Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ВРП відмовила у внесенні Президенту України подання про призначення Малетина А.Я. на посаду судді

17 листопада 2020, 11:56

Вища рада правосуддя вирішила відмовити у внесенні Президенту України подання про призначення Малетина Андрія Ярославовича на посаду судді Путильського районного суду Чернівецької області.

Відповідно до пункту 1 частини дев’ятнадцятої статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Вища рада правосуддя може відмовити у внесенні  Президенту України подання про призначення судді на посаду, якщо наявний обґрунтований сумнів щодо відповідності кандидата критерію доброчесності чи професійної етики або є інші обставини, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з таким призначенням.

Законодавством України саме на ВРП покладено обов’язок формувати якісний суддівський корпус із професійних кадрів високого рівня кваліфікації з урахуванням їхніх особистих та моральних якостей. Повноваження ВРП стосовно оцінювання обставин, пов’язаних із кандидатом на посаду судді, та його особистих якостей є дискреційними та належать до її виключної компетенції як колегіального, незалежного конституційного органу державної влади та суддівського врядування. Рада уповноважена перевірити дані, що характеризують особисті та моральні якості претендента на посаду судді, репутація якого має бути бездоганною. Визначаючи підстави для відмови у внесенні подання про призначення, ВРП керується власною оцінкою обставин, пов’язаних із кандидатом на посаду судді, та його особистих якостей.

Факт успішного проходження кандидатом на посаду судді спеціальної перевірки та кваліфікаційного іспиту у межах процедури добору не є єдиною обставиною, яка може свідчити про відповідність кандидата на посаду судді вимогам закону. Усі етапи добору та призначення на посаду судді покликані встановити відповідність кандидата критеріям доброчесності і професійної етики та перевірити наявність обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з таким призначенням.

Дослідивши матеріали особової справи (досьє) кандидата на посаду судді Малетина А.Я, а також звернення громадян, які не були предметом розгляду Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вища рада правосуддя вирішила відмовити у внесенні Президентові України подання про призначення Малетина А.Я. на посаду судді Путильського районного суду Чернівецької області.

Підхід ВРП є послідовним та усталеним, відповідає правовій позиції та судовій практиці Верховного Суду.

Вища рада правосуддя