Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок оскарження рішення штатними ВЛК - пояснення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

20 листопада 2023, 13:53

Оскаржити рішення ВЛК можливо в досудовому та судовому порядку. 

Досудовий порядок.

Наказом Міністерства оборони №490 від 18.08.2023 Розділ І наказу Міністерства оборони № 402 від 14.08.2008 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України доповнено новою главою 3 «Порядок подання та розгляду звернень штатними ВЛК».

Довідково. ВЛК є штатними та позаштатними (постійно і тимчасово діючі). Штатні ВЛК є військово-медичними установами. Вони мають гербову печатку, кутовий штамп та утримуються за окремим штатом. До штатних ВЛК належать:

- Центральна військово-лікарська комісія;

- ВЛК регіону.

ЦВЛК є органом військового управління, який здійснює керівництво ВЛК регіонів у ЗСУ та є керівним органом із військово-лікарської експертизи в ЗСУ.

Згідно з пунктом 3.2 глави 3 наказу №402 наразі скарги до штатних ВЛК подаються в строк, визначений Законом України «Про звернення громадян», тобто не пізніше одного місяця з часу вручення довідки ВЛК/свідоцтва про хворобу.

Відповідно до пункту 3.3 глави 3 наказу №402 скарги на дії (бездіяльність) чи постанови позаштатних ВЛК подаються до штатних ВЛК згідно з адміністративно-територіальними зонами відповідальності, наведеними у додатку 2 до наказу Міністерства оборони України від 16.11.2016 №608 «Про затвердження з адміністративно-територіальних зон відповідальності закладів охорони здоров’я ЗСУ за організацію медичного забезпечення».

Дії (бездіяльність), рішення, прийняті за результатами розгляду звернень ВЛК регіону, оскаржуються в ЦВЛК.

Щоб подати скаргу, треба мати такі документи:

- заяву про перегляд оскаржуваної постанови ВЛК нижчого рівня, у якій вказати причини перегляду постанови;

- всі наявні документи, видані ВЛК, рішення якої переглядається;

- результати попередніх медичних досліджень (у разі наявності).

Якщо оскарження відбувається у досудовому порядку, комісія вищого рівня може призначити повторний або контрольний медичний огляд.

Постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Судовий порядок.

До суду можна звертатися одразу, без попереднього використання досудового порядку або після отримання негативного висновку після досудового порядку. Строк оскарження висновку ВЛК у судовому порядку:

-  3 місяці – якщо спочатку застосовано досудовий порядок. Відлік починається з дня вручення щодо розгляду заяви про оскарження постанови;

-  6 місяців із дня винесення відповідної постанови ВЛК.

При цьому, розглядаючи по суті спори у справах щодо оскарження рішення ВЛК, суд вправі перевірити законність висновку ВЛК лише в межах дотримання процедури прийняття цього висновку. Суд не може здійснювати власну оцінку підставності прийняття певного висновку, оскільки суди не є спеціалізованими установами в медичній сфері і тому оцінка підставності висновку ВЛК виходить за межі необхідного дослідження в контексті застосування норм матеріального права. Суд в межах розгляду справи не вправі надавати власну оцінку на предмет наявності підстав для визначення позивача таким, що придатний або не придатний до військової служби.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини