Задати питання

Розмір посадового окладу судді у 2016 році

13 грудня 2016, 16:57

 13 грудня 2016 року Державна судова адміністрація України листом поінформувала суди про те, що з 1 січня 2017 року розмір посадового окладу судді становитиме:

-        для судді місцевого суду – 15 мінімальних заробітних плат;

-        для судді апеляційного суду – 25 мінімальних заробітних плат.

Відповідно до частини першої статті 135 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (далі – Закон) суддівська винагорода регулюється Законом та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами.

Пунктом 22 розділу XII Закону визначено, що право на отримання суддівської винагороди в розмірах, визначених Законом, мають судді, які за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердили відповідність займаній посаді (здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді) або призначені на посаду за результатами конкурсу, проведеного після набрання чинності Законом.

Згідно з пунктом 23 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону до проходження кваліфікаційного оцінювання суддя отримує суддівську винагороду, визначену відповідно до положень Закону України від 07.07.2010  № 2453-VI "Про судоустрій і статус суддів" (у редакції Закону України від 12.02.2015 № 192-VIII).

Пунктом 24 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону передбачено поступове підвищення розміру посадового окладу судді.

Одночасно, звертаємо увагу, що обсяг бюджетних призначень на оплату праці судам у 2016 році був сформований з урахуванням розміру суддівської винагороди, що встановлювалася відповідно до Закону України від 07.07.2010 № 2453-VI "Про судоустрій і статус суддів".

Разом з тим, враховуючи положення статті 51 Бюджетного кодексу України, а також те, що перше підвищення розміру посадового окладу судді передбачено лише з 2017 року, підстави для нарахування суддям, які пройшли кваліфікаційне оцінювання, посадових окладів у розмірах, відмінних від передбачених Законом України від 07.07.2010 № 2453-VI "Про судоустрій і статус суддів", до 01.01.2017 відсутні.