Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Голова ВАКС Олена Танасевич: «Судді ВАКС не мають наміру самоусунутися від вирішення організаційних питань»

21 травня 2019, 10:21

Видання: Закон і Бізнес
Номер видання: 21.05.2019
Автор: Анна Линдіна

Вибори очільника «антикорупційників» відповідали принципам демократизму. Інакше його могли б обрати ще у першому турі. Натомість після третього етапу голосування колеги підтримали суддю з досвідом адміністративної роботи. Її стратегія управління націлена на доброзичливість між суддями. Утім, левова частка її обов’язків — організація господарської діяльності ВАКС. Про те, як планується функціонування суду в існуючих умовах, розповіла голова Вищого антикорупційного суду Олена ТАНАСЕВИЧ.

 «Найголовніше — це зосередженість на поставленій меті та внутрішній спокій»

— Олено Віталіївно, розкажіть, будь ласка, що спонукало вас узяти участь у конкурсі до ВАКС?

— Дозволю собі часткового процитувати мотиваційний лист, який восени 2018 р. я подавала до Вищої кваліфікаційної комісії суддів для участі в конкурсі: «У 2012 році, будучи призначеною на посаду судді, я присягнула Українському народові …об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно, справедливо та кваліфіковано здійснювати правосуддя від імені України, керуючись принципом верховенства права…». Відтоді я сумлінно та старанно, із честю та гідністю виконую покладені на мене високі обов’язки судді.

Участь у конкурсі до ВАКС я сприймаю як громадянський обов’язок особи, яка має високий рівень кваліфікації, володіє необхідними вміннями та навичками, постійно прагне до самовдосконалення, піклується про свою репутацію та щиро бажає бути корисною для своєї держави та співгромадян. Відтоді моя мотивація є незмінною.

— Як ви оцінюєте систему відбору за участю громадської ради міжнародних експертів? Чи не вважаєте, що їх необхідно залучати до всіх конкурсів до вищих судів?

— Участь ГРМЕ в оцінці доброчесності та професійності кандидатів на посаду суддів ВАКС забезпечила безпрецедентну прозорість цього конкурсу, фактично «підсиливши» переконливість його результатів. Такий досвід однозначно сприяє підвищенню довіри громадськості до судової влади та здійснення правосуддя в Україні.

— Поділіться своїм секретом успішного проходження конкурсу? Як потрібно готуватися до іспиту, щоб отримати найвищий бал?

— Підготовка до конкурсу повинна бути комплексною, системною та поетапною. Варто максимально зосереджуватися на найближчих цілях і завданнях, не розпорошуючись на конкурс загалом. Кожен етап є однаково важливим для досягнення кінцевого результату, починаючи від збирання документів для участі в конкурсі та закінчуючи співбесідою із членами ВККС.

Цей процес є складним за змістом та формою, багатоаспектним, доволі тривалим, однак перед зверненням із заявою про участь у конкурсі необхідно досконало вивчити всі процедурні питання. Це додасть розуміння тих процесів, що відбуватимуться, а отже, впевненості у власних силах. Готуючись до зустрічі із членами комісії, доцільно подивитися співбесіди з іншими кандидатами, поміркувати над найпоширенішими запитаннями, сформулювати та проговорити вголос своє бачення розв’язання правових проблем, обов’язково ознайомитися зі своїм досьє, змоделювати можливі запитання щодо наведеної в ньому інформації та бути готовим дати пояснення.

Окремо можу порадити поцікавитися міжнародним досвідом у профільній царині, наприклад у сфері боротьби з корупцією. Однак найголовніше — це зосередженість на поставленій меті та внутрішній спокій.

— Під час презентації на зборах суддів ВАКС ви відзначили, що маєте досвід роботи на адміністративних посадах. Чи відрізнятиметься керівництво установою, яка не має аналогів у світі?

— Попри уніфіковані в законі «Про судоустрій і статус суддів» повноваження голів усіх судів загальної юрисдикції, робота на адміністративній посаді у ВАКС буде певною мірою унікальною з огляду на специфічну структуру цього суду, що поєднує першу та апеляційну інстанції в межах однієї юридичної особи. Крім того, згідно зі ст.22 Бюджетного кодексу ВАКС є головним розпорядником бюджетних коштів, що покладатиме на голову цього суду відповідні додаткові обов’язки.

«Тимчасове розміщення суддів та апарату першої інстанції ВАКС за нинішньою адресою є фізично неможливим»

— Судді вирішили, що ВАКС очолюватимуть представники першої інстанції. Натомість ваша колега з апеляційної палати Валерія Чорна зазначила, що задля балансу керувати установою мають делегати з двох інстанцій. Чи не вплине такий розподіл адміністративних посад на прерогативу інтересів першої інстанції перед другою?

— Така ситуація була унеможливлена від самого початку на законодавчому рівні. Згідно з приписами акта «Про Вищий антикорупційний суд» апеляційна палата ВАКС забезпечується окремою будівлею, видатки на її утримання визначаються у державному бюджеті окремим рядком, а для її організаційного забезпечення утворюється самостійний структурний підрозділ, контроль за діяльністю якого здійснює виключно голова палати.

Крім того, до повноважень останнього належать представництво палати з питань її діяльності перед органами державної влади, місцевого самоврядування, погодження проекту кошторису в частині фінансування та використання бюджетних коштів, повідомлення ВККС та ДСАУ про вакантні посади суддів тощо. Що стосується державних гарантій суддів апеляційної палати, то вони є тотожними для суддів обох палат ВАКС.

— Утім, таке рішення зумовило представництво у керівництві вихідців із суддів та адвокатури. Як вплине таке поєднання управлінців?

— Я переконана, що таке поєднання вельми позитивно вплине на організацію роботи суду. Адже синергія різного за своїм змістом професійного досвіду допоможе новопризначеним суддям швидше порозумітися та виробити спільний, прийнятний для всіх вектор взаємодії.

— Одразу після обрання ви провели брифінг, на якому заявили, що матеріально-технічне забезпечення суду наразі залежить від органів виконавчої влади, комунікація з ними повністю лягає на вас. Чи готові ви активно наполягати на тому, щоб судді були забезпечені на найвищому рівні, а приміщення відповідало всім вимогам?

— Звичайно, адже коли ми говоримо про необхідність забезпечення суду тимчасовим приміщенням, яке мінімально відповідало б установленим державним санітарним та будівельним нормам, то маємо на увазі не тільки комфортні умови для апарату та суддів, підозрюваних (обвинувачених), їхніх захисників, прокурорів, інших учасників кримінального провадження, а й безпеку цих осіб, збереження матеріалів кримінальних проваджень, наявність технічних можливостей для дослідження електронних доказів тощо.

— Вбачається, що перша інстанція ВАКС все ж таки може залишитися за нинішньою адресою. У вас є ідеї щодо перепланування цієї будівлі?

— На жаль, тимчасове розміщення суддів та апарату першої інстанції ВАКС за нинішньою адресою є фізично неможливим з будь-якими варіантами перепланування.

— Ще один ваш обов’язок як голови — погодити кандидатуру керівника апарату, якого вибере Державна судова адміністрація. Тільки не зрозуміло: керівник апарату буде один чи два — для кожної інстанції?

— Згідно зі ст.155 закону «Про судоустрій і статус суддів» організаційне забезпечення роботи ВАКС у цілому здійснює апарат, який очолює спільний керівник.

Водночас відповідно до ст.16 закону «Про Вищий антикорупційний суд» передбачено створення самостійного структурного підрозділу для організаційного забезпечення роботи безпосередньо апеляційної палати. Керівник цього підрозділу призначається за пропозицією голови АП ВАКС, обсяг його повноважень буде встановлений відповідним положенням. При цьому проект такого положення підлягає обов’язковому погодженню головою апеляційної палати.

— Коли розпочнеться добір працівників апарату?

— 13 травня розпочався конкурс на зайняття посади керівника апарату ВАКС, який триватиме тиждень та складатиметься з кількох етапів. Що стосується працівників апарату, то вже створено конкурсну комісію та незабаром буде оголошено конкурс.

— Ви можете назвати чинники, які вплинуть на початок роботи установи?

— Наразі таким чинником є невідповідність тимчасово виділених для ВАКС приміщень, що раніше використовувалися Печерським районним судом м.Києва, вимогам ст.10 закону «Про Вищий антикорупційний суд» та ДБН В.2.2-26:2010 «Будинки і споруди. Суди», затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва 17.05.2010 №175.

Площа та склад цих приміщень не відповідають штатній чисельності суддів, працівників апарату та мінімальним потребам установи. Зокрема, в них неможливо гарантувати безпеку шляхів руху (в тому числі евакуаційних), зручність і комфортність перебування маломобільних груп населення (людей з інвалідністю). Недостатньою є кількість залів судових засідань та кабінетів, приміщення службового призначення не мають окремих сходово-ліфтових вузлів, відсутня кімната для свідків тощо.

«Обрати голову новоствореного суду набагато складніше, ніж обрати голову суду, який вже функціонує»

— Чи не лякає вас той факт, що саме до ВАКС прикута увага громадськості?

— Така увага є цілком природною з огляду на ті надії та сподівання, які покладає українське суспільство на новий суд. Поза сумнівом, громадяни мають право бути обізнаними щодо діяльності цієї установи. З метою професійного та систематичного висвітлення роботи ВАКС в його структурі передбачено створення постійно діючого прес-центру.

— Дехто називає новоутворений суд «гібридним». Чи є підстави для такого твердження?

— Дійсно, структура ВАКС є нестандартною для України, оскільки фактично суди першої та апеляційної інстанцій, що зазвичай є окремими юридичними особами, законодавець об’єднав у межах однієї установи.

Хоча для світової практики така конструкція не є новою. Наприклад, Міжнародний кримінальний суд, що був створений на підставі Римського статуту та функціонує в Гаазі (Королівство Нідерланди) з липня 2002 р., складається з апеляційного та судового відділень і відділення попереднього провадження. Компетенція цієї міжнародної інституції також є обмеженою та включає три види злочинів: геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини. Після процесу формування, що, до речі, тривав майже 3 роки, МКС успішно здійснює правосуддя саме в такому складі.

— Коли вас запитали про стратегію управління судом, ви відповіли: «Це рівняння з усіма невідомими». Із цим не посперечаєшся. Чому ви зважилися на таку непросту місію?

— Обрати голову новоствореного суду набагато складніше, ніж обрати голову суду, який вже функціонує. Серед новопризначених членів ВАКС — 22 судді, 13 адвокатів, 3 науковці, які познайомилися лише місяць тому та жодного дня не працювали в такому складі. На моє переконання, якщо колеги висувають людину на посаду голови, демонструючи в такий спосіб неабияку довіру, вона не має морального права нехтувати цією пропозицією.

Тим більше що судді ВАКС після обрання голови та його заступника не мають наміру самоусунутися від вирішення величезної кількості організаційних питань, які необхідно розв’язати до початку роботи суду. Вже сьогодні всі судді працюють у невеликих робочих групах, які розробляють внутрішні положення, систематизують судову практику та практику Вищої ради правосуддя, налагоджують зв’язки з громадськістю та міжнародними партнерами, працюють зі зверненнями громадян та їхніх об’єднань тощо. За такої потужної підтримки колег та в умовах доброзичливої атмосфери всередині суддівського корпусу місія голови суду вбачається цілком здійсненною.