Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Вибори Президента України - 2010:судовий захист виборчих прав громадян України

Вибори Президента України - 2010:

судовий захист виборчих прав громадян України

 

У період виборчої компанії з виборів Президента України 2010 року до місцевих загальних, окружних та апеляційних адміністративних судів по першій інстанції надійшло 33,8 тис. позовних заяв, що у 4 рази менше у порівнянні з попередніми виборами Президента України. У 2004 році кількість скарг становила 137 тис. У таблиці 1 представлено дані про кількість заяв (скарг), що перебували в провадженні судів, та кількість населення в розрізі регіонів.

Таблиця 1

регіон

2004 р.

2010 р.

Перебувало в провад-женні заяв (скарг)

питома вага, %

населення станом на 01.01.2005, тис. осіб *

Перебувало в провад-женні заяв (скарг)

питома вага, %

населення станом 01.01.2010, тис. осіб *

АР Крим

7919

5,8

1994,3

825

2,4

1965,3

Вінницька обл.

5579

4,1

1720,1

1373

4,1

1650,6

Волинська обл.

2482

1,8

1044,8

594

1,8

1036,7

Дніпропетровська обл.

8702

6,3

3476,2

2279

6,7

3355,5

Донецька обл.

15302

11,2

4671,9

4253

12,6

4466,7

Житомирська обл.

3318

2,4

1345,3

295

0,9

1285,8

Закарпатська обл.

2742

2,0

1248,5

551

1,6

1244,8

Запорізька обл.

5989

4,4

1877,2

2004

5,9

1811,7

Івано-Франківська обл.

3284

2,4

1393,6

1539

4,6

1380,7

Київська обл.

5708

4,2

1778,9

1704

5,0

1721,8

Кіровоградська обл.

4168

3,0

1083,9

282

0,8

1017,8

Луганська обл.

9173

6,7

2440,3

1579

4,7

2311,6

Львівська обл.

6956

5,1

2588,0

1967

5,8

2549,6

Миколаївська обл.

3752

2,7

1229,5

790

2,3

1189,5

Одеська обл.

8964

6,5

2415,7

1547

4,6

2391,0

Полтавська обл.

3528

2,6

1572,5

2646

7,8

1499,6

Рівненська обл.

3274

2,4

1160,7

282

0,8

1151,6

Сумська обл..

2212

1,6

1243,9

551

1,6

1172,3

Тернопільська обл.

2394

1,7

1119,6

241

0,7

1088,9

Харківська обл.

5546

4,0

2848,4

1869

5,5

2769,1

Херсонська обл.

3560

2,6

1138,2

368

1,1

1093,4

Хмельницька обл.

4299

3,1

1388,0

1043

3,1

1334,0

Черкаська обл.

5688

4,2

1357,1

1296

3,8

1295,2

Чернівецька обл.

1993

1,5

911,5

201

0,6

904,4

Чернігівська обл.

2999

2,2

1187,7

124

0,4

1109,7

м. Київ

5039

3,7

2666,4

2734

8,1

2785,1

м. Севастополь

2473

1,8

378,6

864

2,6

380,5

Усього

137043

100

47280,8

33801

100,0

45962,9

* за даними Державного комітету статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua)

 

Незважаючи  на велику кількість заяв (питому вагу) у деяких регіонах (2004 рік: Донецька обл. – 11,2%, Луганська обл. – 6,7%, Одеська обл. – 6,5%; 2010 рік:  Донецька обл. – 12,6%, Полтавська обл. – 7,8%, м. Київ - 8,1%), найвищий рівень активності зафіксовано в місті Севастополі. Показники таблиці 2 ілюструють рівень (коефіцієнт) активності під час виборів у 2004 і 2010 роках.

Таблиця 2

2004 р.

 

 

2010 р.

м. Севастополь

65,3

м. Севастополь

22,7

Черкаська обл.

41,9

Полтавська обл.

17,6

АР Крим

39,7

Івано-Франківська обл.

11,1

Кіровоградська обл.

38,5

Запорізька обл.

11,1

Луганська обл.

37,6

Черкаська обл.

10,0

Одеська обл.

37,1

Київська обл.

9,9

Донецька обл.

32,8

м. Київ

9,8

Вінницька обл.

32,4

Донецька обл.

9,5

Київська обл.

32,1

Вінницька обл.

8,3

Запорізька обл.

31,9

Хмельницька обл.

7,8

Херсонська обл.

31,3

Львівська обл.

7,7

Хмельницька обл.

31,0

Україна

7,4

Миколаївська обл.

30,5

Луганська обл.

6,8

Україна

29,0

Дніпропетровська обл.

6,8

Рівненська обл.

28,2

Харківська обл.

6,7

Львівська обл.

26,9

Миколаївська обл.

6,6

Чернігівська обл.

25,3

Одеська обл.

6,5

Дніпропетровська обл.

25,0

Волинська обл.

5,7

Житомирська обл.

24,7

Сумська обл.

4,7

Волинська обл.

23,8

Закарпатська обл.

4,4

Івано-Франківська обл.

23,6

АР Крим

4,2

Полтавська обл.

22,4

Херсонська обл.

3,4

Закарпатська обл.

22,0

Кіровоградська обл.

2,8

Чернівецька обл.

21,9

Рівненська обл.

2,4

Тернопільська обл.

21,4

Житомирська обл.

2,3

Харківська обл.

19,5

Чернівецька обл.

2,2

м. Київ

18,9

Тернопільська обл.

2,2

Сумська обл.

17,8

Чернігівська обл.

1,1

Коефіцієнт активності — це кількість звернень  з позовними заявами (скаргами) до судів першої інстанції на певній адміністративно-територіальній одиниці з розрахунку на 10 тис. осіб населення, яке мешкає на тій самій території.

 

 

Слід відмітити, що основне навантаження під час виборчої компанії 2010 року випало на суддів місцевих загальних судів, що становило 97,9 відсотків загальної кількості позовних заяв.

За судовим захистом своїх виборчих прав до суду звернулося 32,5 тис. виборців. Також 835 заяв надійшло від кандидатів на пост Президента України та їх довірених осіб, 137 заяв від партій та їх блоків і 310 заяв від виборчих комісій.

Як і в попередні вибори, переважна більшість позовних заяв – це заяви щодо уточнення списку виборців – 32,4 тис. (95,8 %). Близько 1,5 тис.  заяв було повернуто, залишено без розгляду або відмовлено у відкритті провадження. Зазвичай ці справи розглядаються із задоволенням позову. Загальна кількість справ цієї категорії, розглянутих з прийняттям постанови, становить – майже 30 тис. справ, задоволено 27,9 тис.  (93 %).

До судів надійшло 1177 заяв щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій. Щодо оскаржень рішень Центральної виборчої комісії до судів надійшло 180 заяв, проте з прийняттям  постанови розглянуто 61 справу, а задоволено кожну четверту. 17 січня 2010 року Київський апеляційний адміністративний суд скасував рішення Центральної виборчої комісії, яке дозволяло вносити у день голосування у списки виборців зміни за рішенням дільничних виборчих комісій. Деякі дільничні виборчі комісії вирішили користуватися рішенням ЦВК, і навіть підкріпили це власним голосуванням, а інші дільничні комісії дотримувалися рішення суду і відмовляли виборцям у можливості потрапити у додаткові списки у день голосування.

На рішення, дії чи бездіяльність дільничних комісій та їх членів надійшло 542 позовних заяв. Половина цих заяв стосується організації голосування на виборчій дільниці.

Щодо підсумків голосування в межах територіального виборчого округу та підрахунку голосів на виборчій дільниці, до судів надійшло 62 позовні заяви, стосовно 17 вирішено питання про залишення їх без розгляду або про повернення позивачу. З прийняттям постанови розглянуто 39 справ, із задоволенням позову лише 2.

Розглядались судами справи щодо рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Загальна кількість розглянутих справ цієї категорії – 103 справи, кожна третя задоволена, із закриттям провадження в справі – 45.

Оскаржувались також рішення, дії чи бездіяльність інших суб‘єктів виборчого процесу. До адміністративних судів надійшло 60 позовних заяв, у яких оскаржувались дії кандидатів та їх довірених осіб. У двох справах, які розглянуті з прийняттям постанови, позов задоволено. Лише 5 заяв надійшло на рішення, дії і бездіяльність політичних партій (блоків). 

На спростування опублікованих засобами масової інформації неправдивих відомостей про кандидата чи партію (блок), що висунули кандидата,  надійшло 12 заяв, половину з них розглянуто із задоволенням позову.

На розгляд місцевих загальних судів у 2010 році надішли 96 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з проведенням виборів Президента України, з них: 53 – порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, 30 - виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. У зв’язку з неналежним оформленням 16 матеріалів судами повернуто органам, що склали протоколи про адміністративні правопорушення. Провадження у справах 9-ти осіб за результатами розгляду протоколів закрито у зв’язку з відсутністю складу правопорушення. Зрештою оштрафовано 61 особу  на суму 35,1 тис. грн. Під час виборів 2004 року до судів надійшло 84 протоколи, штраф накладено на 28 осіб і сума складала лише 1,6 тис. грн.

Станом на 31 березня 2010 року до судів надійшло 7 кримінальних справ про злочини проти виборчих прав і свобод громадянина (статті 158 і 1581 Кримінального кодексу України), з них розглянуто 5 справ з постановленням обвинувального вироку щодо цієї ж кількості осіб, 2 із закриттям провадження у справі. Три особи оштрафовано на суму 5,1 тис. грн., одну особу засуджено до виправних робіт, а ще одну особу звільнено від покарання.

До апеляційних адміністративних судів надійшло 287 справ за апеляційними скаргами. Усього переглянуто 228 постанов (ухвал), з них 159 судових рішень залишено без змін. Серед переглянутих судових рішень однакову частку становили справи щодо уточнення списку виборців, рішення, дії чи бездіяльність окружних та дільничних виборчих комісій. Щодо підсумків голосування в межах територіального виборчого округу та підрахунку голосів на виборчій дільниці апеляційними судами переглянуто 46 судових рішень, з них 29  (63%) залишено без змін.

 

 

Заступник начальника управління –

начальник відділу статистики загальних судів

Державної судової адміністрації України                                  А.П.Поліщук