Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Рада суддів України продовжила своє засідання

17 квітня 2015, 10:55

16 квітня 2015 року у приміщенні Державної судової адміністрації України (м. Київ, вул. Липська, 18/5) Рада суддів України продовжила своє засідання, розпочате 2 квітня 2015 року.

Після чергового обговорення внесення змін до нової редакції Положення про автоматизовану систему документообігу суду, Радою відкладено розгляд цього питання до наступного засідання з метою повного врахування остаточних виправлень.

Радою суддів України затверджено Положення про автоматизовану систему визначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для підготовки до розгляду і доповіді справ та відповідно визнано Положення про автоматизовану систему визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який проводитиме перевірку даних щодо наявності підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, затверджене Рішенням Ради суддів України від 18 лютого 2011 року № 5 (зі змінами), таким, що втратило чинність.

Однією з організаційних форм суддівського самоврядування є збори суддів судів загальної юрисдикції. Збори суддів – це зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань. Одним із завдань суддівського самоврядування є забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади. З метою забезпечення організаційної єдності вирішення зборами суддів питань щодо внутрішньої діяльності судів та прийняття колективних рішень з обговорюваних питань Радою суддів України прийнято за основу Типове положення про збори суддів судів загальної юрисдикції. Радою вирішено направити проект Положення до судів загальної юрисдикції для надання пропозицій.

Голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк поінформував Раду суддів України щодо визначення статусу помічників суддів та розміру оплати праці працівників апаратів судів відповідно до Закону України "Про державну службу" (№ 2490-VIII).

Очільник Державної судової адміністрації України відзначив, що нещодавно Кабінетом Міністрів України внесено проект Закону України "Про державну службу", яким, серед іншого, передбачено, що помічники суддів відносяться до патронатної служби. Мотивується таке рішення Уряду європейською практикою, а також аналогією щодо врегулювання статусу помічників народних депутатів і міністрів, тобто осіб, які обіймають політичні посади. "Помічники суддів не можуть бути віднесені до патронатної служби, оскільки судді не є політичними фігурами", – підкреслив Зеновій Холоднюк, додавши, що відповідна позиція ДСА України була озвучена на засіданні Уряду, але в результаті так і не була врахована, а відповідний законопроект уже зареєстрований у парламенті.

Крім того, зазначеним проектом закону пропонується виключити норму чинного Закону України "Про судоустрій і статус суддів", відповідно до якої розмір посадового окладу працівника апарату суду, посада якого віднесена до шостої категорії посад державних службовців, установлюється в розмірі 30 відсотків посадового окладу судді місцевого суду. Посадові оклади працівників апарату суду, посади яких віднесені до кожної наступної категорії посад державних службовців, установлюються з коефіцієнтом 1,3 пропорційно посадовим окладам працівників апарату суду, посади яких віднесені до попередньої категорії посад державних службовців.

Статтею 22 Конституції України передбачено недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів. Аналогічна позиція викладена в статті 64 Конституції України, відповідно до якої конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Враховуючи зазначене, очільник ДСА України наголосив на тому, що вважає категорично неприпустимим суттєве зменшення належного рівня оплати праці працівників апаратів судів. У зв’язку з цим ДСА України підготувала лист Голові Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя Р. Князевичу з проханням підтримати позицію Державної судової адміністрації України та врахувати пропозиції і зауваження до проекту Закону України "Про державну службу", спрямовані на захист гарантованих державою прав працівників апаратів судів.

Обговоривши це питання, Рада суддів України вирішила звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією стосовно внесення змін до зазначеного проекту закону, зокрема, пункту 3 частини третьої статті 3 шляхом виключення слів "помічників суддів" та до пункту 4 розділу 10 "Прикінцеві та перехідні положення" шляхом виключення підпункту 7.

Радою обговорено звернення Луганського окружного адміністративного суду щодо повноважень зборів суддів. Адже, як відомо, з 17 листопада 2014 року Луганський окружний адміністративний суд, який працював у м. Луганську по вул. Поштовій, 1, розпочав свою роботу за новою адресою в м. Сєвєродонецьку Луганської області. Судді та працівники апарату Луганського окружного адміністративного суду, які виявили бажання в подальшому працювати у вказаній державній установі на території, яка контролюється Українською владою, переїхали на вказану територію та приступили до роботи. Згідно з Указом Президента України від 16 травня 2007 року № 417/2007 "Про кількісний склад суддів адміністративних судів" в Луганському окружному адміністративному суді штатна чисельність суддів складає 37 суддів. Наразі фактична чисельність призначених на посаду судді Луганського окружного адміністративного суду складає 33 судді. Після переміщення Луганського окружного адміністративного суду до міста Сєвєродонецька 13 суддів не надали свою згоду на переміщення разом із судом, 12 з яких звернулися до Вищої ради юстиції із заявами про звільнення. Відповідно до частини третьої статті 122 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" повноваження судді припиняються з дня прийняття Верховною Радою України постанови про звільнення з посади судді. Рішення за заявами про звільнення суддів Луганського окружного адміністративного суду дотепер не прийнято. По обговоренню названого питання Радою вирішено обговорити питання повноважень зборів суддів цього суду на наступному засіданні.

На засіданні також заслухано  та обговорено інформацію Голови Ради суддів України Валентини Сімоненко щодо ситуації, що склалася в апеляційному суді Черкаської області, яка знайшла широкий розголос у місцевих ЗМІ.

З метою встановлення фактів, наведених у ЗМІ, Радою суддів доручено членам Ради суддів України Михайлу Новікову, Тетяні Чумаченко, Олегу Присяжнюку провести перевірку ситуації, що склалася в апеляційному суді Черкаської області та доповісти результати перевірки на черговому засіданні Ради суддів України.

Наступне засідання Ради суддів України відбудеться 14 травня 2015 року.