Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Конкурсна комісія із добору нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розпочала підготовчу роботу

22 листопада 2021, 15:24

19 листопада 2021 року в Києві відбулася підготовча робоча зустріч членів Конкурсної комісії. Конкурсна комісія відбиратиме кандидатів у члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) для призначення Вищою радою правосуддя.

Конкурсна комісія вибере 32 кандидата, що мають не менше 15 років професійного досвіду в сфері права та відповідають критеріям доброчесності і професійної компетентності, за результатом відкритого та публічного конкурсу. З числа 32 кандидатів Вища рада правосуддя призначить 16 членів ВККС.

Відновлення роботи ВККС є надзвичайно важливим для забезпечення доступу українців до правосуддя. Наразі по всій країні близько двох тисяч суддівських посад є вакантними. Призначення членів ВККС дозволить продовжити її роботу з добору суддів на поповнення суддівського корпусу та проведення кваліфікаційного оцінювання діючих суддів.

Конкурсна комісія складається з трьох суддів, запропонованих Радою суддів України, та трьох міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями. Членами Конкурсної комісії є Сергій Верланов - суддя Київського апеляційного суду, Євген Мєзєнцев - суддя Шостого апеляційного адміністративного суду, Іван Міщенко - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, пан Роберт Брукхейсен - колишній спеціальний прокурор відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах Прокуратури Нідерландів, пан Тед Зажечни - суддя у відставці федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван Канади та пан Стівен Маркмен - голова Верховного Суду штату Мічиган США, у відставці.

Під час підготовчої робочої зустрічі члени Конкурсної комісії заявили про свої чіткі наміри «зробити все від них залежне, щоб з дотриманням вимог українського законодавства провести прозорий та об'єктивний конкурс з справедливим та неупередженим ставленням до всіх кандидатів і в результаті лише найкращі кандидати будуть рекомендовані для призначення членами ВККС на благо народу України».

До призначення першого офіційного засідання члени Конкурсної комісії будуть працювати над розробкою необхідних регуляторних документів для роботи, а саме над Регламентом Комісії, Положенням про проведення конкурсу та Методологією оцінювання відповідності кандидатів критеріям доброчесності та професійної компетентності.

The Selection Commission for selecting new members of the High Qualifications Commission of Judges of Ukraine initiated its preparatory work

On November 19, 2021, members of the Selection Commission met for a preparatory working meeting in Kyiv. The Selection Commission will select candidates for High Qualifications Commission of Judges of Ukraine (HQCJ) membership to be appointed by the High Council of Justice.

The Selection Commission will select 32 candidates, who have at least 15 years of professional experience in the field of law and comply with integrity and professional competence criteria based on the results of an open and transparent competitive process. From the list of 32 candidates, the High Council of Justice will appoint 16 members of the HQCJ.

Resumption of the operations of the HQCJ is extremely important for ensuring access to justice for Ukrainians. Currently, there are approximately two thousand vacant judicial positions nationwide. The appointment of new HQCJ members will allow for the HQCJ to continue its work selecting judges to fill vacancies and conducting the qualification evaluation of sitting judges.

The Selection Commission is composed of three judges nominated by the Council of Judges and three international experts nominated by international and foreign organizations. Selection Commission members include Serhii Verlanov, Judge of the Kyiv Appellate Court, Yevgen Mezentsev - Judge of the Sixth Administrative Appellate Court, Ivan Mischenko - Justice of the Commercial Cassation Court at the Supreme Court, Robert Broekhuijsen - former Special Prosecutor in the Serious Fraud Office of the Dutch Prosecution Service, Ted Zarzeczny, retired Judge at the Court of Queen’s Bench of Saskatchewan, Canada, and Stephen Markman - retired Chief Justice of the Michigan Supreme Court, USA.

During the preparatory working meeting, Selection Commission members declared their clear intention "to do everything in their power according to Ukrainian law to hold a transparent and objective competition guaranteeing that all candidates are treated fairly and impartially with only the best candidates being recommended for appointment as members of the HQCJ for the benefit of the people of Ukraine."

Prior to scheduling the first official meeting, members of the Selection Commission will develop necessary regulatory documents for its work, namely, Rules of Procedure of the Commission, Regulations on Conducting the Competition, and Methodology on Evaluating Compliance of Candidates with Integrity and Professional Competence Criteria.

Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККС