Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Рада суддів України та Проект USAID «Справедливе правосуддя» підпиcали Протокол про співпрацю

28 серпня 2012, 16:42

ПРОЕКТ «Україна: СПРАВЕДЛИВЕ ПРАВОСУДДЯ»

 

Рада суддів України

28 серпня 2012 року відбулася зустріч голови Ради суддів України, першого заступника Голови  Верховного Суду України Ярослава Романюка та керівника Проекту USAID «Україна: справедливе правосуддя» Девіда Вона, де обговорено напрямки подальшого співробітництва.

 З метою поглиблення співробітництва та продовження багаторічного партнерства та ініціатив, впроваджених попереднім Проектом USAID «Україна: верховенство права», який діяв в Україні з 2006 по 2011 рік, під час зустрічі підписано Протокол про співпрацю між Радою суддів України та Проектом USAID «Україна: справедливе правосуддя».

Голова Ради суддів України Ярослав Романюк відзначив позитивні результати довготривалої співпраці органу суддівського самоврядування з Проектом «Україна: верховенство права», котрий «трансформувався» в Проект «Україна: справедливе правосуддя». І у Проекту, і у Ради суддів України вже є низка спільних напрацювань, котрі найближчим часом вже будуть втілюватись, - наголосив Ярослав Романюк.

Згідно з Протоколом, основними напрямками співпраці Ради суддів України та Проекту «Україна: справедливе правосуддя» є :

· приведення нормативно-правової бази судової реформи у відповідність до європейських та міжнародних стандартів щодо незалежності та підзвітності суддів;

· погодження стратегії реформування судової системи на засадах верховенства права та боротьби з корупцією;

· зміцнення ролі органів суддівського самоврядування на всіх рівнях судової влади у визначенні напрямів розвитку судової системи, належного фінансування та покращення її іміджу;

· підвищення професіоналізму суддівського корпусу та ефективності діяльності судової системи України;

· успішне впровадження дієвих заходів, спрямованих на підвищення прозорості в діяльності судів;

· налагодження діалогу з інститутами громадянського суспільства задля підвищення рівня громадської довіри до правосуддя.

В процесі реалізації досягнутих домовленостей Проект «Україна: справедливе правосуддя» надаватиме експертну підтримку Раді суддів України щодо ідентифікації напрямків стратегічного розвитку судової влади України; оновлення тексту Кодексу суддівської етики, що відповідав би міжнародним та європейським стандартам суддівської поведінки, разом з коментарем до нього; вироблення та впровадження комунікаційної (інформаційної) стратегії судової влади України взагалі та зокрема комунікаційної (інформаційної) стратегії Ради суддів України; проведення заходів для покращення взаємодії між громадськістю, ЗМІ та судовою владою (включаючи створення веб-сайту органів суддівського самоврядування); вироблення перспективної стратегії автоматизації судів та широкого впровадження в діяльність судів досягнень інформаційних технологій; розробки чітких критеріїв обґрунтування бюджетних запитів судів для більш сприятливого ставлення держави до рівня фінансування потреб судової системи; розробки та запровадження нових стандартів фінансування судів, визначення критеріїв навантаження суддів з урахуванням рівня складності справ; а також підготовки та проведення регіональних і міжнародних заходів (конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів тощо) з актуальних питань функціонуваня та розвитку судової системи.

«З Радою суддів України нас поєднує багаторічне партнерство. Спільно ми здійснюємо багато інноваційної роботи і досягаємо результатів. Одним з прикладів нашої плідної співпраці, що зараз триває і буде завершена до кінця року, є розробка стратегічного плану розвитку судової влади. Завдяки широкому професійному обговоренню в цьому документі буде відчутний пульс всієї суддівської спільноти, він допоможе покращити не тільки діяльність судів, а й імідж судової системи в цілому. Сподіваємося, що ця низка успіхів продовжиться і надалі в ході виконання всіх завдань, передбачених Протоколом», - зазначив керівник Проекту USAID «Україна: справедливе правосуддя» Девід Вон.

 

 

Рада суддів України є вищим органом суддівського самоврядування у період між з’їздами суддів, що здійснює повноваження, передбачені ст. 127 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про Раду суддів України, затвердженим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року:

1) розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів; 
2) розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, приймає відповідні рішення з цих питань; 
3) призначає та звільняє Голову Державної судової адміністрації України та його заступників; 
4) здійснює контроль за організацією діяльності судів; 
5) звертається з пропозиціями щодо питань діяльності судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 
6) затверджує зразки посвідчень судді, судді у відставці, народного засідателя, присяжного; 
7) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом. 

Детальнішу інформацію щодо діяльності Ради суддів України можна отримати за телефоном +38 (044) 277-7629 або e-mail: davidenko@court.gov.ua.

 

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Україна: справедливе правосуддя» працює в Україні з жовтня 2011 року. Мета проекту – сприяти утвердженню верховенства права в Україні через підтримку судової реформи, підвищення рівня прозорості та підзвітності судової системи, поліпшення обізнаності громадян із діяльністю судової системи та зростання довіри суспільства до судової влади. Діяльність проекту ґрунтується на досягненнях попереднього проекту USAID «Україна: верховенство права», який реалізовувався з 2006 по вересень 2011 року. Детальнішу інформацію про проект USAID «Україна: справедливе правосуддя» можна отримати на офіційному веб-сайті www.fair.org.ua або за телефоном +38 (044) 581-3303.

Американський народ, через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), надає економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу понад 50 років. В Україні допомога USAID надається у таких сферах як: економічний розвиток, демократія та управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. Починаючи з 1992 р., Агентство США з міжнародного розвитку надало Україні технічну та гуманітарну допомогу на суму 1,7 мільярда доларів. Детальнішу інформацію про програми USAID в Україні можна отримати на офіційному веб-сайті USAID http://ukraine.usaid.gov та сторінці у Facebook https://www.facebook.com/USAIDUkraine.