Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Голова Слов’янського міськрайонного суду Донецької області прозвітувала про роботу суду

26 жовтня 2017, 19:21

26.10.2017 року в приміщенні Слов’янського міськрайонного суду відбулися Спільні збори суддів та працівників апарату Слов’янського міськрайонного суду, з порядком денним:
 1. Порівняльний Аналіз стану здійснення правосуддя за дев’ять місяців 2016 року та дев’ять місяців 2017 року;
 2. Щодо діяльності Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за період з листопада 2016 року по жовтень 2017 року.
Доповідачем на Спільних зборах виступила Голова Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Тетяна Анатоліївна Хаустова.Впродовж 2016-2017 рр. склад апарату Слов’янського міськрайонного суду і, особливо, кількість працюючих суддів, перетерпів значних змін. На початку 2016 року в суді працювало 20 суддів. У зв’язку з поданням заяви про відставку впродовж вересня та жовтня 2016 року зі штату суду було відраховано 9 суддів: Геєнко М.Г., Чернишова Ю.В., Руденко Л.М., Профатило П.І., Алексєєнко І.П., Носовську Л.О., Андрєєву О.М., Кривошеєва Д.А. та Неженцеву О.В. Таким чином, з листопада 2016 року  здійснювало правосуддя лише 11 суддів. 22.01.2017 закінчився строк повноважень судді Дюміної Н.О., 23.03.2017 зі штату відраховано суддю Лаптева М.В. 23.04.2017 закінчився строк повноважень у судді Ільяшевич О.В. Суддя Гончарова А.О. продовжує перебувати у відпустці по догляду за дитиною. Станом на 26.10.2017 в Слов’янському міськрайонному суді здійснюють правосуддя 7 суддів.З 01 вересня 2017 року  штатна чисельність суддів Слов’янського міськрайонного суду Наказом Державної судової адміністрації України від 08 серпня 2017 року № 843 "Про визначення кількості суддів у місцевих загальних судах, апеляційних
судах областей, міста Києва" визначена у кількості 23 суддів. Натепер у суді існує 12 вакантних посад суддів.
З метою покращення організації розгляду судових справ, підвищення якості судових рішень, здійснення контролю за дотриманням суддями строків розгляду справ було затверджено план заходів покращення оперативності та якості відправлення правосуддя суддями, яким передбачено систематичне проведення аналізу стану здійснення правосуддя, складання переліку кількості розглянутих справ та залишку по кожному судді та по суду в цілому, проведення аналізу причин зміни та скасування судових рішень.
 
 
 
 
За результатами наведеного аналізу кількість розглянутих справ за період з січня по вересень 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом у 2016 році суттєво зросла.
Так, у 2017 році було розглянуто 4707 цивільних справ (у 2016 цей показник становив лише 4141 справа), 1673 кримінальних справ (1539 справ у 2016 році), 433 адміністративні справи (233 у 2016 році) та 1530 справ про адміністративні правопорушення (1453 справи у 2016 році).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Загалом, за 9 місяців 2017 року суддями Слов’янського міськрайонного суду було розглянуто 8343 справи в порівнянні з 7366 справ у аналогічному періоді 2016 року, тобто показник розгляду справ по
суду збільшився на 13,3%.
Враховуючи, що кількість суддів значно зменшилась, за 9 місяців 2017 року кожен суддя в середньому за місяць розглядав 115 справ: 65 цивільних справ, 6 адміністративних справ, 23 кримінальні справи та 21 справу про адміністративні правопорушення.   У період січень-вересень 2016 року даний показник складав справ 46 справ: 26 цивільних справ, 1 адміністративна справа, 10 кримінальних справ та 9 справ про адміністративні правопорушення.
 
 
 
 
 
 
 Середня завантаженість на 1 суддю у 2017 році порівняно з 2016 роком зросла на 154%, тобто коефіцієнт ефективності роботи судді збільшився у 2,54 рази. За результатами розгляду кримінальних проваджень впродовж 9 місяців 2016 року найбільшу питому вагу займає звільнені від покарання та від відбуття покарання – 36%, 25% покарання було пов’язане з позбавленням волі на певний строк, 17% - штраф, 9% - громадські роботи, 7% - арешт. Покарання у вигляді арешту, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, конфіскацією майна призначалися у менш ніж 2% випадків.

 

Впродовж 9 місяців 2017 року процентне співвідношення частки кожного виду покарань в загальній сукупності обвинувачених вироків змінилась несуттєво. Так, покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк – у 26% випадків, 17% - штраф, 8% - арешт та 7% - громадські роботи. Інші види покарання було призначено у менш ніж 2% вироків.

За результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення найчастіше покарання за 9 місяців 2016 року призначалося у вигляді штрафу – 76%. Покарання у вигляді громадських робот та позбавлення спеціального права було призначене у 11% та 5% рішень відповідно.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За 9 місяців 2017 року дещо зріс показник призначення адміністративного стягнення у вигляді штрафу та склав 81%. Громадські роботи застосовувалися у 10% рішень та у 7% за рішенням суду було застосовано конфіскацію майна.

Впродовж трьох кварталів 2016 року було скасовано 1,6% вироків та 0,8% постанов і ухвал по кримінальним провадженням. За січень-вересень 2017 року в порядку апеляційного провадження було скасовано 0,5% вироків та 0,5% постанов і ухвал по кримінальним провадженням: за 9 місяців 2017 року скасовано 8 та змінено 33 вироків, в той час як за аналогічний період 2016 року було скасовано 28 вироків та змінено 20.

Незважаючи на надмірну завантаженість суддів, якість розгляду справ значно покращилась. Так, за 9 місяців 2016 року в порядку апеляційного провадження було скасовано близько 2% рішень по цивільним справам, а в 2017 році наведений показник склав 1,4% рішень. Загалом у 2017 році в порядку цивільного судочинства було скасовано 41 рішення та 26 ухвал (в 2016 році – 84 рішення та 4 ухвали), змінено 20 рішень (в 2016 році – 20 рішень та 2 ухвали) та залишено без змін 86 рішень та 7 ухвал (у 2016 році – 130 рішень та 11 ухвал).

Наведені статистичні показники наявно відображають професіоналізм роботи судді та налагодженість роботи апарату суду. На підтвердження наведеного свідчить і той факт, що станом на кінець звітного періоду до суду перестали надходити скарги від громадян.Для збереження кваліфікованих робітників в штаті суду та для підтримання ефективності роботи суду,  всі діючи в 2016 році помічники залишилися у штаті суду; з відставкою суддів нікого з помічників звільнено не було. У кожного судді є основний та додатковий помічник.Штатним розписом суду на 26.10.2017 року  передбачено 104,5 штатних одиниць, з них 23 посади судді, 49 – державних службовців, 23 – патронатна служба; 5 – службовців, 4,5 – інші працівники.

 
Кількість працюючих працівників на 02.11.2016
Кількість працюючих працівників на 26.10.2017
Вакантних посад
станом на 26.10.2017
Судді
12
7
12
Помічники суддів
21
18
4
Секретарі судового засідання
18
19
1
Секретарі суду
13
11
2
Консультанти
4
3
0

Протягом листопада 2016 року – жовтня 2017 року звільнено 11 державних службовців,  призначено 7.Триває перевірка відповідно до Закону України «Про очищення влади» відносно консультанта суду з ведення судової статистики, секретаря суду та секретаря судового засідання. Оголошено конкурс на посаду старшого секретаря суду, секретаря суду та тимчасову посаду секретаря судового засідання.Налагоджена робота з навчання працівників апарату суду та патронатної служби: щопонеділка проводяться заняття з секретарями судового засідання, щовівторка – з помічниками суддів та щоп’ятниці – з секретарями суду. Щомісячний план занять затверджується в.о. керівника апарату суду та включає в себе обговорення проблемних питань в роботі, нововведень в законодавстві, практичні заняття з закріплення знань.В суді визначено відповідальних осіб за здійснення інформаційного наповнення веб-сторінки, ведення електронної пошти, направлення СМС-повідомлень. Чітко налагоджена робота із проведення узагальнення судової практики розгляду справ. Зокрема, у 2017 році проведено:

 1. Узагальнення судової практики розгляду Слов’янським міськрайонним судом Донецької області кримінальних проваджень про злочини, вчинені неповнолітніми за 2016 рік.
 2. Аналіз причин повернення в 2016 році справ про адміністративні правопорушення.
 3. Аналіз щодо виконання покарань по кримінальним провадженням у вигляді штрафу
 4. Щоквартальний аналіз матеріалів кримінальних проваджень, за якими засуджені оголошені в розшук - щоквартально
 5. Щоквартальний аналіз розгляду кримінальних справ, провадження по яким зупинено у зв’язку з розшуком обвинуваченого
 6. Щоквартальний аналіз виконання постанов суду про привід в порядку розгляду кримінальних, цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення.

Щопонеділка та щочетверга проводяться оперативні наради суддів Слов’янського міськрайонного суду. Так, впродовж періоду з листопада 2016 року по вересень 2017 року на оперативних нарадах було вирішено ряд важливих питань в діяльності суду, зокрема: 02.11.2016 року у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду на зборах суддів шляхом таємного голосування було обрано Голову Слов’янського міськрайонного суду.16.01.2017 року  відбулись перші в 2017 році  збори суддів Слов’янського міськрайонного суду Донецької області. Головою  суду були підведені підсумки роботи Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за 2016 рік та оголошені відомості щодо стану здійснення правосуддя Слов’янським міськрайонним судом та залишків справ всіх категорій, в порівнянні  за 2015 та 2016 роки. Суддю Дюміну Н.О. за результатами таємного голосування було обрано делегатом на Спільні збори суддів Донецької області.17.01.2017 Головою суду проведений брифінг щодо доведення до відома громадськості та місцевих СМІ результатів роботи Слов’янського міськрайонного суду Донецької області  за минулий рік.11.04.2017 – на загальних зборах колективу Слов’янського міськрайонного суду підведені підсумки  роботи суду в 2016 році та 1 кварталі 2017 року.26.06.2017 року відбулася оперативна нарада суддів Слов’янського міськрайонного суду Донецької області з метою обговорення рішення Ради суддів України від 08.06.2017 №35 і рішення громадської організації "Всеукраїнський рух "Сила права" за заявами осіб, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України.Неодноразово були організовані і здійснені наради з органами внутрішніх справ України, представниками поліції, прокуратури та інших організацій. Зокрема:19.12.2016 року відбулася оперативна нарада з суддями Слов’янського міськрайонного суду та представниками прокуратури, слідчого відділу та розшуку щодо координації роботи поліції та прокуратури з питань розшуку,здійснення приводів та надходження санкцій. Були обговорені проблемні  питання та сформовані основні напрямки подальшої співпраці представників Слов’янської  місцевої прокуратури та поліції з суддями Слов’янського міськрайонного суду.23.01.2017 року в приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області, за ініціативою Голови суду, відбулась спільна нарада колективу суддів з представниками правоохоронних органів міста. Під час заходу обговорювались проблемні питання, які виникають в спільній роботі структур, пов’язані з реорганізацією кримінально-виконавчої інспекції, виконанням штрафів в кримінальних провадженнях. Також багато уваги було приділено нововведенням, запровадженим після набуття чинності Законом України «Про пробацію» від 5 лютого 2015 року № 160-VIII.13.04.2017 року в приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області відбулась зустріч Голови Слов’янського міськрайонного суду Донецької області з представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. На зустрічі обговорювались низка різноманітних питань. Зокрема, висвітлювалось питання суттєвого зменшення суддівського корпусу, та спричинене ним значне збільшення навантаження в роботі суддів. Було приділено увагу розгляду кримінальних проваджень про злочини проти громадської безпеки. Також були порушені питання фінансування, організації роботи та відправлення правосуддя в суді.Представники від Слов’янського міськрайонного суду активно приймають участь у зовнішніх семінарах, форумах та з’їздах суддів:09.02.2017 р. в приміщенні Апеляційного суду Донецької області у м. Бахмуті на виконання п.6 рішення Ради суддів України №1 від 10 січня 2017 року проведено спільні збори суддів місцевих загальних судів Донецької області. За результатами таємного голосування на XIV з’їзд суддів України від місцевих загальних судів Донецької області обрано одинадцять делегатів, серед яких від Слов’янського міськрайонного суду – Дюміну Наталію Олександрівну.14.03-15.03.2017 року суддя Дюміна Н.О. приймала участь у ХIV позачерговому з'їзді суддів України.26.04.2017 року відбувся семінар із Секретаріатом Європейського суду (Київ-Страсбург). Від Слов’янського міськрайонного суду Донецької області в семінарі приймали участь суддя Ільяшевич Ольга Віталіївна та суддя Старовецький Володимир Іванович. Наступного дня на оперативній нараді суддів Слов’янського міськрайонного суду були обговорені та проаналізовані результати проведення семінару.22.05.2017 року суддя Дюміна Н.О. прийняла учать у першому всеукраїнському форумі «Незалежні суди та вільні ЗМІ: синергія заради майбутнього».30.06.2017 року відбулося семінарське заняття в режимі відеоконференції для суддів місцевих судів суддями апеляційного суду Донецької області. Участь у заході приймали Голова Слов’янського міськрайонного суду Хаустова Т.А., судді Старовецький В.І.Ільяшевич О.В., Дюміна Н.О., Пронін С.Г. та помічники суддів.01.08.2017 року суддя Дюміна Н.О. прийняла участь у фокус-групі (груп інтерв’ю) в межах дослідження на тему «Спроможність української судової системи належним чином працювати в умовах збройного конфлікту на Сході України» у м. Краматорську.28.09.2017 року судді Дюміна Н.О. та Ільяшевич О.В. прийняли участь у засіданні «круглого столу» за темою: «Судова експертиза в зоні проведення АТО: реалії, проблеми, перспективи» у м. Святогірську.29.09.2017 року суддя Дюміна Н.О. взяла участь у Регіональній дискусії «Стан забезпечення і захисту прав внутрішньо переміщених осіб і прав людини на непідконтрольних територіях Донбасу і Криму», яку провели експерти Центру дослідження проблем верховенства права Національного університету «Києво-Могилянська академія» у  м. Краматорську.17.10.2017 року суддя Дюміна Н.О. виступила з докладом в організованому прокуратурою Донецької області семінарі на тему «Особливості порядку кримінального провадження щодо неповнолітніх та застосування примусових заходів виховного характеру до осіб, які не досягли віку кримінальної відповідальності. Проблемні питання участі прокурорів у кримінальному провадженні, у тому числі щодо неповнолітніх».В поточному році судді Дюміна Н.О. та Ільяшевич О.В. пройшли дистанційний курс Національної школи суддів за темою «Суддівська етика. Доброчесність судді». Крім того, впродовж наступного місяця – 13.11.2017 року – суддя Дюміна Н.О. прийме участь як делегат  у XIV позачерговому  з’їзді суддів України.Результати усіх вищезазначених семінарів, форумів та засідань становилися предметом обговорення на чергових нарадах суддів.Продовжується налагодження співпраці з представниками громадськості та ЗМІ. Спікером суду Дюміною Н.О. в регіональному інформаційному тижневику «Деловой Славянск» було розміщено ряд статей щодо роботи суду, зокрема:

 • «Їх розшукує Слов’янський міськрайонний суд: СПИСОК осіб» (від 08.02.2017)
 • «Внаслідок неналежного виконання вироків Слов’янського міськрайонного суду держава може втратити 1 560 920 гривень» (від 16.02.2017)
 • «Судові справи: Слов’янський міськрайонний суд протягом минулого року розглянув 8260 справ та матеріалів» (від 02.03.2017)
 • «Так потрібно, чи ні ідентифікаційний код (РНОКПП) у виконавчому листі, – роз’яснення Слов’янського міськрайонного суду» (від 06.03.2017)
 • «Список осіб, які розшукуються для відбування покарання» (від 07.03.2017)
 • «Пам’ятка особам, які є внутрішньо переміщеними або перебувають на тимчасово окупованій території України» (від 17.07.2017)

Суддя Дюміна Н.О. у якості спікеру від Слов’янського міськрайонного суду двічі в поточному році надавала інтерв’ю Громадському телебаченню Донбасу щодо роботи Слов’янського міськрайонного суду по захисту прав внутрішньо переміщених осіб та щодо розгляду кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, пов’язані з діяльністю злочинних організацій.З метою підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права, а також побудови правового діалогу між судовою владою та суспільством за для покращення доступу до правосуддя 13.10.2017 року в Слов’янському міськрайонному суді відбувся День відкритих дверей для школярів старших класів міста Слов’янська. Участь у заході виявили бажання прийняти учні загальноосвітньої школи м. Слов’янська №11. Було проведено «екскурсію» судом, школярі ознайомилися з роботою служителів Феміди. У доступній для дітей формі було роз’яснено порядок надання та отримання інформації, порядок звернення до суду, про що слід пам`ятати під час перебування в суді, як поводити себе під час слухання справи, які існують негативні наслідки порушення правил поведінки в суді. Школярі ознайомилися з роботою Слов’янського міськрайонного суду, зустрілися з Головою суду, суддями.Продовжує проводитися активна робота і в апараті суду. Так, за результатами роботи працівників кримінальної канцелярії було систематизовано перелік засуджених осіб, відомості щодо виконання вироку відносно яких відсутні. В результаті тісної співпраці з органом Слов’янської поліції та прокуратури щодо розшуку засуджених на кінець 3 кварталу 2017 року до суду надійшло 37 повідомлень про виконання вироку, що складає більше третини від загальної кількості розшукуваних засуджених. Протягом 1 кварталу 2017 року була проведена спільна з прокуратурою Донецької області робота щодо здійснення оперативно-розшукових заходів. В процесі роботи були виявлені 8 кримінальних справ, по яким минуло 15 років з часу вчинення злочину, але провадження по справі було досі зупинено на підставі відповідної постанови у зв’язку з розшуком підсудного. Як результат наведеної діяльності, в 6 з 8 випадках на адресу суду були направлені клопотання про поновлення судового провадження та припинення кримінальної справи, суддями були винесені постанови про закінчення провадження по справам.Робота канцелярій суду щодо направлення судових справ на апеляційний розгляд відповідальними працівниками канцелярій здійснюється своєчасно, порушень за 2017 рік не виявлено. Так, впродовж 9 місяців 2017 року до апеляційного суду було надіслано 91 кримінальне провадження порівняно з 131 кримінальним провадженням у 2016 році, до ВССУ на перегляд у 2017 році направлено 23 кримінальні справи (у аналогічному періоді 2016 року – 17 справ).Крім того, за три квартали 2017 року на адресу суду було надіслано 263 апеляційні скарги по цивільним справам; у 2016 році даний показник складав 354 скарги. До ВАСУ у 2017 році було направлено 47 справ, до ВССУ – 107. За результатами порівняльної характеристики аналогічних періодів у 2016 та 2017 роках можна стверджувати, що загалом рівень довіри до суду та погодженості з законністю прийнятого суддею рішення відчутно збільшився.Продовжується активна робота по виконанню плану роботи архіву  Слов’янського міськрайонного суду. Так, впродовж року були складені описи  цивільних справ позовного провадження тривалого та постійного терміну зберігання, систематично здійснюється відібрання та знищення судових справ, по яким закінчився  термін зберігання. Так, за період з 15.11.2016 по 20.10.2017 було:

 • знищено 9738 цивільні справи, по яким закінчився термін зберігання, за період часу  1988 – 2011  роки;
 • знищено 48 862 адміністративних справ, по яким закінчився  термін зберігання, за період часу  2006 – 2012  роки;
 • знищено 42360 справ про адміністративні правопорушення, по яким закінчився термін зберігання, за період часу  2008 – 2012  роки.

За весь період часу з період з 15 листопада 2016 року по 20 жовтня 2017 року включно було знищено 100 960 архівних справ різних категорій.Робота з матеріально-технічного забезпечення суду впродовж 2017 року налагодилась. Тричі на місяць суддівський корпус та працівники апарату суду отримують папір та необхідні канцелярські вироби. Впродовж 2017 року Слов’янським міськрайонним судом було отримано:3 комплекти персонального комп’ютера (20.01.2017);2 кондиціонера для залів судового засідання (29.03.2017);1 система відеоспостереження (28.08.2017).Зазначене обладнання було негайно встановлене та станом на сьогодні належно функціонує.За результатами проведеної у кінці 2016 року інвентаризації було виявлено ряд обладнання, яке на теперішній час морально зношене, фізично застаріле та не відповідає сучасним вимогам:2 системи фіксації судового процесу «Тритон»;8 систем фіксації судових процесів «Оберіг»;2 системи фіксації судових процесів «Камертон»;7 комп’ютерів у комплекті;3 монітори;1 системний блок;1 сервер робочих груп Dell Hower;3 МФУ XEROX;6 принтерів;1 телефакс "Panasonic";14 безперебійників.Наведене обладнання було випущено в період 2002-2008 рр., та в результаті сильного фізичного зносу вже довгий час не функціонувало та зберігалось в приміщенні суду. Оскільки було виявлено, що ремонт наведеного обладнання економічно недоцільний, щодо нього було складено висновок про технічний стан, обладнання було направлено на утилізацію.Таким чином за результатами річної роботи суду можна стверджувати, що навіть незважаючи на значне збільшення навантаження кожного судді окремо та загалом апарату суду, стан здійснення правосуддя в Слов’янському міськрайонному суді значно покращився, робота апарату суду налагодилась, відстежується наявне зростання професійних якостей всіх працівників суду.

Джерело

За поваідомленням прес-служби суду