Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Інформація щодо вивчення питання про загородження для загальних судів, яке відокремлюватиме підсудних від складу суду і присутніх громадян

25 липня 2013, 10:59
  Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України необхідно провести заміну в судах загальної юрисдикції металевих загороджень, які відокремлюють підсудних від складу суду і присутніх громадян, на загородження із скла чи органічного скла.
  Згідно з Дорученням Президента України від 05.07.2012 № 1-1/1795 «Щодо невідкладних заходів, пов’язаних із прийняттям Кримінального процесуального кодексу України» Державній судовій адміністрації України запропоновано організувати за участю Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ заміну в судах загальної юрисдикції металевих загороджень, які відокремлюють підсудних від складу суду і присутніх громадян, на загородження із скла чи органічного скла.
  На виконання зазначених вище нормативно-правових актів Державною судовою адміністрацією України здійснено моніторинг параметрів металевих загороджень, які необхідно замінити та додатково встановити, а також проведено розрахунок їх кількісної потреби. Державною судовою адміністрацією України розраховано орієнтовну середню вартість одного загородження зі скла, що відокремлює підсудних від складу суду і присутніх громадян, і надано до Міністерства фінансів України інформацію щодо потреби в коштах на встановлення в судах загальної юрисдикції зазначених загороджень.
  Кошторисами видатків місцевим загальним судам станом на 15 липня 2013 року за бюджетною програмою «Здійснення правосуддя місцевим загальними судами» затверджено видатки спеціального фонду по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в розмірі 33,5 млн гривень.
  З огляду на зазначене Державною судовою адміністрацією України надіслано лист на адресу територіальних управлінь Державної судової адміністрації України щодо вжиття в поточному році заходів стосовно заміни в першу чергу в судах загальної юрисдикції, що розташовані в обласних центрах, містах Києві, Севастополі та Сімферополі, металевих загороджень, які відокремлюють підсудних від складу суду і присутніх громадян, на загородження із скла чи органічного скла. У разі недостатності встановлених призначень за зазначеним КЕКВ Державною судовою адміністрацією України запропоновано внести пропозиції щодо перерозподілу призначень з інших кодів економічної класифікації видатків у межах передбачених для суду капітальних видатків або перерозподілу видатків між судами в межах бюджетної програми.
  На сьогодні проведено заміну металевих загороджень на загородження зі скла в залі судового засідання з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Луганської області, а також по одному із залів судових засідань у 12 місцевих загальних судах. 
  Державна судова адміністрація України звернулася до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і Державного підприємства «Український державний науково-дослідний і проектний інститут цивільного сільського будівництва» із проханням стосовно приведення державних будівельних норм України ДБН В.2.2-26:2010 «Будинки і споруди. Суди» у відповідність до вимог Кримінального процесуального кодексу України в частині, що стосується заміни в судах загальної юрисдикції металевих загороджень, які відокремлюють підсудних від складу суду і присутніх громадян, на загородження із скла чи органічного скла.
  Окрім цього, Державна судова адміністрація України звернулася до Міністерства юстиції України, як органу, який відповідно до покладених на нього завдань здійснює, зокрема, науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, стосовно надання інформації щодо нормативного врегулювання технічних умов стосовно виготовлення загороджень із скла чи органічного скла для підсудних, які відокремлюють їх від складу суду і присутніх громадян у країнах Європейського Союзу.
  При вирішенні питання про відповідність поводження з обвинуваченим (підсудним) положенням статті 3 Європейської конвенції з прав людини і основоположних свобод, прийнятої Радою Європи 04.11.1950, Європейський суд з прав людини виходить, перш за все, з того, що держава  повинна обґрунтувати необхідність застосування відповідного заходу, його адекватність конкретній ситуації. При цьому береться до уваги ступінь суспільної небезпеки підсудного, міра його безпеки для оточуючих і суду в конкретних умовах, особистість, зокрема, встановлюється, чи не зачіпав конкретний захід особистість підсудного несумісним зі змістом статті 3 конвенції способом. Слід зважати й на те, чи не використаний відповідний захід з метою образити підсудного. У той же час, навіть якщо такої мети не було, у разі його невідповідності конкретній обстановці та обставинам, застосування без обґрунтування розумними вимогами громадської безпеки чи належного здійснення правосуддя, цей захід буде вважатися таким, що принижує людську гідність у розумінні статті 3 зазначеної конвенції (рішення Європейського суду з прав людини у справах  «Городнічев проти Російської Федерації», скарга № 52058/99, Раміашвілі і Кохреідзе проти Грузії», скарга № 1704/06, «Ашот Арутюнян проти Вірменії», «Ходорковський проти Росії», скарга № 5829/04, «Титаренко проти України», заява № 31720/02).
  Так, у рішенні від 20.09.2012 у справі «Титаренко проти України» (заява № 31720/02) Європейський суд з прав людини, враховуючи небезпеку заявника, ризик ухилення від правосуддя, визнав запобіжний захід у вигляді тримання його в клітці під час судових засідань таким, що не був надмірним. Крім того, суд дійшов висновку, що в даній справі перебування заявника в клітці не порушувало статті 3 та 6 Європейської конвенції з прав людини і основоположних свобод, прийнятої Радою Європи 04.11.1950, в частині забезпечення йому права на захист.
  Україна має йти до поступової відмови від спеціальних засобів для тримання підозрюваних, обвинувачених (підсудних). Зазначені засоби повинні застосовуватися лише з обґрунтованих підстав та не принижувати людську гідність. Їх вид, форма мають бути такими, що дозволять підозрюваному, обвинуваченому (підсудному) безперешкодно, у постійному режимі, конфіденційно спілкуватися із захисником. Охорона має бути на достатній відстані, що забезпечуватиме конфіденційність таких розмов. У разі застосування таких засобів із скла чи органічного скла, у ньому мають бути такі ж отвори, як і в металевих загородженнях, або мають бути створені засоби, які безперешкодно дозволять підозрюваному, обвинуваченому (підсудному) спілкуватися з судом, стороною обвинувачення, іншими учасниками процесу та окремо (конфіденційно) із захисником.
 
 
Заступник Голови
З.Холоднюк