерства внутрішніх справ України Тахтаєм О. В. та заступником керівника Національної поліції України – керівником апарату Бушуєвим К. В. щодо вирішення проблеми з охороною судів. Під час наради керівниками правоохоронних органів було в черговий раз наголошено на пропозиції забезпечувати охорону судів виключно на договірних засадах.

Листами від 19.09.2016 № 10-6725/16 та від 26.09.2016 № 17-6897/16 ДСА України звернулась до Міністерства внутрішніх справ України про невиконання норм Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

12.10.2016 було проведено спільну нараду за участі представників Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Національної гвардії України та Державної судової адміністрації України, за результатами якої було доручено Міністерству внутрішніх справ України в термін до 17.10.2016 надати Міністерству юстиції України інформацію стосовно розподілу між Національною поліцією України та Національною гвардією України судів, органів та установ системи правосуддя, підтримання громадського порядку та охорону приміщень яких, тимчасово, на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової охорони, буде здійснюватися вказаними підрозділами.

27.10.2016 голови Верховного Суду України, Вищої ради юстиції, Ради суддів України, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України були вимушені звернутися зі спільним листом до Прем’єр-міністра України.

Керівниками органів судової влади було надіслано завізований усіма зазначеними посадовими особами проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження переліку судів, органів та установ системи правосуддя, охорона яких здійснюється підрозділами Національної поліції України та Національної гвардії України, також проект розподілу між органами, що входять до системи Міністерства внутрішніх справ України судів, органів та установ системи правосуддя, підтримання громадського порядку та охорону приміщень яких буде здійснюватися Національною поліцією України та Національною гвардією України. Крім того ще одним додатком до проекту постанови є Перелік судів, які територіально знаходяться в населених пунктах, у зоні проведення антитерористичної операції, та в населених пунктах на тимчасово окупованій території України.

Суди, інші органи та установи у системі правосуддя на сьогодні розташовані у 801 приміщенні, з них:

453 (56%) будівлі не охороняються взагалі;

197 (25%) будівель – тільки вдень;

5 (1%) будівель – лише вночі;

146 (18%) будівель – забезпечується цілодобовою охороною підрозділами Національної поліції України.