Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз обліково - статистичної роботи в державній судовій адміністрації та загальних судах у 2009 році

Аналіз стану обліково-статистичної роботи
в державній судовій адміністрації та загальних судах
у 2009 році


 

На виконання планів роботи Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) та управління організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів ДСА України (далі – Управління) останнім проаналізовано стан організації ведення обліково-статистичної роботи в державній судовій адміністрації та загальних судах (далі – суди).
Управлінням здійснено комплекс заходів щодо організаційного забезпечення діяльності територіальних управлінь державної судової адміністрації (далі – територіальні управління) та судів з реалізації основних завдань обліково-статистичної роботи: забезпечення достовірності, об’єктивності, оперативності, стабільності та цілісності інформації про роботу судів з основної діяльності.
З метою нормативного забезпечення функціонування й удосконалення обліково-статистичної роботи у судах, діловодства та організації роботи з питань судової статистики Управлінням розроблено 5 нормативно-правових актів, які зареєстровано в Міністерстві юстиції України, а саме накази ДСА України:
спільний наказ Міністерства юстиції України і ДСА України від 27.02.2009 № 366/5/26 „Про внесення змін до Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень” (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.03.2009 за № 194/16210);
від 29.04.2009 № 51 „Про затвердження форми звітності № 1-Л „Звіт судів першої інстанції про розгляд справ про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України” та Інструкції щодо її заповнення і подання” (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.05.2009 за № 468/16484);
від 01.06.2009 № 63 „Про внесення змін до наказу Державної судової адміністрації України від 05.06.2006 № 55 „Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання” (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.06.2009 за № 557/16573);
від 04.11.2009 № 115 „Про внесення змін до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді” (окремі положення Інструкції приведено у відповідність з чинним Цивільним процесуальним кодексом України) (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.11.2009 за № 1137/17153);
на виконання Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах” та з метою забезпечення автоматизації процесів проходження документообігу, автоматичного розподілу судових справ і матеріалів між суддями, формування в автоматичному режимі звітності суду про стан здійснення правосуддя та передачу справ до електронного архіву суду розроблено Положення про автоматизовану систему документообігу в адміністративних судах (наказ ДСА України від 03.12.2009   № 129, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.12.2009                             за № 1247/17263).
Розроблено накази ДСА України: від 07.04.2009 № 48 „Про затвердження форми звітності № 1-АМ „Звіт про застосування судами Закону України від 12.12.2008 № 660-VI „Про амністію”, від 09.11.2009 № 117 „Про внесення доповнень до Довідника кодів судів загальної юрисдикції України, що застосовуються при веденні діловодства суду, судової статистики та Єдиного державного реєстру судових рішень” та від 22.12.2009 № 138 „Про затвердження форми звітності № 2-вп „Звіт про розгляд місцевими та апеляційними судами справ, пов'язаних з виборами Президента України в 2010 році”, які не підлягають державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.
З метою врегулювання питання щодо встановлення розмірів плати, передбачених статями 44, 49, 260 Кодексу адміністративного судочинства України та статями 197, 370 Цивільного процесуального кодексу України за роздрукування технічного запису судового засідання в адміністративних та цивільних справах, видачу дубліката виконавчого листа або судового наказу, надання копій документів та витягів з адміністративних справ розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, який проходить процедуру погодження з заінтересованими органами. 
Управлінням, з метою подальшого вдосконалення обліково-статистичної роботи апеляційних та місцевих (крім господарських) судів, розроблено наказ ДСА України від 03.12.2009 № 128 „Про затвердження бланків документів первинного обліку судових справ і матеріалів”, який не підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.
З метою вдосконалення організації роботи з ведення діловодства в апеляційних і місцевих загальних судах та приведення у відповідність до чинного законодавства з урахуванням пропозицій та зауважень судів, територіальних управлінь розроблено проект Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих загальних судах.
З метою вдосконалення діловодства та архівної справи в апеляційних і місцевих судах з урахуванням пропозицій та зауважень судів, територіальних управлінь та членів Постійно діючої міжвідомчої робочої групи розроблено проект Переліку судових справ, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання документів.
Крім цього, опрацьовано та надано пропозиції до спільного наказу, підготовленого Міністерством внутрішніх справ України, про затвердження порядку обліку корупційних кримінальних та адміністративних правопорушень.
Погоджено проект наказу „Про затвердження Інструкції щодо заповнення та подання форми державного статистичного спостереження № 1-АП „Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності, за 20 __ рік”, розроблений Державним комітетом статистики України.
Погоджено із зауваженнями проект Інструкції про єдиний облік злочинів, розроблений Генеральною прокуратурою України та Міністерством внутрішніх справ України.
Управлінням розроблено Методичні рекомендації щодо заповнення форм звітності № 1-АМ „Звіт про застосування судами Закону України від 12.12.2008    № 660-VI „Про амністію” та № 2-вп „Звіт про розгляд місцевими та апеляційними судами справ, пов'язаних з виборами Президента України в 2010 році”.
На виконання рішення VIIІ позачергового з`їзду суддів України продовжується робота з визначення нормативів навантаження суддів місцевих і апеляційних судів.
Управлінням узагальнено результати експерименту, який було проведено в жовтні-грудні 2008 року в судах Вінницької та Одеської областях щодо розгляду справ за нормативами часу. Оскільки ДСА України не володіє в повному обсязі методикою розрахунку нормативів праці, що призводить до виникнення проблем при проведенні цих розрахунків, Міністерству праці та соціальної політики України було надіслано листа щодо взяття участі в організації та проведенні робочої зустрічі з обговорення та вирішення проблем розрахунку нормативів навантаження на суддів.
Представниками Мінпраці було рекомендовано провести повторне хронометражне спостереження (фотографія робочого місця) по кожній категорії справи з обов`язковим документальним підтвердженням усіх дій судді (наприклад, журнал судового засідання). При проведенні дослідження мають бути залучені судді із досвідом роботи 3-7 років. Також рекомендовано детально вивчити практику зарубіжних країн з цього питання. 
29 квітня 2009 року в рамках міжнародного проекту „Прозорість та ефективність судової системи в Україні” відбулась робоча зустріч із керівництвом проекту, за результатами якої підготовлено та надано керівництву міжнародного проекту для погодження проект плану на 2009 рік „Сприяння щодо формування об`єктивних критеріїв виміру робочого навантаження суддів”.
До Академії суддів України надіслано листа щодо надання необхідних розрахунків із аналізом проведеної роботи (кількість хронометражних спостережень, методика проведення хронометражу, методика розрахунків тощо) та первинні дані хронометражного спостереження (формуляри).
У листопаді-грудні проведено зустрічі з суддями окружних адміністративних судів Житомирської, Київської областей та міста Києва, на яких обговорювалися категорії та визначалися коефіцієнти складності адміністративних справ.
Наразі матеріали щодо нормативів навантаження суддів місцевих і апеляційних судів підготовлено для передачі на розгляд та погодження Радою суддів України у березні-квітні 2010 року. Робота з визначення нормативів триває.
Звіти судів, як і в попередньому звітному періоді, продовжували складатись за допомогою програмного забезпечення: підсистеми ведення інформації по судовій справі „Судова статистика”.
Наразі програмне забезпечення дозволяє вводити інформацію по картках на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу, по справах про адміністративні правопорушення, частково по кримінальних, цивільних і адміністративних справах.
Програмою передбачені уніфіковані шаблони, у яких відповідальний працівник апарату суду вручну заповнює всі розділи форми звітності. В автоматичному режимі формуються лише звіти за формами № 3, 6-9.
Під час приймання звітів виникали деякі проблеми із синхронізацією відправлення відповідної інформації до територіальних управлінь, а також в ДСА України з центральним сервером, які при виявленні одразу було усунено розробниками підсистеми (представниками ДП „Інформаційні судові системи” та ТОВ „Арт Мастер”).
Деякими судами використовуються інші програмні забезпечення автоматичного формування звітності.
Проте, лише підсистема ведення інформації по судовій справі „Судова статистика” дозволяє сформувати зведені звіти судів на рівні області та по Україні. Тому, для направлення звітності в електронному вигляді із місцевих судів в територіальні управління, із апеляційних судів і територіальних управлінь в ДСА України використовувались засоби, які надаються підсистемою „Судова статистика”.
Однією із проблем, яка впливає на стан роботи, залишається рівень професійної підготовки працівників апарату суду. Досить велика кількість працівників апарату судів, які не володіють загальною комп'ютерною грамотністю, не ознайомлюються в повній мірі з інструктивно-методологічними матеріалами, що надаються ДСА України та її територіальними управліннями.
23 та 24 червня 2009 року зі спеціалістами територіальних управлінь та апеляційних загальних судів Управлінням проведено семінар-навчання на тему: „Організація формування та збору звітності щодо здійснення правосуддя з використанням новітніх інформаційних технологій”.
На семінарах розглядались питання стосовно методики складання звітів судами, питання щодо роботи з підсистемою ведення інформації по судовій справі „Судова статистика”. Особливістю проведення цих семінарів є спільне обговорення та висвітлення питань, що виникають при складанні звітів.
Працівниками Управління взято участь у проведенні Академією суддів України навчань із підвищення кваліфікації голів місцевих загальних судів, керівників апарату апеляційних та місцевих загальних судів.
Упродовж року Управлінням підготовлено огляди даних щодо стану здійснення правосуддя судами загальної юрисдикції України у 2008 році та  першому півріччі 2009 року; аналітичну довідку про роботу управління в 2008 році, аналізи обліково-статистичної роботи в державній судовій адміністрації та судах у 2008 році та першому півріччі 2009 року.
Працівником Управління спільно з Верховним Судом України прийнято участь у вивченні стану здійснення судочинства Івано-Франківським окружним, Львівським окружним та Львівським апеляційним адміністративними судами (січень 2009 року).
Надано методичну допомогу з питань організації діловодства та обліково-статистичної роботи працівникам відділу організаційної та правової роботи, незалежності та безпеки суддів, діловодства та судової статистики територіального управління державної судової адміністрації в місті Києві (червень 2009 року).
5 червня 2009 року працівниками Управління здійснено виїзд до Голосіївського, Дніпровського, Деснянського та Солом`янського районних судів міста Києва з метою тестування підсистеми „Судова статистика”. Підготовлено доповідну записку про результати тестування, яку надіслано до ДП „Інформаційні судові системи”.
Згідно з інформацією, наданою територіальними управліннями та апеляційними загальними судами, обліково-статистична робота ведеться в цілому відповідно до діючих нормативно-правових актів, що врегульовують питання діловодства та судової статистики.
З метою усунення недоліків в організації обліково-статистичної роботи і, зокрема, причин та умов їх виникнення територіальними управліннями та апеляційними загальними судами виконано значний обсяг роботи з підвищення рівня обліково-статистичної роботи та діловодства, а також ужито низку заходів  щодо  її  вдосконалення.
Упродовж 2009 року територіальними управліннями:
проведено комплексні та цільові вивчення стану організаційного забезпечення діяльності місцевих загальних судів (ведення первинного обліку справ, якості складання звітності, планування роботи судів, формування справ за номенклатурою тощо). За результатами вивчень проведено оперативні наради з головами, суддями та працівниками апарату судів, складено відповідні довідки, копії яких надіслано судам, в яких проводилися вивчення, для обговорення та вжиття заходів для усунення виявлених недоліків, а також надано методичну допомогу; 
проведено комплекс навчальних заходів (зокрема, семінарські заняття, навчання, стажування працівників апарату місцевих загальних судів, які відповідають за первинний облік справ і матеріалів та складання звітів, надання відповідних роз’яснень) щодо організації діловодства та обліково-статистичної роботи, а також висвітлення найбільш актуальних питань, що виникають під час реєстрації судових справ і матеріалів та складання звітів, проведення аналітичних досліджень, вивчення нормативно-правових актів, що регламентують роботу апарату судів;
надано методичну та практичну допомогу працівникам, які займаються в суді первинним обліком справ і матеріалів;
складено і надіслано головам відповідних судів довідки про достовірність та повноту звітності цих судів, проведено роботу з підготовки аналізів та узагальнень з питань судової статистики (аналізу стану обліково-статистичної роботи в судах, огляд даних стану здійснення правосуддя, узагальнення достовірності заповнення та надходження карток на осіб, стосовно яких розглянуто кримінальну справу та судові рішення щодо яких  набрали  законної сили тощо);
проведено колегії (територіальними управліннями державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, Волинській, Кіровоградській, Одеській, Сумській, Харківській та Чернівецькій областях), наради з головами місцевих загальних судів за участю голів апеляційних загальних судів з питань судової статистики, організації діловодства, пов’язані з веденням  обліково-статистичної роботи, та з інших напрямків діяльності судів, ці ж питання виносяться на конференції та ради суддів, розширені засідання президії апеляційних загальних судів відповідних областей, за результатами обговорення яких приймаються рішення щодо поліпшення цієї ділянки роботи.
Апеляційними загальними судами у 2009 році:
проведено перевірки ведення обліково-статистичної роботи в суді (якості заповнення документів первинного обліку, повноти, достовірності та своєчасності заповнення всіх показників, передбачених цими документами; правильності заповнення карток на осіб, стосовно яких судами розглянуто кримінальні справи), за результатами яких складені довідки і сформовано пропозиції для керівництва судових палат щодо вдосконалення стану обліково-статистичної роботи, а також надано методичну та практичну допомогу відповідним працівникам апарату суду. Інформація щодо проведення цих заходів відсутня в аналізах апеляційних судів Кіровоградської, Львівської, Рівненської, Харківської областей, військового апеляційного суду Центрального регіону та військового апеляційного суду Військово-Морських Сил України (щодо перевірки ведення обліково-статистичної роботи апеляційного суду);
у ході виявлення недоліків проведено індивідуальні навчання з наданням роз'яснень щодо реєстрації в обліково-статистичних документах судових справ і матеріалів та результатів їх розгляду; 
проведено заняття з працівниками, які забезпечують роботу судових палат щодо аналізу помилок під час заповнення обліково-статистичних карток. Інформація щодо проведення таких занять відсутня в аналізах апеляційних судів Закарпатської, Кіровоградської, Львівської, Рівненської та Чернігівської областей;
проведено узагальнення та аналізи діяльності як окремих судових палат, так і суду загалом апеляційними судами Автономної Республіки Крим, Вінницької, Дніпропетровської, Луганської, Львівської, Одеської, Сумської, Чернівецької та Чернігівської областей, міст Києва та Севастополя.
Під час підготовки аналізу стану обліково-статистичної роботи не всі територіальні управління та апеляційні загальні суди дотримуються Методичних рекомендацій щодо проведення огляду даних судової статистики, аналізу обліково-статистичної роботи територіальними управліннями державної судової адміністрації та загальними судами (лист ДСА України від 14.11.2007                  № 14-7207/07).
В аналізах стану обліково-статистичної роботи територіальних управлінь та апеляційних загальних судів (який окремі територіальні управління помилково називають узагальнення, аналітична чи інформаційна довідка або аналітичний звіт), як і в попередньому звітному періоді, не завжди відображаються проблемні питання, що виникають у процесі ведення обліково-статистичної роботи, відсутні пропозиції щодо її поліпшення. Апеляційним судом Кіровоградської області, як і в аналізі за перше півріччя 2009 року, зазначено про комплексні перевірки, які проводяться спільно з територіальними управліннями в місцевих загальних судах, тоді як про перевірки ведення обліково-статистичної роботи в суді інформація взагалі відсутня.
Як позитивний момент слід відмітити, що на високому рівні підготовлено та оформлено аналізи стану обліково-статистичної роботи апеляційного суду в Автономній Республіці Крим та територіального управління  державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим за 2009 рік, у яких дуже детально відображено проблемні питання, що виникають у процесі ведення обліково-статистичної роботи, пропозиції щодо її поліпшення; організація та ведення обліково-статистичної роботи, проведення відповідних заходів щодо поліпшення її стану та вдосконалення цього напрямку роботи.
У ході приймання звітів за 2009 рік мали місце логічні, арифметичні та технічні зауваження до звітів територіальних управлінь та апеляційних загальних судів. Крім того, працівниками, відповідальними за підготовку та прийняття звітів, не перевірялася або не в повному обсязі перевірялась достовірність внесених даних.
Зазначені вище помилки свідчать про недостатньо глибоке вивчення Інструкції щодо заповнення і подання форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ та матеріалів, затвердженої наказом ДСА України від 05.06.2006 № 55 (із змінами), наказу ДСА України від 18.03.2004 № 32/04 „Про затвердження форми картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу” (із змінами), а також діючого законодавства, зокрема кодексів.
Електронні варіанти звітів, як правило, надсилалися апеляційними загальними судами та територіальними управліннями своєчасно.   
У звіті за формою № 1 „ Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку кримінального судочинства” були такі істотні помилки, які допущено переважною більшістю судів:
під час складання розділу 1 звіту не враховується порядок відображення справ та осіб при перекваліфікації злочину;
невірно обліковуються справи та особи, відносно яких справи об’єднані в одне провадження та виділені в окреме провадження;
невірно обліковуються  справи та особи за статтями Кримінального кодексу України: справи та особи обліковуються за санкцією статті, а не мірою покарання, проте, якщо у справі декілька осіб, то кожна особа повинна обліковуватись окремо і не обов’язково всі особи повинні бути прив’язані до справи;
особи, які вчинили злочини групою осіб, обліковуються, як особи в складі організованої групи (особливо помиляються при визначенні статті, тому, що епізодів злочину буває декілька і всі за різними статтями Кримінального кодексу України); 
неправильно вказуються виправдані особи (виправданими вважаються особи, які виправдані за всіма статтями. Якщо особу за однією статтею виправдали, а за іншою засудили, то застосовується правило перекваліфікації);
Зазначені вище помилки тягнуть за собою нерівність показників між звітами за формами № 1 та № 1-ОП. Крім того ця нерівність виникає у зв’язку з невірним тлумаченням показника: не розглянуто у строк понад 6 місяців (помилково обліковуються лише справи, що не розглянуті півроку), крім того не враховують, що зупинення провадження у справі припиняє перебіг строків по справі.
Справи, що повернуті прокурору в порядку статті 232 Кримінально-процесуального кодексу України помилково відображаються, як у розділі 1 звіту за формою № 1, так і в розділі 1 звіту за формою № 1-ОП, хоча ці справи повинні бути обліковані лише у рядку 1 довідки до розділу 1 звіту за формою № 1 (у звіті за формою № 1-ОП ці справи взагалі не відображаються).
У звіті за формою № 1-Л основною помилкою є те, що у разі надходження до суду кримінальної справи щодо обвинувачення особи за кількома статтями Кримінального кодексу України, одна з яких 209 чи 2091, або 306 КК України, облік ведеться завжди за статтями 209, 2091, 306 КК України. Це саме правило розповсюджується на випадок, коли санкції статей 209, 2091, 306 КК України є нижчими за санкції інших статей Кримінального кодексу України, що пред'являються обвинуваченням.
У звіті за формою № 2-А „Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства” було виявлено помилки, які допущено великою кількістю судів, а саме, залишки на кінець попереднього звітного періоду не рівнялись із залишками на початок звітного періоду, який аналізується. Неправильно зазначались категорії адміністративних справ у разі об`єднання справ; кількість суддів згідно з Мережею суддів; кількість справ, розглянутих у порядку письмового провадження; кількість справ та матеріалів, направлених до інших судів. 
У звіті за формою № 2-Ц „Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства” окремими судами у графах підрозділу 2.2 „Розгляд справ позовного провадження”, де обліковуються суми, присуджені до стягнення, було обліковано суми, які не повинні зазначатися у цих графах. Після прохання підтвердити показники, вони були виправлені на „0”, тобто в зазначених графах суми відображено помилково. Аналогічно виправлялись показники у рядках 10 „Кількість справ, розглянутих із фіксуванням судового процесу технічними засобами” та 17 „Кількість справ окремого провадження, розглянутих за участю народних засідателів” довідки до звіту після прохання підтвердити цей показник.
При складанні звіту за формою № 3 помилки було допущено деякими судами. У результаті неправильного складання ручних звітів у судах спостерігалась нерівність показників корупції між розділом 1 та 3 звіту в графах сум штрафу та матеріальної шкоди. Помилково зазначався розмір заподіяної шкоди у розділі 1. Попередження помилково було обліковано, як захід впливу до неповнолітнього, передбаченого статтею 241 Кодексу України про адміністративні правопорушення, хоча повинно бути обліковано, як вид стягнення.
При складанні звітності за формами № 6-9 було допущено такі помилки:
неправильно зазначено заняття засудженого на момент вчинення злочину;
особи, які вчинили злочини групою осіб обліковано, як особи в складі організованої групи;
зазначено не ту частину статті Кримінального кодексу України, за якою засуджено особу;
вказано іншу міру покарання, хоча таке покарання повинно бути обліковано в одній із граф звіту, де чітко розписано види покарання відповідно до Кримінального кодексу України.
З огляду на викладене та з метою вдосконалення організації обліково-статистичної, аналітичної роботи, поліпшення якості підготовки звітів вважаємо за доцільне рекомендувати:
територіальним управлінням державної судової адміністрації
та апеляційним загальним судам:
1. Посилити контроль за веденням судової статистики. Звернути увагу на своєчасність подання звітів та достовірність показників звітності про стан здійснення судами правосуддя.
2. Ужити заходів щодо методичного забезпечення діяльності судів, надання практичної допомоги з питань організації обліково-статистичної роботи, первинного обліку судових справ і матеріалів, які надійшли до суду, та інших питань, що стосуються судової статистики.
3. Посилити контроль за веденням діловодства в судах, приділяючи особливу увагу первинній реєстрації та обліку судових справ і матеріалів, які надійшли до суду, заповненню документів первинного обліку.
4. Планувати і постійно проводити навчання з працівниками апарату судів, які займаються питаннями обліково-статистичної роботи та судової статистики.
5. Під час проведення семінарських занять з працівниками апарату судів, які займаються веденням судової статистики, крім вивчення інструкцій щодо заповнення форм звітності, приділяти увагу вивченню положень Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, знання яких суттєво впливає на якість підготовки звітів. Крім того, до плану навчання необхідно включити питання діловодства, дотримання порядку оформлення та надіслання карток на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну  справу.
6. Після кожного звітного періоду аналізувати стан обліково-статистичної роботи та дані стану здійснення правосуддя, користуючись при цьому Методичними рекомендаціями щодо проведення огляду даних судової статистики, аналізу обліково-статистичної роботи територіальними управліннями державної судової адміністрації та загальними судами (лист ДСА України від 14.11.2007 № 14-7207/07).
7. Уживати необхідних заходів реагування щодо кожного окремого випадку несвоєчасного направлення місцевими та апеляційними загальними судами карток на осіб, стосовно яких судом розглянуто кримінальну справу до територіальних управлінь, ненадіслання місцевими загальними судами цих карток в електронному вигляді до апеляційних загальних судів.
8. Уживати заходів дисциплінарного впливу до осіб, винних у порушенні вимог, що пред’являються до ведення обліково-статистичної роботи.

Управлінню організації роботи з ведення судової статистики,
діловодства та архіву судів Державної судової адміністрації України:
1. Уживати додаткових заходів щодо підвищення кваліфікації спеціалістів із судової статистики територіальних управлінь, працівників апарату судів, які займаються первинним обліком справ та підготовкою звітів.
2. Напередодні звітних періодів обов’язково проводити спеціальні семінарські заняття з працівниками, які складають звіти про стан здійснення правосуддя.
3. Під час проведення семінарських занять зі спеціалістами із судової статистики територіальних управлінь, апарату судів, крім вивчення інструкцій щодо заповнення форм звітності, приділяти увагу вивченню положень Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, знання яких суттєво впливає на якість підготовки звітів. Крім того, до плану навчання необхідно включити питання діловодства, дотримання порядку оформлення та надіслання карток на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну  справу.
4. Здійснити розробку та супровід державної реєстрації наказів  ДСА України, які регламентують питання судової статистики, діловодства та архівної роботи в судах.
5. Здійснити державну реєстрацію наказів ДСА України:
- „Про затвердження Переліку судових справ, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання документів”;
- „Про затвердження Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих загальних судах”.
- „Про внесення змін до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах”.
6. Проаналізувати стан обліково-статистичної роботи в територіальних управліннях та загальних судах після кожного звітного періоду.
7. Цей аналіз надіслати територіальним управлінням та апеляційним загальним судам для обговорення та реалізації. 

Управління організації роботи з ведення
судової статистики, діловодства та архіву
судів Державної судової адміністрації України

Оригінал документ

Голушко Катерина Миколаївна, 277 76 66