Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Апеляційний суд розглядає справу без повідомлення її учасників лише у випадку наявності виключно вимоги майнового характеру

22 вересня 2022, 14:47

Особа звернулася з позовом до іншої особи та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання патенту України на корисну модель недійсним та зобов’язання вчинити певні дії. Позивач є власником патенту України на корисну модель, який зареєстровано 24 лютого 2010 року. На його думку, патент, виданий відповідачеві у 2012 році, має аналогічний зміст та порушує Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», оскільки не відповідає такій умові патентоздатності, як новизна.

Суд апеляційної інстанції розглянув апеляційну скаргу по суті в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи, тому що відповідно до ч. 1 ст. 369 ЦПК України апеляційні скарги на рішення суду в справах із ціною позову менше ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб розглядаються судом апеляційної інстанції без повідомлення учасників справи.

Розглядаючи касаційну скаргу позивача, Велика Палата Верховного Суду констатувала, що приписи ч. 1 ст. 369 ЦПК України щодо письмового провадження за наявними в справі матеріалами без повідомлення сторін можуть бути застосовані судами апеляційної інстанції лише у випадку розгляду апеляційних скарг на рішення суду, якщо наявні виключно вимоги майнового характеру і ціна позову – менше ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (крім тих, які не підлягають розгляду в порядку спрощеного позовного провадження).

Якщо ж у справі наявні вимоги немайнового характеру, то розгляд такої справи в суді апеляційної інстанції здійснюється в судовому засіданні з повідомленням учасників справи.

Суд апеляційної інстанції визначив розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи. Проте предметом заявленого позову є немайнові вимоги – визнання патенту України на корисну модель недійсним та зобов’язання вчинити певні дії. Отже, розгляд цієї справи судом апеляційної інстанції мав відбуватися з повідомленням (викликом) учасників справи.

З огляду на порушення процесуальних гарантій позивача на забезпечення належного розгляду справи в суді апеляційної інстанції Велика Палата ВС згідно з п. 5 ч. 1 ст. 411 ЦПК України скасувала рішення апеляційного суду, а справу передала на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Постанова Великої Палати ВС від 10 серпня 2022 року у справі №202/4233/16 (провадження №14-222цс21) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/105961909

Верховний Суд