Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ТОАС забезпечує дотримання гарантій соціального захисту прав людини

02 жовтня 2020, 12:35

 

Станом на 1 вересня 2020 року в провадженні Тернопільського окружного адміністративного суду знаходилось 2500 справ, правосуддя по яких відправляється 9 суддями.

Так, однією із найбільш поширених категорій спорів, які виникають між громадянами та суб’єктами владних повноважень, є спори з приводу призначення та перерахунок пенсії.

Станом на 1 вересня 2020 року в провадженні суду знаходилось близько 600 таких судових справ. При цьому, більш як 95% таких спорів вирішено ТОАС на користь громадян.

Ще, однією із найбільш поширених категорій справ, які виникають між громадянами та органами пенсійного фонду є спори щодо повернення безпідставно сплачених коштів на обов’язкове державне пенсійне страхування під час укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна вперше.

Розглядаючи означену категорію справ, суд поновлюючи порушені права громадян вказав, що із загального правила про обов'язковість сплати збору при придбанні нерухомого майна законодавцем встановлено винятки для громадян, які придбавають житло і перебувають на черзі на одержання житла або придбавають житло вперше. Керуючись наведеною правовою позицією ТОАС в 95% з розглянутих справ сформував стабільну судову практику в користь громадян, права яких були порушені.

Не менш важливою категорією судових справ, які розглянуті судом на протязі місяців, що минули, є справи за позовами про нарахування та виплату грошового забезпечення індексації військовослужбовцям, які звільнені в запас.

Вирішуючи вказану категорію справ, ТОАС неодноразово у судових рішеннях констатував те, що право щодо нарахування індексації грошового забезпечення в період проходження військової служби є однією із форм реалізації закріпленого у статті 43 Конституції України права на працю, а тому суб’єкт владних повноважень повинен керуватися, в тому числі, і положеннями частини другої статті 233 Кодексу законів про працю України, яка визначає право звернення працівника до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком, в даному випадку щодо виплати індексації грошового забезпечення військовослужбовця.

Враховуючи наведену правовою позицією, судом у 99% розглянутих справ прийнято рішення на користь позивачів та відновлено порушені права військовослужбовців яким неправомірно не здійснювалась індексація грошового забезпечення.  

В контексті судових справ за позовами військовослужбовців, які є учасниками АТО принагідно згадати справи за позовами таких осіб з приводу нарахування та виплати компенсації за невикористані календарні дні відпустки.

Розглядаючи дану категорію справ суд, задовольнив 99% позовних вимог військовослужбовців зазначивши, що у випадку звільнення таких осіб з військової служби їм виплачується компенсація за всі невикористані ними дні щорічної відпустки, в тому числі за невикористані дні додаткової відпустки, передбаченої статтею 16-2 Закону України «Про відпустки» та пунктом 12 частини першої статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту».

Підсумовуючи, слід зазначити, що людина є основною соціальною цінністю, а захист прав людини в демократичному суспільстві є мірилом правової держави. Відтак, органи державної влади не можуть діяти свавільно та зобов’язані дотримуватись правил, які даватимуть можливість передбачати заходи, які будуть застосовані у конкретних правовідносинах. На підставі наведеного особа може передбачати й планувати свої дії та розраховувати на очікуваний результат і відчувати себе захищеною.

 

Тернопільський окружний адміністративний суд