Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

НАК «Нафтогаз» стягнув із ДП «Авіакон» понад 100 тисяч гривень боргу та пеню за природній газ

10 жовтня 2019, 10:51

Відповідач проти позовних вимог заперечував, зазначивши, що  кошти у погашення заборгованості, були розподілені позивачем як оплати за різні періоди. Також у відзиві відповідач заявив клопотання про зменшення позовних вимог суми пені до 1,00 грн.

Розглянувши подані документи і матеріали, об’єктивно оцінивши докази, Господарським судом встановлені наступні обставини: між Публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та Державним підприємством «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» укладено договір постачання природного газу. На виконання умов договору, позивач передав у власність відповідача природний газ на загальну суму 17246848,58 грн, що підтверджується актами приймання - передачі природного газу, копії яких додано позивачем до позовної заяви.

Відповідно до пункту 6.1 договору, оплата за газ здійснюється покупцем виключно грошовими коштами шляхом 100 % поточної оплати протягом місяця поставки природного газу. Остаточний розрахунок за фактично переданий газ здійснюється до 25 числа (включно) місяця, наступного за місяцем поставки газу.

Позивач вказав, що основна заборгованість у відповідача відсутня, проте оплату за переданий газ здійснював несвоєчасно та не виконав зобов’язання у строк визначений договором, чим порушив умови господарського зобов’язання, зокрема вимоги пункту 6.1 договору, у зв’язку з чим позивач звернувся до суду з вимогами до відповідача про стягнення пені, 3 % річних та інфляційних.

Відповідач, в обґрунтуванні відсутності підстав для нарахування штрафних санкцій зазначає, що він із значною затримкою отримував субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню, які перераховувались відповідно до Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого Постановою КМУ № 20 від 11.01.2005, що призвело до несвоєчасного виконання відповідачем своїх зобов’язань по оплаті поставленого природного газу.

Розглянувши клопотання відповідача про зменшення пені,  у рішенні суду по справі № 920/816/19 зазначається: «Статтею 233 Господарського кодексу України передбачено, що у разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому   повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов’язання боржником;   майновий стан сторін, які беруть участь у зобов’язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу. Якщо порушення зобов’язання не завдало збитків іншим учасникам господарських відносин, суд може з урахуванням інтересів боржника зменшити розмір належних до сплати штрафних санкцій».

Зважаючи на наведені вище обставини справи, суд, визнав доцільним зменшити розмір пені на до 1,00 грн.

Щодо нарахованих позивачем 25957,97 грн. 3 % річних та 78896,96 грн. інфляційних втрат, суд зазначає, що  позовні вимоги є обґрунтованими, підтвердженими матеріалами справи, належними, допустимими, достовірними, достатніми та підлягають.

Суд вирішив позов задовольнити частково.

За повідомленням прес-служби суду