Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Заступник голови Державної судової адміністрації Людмила Гізатуліна: «При збереженні тенденції останніх років система правосуддя не зможе функціонувати виключ-но за рахунок спецфонду»

10 січня 2018, 09:40

Видання: Закон і Бізнес
Номер видання: №1-2 (1351-1352) 09.01—19.01.2018
Автор:МАРИНА БОЙКО

 
Без належного фінансового забезпечення важко реалізувати будь-яку ідею. Чи будуть задоволені всі потреби судової системи у поточному році? Чи доведеться храмам Феміди в чомусь себе обмежувати? З такими запитаннями «ЗіБ» звернувся до заступника голови Державної судової адміністрації Людмили ГІЗАТУЛІНОЇ. Також вона розповіла, яких заходів вживатиме ДСАУ щодо оптимізації мережі судів.

 

 

«Основна частка незабезпеченої потреби припадає на видатки розвитку та інші поточні видатки»

— Людмило Василівно, наскільки будуть задоволені фінансові потреби судової системи в поточному році? Якщо порівняти з рівнем забезпечення храмів Феміди в минулі роки, то ситуація покращилася?

— Рівень задоволення потреби системи правосуддя у 2018 році становить 77,9%. Порівняно з попередніми роками він зростає: у 2015 р. дорівнював 34,3%, у 2016-му — 47,8, у 2017-му — 71,1%.

— Якщо потреби судів не задоволені на 100%, як це позначається на їхній діяльності? У чому їм доведеться себе обмежувати?

— Основна частка незабезпеченої потреби припадає на видатки розвитку та інші поточні видатки. Незабезпечення видатків розвитку в повному обсязі полягає у відстроченні капітального ремонту приміщень, унеможливленні оновлення морально застарілої комп’ютерної та іншої техніки тощо. Незабезпечення інших поточних видатків у повному обсязі полягає у необхідності економного та раціонального використання витратних матеріалів та відкладенні придбання малоцінних предметів, меблів, здійснення поточних ремонтів тощо.

— Як саме формувався бюджет-2018? Як ураховувався такий показник, як кількість розглянутих судом справ? Що більше справ розглядає суд, то більше в нього буде грошей?

— Бюджет системи правосуддя на 2018 р. складається з трьох основних компонентів: планового фонду заробітної плати, видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інших поточних видатків та видатків розвитку.

Плановий обсяг бюджетних коштів включає доведені показники граничних обсягів видатків загального фонду державного бюджету та прогнозні обсяги надходжень спеціального фонду державного бюджету.

Плановий обсяг бюджетних коштів було розподілено на три основні складові таким чином:

1. Основні параметри розподілу планового фонду заробітної плати між судами на 2018-ий:

• середньооблікова чисельність суддів та працівників апарату судів станом на вересень 2017-го;

• застосована умова, що всі судді на початок 2018 р. повинні пройти кваліфікаційне оцінювання;

• для кожного суду застосовані індивідуальні рівні середніх надбавок за вислугу років для суддів;

• враховані регіональні коефіцієнти суддям.

2. Принцип розподілу інших поточних видатків між судами на 2018-ий:

• ураховано індекс зростання розглянутих модельних справ — 1,189;

• враховано індекс зростання споживчих цін — 1,070;

• враховано підвищення тарифів на поштові відправлення.

Плановий фонд інших поточних видатків розподілено між судами пропорційно плану вирішених модельних справ.

3. Плановий обсяг видатків розвитку розподілено на першочергові та невідкладні роботи з капітального ремонту та реконструкції приміщень та для придбання комп’ютерної та оргтехніки.

«Оптимізація судів здійснюється на матеріально-технічній базі існуючих установ»

— Якщо надходження до спеціального фонду державного бюджету зменшилися б, які наслідки це потягло б за собою?

— Основна складова державного бюджету, яка може бути незадоволена через відсутність надходжень до спеціального фонду, — видатки розвитку. Протягом останніх років обсяг передбачених у держбюджеті коштів на капітальні видатки зростає лише за рахунок спеціального фонду.

— На скільки відсотків кошти від сплати судового збору можуть забезпечити потреби судової системи? В майбутньому судова система зможе жити виключно за ці кошти?

— У 2016—2018 рр. рівень забезпечення потреби системи правосуддя за рахунок спеціального фонду державного бюджету сягає близько 16%. При збереженні тенденції останніх років система правосуддя не зможе функціонувати виключно за рахунок спеціального фонду державного бюджету.

— Яка додаткова робота ляже на плечі ДСАУ та її територіальних управлінь у зв’язку з оптимізацією мережі судів, тобто створенням окружних судів? Як саме забезпечуватиметься виконання рішення про оптимізацію судів?

— ДСАУ розробляє плани заходів щодо виконання рішень про утворення та ліквідацію судів, в яких будуть передбачені відповідні дії стосовно організаційного, кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення з визначенням відповідальних виконавців та термінів виконання.

— Чи є в планах ДСАУ забезпечити новими будівлями створені окружні суди? Коли вони будуть реалізовані?

— Окружні суди утворюються з метою гарантування доступності правосуддя, оптимізації видатків державного бюджету. Оптимізація судів здійснюється на матеріально-технічній базі існуючих установ. Протягом останніх років ситуація із наданням належних приміщень судам, організаційним та фінансовим забезпеченням діяльності яких займається ДСАУ, поступово покращується. Судова адміністрація і надалі буде вживати відповідних заходів для забезпечення судів службовими приміщеннями, які відповідатимуть сучасним вимогам щодо створення належних умов для здійснення правосуддя, в тому числі шляхом будівництва нових приміщень.

З порівняльна таблиця фінансування судової системи у 2017—2018 роках можна ознайомитись на нашому сайті.


© Закон і Бізнес