Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Суд зобов’язав стягнути з ТОВ «ЗЕ БАР.БЕР ШОП» борг за неналежне використання музичних творів

07 лютого 2019, 17:19

Господарський суд Житомирської області частково задовольнив позов приватної організації «Українська ліга авторських і суміжних прав» до товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕ БАР.БЕР ШОП» про стягнення 10 283, 14 грн (основний борг – 6 000 грн, штраф – 4 000 грн, 200, 21 грн інфляційних втрат та 82,93 грн  3% річних).

Між приватною організацією «Українська ліга авторських і суміжних прав» та ТОВ «ЗЕ БАР.БЕР ШОП» було укладено договір щодо використання музичних творів.

Відповідно до договору користувач («ЗЕ БАР.БЕР ШОП») здійснює використання в комерційній діяльності музичних творів шляхом їх публічного виконання, а  «Українська ліга авторських і суміжних прав» надає користувачу на умовах, визначених договором, право (невиключну ліцензію) на публічне виконання творів. Користувач, в свою чергу, зобов’язується виплатити винагороду (роялті) на поточний рахунок позивача відповідно до умов договору та чинного законодавства.

Згідно із статтями 48 і 49 Закону України «Про авторське право та суміжні права» можлива передача на договірних засадах авторами або іншими суб’єктами авторського права та/або суміжних прав повноважень з управління майновими правами організаціям колективного управління, на які покладається виконання відповідних функцій, зокрема, збір винагороди на підставі зазначених договорів чи цього Закону, розподіл (перерозподіл між іншими організаціями колективного управління) зібраної винагороди, перерахування належної частки перерозподіленої винагороди іншим організаціям колективного управління, що представляють майнові інтереси відповідних суб’єктів авторського права та/або суміжних прав, або виплата розподіленої винагороди безпосередньо таким суб’єктам.

Суд встановив, що відповідач у спірний період з вересня 2017 року по серпень 2018 року не виконав належним чином та в повному обсязі зобов’язання щодо виплати позивачу винагороди (роялті) відповідно умов договору.

Наявність підстав для сплати відповідачем позивачу заявленої у позові винагороди (роялті) підтверджується договором та додатками до нього, укладеними між сторонами;  докази здійснення сплати вказаних грошових коштів у матеріалах справи відсутні.

За статтею 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Відповідно до частини 1 статті  612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Тому враховуючи наведене та те, що відповідачем не спростовані доводи позивача про наявність заборгованості, позов у частині заявленого до стягнення основного боргу підлягає задоволенню повністю у розмірі 6000, 00 грн.

Дослідивши договір та фактичне виконання, суд дійшов висновку, що позивачем порушено його умови, тому у нього не виникло право на нарахування штрафу у розмірі 4 000 грн. Щодо розрахунку 3% річних, виконаного позивачем, суд, здійснивши їх перерахунок, прийшов до висновку про його правильність, тому 3% річних підлягають задоволенню на заявлену суму 82,93 грн.

Суд вирішив позов задовольнити частково, стягнути з ТОВ «ЗЕ БАР.БЕР ШОП» на користь приватної організації «Українська ліга авторських і суміжних прав» 6000,00 грн  основного боргу, 47,00 грн  інфляційних втрат та  82,93 грн 3% річних. Відмовити в задоволенні позову в частині стягнення 153,21 грн інфляційних втрат та в частині стягнення 4000,00 грн штрафу.

Рішення набрало законної сили 9 січня 2019 року.

З повним текстом можливо ознайомитися за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78611503

 

За повідомленням прес-служби суду