Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

2008 рік

 

Огляд даних
про стан здійснення правосуддя
 у 2008 році

 

Зберігається тенденція щодо збільшення обсягу справ і матеріалів,      які надходять на розгляд до місцевих і апеляційних судів загальної юрисдикції. Так упродовж 2008 року надійшло 10,3 млн. справ і матеріалів, що в порівнянні з попереднім звітним періодом більше на 15,2 відсотків. Цей приріст відбувся за рахунок справ про адміністративні порушення, що є наслідком активізації діяльності дорожньо-патрульної служби на початку цього року. Категорія цих справ зростає із року в рік. Більше ніж у двічі збільшилась кількість справ і матеріалів, що розглядаються в порядку адміністративного судочинства.

Динаміку надходження справ і матеріалів за видами судочинства наведено в таблиці 1.           

Таблиця 1

Надійшло

2007 рік

2008 рік

Динаміка, %

Перша інстанція

Справ і матеріалів кримінального судочинства

579177

582332

0,5

Справ і матеріалів адміністративного судочинства

242672

568996

134,5

Справ і матеріалів цивільного судочинства

1723044

1973568

14,5

Справ і матеріалів про адміністративні правопорушення

5885802

6660200

13,2

Справ і матеріалів господарського судочинства

280422

207090

-26,2

Інших справ і матеріалів

1759

1510

-14,2

Усього

8712876

9993696

14,7

Апеля-ційна інстанція

Справ кримінального судочинства

46082

46427

0,7

Справ адміністративного судочинства

43995

117312

166,6

Справ цивільного судочинства

99933

97817

-2,1

Справ господарського судочинства

36843

33719

-8,5

Справ про адміністративні правопорушення

9607

20064

108,8

Усього

236460

315339

33,4

Усього (перша та апеляційна інстанції)

8949336

10309035

15,2

 

Структуру справ і матеріалів, що надійшли по першій інстанції до судів загальної юрисдикції представлено на діаграмі.

Діаграма

Очевидно, що при збільшенні кількості надходження справ і матеріалів, збільшується і навантаження на суддів. Середньомісячне надходження на одного суддю місцевого загального суду в 2008 році становило 178,9 справ, що на 11,8 відсотків більше в порівнянні з аналогічним періодом 2007 року         (160 справ). У ряді областей цей показник сягає понад 200 справ – Луганська (206,6), Одеська (215,4), Херсонська (208,3), Хмельницька (233), у містах Києві (201,3) і Севастополі (240,3). Значну питому вагу складають справи про адміністративні правопорушення. З найменшим навантаженням працювали судді Полтавської (142,1), Харківської (147,2) і Житомирської (148,1) областей.

Проаналізувати та порівняти показники середньомісячного надходження справ до окружних адміністративних судів досить складно, оскільки не всі окружні адміністративні суди розпочали розглядати справи в цьому році і деякі з них працювали лише декілька місяців поточного року. У 2007 році звіти складали 9 судів, а у 2008 році їх кількість становила              22 суди. Середньомісячне надходження на одного суддю окружного адміністративного суду Житомирської області в 2007 році становило        279,9 справ, а в цьому звітному році – 156,4 справ і матеріалів. В окружному адміністративному суді Донецької області в 2007 році – 23,3 справи, в       2008 році – 51,2 справи. Ці суди розпочали свою діяльність в минулому році. Необхідно відмітити, що деякі суди, які розпочали діяльність в цьому звітному періоді, мають значне навантаження на одного суддю. Це спостерігається в окружних адміністративних судах Волинської (182,3), Полтавської (154), Херсонської (141,9), Тернопільської (120,4), Чернігівської (116,2) областей. Слід зазначити, що середній показник по Україні – 78,1 справ. Проте в деяких судах навантаження є незначним (окружні адміністративні суди Івано-Франківської (19,4), Дніпропетровської (29,3) областей та міста Києва (31,9). Навантаження розраховано на всю штатну чисельність суддів, а за умови наявності вакансій, фактичне навантаження є більшим.

Навантаження в апеляційних загальних судах порівняно з 2007 роком знизилось. Щомісячно на кожного суддю апеляційного загального суду надходило 9,6 справ і матеріалів (у 2007 році – 11,3 справ).

Як свідчать дані, навантаження в апеляційних адміністративних судах є значно більшим(у 2007 році – 11,4 справ і матеріалів, у 2008 році – 29,9).

Динаміку розгляду справ і матеріалів  відображають показники, наведені в таблиці 2.                           

Таблиця 2

Розглянуто

2007 рік

2008 рік

Динаміка, %

Перша інстанція

Справ і матеріалів кримінального судочинства

579841

576850

-0,5

Справ і матеріалів адміністративного судочинства

196859

406955

106,7

Справ і матеріалів цивільного судочинства

1705398

1923047

12,8

Справ і матеріалів про адміністративні правопорушення

5875523

6688259

13,8

Справ і матеріалів господарського судочинства

280596

296447

5,6

Інших справ і матеріалів

1761

1507

-14,4

Усього

8639978

9893065

14,5

Апеля-ційна інстанція

Справ кримінального судочинства

46283

46463

0,4

Справ адміністративного судочинства

32838

57773

75,9

Справ цивільного судочинства

97761

100655

3,0

Справ господарського судочинства

32412

26595

-17,9

Справ про адміністративні правопорушення

9393

20188

114,9

Усього

218687

251674

15,1

Усього (перша та апеляційна інстанції)

8858665

10144739

14,5

 

У 2008 році спостерігається незначна тенденція зменшення кількості кримінальних справ  (без урахування справ, повернутих у порядку статті 232 Кримінально-процесуального кодексу України (далі – КПК України), що знаходились на розгляді загальних судів. Загальна їх кількість становить 228,3 тисячі справ, що менше порівняно з 2007 роком лише на 0,5 тис. (–0,2%).

Упродовж 2008 року закінчено провадженням понад 183 тис. справ, з них розглянуто з постановленням вироку 146,7 тис. (80%); із закриттям провадження 24,6 тис. (13,4%); 6,1 тис. (3,3%) – з поверненням на додаткове чи попереднє (у справах приватного обвинувачення) розслідування та у зв’язку із суттєвими порушеннями вимог статей 228-232 КПК України. Розглянуто із фіксуванням судового процесу 6,2 тис. кримінальних справ (3,4% від загальної кількості закінчених провадженням), в той час як у 2007 році – 5,5 тис. (2,9%), що свідчить про тенденцію до збільшення.

Значно зменшилась кількість кримінальних справ, відкликаних прокурором у порядку статті 232 КПК України. Зокрема, у зв’язку з незатвердженням чи непідписанням обвинувального висновку, наявністю технічних помилок, що впливають на кваліфікацію злочину, помилковістю визначення підсудності, неправильним застосуванням кримінального закону та з інших підстав до початку попереднього розгляду протягом 2008 року повернуто прокурору понад 1,8 тис. кримінальних справ (аналогічний період 2007 року –2,9 тис. справ).

Кількість справ, що повернуто прокурору в порядку статті 2491 КПК України у зв’язку з суттєвими порушеннями вимог статей 228-232 КПК України   порівняно з 2007 роком зменшилась несуттєво і становить майже 1,3 тис. справ (2007 – 1,4 тис. справ).

Щодо кримінальних справ, повернутих судами на додаткове розслідування чи попереднє (у справах приватного обвинувачення), то їх кількість становить 6,1 тис., що вказує на їх зменшення на 15,3 відсотки (у 2007 році – 7,2 тис.). При цьому необхідно зауважити що із загальної кількості цих справ: майже 1,2 тис. справ – повернуто під час попереднього розгляду справи в суді, а 4,9 тис. – під час судового розгляду справи.

У структурі кримінальних справ, що перебували на розгляді в судах продовжують переважати злочини проти власності (майже 69 тис. справ), що становить близько третини від загальної кількості справ, закінчених провадженням упродовж звітного періоду. Більше половини злочинів проти власності (36 тис. або 51,1% ) – це крадіжки, проте їх кількість у порівнянні з аналогічним звітним періодом зменшилась на 7,7 відсотків.

Значну кількість кримінальних справ, що знаходились на розгляді судів, становлять справи про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення – 48 тис. (21,1%), злочини проти життя та здоров’я особи – 20,9 тис. (9,2%), проти безпеки руху та експлуатації транспорту – 16,2 тис. (7,1%), проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина – 14,6 тис. (6,4%), проти громадського порядку та моральності – 11 тис. (4,8 %).

У 2008 року спостерігалось збільшення злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту на 7,2 відсотків, проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина на 3,4 відсотки, у сфері обігу наркотичних засобів на 4,5 відсотки, у сфері службової діяльності – на 7,7 вісотків, а злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднання громадян на 19,9%. Одночасно дещо зменшилась кількість справ, що знаходились на розгляді судів, за злочини проти громадського порядку та моральності – на 0,5%, проти життя та здоров’я особи – на 6,2%.

За вироками, що набрали і не набрали на кінець звітного періоду законної сили, засуджено (з урахуванням статей 69, 70, 71 Кримінального кодексу України) до різних видів покарання 168,3 тис. осіб. Загальна кількість виправданих становить майже 560 осіб, з яких 277 – у справах, що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого (стаття 27 КПК України). Близько 3,5 тис. осіб обвинувачувались у вчиненні злочинів у складі організованої групи і злочинної організації, з них 1 тис. осіб засуджено, в тому числі за вчинення злочинів у складі організованої групи визнані винними 974 особи. Це менше від минулого року (1166 осіб) на 192 особи (16,5%), а за злочини, вчинені у складі злочинної організації засуджено 73 особи, що майже вдвічі більше від минулого року (35 осіб).

Загальна кількість неповнолітніх осіб, засуджених за вчинення різних видів злочинів становить 10,7 тис. (6,4% від загальної кількості засуджених) і у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (понад 11 тис.) зменшилась на 3,5 відсотків.

Примусові заходи медичного характеру застосовано до 1090 неосудних осіб, що на 8,9 відсотків менше ніж у 2007 році (1196 осіб).

До позбавлення волі на певний строк у 2008 році засуджено понад 41 тис. осіб, або четверта частина від загальної кількості засуджених, тоді як за такий же період 2007 року їх кількість складала 42,3 тис. осіб. Ми бачимо стабільно наростаючу тен­денцію до зменшення кількості засуджених осіб до позбавлення волі на певний строк (–3% у порівнянні з 2007 роком). Упродовж звітного періоду обмеження волі застосовано до 4,1 тис. осіб, громадські роботи – до 5,7 тис. осіб, виправні роботи – до 1,4 тис. осіб. Штраф, як основне покарання, застосовано до 25 тис. осіб, що майже в півтори рази більше у порівнянні з аналогічним періодом 2007 року (16,7 тис.осіб). Арешт застосовано до 3,5 тис.осіб, що на 53,7 відсотків більше ніж у минулий відповідний період.

Слід також відмітити, щодо довічного позбавлення волі засуджено 127 осіб (у 2007 році – 149 осіб).

Упродовж 2008 року судами звільнено від відбування покарання 87,3 тис. засуджених осіб (або 51,8% від загальної їх кількості), що на 6,8 відсотків менше, ніж у минулому році (93,6 тис.осіб). З ураху­ванням тяжкості вчиненого злочину, особи винного та інших обставин справи, суди звільнили від відбуван­ня покарання з випробовуванням близько половини засуджених, що складає майже 85 тис.осіб, або 49,5 відсотків.

За результатами судового розгляду кримінальних справ звільнено з-під варти із зали судового засідання 6,7 тис. осіб, що на 10,7відсотків менше порівняно з попереднім звітним періодом), взято під варту – понад 7 тис.осіб.

Відслідковується тенденція щодо збільшення кількості осіб, звільнених судами під заставу. Так, у порівнянні з 2007 роком їх кількість збільшилась на 22,9 відсотків – з 131 до 161. Із загальної суми застави (понад 13 млн. 350 тис. грн.), яка була внесена на депозит органу досудового слідства чи суду, на користь держави звернуто лише близько 120 тис. грн. за невиконання обвинувачуваними та підсудними взятих на себе зобов’язань.

Від злочинів потерпіло 113,6 тис. фізичних осіб, більшу частину становлять особи, яким завдано матеріальної та моральної шкоди – 84,8 тис. (74,6 %), понад 23,2 тис. особам завдано шкоди здоров’ю, а близько 5,6 тис. чоловік загинуло.

Серед потерпілих: чоловіки становлять 58,3 відсотки, за віком: 6,4 відсотки – особи до 18 років.

Загальна сума матеріальних збитків та моральної шкоди, установлених судом за вироками, що набрали та не набрали законної сили в 2008 році становить 4,8 млрд. грн. (2007 рік – майже 0,9 млрд. грн.). Фізичним особам завдано шкоди на 460 млн.грн., що становить лише 9,6 відсотків від загальної суми. Такий стрибок стався внаслідок винесення вироків у кримінальних справах про злочини проти встановленого порядку несення військової служби, що розглядались військовими місцевими судами гарнізонів Військово-Морських Сил України.

На особливу увагу заслуговує тенденція зменшення, яка спостерігається в справах де порушуються строки призначення справ до досудового розгляду чи до розгляду в суді. Так,з порушенням строків досудового розгляду, встановлених статтею 241 КПК України, призначено 1,2 тис. кримінальних справ (у 2007 році – 1,4 тис.); з порушенням термінів, встановлених статтею 256 КПК України, – 3,6 тис. кримінальних справ (у 2007 році – 3,9 тис.).

Із загальної кількості справ, закінчених провадженням, з порушенням строків, установлених статтею 241 КПК України, найбільше справ призначено місцевими загальними судами Львівської (2,1%), Рівненської (2%), Херсонської (1,8%), Кіровоградської (1,7%); а з порушенням строків, установлених статтею 256 КПК України, місцевими судами м. Севастополя (5,7%), Рівненської (4,6%), Житомирської (5,5%) та Харківської (6,5%) областей.

Слід зазначити, що протягом звітного періоду судами винесено 5,9 тис. окремих ухвал (постанов), а надійшло повідомлень про вжиті заходи щодо цих ухвал (постанов) – 4,2 тис., що може вказувати на дещо незадовільний стан їх виконання, але враховуючи судову практику апеляційних загальних судів, окремі ухвали (постанови) направляються на виконання одночасно з вироком, а отже, у випадку оскарження вироку припиняється виконання і окремої ухвали (постанови). Майже 2,5 тис. (41,7% від загальної кількості винесених ухвал (постанов) стосуються порушення законності при провадженні дізнання чи досудового слідства.

Також судами у звітному періоді оштрафовано за неявку в судове засідання 958 осіб, на суму майже 191 тис. грн., а 3,1 тис. звинуваченим змінено запобіжний захід на взяття під варту.

На кінець звітного періоду залишилися нерозглянутими 45,3 тис. справ, або 19,8 відсотків від загального числа тих, що перебували в провадженні судів упродовж звітного періоду, з них 7,7 тис. (або 17%) справ не розглянуто в термін понад 6 місяців (без урахування справ із зупиненим провадженням). У 11,2 тис. кримінальних справ провадження зупинено, при цьому близько 9,5 тис. (84,5%) з них – у зв’язку з розшуком підсудного.

Слід зазначити, що у 2008 році питома вага нерозглянутих справ на кінець звітного періоду зросла у порівнянні з минулим періодом на 2 відсотки і становить 19,8%. Також збільшилась на 4 відсотки питома вага справ, що нерозглянуті у термін понад 6 місяців (2007 рік – 18,6%, 2008 рік – 22,7%). Велика кількість нерозглянутих справ на кінець звітного періоду спостерігається в місцевих судах міста Севастополя (43,5% від кількості справ, що перебувала в провадженні протягом звітного періоду), Одеської (28,9%), Харківської (28,8%), і Донецької (26,6%) областей, а справ, що знаходяться в залишку і не розглянуті в термін понад 6 місяців (без урахування справ із зупиненим провадженням), у місцевих судах міста Севастополя (55%), Львівської (30,2%), Дніпропетровської (34,7%) та Харківської (32%) областей.

Протягом 2008 року суди закрили провадження у справах щодо 27,1 тис. осіб, що на 24,3 відсотки менше ніж у2007 році (35,8 тис.осіб).

Загальна кількість справ, щодо вирішення питання про звільнення осіб від кримінальної відповідальності, які знаходились на розгляді судів складає 42,4 тис. З них розглянуто 39,7 тис. справ, а звільнено від кримінальної відповідальності 7,2 тис. осіб.

Слід зауважити, що у 2008 році на розгляді загальних судів перебувало          34,1 тис. (80,4% від загальної кількості) справ про вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальної у зв’язку із закінченням строків давності щодо невстановленої особи, з них 32,3 тис. були розглянуті, в тому числі з задоволенням майже 32 тис. Причиною цього є закінчення 15-річного строку давності по даній категорії справ саме у 2008 році.

Ці показники не залежать від роботи суду, її якісних та кількісних показників, оскільки суд приймає на розгляд справи в міру їх надходження. Наявність таких справ фактично залежить від роботи органів дізнання, досудового слідства та свідчить про показники нерозкриття злочинів протягом 15-ти років з дня їх вчинення. 

Якість розгляду місцевими загальними судами в звітному періоді кримінальних справ з постановленням вироку в порівняні з аналогічним періодом минулого року дещо покращилась. Загальна кількість засуджених та виправданих осіб місцевими судами збільшилась (2007 рік – 164,9 тис. осіб, 2008 рік – 167,7 тис. осіб), проте кількість скасованих та змінених апеляційними судами вироків зменшилась. Так, у 2008 році скасовано та змінено вироків щодо 9,5 тис. осіб, що становить 5,65 відсотків від загального числа засуджених і виправданих, щодо яких переглядались справи із постановленням вироку за апеляціями (за 2007 рік – 9,6 тис. осіб або 5,8%). Найбільший показник скасованих та змінених вироків у місцевих судів міста Севастополя (14,92%).

Кількість осіб щодо яких скасовано виправдувальні вироки з направленням справи на додаткове розслідування залишилась на рівні минулого року і становить 57 осіб (у 2007 році – 58 осіб).

Значну частину справ, вироки у яких оскаржувалися, становлять справи про злочини проти власності (41,4%), справи про злочини проти життя та здоров’я особи (18,5%), справи про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та про інші злочини проти здоров’я населення (14%), справи про злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (9,5%).

Якість винесення місцевими загальними судами ухвал (постанов) майже не змінилася (2007 рік – 0,99%, 2008 рік – 1,02%). Скасовано та змінено ухвал (постанов) судів першої інстанції щодо 3,9 тис. осіб, тоді як в 2007 році їх кількість становила понад 4,2 тис. осіб.

Спостерігається тенденція щодо зменшення кількості окремих ухвал, винесених апеляційними судами. Упродовж 2008 року було винесено         1,1 тис. окремих ухвал, що на 12,2 відсотків менше в порівнянні з аналогічним звітним періодом минулого року. Більша половина з них – це ухвали щодо порушень закону, допущених судами першої інстанції (624 ухвали).

Крім цього зазначаємо, що, як і в попередні роки, кожна третя апеляція, яка подавалася на вирок (ухвалу, постанову) місцевого загального суду та розглянута, апеляційними загальними судами задовольняється.

За вирока­ми, що набрали законної сили у звітному періоді, засуджено 146,8 тис. осіб, у тому числі за вчинення злочинів публічного обвинувачення – 145,2 тис. осіб, або 98,9 відсотків від усіх засуджених осіб. Кількість засуджених осіб у порівнянні з минулим звітним періодом зменшилась на   4 відсотки.

Найбільш поширеними були злочи­ни проти власності, у сфері обігу наркотич­них засобів та злочини проти життя та здоров’я особи. За злочини проти власності засуджено 51,3 тис. осіб або 35 відсотків, від усіх засуджених, за злочи­ни у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів – 31,2 тис. осіб, або кожний четвертий; за злочини проти життя та здоров’я особи – 13,2 тис. осіб, або 9 відсотків.

Зменшилася кількість осіб, засуджених за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Так у 2008 році кількість засуджених осіб склала 52,6 тис., або 35,8 відсотків від загальної кількості засуджених, тоді як у минулому аналогічному періоді їх кількість складала 61,1 тис. осіб від загального числа засуджених (40%).

Кількість засуджених осіб, які вчинили злочини у складі організованої групи та злочинної організації складає 723 осіб та їх питома вага у 2008 році в загальній кількості засуджених становить 0,5 відсотків, тобто залишилася майже на тому же рівні, що і у минулому році.

Кількість засуджених працездатних осіб, які на час вчинення злочину не працювали та не навчалися становить 89,5 тис. осіб, або 61 відсоток від усіх засуджених. Серед них мають не зняту і непогашену судимість – 21 тис. осіб (14,3 %).

Збільшилась кількість осіб, які до вчинення злочину перебува­ли на обліку в службі працевлаштування (безробітні) і становить 8 тис. засуджених, або 5,4 відсотка (2007 року – 7,1 тис. осіб або 4,7%).

Кожен четвертий засуджений має незняту і непогашену судимість (34,8 тис. осіб). Із них раніше було звільнено умовно-достроково 8,8 тис. осіб, або 25,3, відсотка засуджених, які мають незняту і непогашену судимість.

Кожний третій засуджений вчинив злочин у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння (засу­джено 38,8 тис. таких осіб або 26,4%).

Засуджено більше 18,2 тис. жінок. Серед засуджених осіб їх кількість становить 8 відсотків.

Зменшилась кількість засуджених осіб, які вчинили злочини у неповнолітньому віці і складає 10,1 тис. осіб. Їх питома вага у загальній кількості засуджених осіб – 6,9 відсотків (у 2007 році – 7,3%); у тому числі у віці від 14 до 16 років вчинили злочин 2,4 тис. неповнолітніх, що становить 24 відсотка від усієї цієї категорії засуджених (у 2007 році – 24,5%).

До кожної п’ятої особи, яка вчинила злочин у віці від 14 до 18 років, застосовано покарання у виді позбавлення волі на певний строк (2 тис. осіб). Звільнено від покарання з випробуванням 7 тис. підлітків, або 70 відсотків від числа неповнолітніх засуджених.

Протягом 2008 року судами закрито провадження у спра­вах щодо 24,6 тис. осіб, або 14,3 відсотка від загальної кількості осіб, у відношенні яких, судові рішення набрали законної сили, з них закрито справ публічного обвинувачення щодо 22,3 тис. осіб.

Звільнено від кримінальної відповідальності у зв'язку: з дійовим каяттям 3,4 тис. осіб (13,7% від кількості осіб, справи щодо яких закрито), у 2007 – 2,7 тис. осіб або 8 відсотків; із зміною обстановки – 4,4 тис. осіб або 17,8 відсотків (у 2007 році – 5,1 тис. осіб або 15,2%); із передачею на поруки – 2,3 тис. осіб або 9,2 відсотка (у 2007 році – 2,2 тис. осіб або 6,7%); з примиренням винного з потерпілим – 4,6 тис. осіб або 18,7 відсотків (у 2007 році 4, 6 тис. осіб або 13,7%), судові рішення щодо яких набрали законної сили.

Відповідно до вимог статті 97 Кримінального кодексу України (далі – КК України) суд може звільнити від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру неповнолітнього, який вчинив вперше злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості. Незважаючи на це, суди звільняють від кримінальної відповідальності і таких неповнолітніх, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини. Усього від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру протягом звітного періоду звільнено 528 неповнолітніх, із них 33 особи вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини.

У зв’язку з дійовим каяттям (стаття 45 КК України), з примиренням винного з потерпілим (стаття 46 КК України) судами звільнено від кримінальної відповідальності 26 осіб, які вчинили тяжкі злочини. У зв’язку з передачею особи на поруки (стаття 47 КК України) та у зв’язку із зміною обстановки (стаття 48 КК України) від кримінальної відповідальності звільнено 42 особи, які вчинили тяжкі злочини (у 2007 році – 101 особа).

За вироками, що набрали законної сили упродовж 2008 року виправдано 270 осіб, із них у справах публічного обвинувачення – 85.

При­мусові заходи медичного характеру застосовано до 966 неосудних осіб.

До позбавлення волі на певний строк у 2008 році засуджено 32,9 тис. осіб, або 22,4 відсотків від загальної кількості засуджених, тоді як у відповідному періоді минулого року їх кількість складала 38,2 тис. осіб (25%). Дещо збільшилось застосування обмеження волі – 3,8 тис. осіб (2,6%), громадських роботи – 5,2 тис. осіб (3,5%), арешту та виправних робіт – 4,6 тис. осіб (3,2% від усіх засуджених). Збільшилося порівняно з попереднім звітним періодом з 10,2 до 15 відсотків накладеного судом штрафу як основного покарання і складає майже 22 тис. осіб.  

Слід відмітити, що значно зменшилась кількість осіб, засуджених до довічного позбавлення волі. Так, за вироками, які набрали законної силу у звітному періоді до довічного позбавлення волі засуджено 70 осіб, а у 2007 році їх кількість складала 115 осіб.

Упродовж 2008 року суди звільнили від відбування покарання близько 78 тис. засуджених осіб (53%), що на 10,8 відсотків менше ніж у минулому періоді. З ураху­ванням тяжкості вчиненого злочину, особи винного та інших обставин справи, суди звільнили від відбуван­ня покарання з випробовуванням більше ніж половину засуджених, що складає 76,7 тис. осіб, або 52,2 відсотка (у 2007 році – 55,2%). Звільнено від відбування покарання з випробуванням 28,3 тис. засуджених, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, що становить 19,3 відсотка (у 2007 році – 21,6%) від кількості усіх засуджених осіб.

У провадженні місцевих загальних та окружних адміністративних судів у 2008 році знаходилось 517,4 тис. адміністративних справ, що у 2,5 рази більше у порівнянні з аналогічним звітним періодом минулого року (203,8 тис. справ). Цей приріст відбувся за рахунок спорів фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його дій або бездіяльності, рішень (правових актів індивідуальної дії), (крім пов’язаних із виборчим процесом або процесом референдуму). Так у провадженні судів кількість справ цієї категорії збільшилась більш ніж у 2,5 рази (2007 рік – 160,2 тис. справ, 2008 рік – 417,8 тис. справ). Спостерігається також значне зростання кількості спорів за зверненнями суб’єкта владних повноважень (2007 рік – 24,3 тис. справ, 2008 рік – 90,1 тис. справ).

Слід зазначити, що переважну частину цих справ розглядають окружні адміністративні суди, які розпочали свою діяльність у 2007–2008 роках.

У провадженні окружних адміністративних судів у 2008 році перебувало 303,3 тис. адміністративних справ. Із задоволенням позову розглянуто 91,8 відсотків справ. Загальна кількість справ, закінчених провадженням, склала 176,1 тис., з яких 88,5 відсотків розглянуто із прийняттям постанови, у 5,3 відсотків справ провадження закрито, у 4,9 відсотка справ залишено заяву без розгляду, 1,1 відсотка справ передано за підсудністю в інші суди.

Серед адміністративних справ, які розглядали окружні адміністративні суди найбільшу кількість становлять справи про спори фізичних та юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його дій або бездіяльності, рішень щодо правових актів індивідуальної дії (72,3%) та спори за зверненнями суб’єкта владних повноважень (26,7%).

На кінець звітного періоду залишилися нерозглянутими 127,2 тис. адміністративних справ, або 41,9 відсотків від усіх, що перебували в провадженні протягом 2008 року.

У зв’язку з відкладенням на кінець звітного періоду не розглянуто майже 34 тис. справ. Основною причиною відкладення справ є неявка однієї із сторін або будь-кого з інших учасників процесу, що беруть участь у справі, про яку нема відомостей, що їм вручені судові повістки (14,3 тис. справ або 42,1 відсотка усіх справ, розгляд яких відкладено).

Упродовж періоду, що аналізується, окружними адміністративними судами розглянуто 3,2 тис. клопотань, подань, заяв, що розглядалися за КАС України у порядку виконання судових рішень, з яких задоволено – 3,1 тис. (98%).

За розгляд адміністративних справ сторонами добровільно сплачено судовий збір на суму 1,5 млн. грн. Сума судового збору, що за судовим рішенням підлягає поверненню становить 314,1 тис. грн.

Протягом 2008 року в апеляційних адміністративних судах перебувало в провадженні 128 тис. справ за апеляційними скаргами на рішення місцевих загальних, господарських та окружних адміністративних судів. Загальна кількість справ, апеляційне провадження у яких закінчено становить 42,7 тис. Із задоволенням апеляційної скарги розглянуто 18,3 тис. справ (42,8%),         у 858 справах апеляційне провадження закрито.

Загальна кількість справ, постанови у яких скасовано становить 10,1 тис., з них 0,8 тис. справ направлено на новий розгляд до суду першої інстанції, у 8,2 тис. справах прийнято нову постанову, у 1,1 тис. справ закрито провадження.

Переважну більшість справ, постанови яких переглядалися, складають спори фізичних та юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його дій або бездіяльності, рішень (правових актів індивідуальної дії). У періоді, що аналізується, таких справ переглянуто 28,9 тис., спори за зверненнями суб’єкта владних повноважень – 3,2 тис., спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби – 1,8 тис. справ.

За перегляд судових рішень у апеляційному порядку у 2008 році сторонами добровільно сплачено судовий збір на суму 303,2 тис. грн.

У провадженні місцевих загальних судів у 2008 році перебувало          214 тис. адміністративних справ. Загальна кількість справ, закінчених провадженням, склала майже 149 тис., з яких 74,9 відсотків розглянуто із прийняттям постанови, у 4,9 відсотків справ провадження закрито, у 13,3 відсотків справ залишено заяви без розгляду, 6,8 відсотків справ передано за підсудністю в інші суди.

Серед адміністративних справ, що знаходились в провадженні місцевих загальних судів найбільшу кількість становлять справи про    спори фізичних та юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень    щодо оскарження його дій або бездіяльності, рішень щодо правових        актів індивідуальної дії (93,1%), спори за зверненнями суб’єкта владних повноважень (4,3%). Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби складають 2 відсотка.

Із загальної кількості розглянутих справ (148,9 тис.) з порушенням строків, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України (далі – КАС України), розглянуто майже 14 тис. справ (9,3%). Найбільше з порушенням строків, встановлених КАС України, розглянуто справ місцевими загальними судами Автономної Республіки Крим (37,9%), м.Севастополя (36,2%), судами Харківської (26,2%) та Дніпропетровської (24,6%) областей.

На кінець звітного періоду залишилися нерозглянутими 65,1 тис. адміністративних справ, або 30,4 відсотка від усіх, що знаходились на розгляді протягом 2008 року.

Слід зазначити, що 10 тис. або 15,7 відсотків всіх нерозглянутих адміністративних справ не знайшли свого вирішення в судах у строк понад    2 місяці (без урахування справ, провадження в яких зупинено). Найбільший відсоток нерозглянутих справ на кінець звітного періоду зафіксовано в місцевих загальних судах Херсонської області (69,3%), м. Києва (50,5%) та Автономної Республіки Крим (40,3 %).

На кінець звітного періоду у зв’язку з відкладенням не розглянуто     20,3 тис. справ. Основними причинами відкладення є неявка однієї із сторін або інших учасників процесу (10 тис.), неявка представника (2 тис.).

Упродовж періоду, що аналізується, в місцевих загальних судах знаходилось в провадженні 3,4 тис. клопотань, подань, заяв, що розглядалися за КАС України у порядку виконання судових рішень, з них  розглянуто – 2,8 тис., з яких задоволено – 2,1 тис.

За розгляд адміністративних справ сторонами добровільно сплачено судовий збір на суму майже 1,2 млн. грн. Сума судового збору, що за судовим рішенням підлягає поверненню становить 126,3 тис. грн.

Протягом звітного періоду в апеляційних загальних судах перебувало в провадженні 3,4 тис. адміністративних справ за апеляційними скаргами на судові рішення місцевих загальних судів, що на 76,9 відсотків менше, ніж у 2007 році (14,7 тис.). Загальна кількість справ, апеляційне провадження у яких закінчено становить 2,1 тис. Із задоволенням апеляційної скарги розглянуто кожну третю справу.

За наслідками розгляду апеляційних скарг було залишено без           змін 1,4 тис. постанов та ухвал місцевих загальних судів, що                      складає 67 відсотків від загальної кількості переглянутих постанов та ухвал.

Кількість змінених і скасованих постанов та ухвал місцевих загальних судів у 2008 році складає 10,6 тис. справ або 5,4 відсотка від загального числа постанов та ухвал, постановлених судами першої інстанції (місцевими загальними судами), з них 8,1 тис. постанов (або 7,2%) та 2,6 тис. ухвал (або 3%).

Найбільше змінено та скасовано постанов, прийнятих місцевими загальними судами Кіровоградської (27,9%), Луганської (27,8%) і Харківської (26%) областей. У Харківській і Луганській областях також великий показник змінених та скасованих ухвал (відповідно 12,9% і 8,2%).

За перегляд судових рішень у апеляційному порядку у 2008 році сторонами добровільно сплачено судовий збір на суму 13 тис. грн. 

У 2008 році в провадженні місцевих загальних судів перебувало 2 млн. 223 тис. позовних заяв, заяв, скарг, подань, клопотань, які розглядаються в порядку цивільного судочинства, що на 13,7 відсотків більше, ніж у 2007 році (1 млн. 955 тис.). Із них майже 70 відсотків – справи і заяви позовного провадження, майже 20 відсотків – наказного провадження, 5,5 відсотків – окремого провадження.

Набуває більшого розповсюдження розгляд цивільних справ за спрощеною формою (наказне провадження). Слід зазначити, що у 2008 році в провадженні судів знаходилося 443,8 тис. справ наказного провадження (про видачу та скасування судового наказу), що майже на 63 відсотка більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. Загальна кількість виданих судових наказів становить 406,7 тис., або 91,8 відсотка від кількості розглянутих справ. Скасовано 19,4 тис. судових наказів, що становить 4,8 відсотка всіх виданих судових наказів.

Крім того, протягом звітного періоду в місцевих загальних судах знаходилося у провадженні майже 9,1 тис. заяв про забезпечення доказів, позову, які надійшли до суду до подання позовної заяви, 64,6 тис. клопотань, заяв, подань у порядку виконання судових рішень, 8,3 тис. скарг на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, 12,9 тис. заяв про перегляд заочного рішення та 986 клопотання про визнання та виконання на території України рішень іноземних судів.

Кількість розглянутих справ цивільного судочинства склала майже          1 млн. 923 тис., або 86,5 відсотків від загальної кількості справ цивільного судочинства, які знаходились на розгляді. Із задоволенням позову (заяви) розглянуто 1 млн. 366 тис. справ.

Серед розглянутих цивільних справ позовного провадження найбільшу кількість продовжують становити спори, що виникають із договорів (19,4%),   спори, що виникають із сімейних правовідносин (15,4%), із житлових правовідносин (6,7%), спори про право власності та інші речові   права (6,1%), спори про спадкове право (6,1%), а серед справ окремого провадження знову залишаються справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення (60,1%).

За розгляд справ наказного, позовного та окремого провадження сторонами добровільно сплачено судовий збір на суму 177 млн. 691 тис. грн. (минулого року – на суму 92 млн. 235 тис. грн.), присуджено до стягнення    29 млн. 642 тис. грн. Сума витрат на інформаційно-технічне забезпечення, що сплачена добровільно у 2008 році, становить 35 млн. 635 тис. грн., присуджено до стягнення – 7 млн. 683 тис. гривень.

Із порушенням процесуальних строків, встановлених Цивільним процесуальним кодексом України (далі – ЦПК України), розглянуто            7,9 відсотків цивільних справ і матеріалів (у 2007 році таких справ було 7,8 відсотків). Найбільшу кількість справ із порушенням строків, встановлених ЦПК України, розглянуто місцевими загальними судами міста Севастополя (26,9%), Автономної Республіки Крим (17,8%), міста Києва (17,2%), Харківської області (16,2%), найменшу – місцевими загальними судами Тернопільської (1,3%), Херсонської (2,1%), Львівської (2,4%), Івано-Франківської (2,4%), Волинської (2,7%) областей.

На кінець звітного періоду залишилися нерозглянутими 299,7 тис., або 13,5 відсотків цивільних справ і матеріалів, із них – 252,7 тис. цивільних справ позовного та окремого провадження, або 11,4 відсотків від усіх справ, що перебували в провадженні протягом 2008 року.

Слід зазначити, що 60,2 тис. справ або 26,1 відсотків усіх нерозглянутих цивільних справ позовного та окремого провадження не знайшли свого вирішення в судах більше 3 місяців (без урахування справ, провадження в яких зупинено).

Найбільший відсоток нерозглянутих справ у термін понад 3 місяці (без урахування справ, провадження в яких зупинено) на кінець звітного періоду зафіксовано в місцевих загальних судах міста Севастополя (60,4%), Дніпропетровської (44,5%), Житомирської області (38,2%), Автономної Республіки Крим (37,4%) та міста Києва (36,6%). Найменший відсоток залишається в місцевих загальних судах Івано-Франківської (4,1%) та Тернопільської (5,2%) областей, також найменший відсоток спостерігається в місцевих загальних судах Чернігівської області (7,7%).

Зменшилась кількість ухвал про застосування заходів процесуального примусу та окремих ухвал. У 2008 році місцевими загальними судами в цивільних справах постановлено 1,1 тис. (– 9,1%) ухвал про застосування заходів процесуального примусу, а також 1,3 тис. (– 8,9%) окремих ухвал. Із них лише місцевими загальними судами Полтавської області постановлено 227 окремих ухвал, а місцевими загальними судами Вінницької області постановлено 485 ухвал про застосування заходів процесуального примусу. Тоді, як деякими місцевими загальними судами Чернігівської області та міста Севастополя взагалі не постановлено ухвал про застосування заходів процесуального примусу та постановлено 1 окрему ухвалу. Повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами надійшло лише 798.

У 2008 році апеляційними загальними судами розглянуто майже 77 тис. апеляційних скарг у цивільних справах, що на 4,3 відсотків більше, ніж за аналогічний період 2007 року (73,7 тис.).

За наслідками розгляду апеляційних скарг залишено без змін 38,1 тис. рішень та ухвал судів першої інстанції, що становить 49,5 відсотків від загальної кількості переглянутих рішень та ухвал.

Кількість рішень місцевих загальних судів, скасованих або змінених в апеляційному порядку упродовж звітного періоду склала 25,6 тис., або 2,6 відсотків від загальної кількості рішень, ухвалених судами першої інстанції за цей же період, як і в 2007 році. Найбільше скасовано та змінено рішень, які ухвалювались місцевими загальними судами міста Києва (5,2%), Дніпропетровської області (4,7%), Автономної Республіки Крим (4,1%), Закарпатської (3,8%), Київської (3,5%), Одеської (3,4%) областей.

Серед загальної кількості справ, рішення у яких скасовано (22,1 тис.), 8,8 тис. справ (40,1%) направлено на новий судовий розгляд, у 11,3 тис. справ (51,4%) ухвалені нові рішення по суті позовних вимог.

Кількість ухвал місцевих загальних судів, скасованих або змінених в апеляційному порядку упродовж звітного періоду, склала 12,6 тис., або             2,4 відсотка від загальної кількості ухвал, постановлених судами першої інстанції за цей же період (2007 рік – 2,1%). Найбільше скасовано та змінено ухвал, які постановлені місцевими загальними судами Одеської області (4%), міста Севастополя (3,5%), Автономної Республіки Крим (3,4%), Запорізької області (3,2%) та міста Києва (3%).

Переважну більшість справ позовного провадження, рішення у яких оскаржувалися, складають спори, що виникають із договорів, – 13,9 тис. справ, (26,7%). Велику кількість справ позовного провадження, рішення у яких оскаржувалися, продовжують складати спори про не договірні зобов`язання. У періоді, який аналізується, їх було переглянуто більше 8 тис. справ (15,4%) від загальної кількості переглянутих рішень судів, з них – 99,3 відсотка – це спори про відшкодування шкоди. Значну кількість переглянутих справ складають також спори про право власності та інші речові права – 6,1 тис. справ (11,7 %).

Серед справ окремого провадження, які переглянуті апеляційною інстанцією, значну частину складають справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, – 46,8 відсотків, а також справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб – 33,2 відсотків.       

За перегляд судових рішень у апеляційному порядку у 2008 році сторонами добровільно сплачено судовий збір на суму 4059 тис. грн. (у попередньому аналогічному звітному періоді на суму 3052 тис. грн.). Сума судового збору, що присуджена до стягнення у звітному періоді, становить 300,7 тис. грн. Сума витрат на інформаційно-технічне забезпечення, що сплачена добровільно за перегляд судових рішень у апеляційному порядку у 2008 році становить майже 1 млн. 670 тис. грн., присуджено до стягнення майже 59,7 тис. гривень.

 Спостерігається стале зростання справ і матеріалів про адміністративні правопорушення. Їх надходження упродовж 2008 року становило 6,7 млн., що на 13,1 відсотків більше у порівнянні з минулим роком (в 2007 р. – 5,9 млн.).

17 листопада набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» від 24 вересня 2008 року № 586-VІ, яким посилено адміністративну відповідальність у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (збільшено суми штрафів, запроваджено новий вид адміністративного стягнення «громадські роботи», змінено порядок оскарження і опротестування постанови у справі про адміністративне правопорушення). Проаналізувати ці зміни наразі завчасно, оскільки пройшов досить незначний проміжок часу.

Повернуто органам, що склали протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, у тому числі для належного оформлення, – 224,6 тис. матеріалів, що становить 3,4 % до матеріалів які надійшли на розгляд.

До адміністративної відповідальності притягнуто 6023 тис. осіб, що на 709 тис. більше в порівнянні з минулим роком (в 2007 р. – 5314 тис.), з яких 3805,1 тис. осіб (або 63,2 %) оштрафовано. Сума штрафу 247,4 млн. грн. (в 2007 – 175,9 млн. грн.). Слід зазначити, що 35,7 відсотків цієї суми сплачено в добровільному порядку (у 2007 році цей показник становив 27,5 відсотків).

Упродовж 2008 року з усіх розглянутих справ закрито провадження щодо 413,7 тис. осіб (6,4 % від загальної кількості). За результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення відносно 92,2 тис. осіб (1,4% від загальної кількості осіб, стосовно яких винесено постанови) провадження в справі закрито у зв’язку з малозначністю вчиненого правопорушення, стосовно 254,8 тис. осіб (4% ) – у зв’язку із закінченням строків, передбачених статтею 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) або статтею 328 Митного Кодексу України.

До 10,5 тис. неповнолітніх осіб, застосовано заходи впливу, передбачені статтею 241 КУпАП.

Адміністративні стягнення (основне і додаткове) у вигляді конфіскації предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, застосовано до 51,2 тис. правопорушників; 25 відсотків таких стягнень накладено за порушення митних правил.

Значно збільшилась кількість осіб, яких позбавлено спеціального права. У 2008 році суди позбавили цього права 180,1 тис. осіб, що у 2,3 рази більше в порівнянні з минулим роком. 123,5 тис. осіб позбавлені права за керування транспортними засобами або суднами у стані сп’яніння (стаття 130 КУпАП), що становить 68,6 відсотків від загальної кількості позбавлення спеціального права. Судами розглянуто 10,9 тис. клопотань про скорочення строку позбавлення спеціального права, з яких задоволено 9,2 тис., або 83,9 відсотків від числа розглянутих.

Дещо зменшилась кількість таких видів стягнень, як виправні роботи та адміністративний арешт, проте набуває розповсюдження новий вид адміністративного стягнення, як громадські роботи. Так упродовж другої половини листопада і грудня 2008 року громадські роботи, як основне адміністративне стягнення, застосовано до 4,2 тис. осіб.

Як і раніше переважають справи про порушення діючих на транспорті правил та в галузі шляхового господарства і зв’язку (статті 109–1485 КУпАП) – 5,5 млн. (86,2 %). Серед адміністративних правопорушень, що кваліфікуються як посягання на громадський порядок і громадську безпеку, найбільш поширеним було дрібне хуліганство (стаття 173 КУпАП). У 2008 році за це правопорушення притягнуто до адміністративної відповідальності 91 тис. осіб.

 За результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення вилучено 224 одиниць вогнепальної зброї, 393 одиниці бойових припасів, оплатно вилучено цінностей на суму 444,5 тис. грн., конфісковано товарів і цінностей на суму 36,3 млн. грн., іншої валюти в еквівалентному вираженні на суму 20,3 млн. гривень.

Через вчинення правопорушень завдано матеріальних збитків на суму 4,3 млн. грн., добровільно відшкодовано 2,1 млн. грн., що становить 49,7 відсотків від загальної суми, завданих збитків.

Зростає і кількість справ, що надійшли до суду від органів, які ведуть боротьбу з корупцією, у порядку, передбаченому Законом України «Про боротьбу з корупцією». У 2008 році до місцевих судів надійшло 7,2 тис. справ, що на 4 відсотки більше порівняно з аналогічним періодом 2007 року.

Адміністративні стягнення за вчинення корупційних діянь накладено на 4,7 тис. осіб, з яких 42,2 відсотків – посадові особи місцевого самоврядування (71,3 % - голови сільської, селищної, міської, районної та обласної рад); 39 відсотків це державні службовці; кожний дванадцятий правопорушник – військовослужбовець, майже кожний чотирнадцятий – працівник органів МВС України.

 

Управління організації роботи з ведення
судової статистики, діловодства та архіву судів
Державної судової адміністрації України