Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Розпочала роботу міжнародна конференція «Інноваційні підходи в судовому адмініструванні»

10 вересня 2012, 16:18

Метою конференції є обговорення поточного стану судового адміністрування в Україні, ознайомлення з міжнародними стандартами сучасного судового адміністрування та організації діловодства, огляд українських інновацій у цій сфері.
Участь у конференції беруть представники судів, органів судової влади і суддівського самоврядування України: Конституційного та Верховного Судів України, вищих судів, голови апеляційних та місцевих судів загальної юрисдикції, Ради суддів України, Вищої  ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України, а також народні депутати України, представники Адміністрації Президента, Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України та громадських організацій. Серед закордонних гостей: представники судової влади різних держав, члени Європейської комісії з ефективності правосуддя, посли, представники установ судового адміністрування країн СНД і міжнародних організацій. Всього в роботі конференції беруть участь близько 200 делегатів.
Голова Державної судової адміністрації України Руслан Кирилюк, відкриваючи конференцію, ознайомив присутніх з основними питаннями, пов'язаними з організацією забезпечення діяльності судів. Говорячи про використання сучасних технологій в судовому процесі, Голова ДСА звернув увагу присутніх на те, що зараз у всіх судах України активно впроваджується система відеоконференцзв'язку. Вказана система уже встановлена в усіх апеляційних судах загальної юрисдикції і найближчим часом вона буде впроваджена в діяльність судів першої інстанції. Серед інших питань діяльності Руслан Кирилюк назвав удосконалення системи електронного діловодства суду. Зокрема, - шляхом створення єдиного унікального номера для кожної справи.
Важливим на сьогодні залишається питання спрощення доступу громадян до правосуддя. Наразі, запроваджується проект «Електронний суд», що дозволить обмін інформацією між судом і учасниками судового процесу в електронному вигляді.
Разом з тим Руслан Кирилюк звернув увагу на проблему бюджетування судів. За його словами, незважаючи на деякі позитиви, що намітилися в цьому питанні після проведення судової реформи (встановлення на законодавчому рівні розміру суддівської винагороди, прийняття Закону України «Про судовий збір»), на сьогоднішній день фінансові гарантії судової системи мають бути посилені.
Також у своєму виступі Голова ДСА України відзначив, що необхідно проводити спеціальне навчання для судових адміністраторів і створити спеціальний заклад - Національну школу судових адміністраторів.
Під час конференції розглядатимуться такі актуальні питання, як тенденції розвитку системи судового адміністрування, стратегічне планування діяльності судової гілки влади, управління судом, комунікаційна політика в судовій системі, використання сучасних технологій у забезпеченні судового процесу, бюджетування судів, а також управління персоналом та професійний розвиток. Очікується, що результатом роботи конференції стане підготовка рекомендацій щодо визначення основних тенденцій поліпшення якості адміністрування в судах України в майбутньому.
Конференцію організовано Державною судовою адміністрацією та Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Україна: справедливе правосуддя».

 

 Державна судова адміністрація України була створена відповідно до пункту 15 статті 106 Конституції України та статті 125 Закону України «Про судоустрій України» Указом Президента України від 29 серпня 2002 року № 780/2002 як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом.
Необхідність утворення такого органу на той час була зумовлена, насампе¬ред, недостатністю приділення уваги проблемам забезпечення судочинства та адміністрування діяльності судів, про що свідчили, зокрема, фінансування потреб судової влади за залишковим принципом (до цього цим питанням опікувалося Міністерство юстиції). Це й спонукало з’їзд суддів та вищих посадових осіб дер¬жави прийняти рішення щодо створення спеціальної інституції, котра б займалася виключно проблемами судів.
На виконання вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів», котрий прийнято у липні 2010 року, та відповідно до Положення про Державну судову адміністрацію України - ДСА України є органом в системі судової влади, діяльність якого підзвітна з’їзду суддів України. У період між з’їздами суддів України вищим органом суддівського самоврядування є Рада суддів України. Рада суддів України обирається з’їздом суддів України у складі одинадцяти суддів.
Державна судова адміністрація, як окрема інституція, сьогодні становить систему органів, що складається з Державної судової адміністрації України, територіальних управлінь Державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Основними завданнями Державної судової адміністрації України є організаційне забезпечення діяльності органів судової влади у межах повноважень, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів»; забезпечення належних умов діяльності судів загальної юрисдикції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та органі в суддівського самоврядування, тощо.
Державну судову адміністрацію України очолює Голова Державної судової адміністрації України (який призначається та звільняється Радою суддів України, як і його заступники), який керує та організовує роботу центрального апарату і територіальних управлінь Державної судової адміністрації.
Першим Головою Державної судової адміністрації України був Володимир Якович Карабань (2002 - 2005 роки), другим – Іван Ілліч Балаклицький (2005 – 2010 роки). З 2010 року Головою ДСА є Руслан Іванович Кирилюк.
Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Україна: справедливе правосуддя» працює в Україні з жовтня 2011 року. Мета проекту – сприяти утвердженню верховенства права в Україні через підтримку судової реформи, підвищення рівня прозорості та підзвітності судової системи, поліпшення обізнаності громадян із діяльністю судової системи та зростання довіри суспільства до судової влади. Діяльність проекту ґрунтується на досягненнях попереднього проекту USAID «Україна: верховенство права», який реалізовувався з 2006 по вересень 2011 року. Детальнішу інформацію про проект USAID «Справедливе правосуддя» можна отримати на офіційному веб-сайті www.fair.org.ua або у менеджера із зв’язків з громадськістю проекту за телефоном +38 (044) 581-3303.
Американський народ, через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), надає економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу понад 50 років. В Україні допомога USAID надається у таких сферах як: економічний розвиток, демократія та управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. Починаючи з 1992 р., Агентство США з міжнародного розвитку надало Україні технічну та гуманітарну допомогу на суму 1,7 мільярда доларів. Детальнішу інформацію про програми USAID в Україні можна отримати на офіційному веб-сайті USAID http://ukraine.usaid.gov та сторінці у Facebook https://www.facebook.com/USAIDUkraine.