Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

З 1 вересня 2017 року діятиме нова кількість суддів у судах

09 серпня 2017, 11:42

На виконання частини шостої статті 19 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Вищою радою правосуддя з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, визначених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату праці суддів, визначено кількість суддів у місцевих та апеляційних судах.

Нова кількість суддів у судах обґрунтована звітом "Дослідження для судової системи України: визначення коефіцієнтів навантаження на суддів", який підготовлено за підтримки Проекту USAID "Справедливе правосуддя" та схвалено рішенням Ради суддів України від 12 червня 2014 року № 37. Звіт містить методологію дослідження, його часові межі, етапи та проміжні результати. Із застосуванням відповідних коефіцієнтів до зведених результатів визначено остаточні часові показники тривалості розгляду середньостатистичних справ кожного типу.

Крім того, було проведено дослідження щодо оцінки витрат часу на розгляд справ різних категорій серед суддів місцевих спеціалізованих та апеляційних судів, методика якого передбачала опитування суддів місцевих спеціалізованих та апеляційних судів, а також аналіз даних автоматизованої системи документообігу суду.

За результатами проведених досліджень складено звіт щодо визначення коефіцієнтів навантаження на суддів та складності справ спеціалізованих судів та судів апеляційної інстанції,що  підтверджений науковим експертним висновком Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України.

Відповідно до Положення про порядок планування видатків судів на основі очікуваного результату, рекомендованого рішенням Ради суддів України від 16 вересня 2016 року № 61 та затвердженого Головою Державної судової адміністрації України, модельна справа – це судова справа з умовним строком її розгляду протягом 8-годинного робочого дня.

Щорічно на основі вибіркових статистичних досліджень за звітний рік визначається середньостатистична тривалість роботи суддів. Результативний показник для планування на основі результату видатків споживання на 2017 рік "Модельне навантаження на суддю" становить 183 модельні справи на 1 суддю на рік. Шляхом ділення запланованої кількості вирішених модельних справ на показник "Модельне навантаження на суддю" визначається оптимальна (нормативна, модельна) кількість суддів для кожного суду.

Оскільки при визначенні кількості суддів враховувались розрахунки оптимальної (нормативної, модельної) кількості суддів для кожного суду, враховуючи наявну фактичну чисельність суддів, нова затверджена наказами ДСА України кількість суддів дасть можливість врегулювати судове навантаження та не призведе до скорочення посад працюючих суддів.

Загалом скороченню підлягають 732 посади суддів.

Так, відповідно до наказу ДСА України від 8 серпня 2017 року № 841 "Про визначення кількості суддів в адміністративних судах України":

загальна кількість суддів окружних адміністративних судів становитиме 588 суддів (скороченню підлягають 49 посад суддів);

загальна кількість суддів апеляційних адміністративних судів становитиме 265 суддів (скороченню підлягають 89 посад суддів).

Наказ ДСА України від 8 серпня 2017 року № 842 визначає кількісний склад суддів господарських судів України, а саме:

загальна кількість суддів місцевих господарських судів становитиме 619 суддів (скороченню підлягає 91 посада суддів);

загальна кількість суддів апеляційних адміністративних судів становитиме 225 суддів (скороченню підлягають 48 посад суддів).

Наказом ДСА України від 8 серпня 2017 року № 843 визначено, що:

загальна кількість суддів місцевих загальних судів становитиме 4339 суддів (скороченню підлягають 65 посад суддів);

загальна кількість суддів апеляційних судів становитиме 1199 суддів (скороченню підлягають 390 посад суддів).

Зазначені накази набувають чинності з першого вересня 2017 року.