Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ВРП закликає правничу спільноту активніше долучатися до створення робочої групи з удосконалення законодавства у сфері судоустрою

27 жовтня 2020, 12:39

Вища рада правосуддя очікує на пропозиції від правничої спільноти щодо делегування своїх представників до складу робочої групи з удосконалення законодавства у сфері судоустрою.

Як повідомлялося, Вища рада правосуддя ініціювала створення робочої групи з удосконалення законодавства у сфері судоустрою і статусу суддів. До неї планується залучити професійні та громадські об’єднання суддів, наукову спільноту та міжнародні організації, які співпрацюють з Україною у сфері права та судочинства.

З метою співпраці у галузі аналізу законодавства, наукових досліджень тощо Вища рада правосуддя уклала меморандуми про співробітництво з Одеським національним університетом імені І.І. Мечникова, Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого (Харків), Національним університетом «Одеська юридична академія», Інститутом права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ВРП додатково звернулася до вказаних установ, а також до Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного університету «Києво-Могилянська академія» із проханням надати пропозиції щодо представників наукової спільноти для включення до складу робочої групи.

Нагадуємо, що у межах робочої групи планується обговорення та визначення нагальних питань діяльності судової влади, вирішення яких потребує удосконалення законодавства. Йдеться про реформування цивільного процесуального законодавства, кримінального процесуального законодавства, господарського процесуального законодавства, кодексу адміністративного судочинства та законодавства про судоустрій і статус суддів.

Діяльність робочої групи передбачатиме такі етапи:

– аналіз недоліків і прогалин законодавства та вироблення пропозицій щодо його удосконалення;

– обговорення цих пропозицій із професійною суддівською спільнотою для формування узагальненої концепції;

– представлення і обговорення узагальненої концепції на парламентських слуханнях та втілення її у змінах до процесуального законодавства і законодавства у сфері судоустрою і статусу суддів.

Вища рада правосуддя