Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Огляд судової практики ВС щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів за 2020 рік

20 квітня 2021, 14:38

Огляд містить висновки Верховного Суду, які сприятимуть сталості та єдності судової практики у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів, зокрема, стосовно таких питань:

  • юрисдикційність корпоративних спорів та спорів щодо цінних паперів;
  • належність та ефективність способів захисту в корпоративних спорах і спорах про цінні папери;
  • захист права учасника (акціонера, члена) на участь в управлінні юридичною особою;
  • захист права учасника (акціонера) товариства на отримання частини прибутку товариства (дивідендів);
  • розмежування права учасника (акціонера) юридичної особи вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності юридичної особи та права на отримання інформації про діяльність юридичної особи;
  • вирішення спорів, що виникають із правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав у юридичній особі;
  • оскарження правочинів, укладених виконавчим органом юридичної особи з третіми особами;
  • вирішення спорів між юридичною особою та її посадовою особою про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи, за позовом власника (учасника, акціонера) такої юридичної особи, поданим у її інтересах;
  • вирішення спорів, що виникають у процесі реалізації процедури «squeeze-out»;
  • вирішення спорів, пов’язаних із виходом (виключенням) учасника (члена) зі складу юридичної особи.

Систематизований огляд правових висновків Верховного Суду стане в пригоді суддям, адвокатам, юристам, науковцям, діяльність яких пов’язана зі сферою корпоративних правовідносин та правовідносин у сфері обігу цінних паперів, а також учасникам таких правовідносин.

Верховний Суд