Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Рішення РСУ №75 від 04 листопада 2016 року "Про роз'яснення щодо наявності конфлікту інтересів"

 РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

04 листопада 2016 року                                                                                                                                                                                            м. Київ

Р І Ш Е Н Н Я 75

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Ради суддів України Сімоненко В.М. щодо наявності конфлікту інтересів, відповідно до статті 131 «Про судоустрій і статус суддів»,  статей 1, 28, 35 Закону України «Про запобігання корупції», Порядку здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності суддів та інших представників судової системи та його врегулювання, затвердженого рішенням Ради суддів України від 04 лютого 2016 року № 2, з урахуванням Методичних рекомендацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 14 липня 2016 року № 2, Положення про Раду суддів України, затвердженого  Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України в и р і ш и л а:

  1. Роз’яснити, якщо при виникненні конфлікту інтересів (рішення Ради суддів України від 12 травня 2016 року № 36) під час судових проваджень у кримінальних, цивільних, адміністративних, господарських справах, або під час розгляду матеріалів про адміністративні правопорушення способами врегулювання конфлікту інтересів є: розкриття суддею інформації про конфлікт інтересів, відвід і самовідвід. У випадку, коли за наслідками розкриття інформації відвід не заявлено – конфлікт інтересів вважається врегульованим.
  2. Роз’яснити, що у випадках коли у одному суді  працюють суддя   (голова суду або виконуючий обов’язки голови суду, заступник голови суду або виконуючий обов’язки заступника голови суду) та його близька особа  на посаді, яка не знаходиться у організаційному підпорядкуванні судді (голови суду або виконуючого обов’язки голови суду, заступника голови суду або виконуючого обов’язки заступника голови суду), та службові обов’язки яких не перетинаються (помічник іншого судді, консультант будь-якого підрозділу, спеціаліст тощо) конфлікт інтересів відсутній за умови якщо суддя (голова суду або виконуючий обов’язки голови суду, заступник голови суду або виконуючий обов’язки заступника голови суду) фактично не бере участі у вирішені питань, які стосуються працівника апарату, у тому числі шляхом голосування на зборах суддів за питання, яке стосується такого працівника, або якщо фактично такий працівник апарату суду не виконує обов’язки за дорученням цього судді  (голови суду або виконуючого обов’язки голови суду, заступника голови суду або виконуючого обов’язки заступника голови суду).

У випадках фактичного перетинання таких службових обов’язків судді і працівника суду (близької особи) виникає реальний конфлікт інтересів.

У випадках коли зазначені близькі особи займають посади секретаря судового засідання або розпорядника, у осіб, зазначених у пункті 2, виникає потенційний конфлікт інтересів, а при виконанні секретарем судового засідання або розпорядником своїх функціональних обов’язків щодо забезпечення розгляду справи у судовому засіданні, у складі суду якого є суддя, для якого працівник є близькою особою, – виникає  реальний конфлікт інтересів, який вирішується процесуальним шляхом, а в тих випадках, коли процесуальне врегулювання не передбачено - шляхом усунення особи від виконання обов’язків.

  1. Роз’яснити, що наявність у судді близьких осіб, які працюють у експертних установах, які мають повноваження щодо надання експертних висновків у справах, що знаходяться у провадженні судді, створює  конфлікт інтересів в залежності від посадових обов’язків цієї особи і врегульовується у спосіб, що передбачений процесуальним законом.
  2. Роз’яснити, що наявність у судді близьких осіб, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, які є учасниками судових проваджень, що знаходяться у провадженні судді створює конфлікт інтересів і вирішується шляхом самовідводу або повідомлення про його наявність та відводу.
  3. Роз’яснити, що у випадках, коли в одній установі працює суддя та близька особа (стаття 1 Закону України «Про запобігання корупції») на посаді, функціональні обов’язки якої поширюються, у тому числі, відносно судді або іншого працівника апарату суду - близької особи (головний бухгалтер, бухгалтер, касир, керівник кадрової служби, працівник кадрової служби суду тощо), наявний реальний конфлікт інтересів, який підлягає врегулюванню відповідно до Методичних рекомендацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 14 липня 2016 року № 2.
  4. Роз’яснити, що у випадку, коли в одній судовій установі працюють судді, які між собою є близькими особами, це створює потенційний конфлікт інтересів і з метою врегулювання такого конфлікту суддям необхідно уникати участі в розгляді однієї справи у порядку, визначеному процесуальним законом; участі у прийнятті рішень відносно близьких осіб при розгляді питань органами суддівського самоврядування.

З метою уникнення реального конфлікту інтересів та врегулювання потенційного конфлікту інтересів у випадках, коли суддя є близькою особою голови суду, заступника голови суду або виконуючого обов’язки голови суду, очільнику суду слід уникати прийняття будь-яких рішень стосовно такого судді, а за можливості, близьким особам-суддям слід уникати обрання або виконання обов’язків на адміністративних посадах або вживати заходів щодо переведення в іншу судову установу.

  1. Визначити, що загальні принципи щодо наявності та врегулювання конфлікту інтересів стосуються також Голови чи членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України чи його заступників.

                                           Голова Ради суддів України                                                         Валентина Сімоненко