Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналітичні таблиці щодо стану здійснення правосуддя за 2013 рік

 

Номер таблиці

                                         Аналітичні таблиці за 2013 рік.

                                                               Назва таблиці

Таблиця 1

Кількість справ і матеріалів, що надійшли до апеляційних та місцевих загальних судів

Таблиця 1.1

Надходження справ і матеріалів до місцевих загальних судів (у розрізі судів, регіонів)

Таблиця 1.1.1

Середньомісячне надходження на одного суддю місцевого загального суду

Таблиця 1.2

Надходження справ та матеріалів до апеляційних загальних судів

Таблиця 1.2.1

Середньомісячне надходження на одного суддю апеляційного загального суду

Таблиця 1.3

Надходження справ і матеріалів до окружних та апеляційних адміністративних судів

Таблиця 1.3.1

Середньомісячне надходження справ та матеріалів на одного суддю окружного та апеляційного адміністративного суду

Таблиця 1.4

Надходження справ і матеріалів до місцевих та апеляційних господарських судів

Таблиця 1.5 

Кількість розглянутих апеляційними та місцевими судами справ та матеріалів (зпостановленням вироку, ухваленням рішення, постанови, ухвали)

Таблиця 1.5.1

Оперативність розгляду справ місцевими загальними судами

Таблиця 1.5.2

Оперативність розгляду справ окружними адміністративними судами

Таблиця 1.6.1.

Кількість справ і матеріалів, що знаходились на розгляді в місцевих загальних судах

 

Таблиця 1.6.2.

Кількість справ і матеріалів, що знаходились на розгляді в апеляційних загальних судах

Таблиця 1.6.3.

Кількість справ і матеріалів, що знаходились на розгляді в адміністративних судах

Таблиця 1.6.4.

Кількість справ і матеріалів, що знаходились на розгляді в господарських судах

Таблиця 2.1

Розгляд місцевими загальними судами кримінальних справ

Таблиця 2.1.1

Розгляд місцевими загальними судами справ кримінального провадження (КПК України,2012)

Таблиця 2.2

Кількість кримінальних справ, повернених судами першої інстанції (без урахування справ, щопорушуються не інакше як за скаргою потерпілого)

Таблиця 2.3

Кримінальні справи, призначені до розгляду місцевими судами з порушенням строків, передбачених статтями 241, 256 КПК України

Таблиця 2.3.1

Кримінальні справи, призначені до розгляду місцевими загальними судами з порушенням строків, передбачених статтями 314, 316 КПК України (2012)

Таблиця 2.4

Кількість нерозглянутих кримінальиних справ місцевими загальними судам

Таблиця 2.4.1

Кількість нерозглянутих справ кримінального провадження місцевими загальними судами

Таблиця 3.1

Розгляд адміністративних справ місцевими загальними судами

Таблиця 3.2.1

Кількість адміністративних справ, провадження в яких закінчено місцевими загальними судами, у тому числі понад строки, встановлені КАС України

Таблиця 3.2.2

Кількість адміністративних справ, провадження в яких закінчено окружними адміністративними судами, у тому числі понад строки, встановлені КАС України

Таблиця 3.3.1

Кількість нерозглянутих адміністративних справ місцевими загальними судами

Таблиця 3.3.2

Кількість нерозглянутих адміністративних справ окружними адміністративними судами

Таблиця 4.1

Розгляд місцевими загальними судами справ у порядку цивільного судочинства

Таблиця 4.2

Кількість цивільних справ і заяв, провадження в яких закінчено місцевими судами, у томучислі понад строки, встановлені ЦПК України

Таблиця 4.3

Кількість нерозглянутих місцевими судами цивільних справ позовного та окремогопровадження

Таблиця 5.1

Розгляд місцевими судами справ про адміністративні правопорушення

Таблиця 5.2

Кількість осіб, щодо яких розглянуто справи про адміністративні правопорушення

Таблиця 5.3

Інформація щодо розгляду місцевими загальними судами справ про адміністративні правопорушення  та перегляд в порядку апеляції справ про  адміністративні правопорушення

Таблиця 6.1

Розгляд місцевими господарськими судами справ

Таблиця 6.2

Кількість розглянутих місцевими господарськими судами справ, понад строки, встановлені ГПК України

Таблиця 6.3

Кількість нерозглянутих місцевими господарськими судами справ
Таблиця 6.4

Загальна кількість справ про відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами, які знаходились на розгляді у місцевих господарських судах

Таблиця 7.1

Якість розгляду кримінальних справ місцевими судами. Результати перегляду апеляційним судом вироків місцевих судів (за кількістю осіб)

Таблиця 7.2

Результати перегляду апеляційними судами ухвал (постанов) місцевих судів у кримінальнихсправах

Таблиця 7.3

Результати перегляду апеляційними судами вироків місцевих судів (за кількістю осіб) у справах про злочини, вчинені неповнолітніми

Таблиця 8.1

Якість розгляду адміністративних справ місцевими загальними судами. Скасовано та змінено апеляційними судами постанов місцевих загальних судів

 

Таблиця 8.2

Якість розгляду адміністративних справ окружними адміністративними судами. Скасовано та змінено апеляційними адміністративними судами постанов окружних адміністративних судів

Таблиця 8.3

Результати перегляду апеляційними судами ухвал, постановлених місцевими загальними судами в адміністративних справах

Таблиця 8.4

Результати перегляду апеляційними судами ухвал, постановлених окружними адміністративними судами

Таблиця 9.1

Якість розгляду місцевими загальними судами цивільних справ. Скасовано та зміненоапеляційними загальними судами рішень місцевих загальних судів

Таблиця 9.2

Результати перегляду апеляційними судами ухвал у цивільних справах, постановлених місцевими загальними судами

Таблиця 10.1

Якість розгляду господарських справ місцевими господарськими судами

Таблиця 11.1

Види мір покарання