Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Оголошено конкурс на зайняття вакантних посад територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області

05 вересня 2019, 12:12

 

СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ

 

Територіальне управління Служби судової охорони

у місті Києві та Київській області

 

Н А К А З

 

4 вересня 2019 р.                               Київ                                                      № 3

        

 

Про оголошення конкурсу

 

 

Відповідно до частини другої статті 163 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Порядку проведення конкурсу для призначення на посади співробітників Служби судової охорони, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 30.10.2018 № 3308/0/15-18 зі змінами, внесеними рішенням Вищої ради правосуддя від 04.06.2019 № 1536/0/15-19,

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області:

начальника служби документального забезпечення управління;

начальника юридичної служби управління;

начальника фінансово-економічного відділу (головного бухгалтера) управління;

начальника відділу з професійної підготовки та підвищення кваліфікації управління;

начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи управління;

начальника відділу чергової служби управління;

начальника відділу охорони об’єктів судів, органів та установ системи правосуддя управління;

начальник відділу забезпечення безпеки учасників судового процесу управління;

начальника відділу матеріально-технічного забезпечення управління;

начальника адміністративно-господарського відділу управління;

заступника начальника фінансово-економічного відділу управління;

заступника начальника відділу по роботі з персоналом управління;

провідного спеціаліста відділу по роботі з персоналом управління – три посади;

командира підрозділу безпеки суддів по місту Києву та Київській області;

командира першого підрозділу охорони (м. Київ);

командир другого підрозділу охорони (м. Київ);

командир третього підрозділу охорони (м. Київ);

командира підрозділу охорони (Київська область);

заступника командира підрозділу безпеки суддів по місту Києву та Київській області;

заступника командира підрозділу охорони (Київська область);

провідного спеціаліста (заступника командира) відділення особистої безпеки суддів підрозділу особистої безпеки суддів Вищого антикорупційного суду України – сім посад;

командира взводу першого підрозділу охорони (м. Київ) – чотири посади;

командира взводу другого підрозділу охорони (м. Київ) – п’ять посад;

командира взводу третього підрозділу охорони (м. Київ) – три посади;

командира взводу підрозділу охорони (Київська область) – чотири посади;

інспектор відділення особистої безпеки суддів підрозділу безпеки суддів Вищого антикорупційного суду України – п’ять посад;

контролера першої категорії відділення безпеки суддів підрозділу безпеки суддів Вищого антикорупційного суду України – п’ять посад;

контролера першої категорії першого підрозділу охорони (м. Київ) – п’ять посад;

контролера першої категорії другого підрозділу охорони (м. Київ) – п’ять посад;

контролера першої категорії третього підрозділу охорони (м. Київ) – п’ять посад;

контролера першої категорії підрозділу охорони (Київська область) – п’ять  посади;

контролера другої категорії відділення безпеки суддів підрозділу безпеки суддів Вищого антикорупційного суду України – п’ять посад;

контролера другої категорії першого підрозділу охорони (м. Київ) – п’ять посад;

контролера другої категорії другого підрозділу охорони (м. Київ) – п’ять посад;

контролера другої категорії третього підрозділу охорони (м. Київ) – п’ять посад;

контролера другої категорії підрозділу охорони (Київська область) – п’ять посад;

 

 1. Затвердити Умови проведення конкурсу на посади, зазначені в пункті 1 цього наказу, які додаються.

 

 1. Надати до територіальних управлінь Державної судової адміністрації України в місті Києві та Київської області оголошення про проведення конкурсу та його умови для оприлюднення на офіційних сайтах в розділі -"Вакансії" рубрики "Інше" (відповідальний – провідний інспектор (з дипломом спеціаліста) відділу по роботі з персоналом територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області Білоцький П.Ф.).

 

 1. Забезпечити (за згодою) вивчення придатності кандидата до служби за індивідуальними психофізіологічними особливостями. Вивчення здійснити відповідно до вимог Закону України «Про Національну поліцію»та інших актів законодавства України (відповідальний – провідний інспектор (з дипломом спеціаліста) юридичної служби територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області Коваленко О.П.)

 

 1. Перевірку рівня фізичної підготовки для кандидатів на посади здійснити згідно Порядку організації перевірки рівня фізичної підготовленості на зайняття вакантних посад співробітників Служби судової охорони, затвердженого наказом Голови Служби судової охорони від 21.05.2019 № 25 із забезпеченням належних санітарно-гігієнічних умов та в присутності медичних працівників (відповідальний – провідний інспектор (з дипломом спеціаліста) відділу з професійної підготовки та підвищення кваліфікації територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області Тютюн В.М.)

 

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник управління                                                                                              

полковник Служби судової охорони                                              І. Коваленко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника територіального

управління Служби судової охорони у місті Києва та Київській області
від ­­­4 вересня 2019  № 3

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  начальника служби документального забезпечення територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області

 

Загальні умови.

 1. Основні повноваження начальника служби документального забезпечення територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області:

1) очолює службу документального забезпечення територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області та здійснює керівництво її діяльністю, представляє її у межах повноважень та забезпечує взаємодію з іншими підрозділами територіального управління з метою ефективного виконання покладених завдань;

2) організовує та забезпечує роботу із документами включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням, а також їх архівного зберігання в територіальному управлінні;

3) організовує та забезпечує облік, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію;

4) організовує та забезпечує роботу із зверненнями громадян, їх облік, контроль за розглядом та своєчасністю надання відповіді громадянам;

5) забезпечує проведення особистого прийому громадян керівництвом територіального управління;

6) вносить на розгляд   начальнику територіального управління проекти нормативних актів щодо забезпечення документування управлінської інформації та організації роботи зі службовими документами.

 

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 7190 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

 безстроково.

 

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) інформація про стан здоров’я:

- сертифікат про відсутність перебування на обліку психіатра та нарколога встановленого зразку;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка з медичного закладу про стан здоров’я, що дозволяє брати участь у конкурсних випробуваннях (форма 086у або у довільній формі);

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 4 по 13 вересня 2019 року  до 18 год. 00 хв.,
за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 13.

 

На начальника служби документального забезпечення територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:
  Територіальне управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській (м. Київ, вул. Білоруська, 13), 19 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв.

 

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса
  електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань
  проведення конкурсу: Білоцький Петро Федорович, 050-818-06-03, konkurstusso@sso.court.gov.ua.

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1. Освіта

вища освіта, ступінь вищої освіти – магістр*

2. Досвід роботи

загальний стаж роботи в діловодстві – не менше 5 років;

досвід роботи на керівних посадах – не менше 2 років

 

3. Володіння державною

 мовою

вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

 

1. Наявність лідерських якостей

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

стратегічне планування;

багатофункціональність; ведення ділових переговорів; досягнення кінцевих результатів

 

2. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати рішення та діяти в екстремальних ситуаціях

 

3. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію; гнучкість; проникливість

 

4. Управління організацією та персоналом

організація роботи та контроль;

управління людськими ресурсами;

вміння мотивувати підлеглих працівників

 

5. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; системність;

самоорганізація та саморозвиток;

політична нейтральність

 

6. Забезпечення громадського порядку

знання законодавства що регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів;

розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці

 

7. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

 

 

Професійні знання

 

1. Знання законодавства

Знання: Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади»

 

2. Знання спеціального

законодавства

Знання: законів України  «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про Національний архівний фонд та архівні установи»;

актів Кабінету Міністрів України з питань організації діловодства в державних установах, в тому числі з тими, які містять службову інформацію, з питань роботи зі зверненнями  громадян та їх особистого прийому, організації архівної роботи, рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності органів системи правосуддя.

 

 

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника територіального

управління Служби судової охорони у місті Києва та Київській області
від ­­­4 вересня 2019  № 3

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника юридичної служби територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області

 

Загальні умови

 1. Основні повноваження начальника служби юридичного забезпечення територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області:

1) очолює службу юридичного забезпечення територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області  та за вказівкою начальника територіального управління представляє та у межах повноважень забезпечує взаємодію з іншими органами влади, підприємствами, установами та організаціями з метою ефективного виконання покладених на територіальне управління завдань;

2) організовує роботу служби юридичного забезпечення, претензійно-позовної роботи по державному забезпеченню особистої безпеки суддів, членів їх сімей та майна, працівників суду, охорони приміщень суду;

3) організовує виконання завдань служби юридичного забезпечення особовим складом за напрямком службової діяльності;

4) відповідає за організацію службової діяльності служби юридичного забезпечення, забезпечення його постійної готовності до виконання покладених завдань;

5) в установленому порядку має право запитувати та отримувати від структурних підрозділів територіального управління інформацію, пропозиції, розрахунки та обґрунтування, необхідні для виконання завдань претензійно-позовної роботи;

6) вносить пропозиції начальнику територіального управління про удосконалення структури та діяльності служби юридичного забезпечення, а також щодо призначення, переміщення, зарахування до кадрового резерву, заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності особового складу;

7) за дорученням начальника територіального управління виконує інші повноваження, які належать до компетенції територіального управління.

 

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 7190 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

 безстроково.

 

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) інформація про стан здоров’я:

- сертифікат про відсутність перебування на обліку психіатра та нарколога встановленого зразку;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка з медичного закладу про стан здоров’я, що дозволяє брати участь у конкурсних випробуваннях (форма 086у або у довільній формі);

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 4 по 13 вересня 2019 року  до 18 год. 00 хв.,
за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 13.

 

На начальника служби юридичного забезпечення територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:
  Територіальне управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській (м. Київ, вул. Білоруська, 13), 19 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв.

 

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса
  електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань
  проведення конкурсу: Білоцький Петро Федорович, 050-818-06-03, konkurstusso@sso.court.gov.ua.

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1. Освіта

Освіта вища освіта у галузі знань «Право», ступінь вищої освіти – магістр *

 

2. Досвід роботи

стаж роботи за спеціальністю – не менше 6 років, у тому числі в правоохоронних органах або військових формуваннях – не менше 3 років

 

3. Володіння державною

 мовою

вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

 

1.       Наявність лідерських

 якостей

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

стратегічне планування;

багатофункціональність; ведення ділових переговорів; досягнення кінцевих результатів.

 

2. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати рішення та діяти в екстремальних ситуаціях

 

3. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію; гнучкість; проникливість

 

4. Управління організацією та персоналом

організація роботи та контроль;

управління людськими ресурсами;

вміння мотивувати підлеглих працівників

 

5. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; системність;

самоорганізація та саморозвиток;

політична нейтральність;

 

 

 

6. Забезпечення громадського порядку

знання законодавства що регулює діяльність

судових та правоохоронних органів;

 

знання системи правоохоронних органів;

розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці

 

7. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

Професійні знання

 

1. Знання законодавства

знання: Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади»

 

2. Знання спеціального

законодавства

Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства України; законів України «Про Вищу раду правосуддя», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про очищення влади», «Про захист персональних даних», «Про статус народного депутата»; рішень Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності Служби судової охорони.

 

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника територіального

управління Служби судової охорони у місті Києва та Київській області
від ­­­4 вересня 2019  № 3

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  начальника фінансово-економічного відділу (головного бухгалтера) територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області

 

Загальні умови.

 1. Основні повноваження начальника фінансово-економічного відділу (головного бухгалтера) територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київської області:

1) здійснює керівництво діяльністю фінансово-економічного відділу територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області;

2)  організовує управління обігом фінансових ресурсів та регулювання фінансових відносин в територіальному управлінні;

3) здійснює планування потреби територіального управління в асигнуваннях, забезпечує дотримання кошторисної дисципліни;

5)  організовує ведення бухгалтерського обліку, своєчасне складання та подання фінансової та бухгалтерської звітності.

 

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 8030 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

 безстроково.

 

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) інформація про стан здоров’я:

- сертифікат про відсутність перебування на обліку психіатра та нарколога встановленого зразку;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка з медичного закладу про стан здоров’я, що дозволяє брати участь у конкурсних випробуваннях (форма 086у або у довільній формі);

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 4 по 13 вересня 2019 року  до 18 год. 00 хв.,
за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 13.

 

На начальника (головного бухгалтера) фінансово-економічного відділу  територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:
  Територіальне управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській (м. Київ, вул. Білоруська, 13), 19 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв.

 

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса
  електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань
  проведення конкурсу: Білоцький Петро Федорович, 050-818-06-03, konkurstusso@sso.court.gov.ua.

 

 

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1. Освіта

вища освіта у галузі соціальних та поведінкових знань. Управління та адміністрування

 

2. Досвід роботи

загальний стаж роботи зі спеціальної діяльності – не менше 5 років;

досвід роботи на керівних посадах – не менше 2 років

 

3. Володіння державною

 мовою

вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

 

1. Наявність лідерських якостей

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

стратегічне планування;

багатофункціональність;

ведення ділових переговорів;

досягнення кінцевих результатів

 

2. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати рішення та діяти в екстремальних ситуаціях

 

3. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію; гнучкість; проникливість

 

4. Управління організацією та персоналом

організація роботи та контроль;

управління людськими ресурсами;

вміння мотивувати підлеглих працівників

 

5. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; системність;

самоорганізація та саморозвиток;

політична нейтральність

 

6. Забезпечення громадського порядку

знання законодавства що регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів;

розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці

 

7. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

Професійні знання

 

1. Знання законодавства

знання: Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади».

 

2. Знання спеціального

законодавства

Кодексу законів про працю України, Бюджетного кодексу України,

Господарського кодексу України,

законів України «Про Вищу раду правосуддя», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про публічні закупівлі»,

актів Кабінету Міністрів України з питань фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку;

рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності органів системи правосуддя.

 

 

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника територіального

управління Служби судової охорони у місті Києва та Київській області
від ­­­4 вересня 2019  № 3

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

 начальника відділу  з професійної підготовки та підвищення кваліфікації територіального управління Служби судової охорони у  місті Києві та Київській області

 

Загальні умови

 

 1. Основні повноваження начальника відділу професійної підготовки та підвищення кваліфікації територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області:

1) здійснює заходи з організації навчання та контролю за забезпеченням професійної підготовки особового складу працівників територіального управління;

2) організовує поточну організаційно-виконавчу роботу відділу та забезпечення контролю за роботою;

3) контролює порядок організації та виконання завдань служби особовим складом відділу та  підрозділів  міста та області за напрямком професійної  діяльності;

4) здійснює контроль за своєчасним та повним поданням підпорядкованими  підрозділами територіального управління інформації, матеріалів, звітності з питань організації професійної підготовки територіального управління;

5) за дорученням керівництва територіального управління виконує інші повноваження, які належать до компетенції відділу.

 

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 8030 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

безстроково.

 

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається  надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) інформація про стан здоров’я:

- сертифікат про відсутність перебування на обліку психіатра та нарколога встановленого зразку;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка з медичного закладу про стан здоров’я, що дозволяє брати участь у конкурсних випробуваннях (форма 086у або у довільній формі);

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

 

Документи приймаються з 4 по 13 вересня 2019 року  до 18 год. 00 хв.,
за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 13.

 

На  начальника відділу професійної підготовки та підвищення кваліфікації територіального управління Служби судової охорони в місті Києві та Київській області поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:
  Територіальне управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській (м. Київ, вул. Білоруська, 13), 19 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв.

 

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса
  електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань
  проведення конкурсу: Білоцький Петро Федорович, 050-818-06-03, konkurstusso@sso.court.gov.ua.

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1. Освіта

Освіта вища, ступінь вищої освіти – магістр*

 

2. Досвід роботи

мати стаж роботи в правоохоронних органах або військових формуваннях – не менше                    5 років;

 

досвід роботи в державних правоохоронних  органах або військових формуваннях, на керівних посадах – не менше 2 років;

робота викладачем та досягнення в спорті є перевагою;

 

3. Володіння державною

мовою

 

вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

 

1. Наявність лідерських якостей

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів; стратегічне планування;

багатофункціональність;

ведення ділових переговорів;

досягнення кінцевих результатів

 

2. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати управлінські рішення та ефективно діяти в екстремальних ситуаціях

 

3. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію;

гнучкість;

проникливість

 

4. Управління організацією та персоналом

організація роботи та контроль;

управління людськими ресурсами;

вміння мотивувати підлеглих працівників.

 

5. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

системність;

самоорганізація та саморозвиток;

політична нейтральність

 

6. Забезпечення охорони об’єктів системи правосуддя

знання законодавства, яке регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів, розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці при забезпеченні охорони об’єктів системи правосуддя

 

7. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

 

Професійні знання

 

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції»;

2. Знання спеціального законодавства

знання:

Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства України;

законів України «Про Вищу раду правосуддя», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про очищення влади», «Про захист персональних даних», «Про статус народного депутата»;

рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності Служби судової охорони.

 

     

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника територіального

управління Служби судової охорони у місті Києва та Київській області
від ­­­4 вересня 2019  № 3

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області

 

Загальні умови

 

 1. Основні повноваження начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області:

1) очолює відділ інформаційно-аналітичної роботи територіального управління, у межах повноважень забезпечує взаємодію з іншими органами влади, підприємствами, установами та організаціями з метою ефективного виконання покладених на територіальне управління завдань;

2) організовує роботу відділу з інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності по державному забезпеченню особистої безпеки суддів, членів їх сімей та майна, працівників суду, охорони приміщень суду;

3) забезпечує роботу відділу  по збору, аналізу, узагальненню, оцінки та діагностики отриманих даних через взаємопов’язану логічну систему відбору та систематизації інформації про стан оперативного формування та реалізації управлінських рішень;

4) організовує виконання завдань служби особовим складом відділу за напрямком службової діяльності;

5) відповідає за організацію службової діяльності відділу, забезпечення
його постійної готовності до виконання покладених завдань;

6) в установленому порядку запитує та отримує від структурних
підрозділів територіального управління інформацію, пропозиції, розрахунки та обґрунтування, необхідні для виконання завдань інформаційно-аналітичного забезпечення;

7) вносить пропозиції начальнику територіального управління про удосконалення структури та діяльності відділу, а також щодо призначення, переміщення, зарахування до кадрового резерву, заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності особового складу підрозділу;

8) за дорученням начальника виконує інші повноваження, які належать до компетенції територіального управління.

 

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 8030 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

 безстроково.

 

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) інформація про стан здоров’я:

- сертифікат про відсутність перебування на обліку психіатра та нарколога встановленого зразку;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка з медичного закладу про стан здоров’я, що дозволяє брати участь у конкурсних випробуваннях (форма 086у або у довільній формі);

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 4 по 13 вересня 2019 року  до 18 год. 00 хв.,
за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 13.

 

На начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:
  Територіальне управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській (м. Київ, вул. Білоруська, 13), 19 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв.

 

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса
  електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань
  проведення конкурсу: Білоцький Петро Федорович, 050-818-06-03, konkurstusso@sso.court.gov.ua.

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1. Освіта

Освіта вища, ступінь вищої освіти – магістр*

 

2. Досвід роботи

стаж роботи у відповідному напрямку – не менше 5 років;

досвід роботи на керівних посадах – не менше 2 років

 

 

3. Володіння державною

 мовою

вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

 

1.   Наявність лідерських

 якостей

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

стратегічне планування;

багатофункціональність;

ведення ділових переговорів;

досягнення кінцевих результатів

 

2.  Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати рішення та діяти в екстремальних ситуаціях

 

3. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію; гнучкість; проникливість

 

4. Управління організацією та персоналом

організація роботи та контроль;

управління людськими ресурсами;

вміння мотивувати підлеглих працівників

 

5. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; системність;

самоорганізація та саморозвиток;

політична нейтральність

 

6. Забезпечення громадського порядку

знання законодавства що регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів;

розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці

 

7. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

Професійні знання

 

1. Знання законодавства

знання: Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади»

 

2. Знання спеціального

законодавства

Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства України; законів України «Про Вищу раду правосуддя», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про очищення влади», «Про захист персональних даних», «Про статус народного депутата»; рішень Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності Служби судової охорони.

 

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника територіального

управління Служби судової охорони у місті Києва та Київській області
від ­­­4 вересня 2019  № 3

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

 начальника відділу чергової служби територіального управління Служби судової охорони у  місті Києві та Київській області

 

Загальні умови

 

 1. Основні повноваження начальника відділу чергової служби територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області:

1) контролює роботу нарядів з охорони суддів, органів та установ в системі правосуддя, інформує вище керівництво і координує подальші дії підпорядкованих підрозділів;

2) організовує обмін інформацією та взаємодію з іншими правоохороними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування іншими організаціями;

3) виконує за рішенням начальника територіального управління обов’язки оперативного чергового;

4) контролює порядок зберігання, видачу табельної вогнепальної зброї і спеціальних засобів;

5) бере участь у розроблені проектів службової документації з питань служби;

6) за дорученням прямого керівництва виконує інші повноваження, які належать до компетенції відділу.

 

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 8030 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

 

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

безстроково.

 

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається  надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) інформація про стан здоров’я:

- сертифікат про відсутність перебування на обліку психіатра та нарколога встановленого зразку;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка з медичного закладу про стан здоров’я, що дозволяє брати участь у конкурсних випробуваннях (форма 086у або у довільній формі);

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 4 по 13 вересня 2019 року  до 18 год. 00 хв.,
за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 13.

 

На начальника відділу чергової служби територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:
  Територіальне управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській (м. Київ, вул. Білоруська, 13), 19 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв.

 

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса
  електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань
  проведення конкурсу: Білоцький Петро Федорович, 050-818-06-03, konkurstusso@sso.court.gov.ua.

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1. Освіта

 

освіта вища, ступінь вищої освіти – магістр*

 

2. Досвід роботи

стаж роботи в правоохоронних органах або військових формуваннях - не менше                    5 років;

досвід роботи на керівних посадах – не менше 2 років

 

 

 

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

 

1. Наявність лідерських якостей

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів; стратегічне планування;

багатофункціональність;

ведення ділових переговорів;

досягнення кінцевих результатів

 

2. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати управлінські рішення та ефективно діяти в екстремальних ситуаціях

 

3. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію;

гнучкість;

проникливість

 

4. Управління організацією та персоналом

організація роботи та контроль;

управління людськими ресурсами;

вміння мотивувати підлеглих працівників

 

5. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; системність; самоорганізація та саморозвиток; 

політична нейтральність

 

6. Забезпечення охорони об’єктів системи правосуддя

знання законодавства, яке регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів, розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці при забезпеченні охорони об’єктів системи правосуддя

 

7. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

 

Професійні знання

 

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції»

 

2. Знання спеціального законодавства

знання:

Кримінального, Кримінально- процесу-ального законодавства України, Кодексу України про адміністративні правопору-шення, Кодексу адміністративного судочинства України; законів України «Про Вищу раду правосуддя», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про очищення влади», «Про захист персональних даних», «Про статус народного депутата»; рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності Служби судової охорони.

 

 

 


*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

     

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника територіального

управління Служби судової охорони у місті Києва та Київській області
від ­­­4 вересня 2019  № 3

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

 начальника відділу охорони об’єктів судів, органів та установ системи правосуддя територіального управління Служби судової охорони у  місті Києві та Київської області

 

Загальні умови

 

 1. Основні повноваження начальника відділу охорони об’єктів судів, органів та установ системи правосуддя територіального   управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області:

1)  здійснює заходи з організації та контролю за забезпеченням охорони об’єктів судів, органів та установ системи правосуддя, здійсненням перепускного режиму до цих об’єктів та на їх територію транспортних засобів;

2) організовує поточну організаційно-виконавчу роботу відділу та забезпечення контролю за роботою;

3) контролює порядок організації та виконання завдань служби особовим складом відділу та  підрозділів  міста та області за напрямком службової діяльності;

4) здійснює контроль за своєчасністю та повнотою подання підпорядкованими  підрозділами територіального управління інформації, матеріалів, звітності з питань організації служби по забезпеченню охорони об’єктів судів, органів та установ системи правосуддя;

5) за дорученням керівництва територіального управління виконує інші повноваження, які належать до компетенції відділу.

 

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 8030 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

безстроково.

 

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається  надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) інформація про стан здоров’я:

- сертифікат про відсутність перебування на обліку психіатра та нарколога встановленого зразку;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка з медичного закладу про стан здоров’я, що дозволяє брати участь у конкурсних випробуваннях (форма 086у або у довільній формі);

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 4 по 13 вересня 2019 року  до 18 год. 00 хв.,
за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 13.

 

На начальника відділу охорони об’єктів судів, органів та установ системи правосуддя територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:
  Територіальне управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській (м. Київ, вул. Білоруська, 13), 19 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв.

 

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса
  електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань
  проведення конкурсу: Білоцький Петро Федорович, 050-818-06-03, konkurstusso@sso.court.gov.ua.

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1. Освіта

вища освіта, ступінь вищої освіти – магістр *

 

2. Досвід роботи

стаж роботи в правоохоронних органах або військових формуваннях – не менше                    5 років;

досвід роботи в державних правоохоронних органах або військових формуваннях, на керівних посадах – не менше 2 років

 

 

 

3. Володіння

державною мовою

вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

 

1. Наявність лідерських якостей

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів; стратегічне планування;

багатофункціональність;

ведення ділових переговорів;

досягнення кінцевих результатів

 

2. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати управлінські рішення та ефективно діяти в екстремальних ситуаціях

 

3. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію; гнучкість; проникливість

 

4. Управління організацією та персоналом

організація роботи та контроль;

управління людськими ресурсами;

вміння мотивувати підлеглих працівників

 

5. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

системність;

самоорганізація та саморозвиток;

політична нейтральність

 

6. Забезпечення охорони об’єктів системи правосуддя

знання законодавства, яке регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів, розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці при забезпеченні охорони об’єктів системи правосуддя

 

7. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

 

Професійні знання

 

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції».

 

2. Знання спеціального законодавства

знання:

Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства України;

законів України «Про Вищу раду правосуддя», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про очищення влади», «Про захист персональних даних», «Про статус народного депутата»;

рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності Служби судової охорони.

 

     

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

                 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника територіального

управління Служби судової охорони у місті Києва та Київській області
від ­­­4 вересня 2019  № 3

 


УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

 начальника відділу  забезпечення безпеки учасників судового процесу територіального управління Служби судової охорони у  місті Києві та Київській  області

 

Загальні умови

 

 1. Основні повноваження начальника відділу забезпечення безпеки учасників судового процесу територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області:

1)  здійснює заходи з організації та контролю за забезпеченням безпеки учасників судового процесу;

2) організовує поточну організаційно-виконавчу роботу відділу та забезпечення контролю за роботою;

3) контролює порядок організації та виконання завдань служби особовим складом відділу та  підрозділів  міста та області за напрямком службової діяльності;

4) здійснює контроль за своєчасністю та повнотою подання підпорядкованими  підрозділами територіального управління інформації, матеріалів, звітності з питань організації служби по забезпеченню безпеки учасників судового процесу;

5) за дорученням керівництва територіального управління виконує інші повноваження, які належать до компетенції відділу.

 

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 8030 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

 

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

безстроково.

 

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається  надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) інформація про стан здоров’я:

- сертифікат про відсутність перебування на обліку психіатра та нарколога встановленого зразку;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка з медичного закладу про стан здоров’я, що дозволяє брати участь у конкурсних випробуваннях (форма 086у або у довільній формі);

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 4 по 13 вересня 2019 року  до 18 год. 00 хв.,
за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 13.

 

На  начальника відділу забезпечення безпеки учасників судового процесу територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:
  Територіальне управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській (м. Київ, вул. Білоруська, 13), 19 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв.

 

 

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса
  електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань
  проведення конкурсу: Білоцький Петро Федорович, 050-818-06-03, konkurstusso@sso.court.gov.ua.

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1. Освіта

вища освіта, ступінь вищої освіти – магістр*

 

2. Досвід роботи

мати стаж роботи в правоохоронних органах або військових формуваннях – не менше                    5 років;

досвід роботи на керівних посадах – не менше 2 років

 

 

 

3. Володіння державною

мовою

вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

 

1. Наявність лідерських якостей

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів; стратегічне планування;

багатофункціональність;

ведення ділових переговорів;

досягнення кінцевих результатів

 

2. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати управлінські рішення та ефективно діяти в екстремальних ситуаціях

 

3. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію; гнучкість; проникливість

 

4. Управління організацією та персоналом

організація роботи та контроль;

управління людськими ресурсами;

вміння мотивувати підлеглих працівників

 

5. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; системність;

самоорганізація та саморозвиток;

політична нейтральність

 

6. Забезпечення охорони об’єктів системи правосуддя

знання законодавства, яке регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів, розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці при забезпеченні охорони об’єктів системи правосуддя

 

7. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

 

Професійні знання

 

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції»

 

2. Знання спеціального законодавства

знання:

Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства України;

законів України «Про Вищу раду правосуддя», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про очищення влади», «Про захист персональних даних», «Про статус народного депутата»;

рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності Служби судової охорони.

 

 

     

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника територіального

управління Служби судової охорони у місті Києва та Київській області
від ­­­4 вересня 2019  № 3

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  начальника відділу матеріально-технічного забезпечення територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області

 

Загальні умови

 

 1. Основні повноваження начальника відділу матеріально-технічного забезпечення територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області:

1) забезпечує координацію діяльності територіального управління, з питань організації матеріально-технічного забезпечення, забезпечення зброєю, боєприпасами, спецзасобами. Здійснює контроль за діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на нього завдань;

2) забезпечує діяльність територіального управління  з державних закупівель;

3) клопоче перед заступником начальника територіального управління (з забезпечення) про внесення на розгляд начальнику територіального управління проектів нормативних актів за напрямком матеріально-технічного забезпечення;

5) представляє територіальне управління у порядку визначеному начальником територіального управління у відносинах з підприємствами та організаціями за закріпленим напрямком діяльності.

 

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 8030 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

 безстроково.

 

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) інформація про стан здоров’я:

- сертифікат про відсутність перебування на обліку психіатра та нарколога встановленого зразку;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка з медичного закладу про стан здоров’я, що дозволяє брати участь у конкурсних випробуваннях (форма 086у або у довільній формі);

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 4 по 13 вересня 2019 року  до 18 год. 00 хв.,
за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 13.

 

На начальника відділу матеріально-технічного забезпечення територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:
  Територіальне управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській (м. Київ, вул. Білоруська, 13), 19 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв.

 

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса
  електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань
  проведення конкурсу: Білоцький Петро Федорович, 050-818-06-03, konkurstusso@sso.court.gov.ua.

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1. Освіта

вища освіта, ступінь вищої освіти – магістр*

 

2. Досвід роботи

загальний стаж роботи – не менше 5 років у відповідному напрямку;

досвід роботи на керівних посадах – не менше 2 років

 

3. Володіння державною

 мовою

вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

 

1. Наявність лідерських якостей

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

стратегічне планування;

багатофункціональність;

ведення ділових переговорів;

досягнення кінцевих результатів

 

2. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати рішення та діяти в екстремальних ситуаціях

 

3. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію; гнучкість; проникливість

 

4. Управління організацією та персоналом

організація роботи та контроль;

управління людськими ресурсами;

вміння мотивувати підлеглих працівників

 

5. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; системність;

самоорганізація та саморозвиток;

політична нейтральність

 

6. Забезпечення громадського порядку

знання законодавства що регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів;

розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці

 

7. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

 

Професійні знання

 

1. Знання законодавства

знання: Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади»

 

2. Знання спеціального

законодавства

Кодексу законів про працю України,

 Цивільного кодексу України,

Бюджетного кодексу України,

Господарського кодексу України,

законів України «Про Вищу раду правосуддя», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про публічні закупівлі»,

актів Кабінету Міністрів України з питань матеріального забезпечення поліцейських;

рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності органів системи правосуддя.

 

 

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника територіального

управління Служби судової охорони у місті Києва та Київській області
від ­­­4 вересня 2019  № 3

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  начальника адміністративно-господарського відділу  територіального управління Служби  судової охорони у місті Києві та Київській області

 

Загальні умови

 

 1. Основні повноваження начальника адміністративно-господарського відділу територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області:

1) очолює адміністративно-господарський відділ територіального управління, у межах повноважень забезпечує взаємодію з іншими органами влади, підприємствами, установами та організаціями з метою ефективного виконання покладених на територіального управління завдань за напрямом діяльності;

2) систематизує та вдосконалює роботу відділу, впроваджує нові, сучасні методи розміщення та зберігання товарно-матеріальних цінностей;

3) організовує охорону складів, в тому числі технічними засобами охорони;

4) організовує систематичні огляди складських приміщень, вживає заходів стосовно своєчасного ремонту під’їзних шляхів, огорожі, дахів, систем вентиляції, технічних засобів охорони;

5) забезпечує ведення облікових книг, видаткових накладних, відомостей, актів приймання-передачі з додержанням всіх правил оформлення прибутково-видаткових документів;

 6) забезпечує координацію відділу з фінансово-економічним відділом територіального управління з питань своєчасного надання документів та достовірних даних для відображення операцій по бухгалтерському обліку;

7) вживає вичерпних заходів стосовно покращення роботи відділу;

8) вживає заходів стосовно недопущення крадіжок, нестач та пошкодження товарно-матеріальних цінностей;

9) організовує службові розслідування при виявленні крадіжок, нестач, порушень умов зберігання, вживає заходів стосовно відшкодування збитків та усунення виявлених недоліків;

10)  проводить навчання, створює умови щодо підвищення рівня знань, умінь працівників відділу, приймає відповідні заліки;

11) визначає коло осіб, які приймають участь в проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей;

12) організовує та проводить своєчасне інструктування працівників відділу з питань дотримання вимог техніки безпеки при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт;

13) організовує та проводить інструктаж та практичні заняття з дотримання правил протипожежної безпеки, виконання вимог щодо безпечної експлуатації електрообладнання та електроустановок;

14)  здійснює контроль за веденням відповідних журналів інструктажів;

15)  за дорученням керівництва територіального управління виконує інші повноваження, які належать до компетенції управління та відділу.

 

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 8 030 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

 безстроково.

 

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) інформація про стан здоров’я:

- сертифікат про відсутність перебування на обліку психіатра та нарколога встановленого зразку;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка з медичного закладу про стан здоров’я, що дозволяє брати участь у конкурсних випробуваннях (форма 086у або у довільній формі);

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 4 по 13 вересня 2019 року  до 18 год. 00 хв.,
за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 13.

 

На начальника адміністративно-господарського відділу територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»,  а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:
  Територіальне управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській (м. Київ, вул. Білоруська, 13), 19 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв.

 

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса
  електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань
  проведення конкурсу: Білоцький Петро Федорович, 050-818-06-03, konkurstusso@sso.court.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1. Освіта

вища освіта, ступінь вищої освіти – магістр *

 

2. Досвід роботи

загальний стаж роботи – не менше 5 років у відповідному напрямку; досвід роботи на керівних посадах – не менше 2 років

 

3. Володіння державною

 мовою

вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

 

1.       Наявність лідерських

 якостей

встановлення цілей, пріоритетів
та орієнтирів; стратегічне планування; багатофункціональність; ведення ділових переговорів; досягнення кінцевих результатів

 

2. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати рішення та діяти в екстремальних ситуаціях

 

3. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію; гнучкість; проникливість

 

4. Управління організацією та персоналом

організація роботи та контроль;

управління людськими ресурсами;
вміння мотивувати підлеглих працівників

 

5. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;  системність;  самоорганізація та саморозвиток; політична нейтральність

 

6. Забезпечення громадського порядку

знання законодавства що регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів;

розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці

 

7. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

Професійні знання

 

1. Знання законодавства

знання: Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади».

 

2. Знання спеціального

законодавства

Кодексу законів про працю України, Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про Вищу раду правосуддя», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про публічні закупівлі», актів Кабінету Міністрів України з питань матеріального забезпечення поліцейських;

рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності органів системи правосуддя.

 

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

            

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника територіального

управління Служби судової охорони у місті Києва та Київській області
від ­­­4 вересня 2019  № 3

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  заступника начальника фінансово-економічного відділу територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області

 

Загальні умови

 

 1. Основні повноваження заступника начальника фінансово-економічного відділу (головного бухгалтера) територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київської області:

1)  у разі відсутності начальника очолює фінансово-економічного відділ  територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області;

2) забезпечує діяльність фінансово-економічного відділу територіального управління;

3) організовує управління обігом фінансових ресурсів та регулювання фінансових відносин в територіальному управлінні;

4) здійснює планування потреби територіального управління в асигнуваннях та забезпечує дотримання кошторисної дисципліни;

5)  організовує ведення бухгалтерського обліку, своєчасне складання та подання фінансової та бухгалтерської звітності.

 

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад –7890 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

 безстроково.

 

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) інформація про стан здоров’я:

- сертифікат про відсутність перебування на обліку психіатра та нарколога встановленого зразку;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка з медичного закладу про стан здоров’я, що дозволяє брати участь у конкурсних випробуваннях (форма 086у або у довільній формі);

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 4 по 13 вересня 2019 року  до 18 год. 00 хв.,
за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 13.

 

На заступника начальника (головного бухгалтера) фінансово-економічного відділу  територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:
  Територіальне управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській (м. Київ, вул. Білоруська, 13), 19 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв.

 

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса
  електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань
  проведення конкурсу: Білоцький Петро Федорович, 050-818-06-03, konkurstusso@sso.court.gov.ua.

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1. Освіта

вища освіта у галузі соціальних та поведінкових знань. Управління та адміністрування

 

2. Досвід роботи

загальний стаж роботи зі спеціальної діяльності – не менше 5 років;

досвід роботи на керівних посадах – не менше 2 років

 

3. Володіння державною

 мовою

вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

 

1.   Наявність лідерських

 якостей

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

стратегічне планування;

багатофункціональність;

ведення ділових переговорів;

досягнення кінцевих результатів

 

2. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати рішення та діяти в екстремальних ситуаціях

 

3. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію; гнучкість; проникливість

 

4. Управління організацією та персоналом

організація роботи та контроль;

управління людськими ресурсами;

вміння мотивувати підлеглих працівників

 

5. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; системність;

самоорганізація та саморозвиток;

політична нейтральність

 

6. Забезпечення громадського порядку

знання законодавства що регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів;

розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці

 

7. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

 

 

 

Професійні знання

 

1. Знання законодавства

знання: Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади»

 

2. Знання спеціального

законодавства

Кодексу законів про працю України, Бюджетного кодексу України,

Господарського кодексу України,

законів України «Про Вищу раду правосуддя», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про публічні закупівлі», актів Кабінету Міністрів України з питань фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку; рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності органів системи правосуддя.

 

 

 

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника територіального

управління Служби судової охорони у місті Києва та Київській області
від ­­­4 вересня 2019  № 3

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

 заступника начальника відділу по роботі з персоналом територіального управління Служби судової охорони у  місті Києві та Київській області

 

Загальні умови

 

 1. Основні повноваження заступника начальника відділу по роботі з персоналом територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області:

1) у разі відсутності начальника відділу очолює відділ по роботі з персоналом територіального управління  Служби судової охорони у місті Києві та Київській області, у межах повноважень забезпечує взаємодію з іншими органами влади, підприємствами, установами та організаціями з метою ефективного виконання покладених на територіальне управління завдань;

2) організовує та координує розробку річних планів роботи з персоналом, здійснює контроль за ходом їх реалізації;

3) забезпечує роботу з персоналом, дотримання вимог нормативних актів з проходження служби, трудового законодавства;

4) забезпечує розроблення і подачу на розгляд керівництву територіального управління нормативних актів з проходження служби, клопоче перед керівництвом про внесення на затвердження Вищої ради правосуддя України, Державної судової адміністрації України проектів нормативних актів щодо діяльності територіального управління;

5) представляє територіальне управління у порядку визначеному керівництвом територіального управління у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими організаціями в Україні та за кордоном;

6)  контролює додержання правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни.

 

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 7890 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

безстроково.

 

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається  надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) інформація про стан здоров’я:

- сертифікат про відсутність перебування на обліку психіатра та нарколога встановленого зразку;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка з медичного закладу про стан здоров’я, що дозволяє брати участь у конкурсних випробуваннях (форма 086у або у довільній формі);

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 4 по 13 вересня 2019 року  до 18 год. 00 хв.,
за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 13.

 

На  заступника начальника відділу по роботі з персоналом територіального управління  Служби судової охорони в місті Києві та Київській області поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:
  Територіальне управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській (м. Київ, вул. Білоруська, 13), 19 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв.

 

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса
  електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань
  проведення конкурсу: Білоцький Петро Федорович, 050-818-06-03, konkurstusso@sso.court.gov.ua.

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1. Освіта

Освіта вища, ступінь вищої освіти – магістр*

 

2. Досвід роботи

мати стаж роботи в правоохоронних органах або військових формуваннях – не менше 5 років;

 

досвід роботи в державних,  правоохоронних  органах або військових формуваннях, на керівних посадах – не менше 2 років

 

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

 

1. Наявність лідерських якостей

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів; стратегічне планування;

багатофункціональність;

ведення ділових переговорів;

досягнення кінцевих результатів

 

2. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати управлінські рішення та ефективно діяти в екстремальних ситуаціях

 

3. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію; гнучкість; проникливість

 

4. Управління організацією та персоналом

організація роботи та контроль;

управління людськими ресурсами;

вміння мотивувати підлеглих працівників

 

5. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; системність;

самоорганізація та саморозвиток;

політична нейтральність

 

6. Забезпечення охорони об’єктів системи правосуддя

знання законодавства, яке регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів, розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці при забезпеченні охорони об’єктів системи правосуддя

 

7. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

 

Професійні знання

 

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального законодавства

знання:

Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства України;

законів України «Про Вищу раду правосуддя», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про очищення влади», «Про захист персональних даних», «Про статус народного депутата»;

рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності Служби судової охорони.

 

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника територіального

управління Служби судової охорони у місті Києва та Київській області
від ­­­4 вересня 2019  № 3

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

 провідного спеціаліста відділу по роботі з персоналом територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області

 

Загальні умови

 

 1. Основні повноваження провідного спеціаліста відділу по роботі з персоналом територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області:

1) виконує у межах повноважень покладені на відділ по роботі з персоналом територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області завдання;

2) розробляє річний план роботи з персоналом, а також здійснює його реалізацію;

3) дотримується вимог нормативних актів з проходження служби, трудового законодавства;

4) бере участь у розробці проектів нормативних актів щодо діяльності територіального управління;

5) дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни.

 

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 5780 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

безстроково.

 

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається  надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) інформація про стан здоров’я:

- сертифікат про відсутність перебування на обліку психіатра та нарколога встановленого зразку;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка з медичного закладу про стан здоров’я, що дозволяє брати участь у конкурсних випробуваннях (форма 086у або у довільній формі);

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 4 по 13 вересня 2019 року  до 18 год. 00 хв.,
за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 13.

 

На провідного спеціаліста відділу по роботі з персоналом  територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області  поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:
  Територіальне управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській (м. Київ, вул. Білоруська, 13), 19 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв.

 

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса
  електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань
  проведення конкурсу: Білоцький Петро Федорович, 050-818-06-03, konkurstusso@sso.court.gov.ua.

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1. Освіта

Освіта вища

 

2. Досвід роботи

мати стаж роботи в правоохоронних органах або військових формуваннях – не менше 1 року;

 

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

 

1. Наявність лідерських якостей

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів; стратегічне планування;

багатофункціональність;

ведення ділових переговорів;

досягнення кінцевих результатів

 

2. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати рішення та ефективно діяти в екстремальних ситуаціях

 

3. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію; гнучкість; проникливість

 

4. Управління організацією та персоналом

 

організація роботи та контроль;

 

5. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень; системність;

самоорганізація та саморозвиток;

політична нейтральність

 

6. Забезпечення охорони об’єктів системи правосуддя

знання законодавства, яке регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів, розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці при забезпеченні охорони об’єктів системи правосуддя

 

7. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

 

Професійні знання

 

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції»

 

2. Знання спеціального законодавства

знання:

Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства України;

законів України «Про Вищу раду правосуддя», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про очищення влади», «Про захист персональних даних», «Про статус народного депутата»;

рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності Служби судової охорони.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника територіального

управління Служби судової охорони у місті Києва та Київській області
від ­­­4 вересня 2019  № 3

 

 

УМОВИ

 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади командира підрозділу
безпеки суддів по місту Києву та Київській області територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області

 

Загальні умови

 

 1. Основні повноваження командира підрозділу безпеки суддів по місту Києву та Київській області територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області:

1)  очолює підрозділ безпеки суддів по місту Києву та Київській області територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області, у межах повноважень забезпечує взаємодію з іншими органами влади, підприємствами, установами та організаціями з метою ефективного виконання покладених на територіальне управління завдань;

2) у межах організовує заходи компетенції стосовно запобігання, виявлення і припинення злочинних посягань, терористичних актів, злочинів терористичної спрямованості стосовно суддів, членів їх сімей, працівників суду, а також у суді – учасників судового процесу та взаємодіє з іншими суб’єктами боротьби з тероризмом з питань застосування сил та засобів територіального управління;

3) забезпечує здійснення моніторингу оперативної обстановки, криміногенного стану в місцях виконання завдань, вивчає, аналізує і узагальнює результати та ефективність діяльності підрозділу;

4) забезпечує роботу підрозділу по збору, аналізу, узагальненню, оцінки та діагностики отриманих даних через взаємопов’язану логічну систему відбору та систематизації інформації про стан оперативного формування та реалізації управлінських рішень;

5) організовує виконання завдань служби особовим складом підрозділу за напрямком службової діяльності;

6) відповідає за організацію службової діяльності підрозділу, забезпечення його постійної готовності до виконання покладених завдань;

7)  за дорученням начальника територіального управління виконує інші повноваження, які належать до компетенції підрозділу.

 

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 7190 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

безстроково.

 

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається  надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) інформація про стан здоров’я:

- сертифікат про відсутність перебування на обліку психіатра та нарколога встановленого зразку;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка з медичного закладу про стан здоров’я, що дозволяє брати участь у конкурсних випробуваннях (форма 086у або у довільній формі);

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 4 по 13 вересня 2019 року  до 18 год. 00 хв.,
за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 13.

 

На командира підрозділу  безпеки суддів по місту Києву та Київській області територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області  поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:
  Територіальне управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській (м. Київ, вул. Білоруська, 13), 19 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв.
 2. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса
  електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань
  проведення конкурсу: Білоцький Петро Федорович, 050-818-06-03, konkurstusso@sso.court.gov.ua.

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1. Освіта

повинен мати ступінь вищої освіти – магістр*

 

2. Досвід роботи

мати стаж роботи в правоохоронних органах або військових формуваннях – не менше 5 років;

 

досвід роботи в державних, правоохоронних  органах або військових формуваннях, на керівних посадах – не менше 2 років

 

3. Володіння державною

мовою

вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

 

1. Наявність лідерських якостей

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів; стратегічне планування;

багатофункціональність;

ведення ділових переговорів;

досягнення кінцевих результатів

 

2. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати управлінські рішення та ефективно діяти в екстремальних ситуаціях

 

3. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію; гнучкість; проникливість

 

4. Управління організацією та персоналом

організація роботи та контроль;

управління людськими ресурсами;

вміння мотивувати підлеглих працівників

 

5. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

системність;

самоорганізація та саморозвиток;

політична нейтральність

 

6. Забезпечення охорони об’єктів системи правосуддя

знання законодавства, яке регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів, розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці при забезпеченні охорони об’єктів системи правосуддя

 

7. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

Професійні знання

 

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції»

 

2. Знання спеціального законодавства

знання:

Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства України;

законів України «Про Вищу раду правосуддя», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про очищення влади», «Про захист персональних даних», «Про статус народного депутата»;

рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності Служби судової охорони.

 

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника територіального

управління Служби судової охорони у місті Києва та Київській області
від ­­­4 вересня 2019  № 3

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  командира підрозділу охорони територіального управління Служби судової охорони у  місті Києві та Київської області

 

Загальні умови

 1. Основні повноваження командира підрозділу охорони територіального   управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області:

1)  здійснює заходи з організації та контролю за забезпеченням охорони об’єктів судів, органів та установ системи правосуддя, здійсненням перепускного режиму до цих об’єктів та на їх територію транспортних засобів;

2) організовує поточну організаційно-виконавчу роботу підрозділу та забезпечення контролю за роботою;

3) контролює порядок організації та виконання завдань служби особовим складом підрозділу за напрямком службової діяльності;

4) здійснює контроль за своєчасністю та повнотою подання підпорядкованими  підрозділами територіального управління інформації, матеріалів, звітності з питань організації служби по забезпеченню охорони об’єктів судів, органів та установ системи правосуддя;

5) за дорученням керівництва територіального управління виконує інші повноваження, які належать до компетенції підрозділу.

 

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 7190 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

безстроково.

 

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається  надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) інформація про стан здоров’я:

- сертифікат про відсутність перебування на обліку психіатра та нарколога встановленого зразку;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка з медичного закладу про стан здоров’я, що дозволяє брати участь у конкурсних випробуваннях (форма 086у або у довільній формі);

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 4 по 13 вересня 2019 року  до 18 год. 00 хв.,
за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 13.

 

На командира підрозділу охорони територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:
  Територіальне управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській (м. Київ, вул. Білоруська, 13), 19 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв.

 

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса
  електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань
  проведення конкурсу: Білоцький Петро Федорович, 050-818-06-03, konkurstusso@sso.court.gov.ua.

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1. Освіта

повинен мати ступінь вищої освіти – магістр*

 

2. Досвід роботи

мати стаж роботи в правоохоронних органах або військових формуваннях – не менше 5 років;

досвід роботи в державних,  правоохоронних  органах або військових формуваннях, на керівних посадах – не менше 2 років

 

 

 

3. Володіння

державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

 

1. Наявність лідерських якостей

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів; стратегічне планування;

багатофункціональність;

ведення ділових переговорів;

досягнення кінцевих результатів

 

2. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати управлінські рішення та ефективно діяти в екстремальних ситуаціях

 

3. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію; гнучкість; проникливість

 

4. Управління організацією та персоналом

організація роботи та контроль;

управління людськими ресурсами;

вміння мотивувати підлеглих працівників

 

5. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

системність;

самоорганізація та саморозвиток;

політична нейтральність

 

6. Забезпечення охорони об’єктів системи правосуддя

знання законодавства, яке регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів, розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці при забезпеченні охорони об’єктів системи правосуддя

 

7. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

 

Професійні знання

 

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції»

 

2. Знання спеціального законодавства

знання:

Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства України;

законів України «Про Вищу раду правосуддя», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про очищення влади», «Про захист персональних даних», «Про статус народного депутата»;

рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності Служби судової охорони.

 

     

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника територіального

управління Служби судової охорони у місті Києва та Київській області
від ­­­4 вересня 2019  № 3

 

УМОВИ

 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника  командира підрозділу безпеки суддів по місту Києву та Київській області територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області

 

Загальні умови

 

 1. Основні повноваження заступника командира підрозділу
  безпеки суддів по місту Києву та Київській області територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області:

1) у разі відсутності командира підрозділу очолює підрозділ безпеки суддів по місту Києву та Київській області територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області у межах повноважень забезпечує взаємодію з іншими органами влади, підприємствами, установами та організаціями з метою ефективного виконання покладених на територіальне управління завдань;

2) організовує заходи у межах компетенції стосовно запобігання, виявлення і припинення злочинних посягань, терористичних актів, злочинів терористичної спрямованості стосовно суддів, членів їх сімей, працівників суду, а також у суді – учасників судового процесу та взаємодіє з іншими суб’єктами боротьби з тероризмом з питань застосування сил та засобів територіального управління;

3) забезпечує здійснення моніторингу оперативної обстановки, криміногенного стану в місцях виконання завдань, вивчає, аналізує і узагальнює результати та ефективність діяльності підрозділу;

4) забезпечує роботу підрозділу по збору, аналізу, узагальненню, оцінки та діагностики отриманих даних через взаємопов’язану логічну систему відбору та систематизації інформації про стан оперативного формування та реалізації управлінських рішень;

5) організовує виконання завдань служби особовим складом підрозділу за напрямком службової діяльності;

6) відповідає за організацію службової діяльності підрозділу, забезпечення його постійної готовності до виконання покладених завдань;

7) за дорученням начальника територіального управління виконує інші повноваження, які належать до компетенції підрозділу.

 

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 7050 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

безстроково.

 

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається  надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) інформація про стан здоров’я:

- сертифікат про відсутність перебування на обліку психіатра та нарколога встановленого зразку;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка з медичного закладу про стан здоров’я, що дозволяє брати участь у конкурсних випробуваннях (форма 086у або у довільній формі);

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 4 по 13 вересня 2019 року  до 18 год. 00 хв.,
за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 13.

 

На заступника командира підрозділу безпеки суддів по місту Києву та Київській області територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:
  Територіальне управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській (м. Київ, вул. Білоруська, 13), 19 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв.

 

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса
  електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань
  проведення конкурсу: Білоцький Петро Федорович, 050-818-06-03, konkurstusso@sso.court.gov.ua.

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1. Освіта

повинен мати ступінь вищої освіти – магістр*

 

2. Досвід роботи

мати стаж роботи в правоохоронних органах або військових формуваннях – не менше 5 років;

 

досвід роботи в державних, правоохоронних  органах або військових формуваннях, на керівних посадах – не менше 2 років

 

3. Володіння державною

мовою

вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

 

1. Наявність лідерських якостей

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів; стратегічне планування;

багатофункціональність; ведення ділових переговорів; досягнення кінцевих результатів

 

2. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати управлінські рішення та ефективно діяти в екстремальних ситуаціях

 

3. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію; гнучкість; проникливість

 

4. Управління організацією та персоналом

організація роботи та контроль;

управління людськими ресурсами;

вміння мотивувати підлеглих працівників

 

5. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

системність;

самоорганізація та саморозвиток;

політична нейтральність

 

6. Забезпечення охорони об’єктів системи правосуддя

знання законодавства, яке регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів, розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці при забезпеченні охорони об’єктів системи правосуддя

 

7. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

Професійні знання

 

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції»

 

2. Знання спеціального законодавства

знання:

Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства України;

законів України «Про Вищу раду правосуддя», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про очищення влади», «Про захист персональних даних», «Про статус народного депутата»;

рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності Служби судової охорони.

 

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника територіального

управління Служби судової охорони у місті Києва та Київській області
від ­­­4 вересня 2019  № 3

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника командира підрозділу охорони територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київської області

 

Загальні умови

 1. Основні повноваження заступника командира підрозділу охорони територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області:

1)  здійснює заходи контролю за забезпеченням охорони об’єктів судів, органів та установ системи правосуддя, здійсненням перепускного режиму до цих об’єктів та на їх територію транспортних засобів;

2) здійснює поточну організаційно-виконавчу роботу підрозділу та забезпечення контролю за роботою;

3) контролює порядок організації та виконання завдань служби особовим складом підрозділу за напрямком службової діяльності;

4) здійснює контроль за своєчасністю та повнотою подання підпорядкованими  підрозділами територіального управління інформації, матеріалів, звітності з питань організації служби по забезпеченню охорони об’єктів судів, органів та установ системи правосуддя;

5) за дорученням керівництва територіального управління виконує інші повноваження, які належать до компетенції підрозділу.

 

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 7190 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

безстроково.

 

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається  надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) інформація про стан здоров’я:

- сертифікат про відсутність перебування на обліку психіатра та нарколога встановленого зразку;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка з медичного закладу про стан здоров’я, що дозволяє брати участь у конкурсних випробуваннях (форма 086у або у довільній формі);

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 4 по 13 вересня 2019 року  до 18 год. 00 хв.,
за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 13.

 

На заступника командира підрозділу охорони територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:
  Територіальне управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській (м. Київ, вул. Білоруська, 13), 19 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв.

 

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса
  електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань
  проведення конкурсу: Білоцький Петро Федорович, 050-818-06-03, konkurstusso@sso.court.gov.ua.

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1. Освіта

освіта вища, ступінь вищої освіти магістр*

 

2. Досвід роботи

мати стаж роботи в правоохоронних органах або військових формуваннях – не менше 5 років;

досвід роботи в державних, правоохоронних  органах або військових формуваннях, на керівних посадах – не менше 2 років

 

 

3. Володіння

державною мовою

вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

 

1. Наявність лідерських якостей

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів; стратегічне планування;

багатофункціональність;

ведення ділових переговорів;

досягнення кінцевих результатів

 

2. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати управлінські рішення та ефективно діяти в екстремальних ситуаціях

 

3. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію; гнучкість; проникливість

 

4. Управління організацією та персоналом

організація роботи та контроль;

управління людськими ресурсами;

вміння мотивувати підлеглих працівників

 

5. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

системність;

самоорганізація та саморозвиток;

політична нейтральність

 

6. Забезпечення охорони об’єктів системи правосуддя

знання законодавства, яке регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів, розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці при забезпеченні охорони об’єктів системи правосуддя

 

7. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

 

Професійні знання

 

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції»

 

2. Знання спеціального законодавства

знання:

Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства України;

законів України «Про Вищу раду правосуддя», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про очищення влади», «Про захист персональних даних», «Про статус народного депутата»;

рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності Служби судової охорони.

 

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

                 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника територіального

управління Служби судової охорони у місті Києва та Київській області
від ­­­4 вересня 2019  № 3

 

 

УМОВИ

 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади провідного спеціаліста (заступника командира) відділення особистої безпеки підрозділу безпеки суддів Вищого антикорупційного суду територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області

 

Загальні умови

 

 1. Основні повноваження провідного спеціаліста (заступника командира) відділення особистої безпеки підрозділу безпеки суддів Вищого антикорупційного суду територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області:

1) організовує заходи у межах компетенції стосовно запобігання, виявлення і припинення злочинних посягань, терористичних актів, злочинів терористичної спрямованості стосовно суддів, членів їх сімей, працівників суду, а також у суді – учасників судового процесу та взаємодіє з іншими суб’єктами боротьби з тероризмом з питань застосування сил та засобів територіального управління;

2) забезпечує здійснення моніторингу оперативної обстановки, криміногенного стану в місцях виконання завдань, вивчає, аналізує і узагальнює результати та ефективність діяльності управління;

3) забезпечує роботу відділу по збору, аналізу, узагальненню, оцінки та діагностики отриманих даних через взаємопов’язану логічну систему відбору та систематизації інформації про стан оперативного формування та реалізації управлінських рішень.

 

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 5780 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

безстроково.

 

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається  надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) інформація про стан здоров’я:

- сертифікат про відсутність перебування на обліку психіатра та нарколога встановленого зразку;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка з медичного закладу про стан здоров’я, що дозволяє брати участь у конкурсних випробуваннях (форма 086у або у довільній формі);

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 4 по 13 вересня 2019 року  до 18 год. 00 хв.,
за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 13.

 

На провідного спеціаліста(заступника командира) відділення особистої безпеки  підрозділу безпеки суддів Вищого антикорупційного суду  територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:
  Територіальне управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській (м. Київ, вул. Білоруська, 13), 19 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв.

 

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса
  електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань
  проведення конкурсу: Білоцький Петро Федорович, 050-818-06-03, konkurstusso@sso.court.gov.ua.

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1. Освіта

повинен мати ступінь вищої освіти магістр*, бакалавр

 

2. Досвід роботи

мати стаж роботи в правоохоронних органах, військових формуваннях або недержавних охоронних структурах не менше 3 років;

 

досвід роботи в державних правоохоронних  органах, військових формуваннях або недержавних охоронних структурах на керівних посадах – не менше 2 років

 

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

 

1. Наявність лідерських якостей

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів; стратегічне планування;

багатофункціональність; ведення ділових переговорів; досягнення кінцевих результатів

 

2. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати управлінські рішення та ефективно діяти в екстремальних ситуаціях

 

3. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію; гнучкість; проникливість

 

4. Управління організацією та персоналом

організація роботи та контроль;

управління людськими ресурсами;

вміння мотивувати підлеглих працівників

 

5. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

системність;

самоорганізація та саморозвиток;

політична нейтральність

 

6. Забезпечення охорони об’єктів системи правосуддя

знання законодавства, яке регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів, розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці при забезпеченні охорони об’єктів системи правосуддя

 

7. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

 

Професійні знання

 

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції»

 

2. Знання спеціального законодавства

знання:

Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства України;

законів України «Про Вищу раду правосуддя», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про очищення влади», «Про захист персональних даних», «Про статус народного депутата»;

рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності Служби судової охорони.

 

     

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника територіального

управління Служби судової охорони у місті Києва та Київській області
від ­­­4 вересня 2019  № 3

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

 командира взводу підрозділу охорони територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області

 

Загальні умови

 

 1. Основні повноваження командира взводу підрозділу охорони територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області:

Відповідає за діяльність взводу охорони по забезпеченню  охорони
судів, органів та установ системи правосуддя, підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу, додержання особовим складом дисципліни, виконання покладених завдань, а також за стан зберігання зброї, спеціальних засобів та майна взводу.

Він зобов'язаний:

1) знати обстановку на закріпленій території і
вносити командиру підрозділу охорони пропозиції щодо
вдосконалення  організації охорони об’єктів судів, органів та установ системи правосуддя та використання нарядів;

2) здійснювати підбір співробітників взводу до складу нарядів з урахуванням морально-ділових та психологічних якостей;

3) організовувати  розстановку  сил та засобів взводу;

4) здійснювати підготовку особового складу взводу до виконання завдань служби;

5) вести облік та аналіз результатів виконання завдань служби співробітниками взводу;

6) підбивати підсумки виконання завдань служби особовим складом взводу;

7)  розробляти графіки перевірок несення служби, здійснювати контроль та особисто очолювати службу;

8) мати досвід роботи з ПК (офісні програми, Інтернет) на рівні впевненого користувача;

9) за дорученням керівника підрозділу охорони виконувати інші повноваження, які належать до його компетенції.

 

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 3440 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

безстроково.

 

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається  надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) інформація про стан здоров’я:

- сертифікат про відсутність перебування на обліку психіатра та нарколога встановленого зразку;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка з медичного закладу про стан здоров’я, що дозволяє брати участь у конкурсних випробуваннях (форма 086у або у довільній формі);

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 4 по 13 вересня 2019 року  до 18 год. 00 хв.,
за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 13.

 

На командира взводу підрозділу охорони територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:
  Територіальне управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській (м. Київ, вул. Білоруська, 13), 19 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв.

 

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса
  електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань
  проведення конкурсу: Білоцький Петро Федорович, 050-818-06-03, konkurstusso@sso.court.gov.ua.

 


Кваліфікаційні вимоги

 

1. Освіта

Освіта вища, ступінь вищої освіти - магістр*

 

2. Досвід роботи

стаж роботи в правоохоронних органах, військових формуваннях, інших органів, де присвоюються військові та спеціальні звання, не менше 1 року;

 

 

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

 

1. Наявність лідерських якостей

організація роботи та контроль;

управління людськими ресурсами;

вміння мотивувати підлеглих;

багатофункціональність;

досягнення кінцевих результатів

 

2. Вміння працювати в колективі

щирість та відкритість;

орієнтація на досягнення ефективного результату діяльності підрозділу;

рівне ставлення та повага до колег

 

3. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію;

гнучкість;

проникливість

 

4. Взаємодія з територіальними підрозділами

виконання завдань, визначених територіальним управлінням Служби з організації охорони судів, органів та установ системи правосуддя

 

5. Особистісні компетенції

комунікабельність, принциповість, рішучість та наполегливість під час виконання поставлених завдань;

системність;

самоорганізація та саморозвиток;

політична нейтральність

 

6. Забезпечення охорони об’єктів системи правосуддя

знання законодавства, яке регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів, розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці

 

7. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

 

Професійні знання

 

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції»

 

2. Знання спеціального законодавства

знання:

Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення,

законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про очищення влади», «Про захист персональних даних», «Про статус народного депутата»;

рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності Служби судової охорони.

 

 

     

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника територіального

управління Служби судової охорони у місті Києва та Київській області
від ­­­4 вересня 2019  № 3

 

 

УМОВИ

 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади інспектора відділення особистої безпеки  підрозділу безпеки суддів Вищого антикорупційного суду територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області

 

Загальні умови

 

 1. Основні повноваження інспектора відділення особистої безпеки підрозділу безпеки суддів Вищого антикорупційного суду територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області:

1) організовує заходи у межах компетенції стосовно запобігання, виявлення і припинення злочинних посягань, терористичних актів, злочинів терористичної спрямованості стосовно суддів, членів їх сімей, працівників суду, а також у суді – учасників судового процесу та взаємодіє з іншими суб’єктами боротьби з тероризмом з питань застосування сил та засобів територіального управління;

2) забезпечує здійснення моніторингу оперативної обстановки, криміногенного стану в місцях виконання завдань, вивчає, аналізує і узагальнює результати та ефективність діяльності територіального управління;

3)  забезпечує роботу відділу по збору, аналізу, узагальненню, оцінки та діагностики отриманих даних через взаємопов’язану логічну систему відбору та систематизації інформації про стан оперативного формування та реалізації управлінських рішень.

 

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 5220 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

безстроково.

 

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається  надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) інформація про стан здоров’я:

- сертифікат про відсутність перебування на обліку психіатра та нарколога встановленого зразку;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка з медичного закладу про стан здоров’я, що дозволяє брати участь у конкурсних випробуваннях (форма 086у або у довільній формі);

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 4 по 13 вересня 2019 року  до 18 год. 00 хв.,
за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 13.

 

На інспектора відділення особистої безпеки  підрозділу безпеки суддів Вищого антикорупційного суду  територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:
  Територіальне управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській (м. Київ, вул. Білоруська, 13), 19 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв.

 

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса
  електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань
  проведення конкурсу: Білоцький Петро Федорович, 050-818-06-03, konkurstusso@sso.court.gov.ua.

 


Кваліфікаційні вимоги

 

1. Освіта

освіта вища, ступінь вищої освіти – магістр*, бакалавр

 

2. Досвід роботи

стаж роботи в правоохоронних органах, військових формуваннях або недержавних охоронних структурах – не менше 3 років

 

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

 

1. Наявність лідерських якостей

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

стратегічне планування;

багатофункціональність;

ведення ділових переговорів;

досягнення кінцевих результатів

 

2. Вміння приймати ефективні рішення

здатність швидко приймати управлінські рішення та ефективно діяти в екстремальних ситуаціях

 

3. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію;

гнучкість;

проникливість

 

4. Управління організацією та персоналом

організація роботи та контроль;

управління людськими ресурсами;

вміння мотивувати підлеглих працівників

 

5. Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

системність;

самоорганізація та саморозвиток;

політична нейтральність

 

6. Забезпечення охорони об’єктів системи правосуддя

знання законодавства, яке регулює діяльність судових та правоохоронних органів;

знання системи правоохоронних органів, розмежування їх компетенції, порядок забезпечення їх співпраці при забезпеченні охорони об’єктів системи правосуддя

 

7. Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію.

 

 

Професійні знання

 

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції»

 

2. Знання спеціального законодавства

знання:

Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства України;

законів України «Про Вищу раду правосуддя», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про очищення влади», «Про захист персональних даних», «Про статус народного депутата»;

рішень Ради суддів України, наказів Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності Служби судової охорони.

     

 

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника територіального

управління Служби судової охорони у місті Києва та Київській області
від ­­­4 вересня 2019  № 3

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

 контролер І категорії територіального управління Служби судової охорони у  місті Києві та Київській області

 

Загальні умови

 

 1. Основні повноваження контролера І категорії територіального   управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області:

Здійснює завдання по забезпеченню охорони судів, органів та установ системи правосуддя, підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу. Дисциплінованість, належне виконання покладених завдань.

Він зобов'язаний:

1) забезпечувати пропуск осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя та на їх територію транспортних засобів;

2) забезпечувати підтримання та реагувати на порушення громадського порядку при розгляді справ судом, вживати заходів до припинення проявів неповаги до суду, безпеку учасників судового процесу;

3) здійснювати заходи з охорони, забезпечення недоторканності та цілісності приміщень судів, органів і установ системи правосуддя, недоторканності та цілісності розташованого у таких приміщеннях майна, запобігання, недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього;

4) знати умови та порядок застосування спеціальних засобів, зброї, фізичного захисту;

5) мати досвід роботи з ПК (офісні програми, Інтернет) на рівні впевненого користувача;

6) за дорученням командира відділення виконувати інші повноваження, які належать до його компетенції.

 

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 3260 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

безстроково.

 

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається  надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) інформація про стан здоров’я:

- сертифікат про відсутність перебування на обліку психіатра та нарколога встановленого зразку;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка з медичного закладу про стан здоров’я, що дозволяє брати участь у конкурсних випробуваннях (форма 086у або у довільній формі);

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 4 по 13 вересня 2019 року  до 18 год. 00 хв.,
за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 13.

 

На контролера І категорії територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:
  Територіальне управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській (м. Київ, вул. Білоруська, 13), 19 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв.

 

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса
  електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань
  проведення конкурсу: Білоцький Петро Федорович, 050-818-06-03, konkurstusso@sso.court.gov.ua.

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1. Вік

від 18 років

2. Освіта

повна середня освіта

3. Досвід роботи

відсутність офіцерського військового чи спеціального звання

 

4. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

1. Наявність лідерських якостей

висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі;

досягнення кінцевих результатів

 

2. Вміння працювати в колективі

щирість та відкритість;

орієнтація на досягнення ефективного результату діяльності

рівне ставлення та повага до колег

 

3. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію;

гнучкість;

проникливість

 

5. Особистісні компетенції

неупередженість та порядність;

самостійність, організованість, відповідальність;

наполегливість, рішучість, стриманість, здатність швидко приймати рішення в умовах обмеженого часу;

стійкість до стресу, емоційних та фізичних навантажень;

вміння аргументовано висловлювати свою думку;

прагнення до розвитку та самовдосконалення.

 

 

 

 

 

Професійні знання

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції», Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України.

 

     

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника територіального

управління Служби судової охорони у місті Києва та Київській області
від ­­­4 вересня 2019  № 3

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

контролер ІІ категорії територіального управління Служби судової охорони у  місті Києві та Київській області

 

Загальні умови

 

 1. Основні повноваження контролера ІІ категорії територіального   управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області:

Здійснює завдання по забезпеченню охорони судів, органів та установ системи правосуддя, підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу. Дисциплінованість, належне виконання покладених завдань.

Він зобов'язаний:

1) забезпечувати пропуск осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя та на їх територію транспортних засобів;

2) забезпечувати підтримання та реагувати на порушення громадського порядку при розгляді справ судом, вживати заходів до припинення проявів неповаги до суду, безпеку учасників судового процесу;

3) здійснювати заходи з охорони, забезпечення недоторканності та цілісності приміщень судів, органів і установ системи правосуддя, недоторканності та цілісності розташованого у таких приміщеннях майна, запобігання, недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього;

4) знати умови та порядок застосування спеціальних засобів, зброї, фізичного захисту;

5) мати досвід роботи з ПК (офісні програми, Інтернет) на рівні впевненого користувача;

6) за дорученням командира відділення виконувати інші повноваження, які належать до його компетенції.

 

 1. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 3170 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 289 «Про грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони» та наказу Голови Служби судової охорони від 10.04.2019 № 7 «Про встановлення посадових окладів співробітникам територіальних підрозділів Служби судової охорони»;

2) грошове забезпечення – відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

 1. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

безстроково.

 

 1. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається  надання згоди на проведення спеціальної перевірки стосовно неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії (копії) документа (документів) про освіту;

4) заповнена особова картка визначеного зразка, автобіографія, фотокартка розміром 30 х 40 мм;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції» (роздрукований примірник із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції);

6) копія трудової книжки (за наявності);

7) інформація про стан здоров’я:

- сертифікат про відсутність перебування на обліку психіатра та нарколога встановленого зразку;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка з медичного закладу про стан здоров’я, що дозволяє брати участь у конкурсних випробуваннях (форма 086у або у довільній формі);

8) копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців).

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби паспорт громадянина України.

 

Документи приймаються з 4 по 13 вересня 2019 року  до 18 год. 00 хв.,
за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 13.

 

На контролера ІІ категорії територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 1. Місце, дата та час початку проведення конкурсу:
  Територіальне управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській (м. Київ, вул. Білоруська, 13), 19 вересня 2019 року о 10 год. 00 хв.

 

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса
  електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань
  проведення конкурсу: Білоцький Петро Федорович, 050-818-06-03, konkurstusso@sso.court.gov.ua.

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1. Вік

від 18 років

2. Освіта

повна середня освіта

3. Досвід роботи

відсутність офіцерського військового чи спеціального звання

 

4. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

1. Наявність лідерських якостей

висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі;

досягнення кінцевих результатів

 

2. Вміння працювати в колективі

щирість та відкритість;

орієнтація на досягнення ефективного результату діяльності

рівне ставлення та повага до колег.

 

3. Аналітичні здібності

здатність систематизувати, узагальнювати інформацію;

гнучкість;

проникливість

 

5. Особистісні компетенції

неупередженість та порядність;

самостійність, організованість, відповідальність;

наполегливість, рішучість, стриманість, здатність швидко приймати рішення в умовах обмеженого часу;

стійкість до стресу, емоційних та фізичних навантажень;

вміння аргументовано висловлювати свою думку;

прагнення до розвитку та самовдосконалення.

 

 

 

Професійні знання

1. Знання законодавства

знання Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції», Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України.