Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Суддівські асоціації поділяють позицію ВРП щодо принципів, за якими має проводитися судова реформа

09 жовтня 2020, 14:01

Суб’єкти законодавчої ініціативи мають утримуватись від внесення законопроєктів, положення яких не відповідають Основному Закону України, суперечать рішенням Конституційного Суду України та призводять до обмеження конституційних гарантій незалежності судової влади. Про це йдеться у спільній заяві Асоціації розвитку суддівського самоврядування України, Всеукраїнської асоціації адміністративних суддів та заяві Всеукраїнської асоціації суддів у відставці.

Як зауважила з цього приводу член Вищої ради правосуддя Світлана Шелест, судовій владі надзвичайно важливо виробити консолідовану позицію, спільне бачення напрямів розвитку судівництва, шляхів вирішення проблем, зумовлених попередніми непродуманими реформами.

Світлана Шелест відзначила, що суддівські асоціації поділяють переконання членів ВРП щодо необхідності проведення фахової дискусії із залученням суддів, органів суддівського врядування та самоврядування, асоціацій адвокатів, провідних професійних громадських організацій перед внесенням законопроєктів, які стосуються питань судоустрою і статусу суддів. Адже реформування судової системи має відбуватися з неухильним дотриманням принципів верховенства права та з метою забезпечення права на справедливий суд, захист прав та основоположних свобод людини і громадянина.

За словами члена ВРП, суддівські асоціації наполягають на тому, щоб судова реформа здійснювалася не тільки з метою боротьби з корупцією, а насамперед для удосконалення судової системи, підвищення ефективної роботи інститутів судової влади, рівного доступу громадян до правосуддя.

«Усунення корупційних ризиків у судочинстві є пріоритетним завданням у діяльності судової влади. Водночас подолання корупції в судовій системі не повинно зводитись до запровадження процедур, зміст яких суперечить Конституції і нівелює гарантії суддівської незалежності чи завдає шкоди авторитету правосуддя», – йдеться у заявах асоціацій.

Судді переконані, що авторитет правосуддя є суспільною цінністю. Органи державної влади та державні службовці мають утримуватися від дій та висловлювань, що підривають довіру до судів чи судових рішень. Засоби масової інформації, журналісти повинні розуміти свою відповідальність перед суспільством й уникати розповсюдження інформаційних «вкидів», які підривають авторитет правосуддя.

Світлана Шелест наголосила, що асоціації виступають за надання органам суддівського самоврядування та врядування реальних інструментів для захисту незалежності суду та формування суддівського корпусу на засадах доброчесності та професійності, здійснення оцінки доброчесності суддів за загальновідомими та встановленими законом критеріями. Дисциплінарна відповідальність суддів має бути ефективним інструментом покарання за порушення, скоєні суддями. Однак вона не повинна слугувати механізмом впливу на суддів та їхні рішення.

Суддівська спільнота схвалює розвиток громадянського суспільства та залучення громадськості до процесів реформування державних інституцій. Водночас наголошує, що громадські організації чи створені за їхньою участю органи не можуть бути наділені повноваженнями з контролю за діяльністю конституційних органів. Жодна з них не може виступати від імені всього суспільства.

На переконання суддівських асоціацій, громадські організації, залучені до реформи сфери правосуддя, можуть виконувати допоміжну роль, однак їхні рішення не повинні бути обов’язковими для органів державної влади та органів суддівського врядування.

Вища рада правосуддя