Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Президент України підписав указ про проведення конкурсу із добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України

22 лютого 2021, 12:22

19 лютого 2021 року Президент України Володимир Зеленський  підписав Указ № 63/2021 «Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України».

Указом затверджуються Положення про проведення конкурсу із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, а також персональний склад конкурсної комісії із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

Згідно цього документу конкурсна комісія має розмістити у двотижневий строк із дня набрання чинності Указу оголошення про проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації і на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Кандидатом для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України може бути громадянин України, який:

має високі моральні якості;

має вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра (або прирівняну до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), здобуту в Україні, чи вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту в іноземній державі та визнану в Україні в установленому порядку;

має стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) у сфері права та/або стаж (досвід) наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері, та/або досвід діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод не менше десяти років;

має ґрунтовні знання положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, протоколів до неї та практики Європейського суду з прав людини;

вільно володіє однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою) та має знання другої офіційної мови Ради Європи (відповідно французької або англійської) на рівні, достатньому для читання та розуміння професійного тексту юридичного змісту.

Не може бути кандидатом для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України особа, яка:

на момент подання документів для участі у конкурсі досягла 65 років;

визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків судді;

має судимість, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);

піддавалася протягом останнього року адміністративному стягненню за пов'язане з корупцією правопорушення.

Міністерству закордонних справ України доручено забезпечити проведення тестування учасників конкурсу із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України щодо визначення рівня володіння ними офіційними мовами Ради Європи, а також внесення в установленому порядку до Ради Європи за результатами проведення конкурсу списку кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

Прес-центр судової влади України