Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Відбувся тренінг з питань управління для працівників ДСА

23 квітня 2010, 11:05

12 – 16 квітня 2010 року в м. Ялта, АРК, відбувся тренінг з питань управління для працівників Державної судової адміністрації України.

Протягом п‘яти днів керівники ДСА та її територіальних управлінь опрацювали п‘ять навчальних модулів щодо ефективної комунікації, управління конфліктами, стратегічного планування та управління змінами, показників ефективності роботи суду, управління персоналом.

Тренінги проведено за сприяння проекту «Прозорість та ефективність функціонування судової системи України: компонент державної служби».

Протягом першого дня учасники тренінгу обговорили основи успішної комунікації, зокрема, розглянули поняття комунікативної компетентності, модель комунікації, бар'єри спілкування, поняття прозорості та відкритості комунікації, вербальна та невербальна комунікація, техніки комунікації, інше.

Під час другого навчального дня було розглянуто управління конфліктами. Наразі, учасники тренінгу обговорили сутність та природу конфлікту, потреби та інтереси людей як джерело конфліктів, позитивні та негативні наслідки конфліктів, анатомію конфлікту, суб’єктивні та об’єктивні причини виникнення конфліктів, профілактику конфліктів, фрази, що спричиняють конфлікти, управління стресами, інше.

Третій навчальний день дозволив учасникам зібрання ознайомитися із стратегічним плануванням та управлінням змінами. Так під час тренінгу було обговорено правила планування,основи ефективного планування часу, SWOT-аналіз: техніка управління в непередбачуваному середовищі, техніка постановки цілі, передбачення змін: техніки запобігання негативним змінам, ефективне делегування, інше.

Четвертий навчальний день дозволив учасникам тренінгу провести обговорення показників ефективності роботи суду. Зокрема, на прикладі Данії та Німеччини була обговорена потреба керівників у показниках та системах показників ефективності роботи суду, типи показників та як їх інтерпретувати, ефективне використання таких показників в управлінні. Також данські та німецькі експерти провели презентації зібраних даних використання показників в управлінні в українських судах.

Під час останнього, п‘ятого навчального дня було розглянуто моделі ефективності управління, основні функції управління, організацію роботи підлеглих, мотивацію підлеглих, інше.

Наразі, учасники заходу через конкретні приклади та розгляд реальних, близьких кожному з них, життєвих ситуацій змогли знайти вихід з конфліктних ситуацій, покращили комунікативні можливості, навчилися стратегічному плануванню та управлінню змінами, ознайомилися із показниками ефективності роботи суду, опрацювали та вдосконалили власні вміння в управлінні персоналом.

Довідка:

Проект розпочав діяльність у липні 2008 року та триватиме до грудня 2010 року. Виконавцем проекту є Консорціум на чолі із WYG international. Бенефіціарами проекту є Верховний суд України та Міністерство юстиції України. Реципієнтами – Державна судова адміністрація України, Академія суддів України та Державна виконавча служба України.

Проект має на меті сприяти вдосконаленню діяльності органів судівництва. Зокрема, проект спрямований на вдосконалення діяльності Голів судів в сфері управління судами та персоналом, підвищення прозорості функціонування судової системи, удосконалення діяльності судів шляхом зменшення навантаження, забезпечення проведення навчальних тренінгів для Голів та працівників апаратів судів, удосконалення системи підвищення кваліфікації суддівських кадрів.

В рамках проекту також передбачається підтримка у розробленні проектів законів та підзаконних актів, удосконалення законодавчої бази у сфері судівництва, проведення навчання цільових груп, розроблення та виготовлення інструкцій з питань управління судами та виконання судових рішень, зміцнення відповідних навчальних закладів.

Досягнення означеної мети проекту передбачається через проведення оцінки існуючих проблем у сфері судівництва,  проведення семінарів, у разі потреби внесення змін та розробка інших нормативно-правових актів, обмін досвідом у сфері здійснення правосуддя.

Проект реалізовуватиметься через навчання Голів судів, керівників апаратів судів, помічників суддів, загальних судів першої інстанції, загальним числом 136 судів, оскільки саме суди такої юрисдикції складають найбільшу частину судової системи, мають найбільший обсяг роботи та розглядають справи в усіх областях права. Для проведення навчання обрано чотири регіони України, де відбуватимуться пілотні проекти, зокрема, це Київська, Харківська, Львівська та Одеська області.