Задати питання

Виступ Голови ДСА України Зеновія Холоднюка на XIV позачерговому з'їзді суддів України

15 березня 2017, 16:49

Переглянути презентацію до виступу

Шановні делегати та учасники з’їзду суддів України!

Шановні пані та панове!

Сьогодні хочу поінформувати найвищий орган суддівського самоврядування про результати роботи Державної судової адміністрації України у 2016 році.

Основними напрямами діяльності Державної судової адміністрації України в минулому році були:

- реформування системи бюджетування на основі європейських стандартів;

- покращення соціальних стандартів суддів та працівників апаратів судів;

- зміцнення матеріально-технічної бази судів;

- упровадження інформаційних технологій у роботу судів з метою досутпності правосуддя.

Реформування системи бюджетування на основі європейських стандартів – один з основних напрямів діяльності Державної судової адміністрації України в минулому році.

У зв’язку з цим Державною судовою адміністрацією України на основі рекомендацій міжнародних експертів розроблено Положення про порядок планування видатків судів на основі очікуваного результату, яке схвалено Радою суддів України.

Визначена цим положенням методика планування ґрунтується на зрозумілих для суспільства результативних показниках роботи системи правосуддя.

Результативні показники розподіляються на дві категорії:

Перша. Показники ефективності роботи судів, до яких відносяться: відсоток вирішених справ і строк розгляду судової справи.

Друга. Показники ефективності використання ресурсів, до яких відносяться: продуктивність роботи судді та вартість судової справи.

Для складання та захисту бюджетного запиту на 2017 рік було встановлено оптимальне значення цих показників, з урахуванням яких було сформовано модельний бюджет.

Основним критерієм розподілу між судами приросту загального бюджету системи правосуддя є досягнення лінійної залежності між кількістю вирішених модельних справ та обсягом бюджету суду, що є кінцевою метою оптимізації ресурсів в інтересах суспільства.

В ідеалі всі суди повинні розташовуватися на одній лінії, яка визначає оптимальне співвідношення між кількістю розглянутих ними справ та обсягом їх бюджету.

На сьогодні, на жаль, маємо іншу картину.

Частина судів мають недостатній обсяг фінансових ресурсів, інша частина судів – завищений обсяг ресурсів.

Відомо, що процес оптимізації фінансових ресурсів є болісним. Зазначений процес обумовлений значною різницею у судовому навантаженні через неоптимальне розміщення кадрових ресурсів.

Тому потрібна оптимізація чисельності персоналу в судах для вирівнювання такого навантаження.

Поговоримо про моделі бюджетування 2016 та 2017 років.

Бюджетування 2016 року ґрунтувалося на потребі органів та установ системи правосуддя.

Модель 2017 року направлена на створення належних умов для своєчасного та якісного розгляду судових справ. Нова методика бюджетування на 2017 рік є більш відкритою та зрозумілою для суспільства. Впровадження такої методики дозволило нам відстояти на поточний рік бюджетні призначення в сумі 8,6 млрд гривень.

Рівень задоволення потреби системи правосуддя зріс із 47 до 71%. Зауважу, що декілька років тому цей показник був на рівні лише 30 – 35%. Приріст бюджетних призначень 2017 року для органів та установ системи правосуддя в порівнянні з 2016 роком становить 3,3 млрд грн або майже 63%.

Такого суттєвого приросту бюджету раніше не було.

На сьогодні наявна стабільна та позитивна динаміка зростання загального обсягу бюджету протягом 2015 – 2017 років. При цьому зростають призначення як загального, так і спеціального фондів державного бюджету.

Так, видатки на кінець 2016 року в порівнянні з 2015 роком зросли майже на 2 млрд грн або на 43%, у тому числі:

- загальний фонд – на 0,7 млрд грн (25%);

спеціальний фонд – на 1,2 млрд грн (71%).

Протягом 2016 року бюджет органів та установ системи правосуддя зріс на 1 273,7 млн гривень або на 24%.

В основному це відбулося за рахунок додаткових призначень в обсязі 1 263,2 млн грн, джерелом яких були понадпланові надходження судового збору.

Призначення загального фонду державного бюджету протягом року збільшилися на 10,5 млн грн внаслідок підвищення Урядом соціальних стандартів.

З метою спрощення процедури внесення змін до кошторисів судів Державна судова адміністрація України звернулася до Міністерства фінансів України з пропозицією у 2017 році оптимізувати всі бюджетні програми, закріплені за ДСА України, як головним розпорядником коштів.

Міністерством фінансів України було враховано зазначені пропозиції та Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"

Державнй судовій адміністрації України, як головному розпоряднику бюджетних коштів, передбачено лише дві бюджетні програми.

Бюджет 2016 року було виконано на 98,3%.

Необхідно відзначити високий рівень виконання бюджету за всіма напрямами використання бюджетних призначень.

Важливим джерелом фінансового забезпечення системи правосуддя є надходження від сплати судового збору за розгляд справ судами.

Призначення спеціального фонду державного бюджету за рахунок понадпланових надходжень в обсязі 1 263,2 млн грн були розподілені на такі основні напрями:

- оплату праці з нарахуванням – 969,7 млн грн (77%);

- видатки розвитку – 230,2 млн грн (18%);

- інші поточні видатки для здійснення судочинства –
54,7 млн грн (4%);

- комунальні видатки – 8,6 млн грн (1%).

Вжиті Державною судовою адміністрацією України заходи дозволили завершити фінансовий рік без особливих проблем стосовно фінансового забезпечення, включаючи погашення дефіциту фонду оплати праці, що склався на початку року.

У 2016 році Державна судова адміністрація України також опікувалася надважливим напрямом – підвищення соціальних стандартів суддів та працівників апаратів судів. 

30 вересня 2016 року набрав чинності в новій редакції Закон України "Про судоустрій і статус суддів", яким покращений рівень соціального забезпечення суддів та працівників апаратів судів.

Так, середня суддівська винагорода у 2016 році склала 22 334 грн, середня заробітна плата працівників апаратів судів – 8 471 гривня. 

На 2017 рік бюджетними призначеннями середня суддівська винагорода забезпечена на рівні 32 603 грн, що в порівнянні
з 2016 роком більше на 10 269 грн або на 46%.

Після проходження суддями кваліфікаційного оцінювання їх середня суддівська винагорода становитиме:

-         для апеляційних судів до 65 тис. грн,

-         для місцевих судів – до 39 тис. гривень.

Середня заробітна плата працівників апаратів судів забезпечена на рівні 9 310 грн, що більше на 839 грн або на 10%, ніж у 2016 році.

Плануємо до кінця 2017 року довести середню заробітну плату працівників апаратів судів до 10 тис. гривень.

Крім того, Державна судова адміністрація України вживає заходів для збільшення рівня основної складової заробітної плати (посадового окладу) для керівних категорій працівників апаратів судів, а саме: віднесення керівника апарату суду з четвертої до першої групи оплати праці, а керівників структурних підрозділів – з шостої до четвертої групи оплати праці. Уже підготовлено та проходить погодження відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України.

Завдяки такому джерелу надходжень, як судовий збір, вдається не тільки поліпшувати соціальну захищеність персоналу судів, а також суттєво покращувати їх матеріально-технічне та інформаційне забезпечення.

Так, у 2016 році капітальні видатки зросли в порівнянні з 2015 роком на 372,9 млн грн або в 4,2 раза, а у 2017 році зростуть у порівнянні з 2016 роком на 323,9 млн грн або в 1,7 раза.

Фактично зростання буде більшим, оскільки, виходячи з темпів надходження судового збору вже в липні 2017 року очікується виконання річного плану.

За рахунок понадпланових надходжень зявиться можливість збільшити обсяги капітальних видатків.

Ще одним з важливих питань, яким ми займалися протягом 2016 року, було зміцнення матеріально-технічної бази судів.

Забезпечення судів приміщеннями, які б відповідали  вимогам щодо здійснення правосуддя, належить до пріоритетних напрямів діяльності Державної судової адміністрації України. На сьогодні загальна площа приміщень, в яких розміщуються суди, становить 47% від рекомендованої Державними будівельними нормами України, що складає близько 1,8 млн кв. метрів.

Державна судова адміністрація України спільно з судами та територіальними управліннями Державної судової адміністрації України продовжує здійснювати заходи щодо забезпечення судів приміщеннями державної форми власності. Проте, цей процес відбувається не так швидко, як би хотілось, через ряд об'єктивних причин. Основна причина – історично обмежений обсяг фінансових ресурсів на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт.

Однак, вагомим результатом діяльності у 2016 році є передача до сфери управління Державної судової адмінсітраціїУкраїни п’яти адміністративних приміщень.

Урядом прийняті розпорядження щодо передачі приміщень загальною площею близько 13 тис. кв. м для розміщення:

-         Новомиргородського районного суду Кіровоградської області,

-         Івано-Франківського окружного адміністративного суду,

-         Одеського апеляційного адміністративного суду.             

Також до сфери управління Державної судової адміністрації України передано:

частину адміністративної будівлі для розміщення Вінницького апеляційного адміністративного суду,

приміщення Богунського та Корольовського районних судів міста Житомира

загальною площею 5,4 тис. кв. метрів.

У 2016 році завершилася тривала робота щодо забезпечення Івано-Франківського окружного адміністративного суду приміщенням державної форми власності шляхом передачі до сфери управління Державної судової адміністрації України будівлі загальною площею 4,5 тис. кв. м у центрі міста Івано-Франківська.

Незважаючи на непросту фінансову ситуацію, у 2016 році придбано шість адміністративних будівель загальною площею 10,5 тис. кв. м для розміщення:

-         Апеляційного суду Донецької області,

-         Господарського суду Львівської області,

-         Миколаївського окружного адміністративного суду,

-         Центрального районного суду міста Миколаєва,

-         Ленінського районного суду міста Миколаєва,

-         Путильського районного суду Чернівецької області.

Після завершення робіт з реконструкції та ремонту, у тому числі розпочатих у попередні роки, у 2016 році відбулося відкриття наступних приміщень судів:

-         Глухівського міськрайонного суду Сумської області,

-         Центрального районного суду міста Миколаєва,

-         Попільнянського районного суду Житомирської області,

-         Дубровицького районного суду Рівненського області .

Сьогодні урядовим комітетом без зауважень схвалено проект розпорядження Кабміну про передачу до сфери управління
Державної судової адміністрації України окремо стоячої  будівлі загальною площею 3,7 тис. кв. м, яка розташована в м. Ужгороді, для розміщення
Закарпатського окружного адміністративного суду та територіального управління Державної судової адміністрації України в Закарпатській області. 

А вивільнене приміщення цими двома установами буде передано для покращення умов розміщення Ужгородського міськрайонного суду.

Крім того, наприкінці 2016 року Господарський суд Вінницької області переїхав у нову будівлю загальною площею 3,4 тис. кв. метрів.

Однією із проблем судової влади є облаштування в судах додаткових залів судових засідань.

На сьогодні потреба судів у додаткових залах судових засідань становить 1403 одиниці, що у відсотковому значенні складає:

-         місцеві загальні суди – 25%,

-         окружні адміністративні суди – 38%,

-         місцеві господарські суди – 42%,

- апеляційні загальні суди – 52%,

- апеляційні адміністративні суди – 41%,

- апеляційні господарські суди – 35%.

У 2016 році облаштовано 165 додаткових залів судових засідань, з яких 41 зала для розгляду кримінальних справ.

Проти 52 додаткових зал судових засідань у 2015 році.

Слід зауважити, що облаштування зазначених залів виконано в приміщеннях судів, шляхом перепланування (поділу) вже існуючих залів або інших приміщень.

Станом на 1 січня 2017 року в залах судових засідань для розгляду кримінальних справ апеляційних та місцевих загальних судів проведено заміну 524 існуючих стаціонарних металевих загороджень на загородження зі спеціального захисного скла.      

З них у 2016 році здійснено заміну 292 металевих загороджень, що складає 56% від загальної кількості встановлених загороджень.

У 2017 році робота в цьому напрямку буде продовжуватися, оскільки  ще існує потреба у встановленні 933 таких загороджень, яка буде задоволена до кінця поточного року.

У 2016 році суди та територіальні управління Державної судової адміністрації України продовжували вживати заходів стосовно забезпечення доступності приміщень судів для маломобільних груп населення.

Для осіб з вадами зору таблички з назвою суду, графіком його роботи, назвами основних приміщень дублюється шрифтом Брайля тощо.

У приміщеннях судів встановлюються інформаційні покажчики про напрямок руху, пандуси, кнопки виклику, здійснюється маркування перепадів рівнів підлоги, порогів, сходинок контрастною фарбою жовтого кольору або із застосуванням фактурного матеріалу покриття.

На 2017 рік нами заплановано:

- завершити будівництво нових будівель:

Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області,

Луцького  міськрайонного суду Волинської області,

Ічнянського районного суду Чернігівської області;

- після завершення робіт з реконструкції та капітального ремонту планується ввести в експлуатацію будівлі апеляційних судів  Миколаївської та Рівненської областей, Дніпропетровського та Одеського  апеляційних адміністративних судів і Господарського суду Рівненської області;

- завершити ремонтні роботи у 22 приміщеннях місцевих  судів;

- продовжити реконструкцію будівлі Рівненського окружного адміністративного суду;

- розпочати реконструкцію будівлі Первомайського міськрайонного суду Харківської області.

Також у 2017 році планується розпочати будівництво нових будівель для Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області, Сторожинецького районного суду Чернівецької області, Бориспільського міськрайонного суду Київської області, Фрунзенського районного суду міста Харкова, Дніпровського районного суду міста Києва.

На виконання норм чинного законодавства України та з метою того, щоб приміщення суду було не тільки комфортним, а й безпечним місцем отримання судових послуг, Державна судова адміністрація України вживає всіх можливих заходів для функціонування в повному обсязі Служби судової охорони.

Як ви знаєте, Законом України "Про Національну поліцію" ліквідовано спеціалізовані підрозділи органів Міністерства внутрішніх справ України "Грифон" та утворено підрозділи відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України.

Наприкінці 2015 року  Державною судовою адміністрацією України було утворено Державну установу "Служба судової охорони" та затверджено її статут.

Відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової охорони, охорона приміщень суду, органів та установ системи правосуддя здійснюється підрозділами Національної поліції України та Національної гвардії України.

У зв’язку з неналежним виконанням Міністерством внутрішніх справ України зазначеної норми Державна судова адміністрація України змушена була неодноразово звертатися до керівників вищих органів держави про забезпечення гарантованої Конституцією та законами України належної охорони судів.

Державна судова адміністрація України на виконання Закону України "Про судоустрій і статус суддів" надіслала на адресу Кабінету Міністрів України перелік судів, органів та установ системи правосуддяохорона яких здійснюється підрозділами Національної поліції України та Національної гвардії України, для затвердження в установленому порядку, який, на жаль, залишається незатвердженим.

У грудні 2016 року Вища рада юстиції прийняла рішення про затвердження Тимчасового порядку забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них, який розроблено Державною судовою адміністрацією України та погоджено з Міністром внутрішніх справ України.

У зв’язку з критичною ситуацією, що склалася з охороною судів, Державна судова адміністрація України звернулася за допомогою до Консультативної місії Європейського Союзу.

Наприкінці 2016 року Консультативна місія Європейського Союзу спільно з Проектом Європейського Союзу "Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні" провели круглий стіл з усіма зацікавленими сторонами із залученням міжнародних та національних експертів з метою розгляду можливих підходів до забезпечення судової безпеки в Україні, враховуючи кращі практики Європейського Союзу щодо створення Служби судової охорони.

Внаслідок плідної співпраці з представниками Консультативної місії Європейського Союзу було досягнуто домовленість про запровадження пілотного проекту по створенню в окремих судах у містах Києві, Львові та Харкові моделі системи забезпечення безпеки суддів, працівників апарату суду та відвідувачів суду. І це лише початок спільної роботи з міжнародними експертами на шляху створення європейської моделі безпеки в українських судах.

Одним із стратегічних напрямів підвищення ефективності здійснення судочинства є вдосконалення та розвиток інформаційних технологій, що використовуються в системі правосуддя, зокрема, запровадження обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу, а також створення в судах електронних судових справ.

Проектами нових процесуальних кодексів передбачено проведення судом розгляду справи в електронному вигляді.

Виникає необхідність облаштування приміщень судів потужними сканерами та іншими засобами оргтехніки з достатнім та якісним гарантійним і післягарантійним термінами обслуговування.

Тому Державна судова адмнісітрація України планує до кінця поточного року забезпечити кожний суд відповідним обладнанням.

Для розгляду електронної справи в залі судового засідання має бути ноутбук з доступом до автоматизованої системи документообігу суду та електронних даних про юридичних осіб.

Також у залі судового засідання має бути встановлений уніфікований програмно-апаратний комплекс технічної фіксації судового процесу, підключений до автоматизованої системи документообігу суду, з можливістю одночасної роботи в режимі технічної фіксації.

Крім того, обов’язковим має бути можливість сканування та долучення до матеріалів електронної судової справи додаткових документів за рішенням судді під час проведення судового засідання.

З метою забезпечення надійного зберігання інформації та доступу до централізованих інформаційних ресурсів необхідно здійснити заходи щодо модернізації дата-центру судової системи, а саме: облаштувати хмарний дата-центр системами збереження даних для розміщення централізованих інформаційних ресурсів; створити резервний дата-центр (і можливо не в Києві).

Для забезпечення судів засобами інформатизації у 2016 році було виділено бюджетні призначення в розмірі близько 100 млн  грн, що майже в 5 разів більше в порівнянні з 2015 роком.

Це дозволило покращити ситуацію із забезпеченням засобами інформатизації.

Здійснити придбання майже 2,5 тисячі персональних комп’ютерів і підвищити рівень забезпечення місцевих та апеляційних судів із 77 до 87%.

Придбано майже 1,5 тисячі одиниць оргтехніки та підвищити рівень забезпечення місцевих та апеляційних судів з 77 до 85%.

Закуплено та встановлено майже 900 систем  фіксування судового процесу в результаті чого підвищено рівень забезпечення місцевих та апеляційних судів із 68 до 75%.

Протягом 2017 – 2018 років планується стовідсотково забезпечити суди зазначеними засобами інформатизації.

Крім того, будуть здійснені заходи щодо уніфікації засобів інформатизації, що використовуються в судах, зокрема: серверів, систем фіксування судового процесу та систем відеоконференцзв’язку.

Серед основних пріоритетів у сфері інформатизації є:

-  створення системи обміну електронними документами, пов'язаними з розглядом судових справ;

-  розробка Єдиної автоматизованої системи документообігу суду;

- запровадження єдиної системи фіксування судового засідання в режимі аудіо- або відеозапису;

- облаштування залів судового засідання для розгляду електронних судових справ;

- забезпечення судів засобами інформатизації для модернізації автоматизованих робочих місць суддів та працівників апаратів судів;

- облаштування дата-центру судової системи додатковими системами збереження даних для розміщення централізованих інформаційних ресурсів;

- створення резервного дата-центру.

Ось таким був для Державної судової адміністрації України 2016 рік. Завдяки нашій плідній співпраці та вашій підтримці ми разом змогли досягти багато успіхів. Дякую вам усім за це.

На мою думку, 2016 рік був дуже позитивний роком на шляху реформування судової системи України.

На завершення хочу запевнити, що в нас усе в плані організаційного та фінансового забезпечення в судовій системі все буде добре.

Дякую за Вашу увагу!