Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Підготовка суддів апеляційних господарських судів

12 жовтня 2018, 09:00

8–12 жовтня 2018 року в місті Києві Національна школа суддів України проводить підготовку суддів апеляційних господарських судів.

В ході підготовки судді обговорять ряд актуальних в умовах сьогодення тем для судової влади. Викладачами запрошено провідних правників України, які зосередять увагу суддів на актуальних правових аспектах та забезпечать зворотний зв’язок під час інтерактивних лекцій.

Суддя Верховного Суду у Великій Палаті Верховного Суду Лариса Рогач розповість про особливості застосування Господарського кодексу України у зобов’язальних правовідносинах.

Суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді, секретар судової палати, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України Тетяна Дроботова залучить до обговорення проблемного питання щодо здійснення судового провадження під час розгляду справ судами апеляційної інстанції за нормами ГПК України. Вона детально зупиниться на застосуванні основних приписів земельного законодавства при розгляді справ господарськими судами та проведе зі слухачами аналіз правової позиції Верховного Суду України щодо дієвості способів захисту прав в частині оскаржень рішень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які стосуються розпорядження земельною ділянкою (постанова ВСУ від 11.11.2014 у справі № 21-405а14).  

Суддя Київського апеляційного господарського суду, доктор юридичних наук, професор Борис Поляков розгляне практику застосування законодавства про банкрутство та проблемні питання зарахування штрафних санкцій до складу грошових зобов’язань боржника при складанні реєстру вимог кредиторів. В ході презентації викладач проведе обговорення дискусійного питання розмежування за формою провадження (позовне або в межах справи про банкрутство) заяв з вимогами про визнання недійсними угод, укладених боржником.

Суддя Вищого господарського суду України, кандидат юридичних наук Мальвіна Данилова обговорить важливе питання щодо застосування у господарському судочинстві Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, зосередивши увагу суддів на наслідках спливу позовної давності та питаннях поновлення строків позовної давності.

Доцільним для використання в роботі буде виступ викладача відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, доктора юридичних наук, професора Олени Беляневич стосовно розгляду актуальних проблем господарського договірного права.  

Суддя Господарського суду міста Києва Інна Алєєва запропонує простежити особливості застосування Господарського процесуального кодексу України (в редакції 2017 року) і розкриє проблемні питання доказування у господарському судочинстві та формалізації електронних доказів у господарському процесі.

Корисним для практичного застосування буде виконання суддями низки практичних завдань головного наукового співробітника відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, доцента, кандидата філологічних наук Оксани Кабиш з важливої теми стосовно українського ділового мовлення та мистецтва правового письма.

Враховуючи вимоги статті 89 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” в межах програми підготовки для підтримання кваліфікації суддів апеляційних господарських судів передбачено провести тренінги на теми: “Психологічна адаптація до суддівської діяльності” та “Суддівська етика. Доброчесність”.

Інтерактивні лекції щодо актуальних питань в господарському судочинстві та напрямків реформування законодавства викличуть жваві дискусії серед суддівської спільноти. Під час підготовки судді поглиблять, вдосконалять знання та обміняються професійним досвідом.

Повний текст програми підготовки розміщений на веб-сайті Національної школи суддів України в розділі “Підготовка суддів”.

За повідомленням НШСУ