Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ВРП звернеться до ВККСУ щодо оголошення у найкоротший строк конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у діючих господарських та окружних адміністративних судах

12 липня 2019, 10:53

Вища рада правосуддя 11 липня 2019 року розглянула питання про погодження кількості суддів в окружних судах.

Доповідач – член Вищої ради правосуддя Лариса Іванова поінформувала, що рішенням Вищої ради правосуддя від 18 квітня 2019 року погоджено на 2019 рік тимчасову кількість суддів в окружних судах. Водночас у цьому рішенні зазначено про відсутність узгодженої позиції Державної судової адміністрації України та судів щодо кількості суддів у судах, оскільки зі звернень судів вбачається, що ДСА України здійснила розрахунок чисельності суддів без урахування категорій та складності справ, поточного навантаження на одного суддю та з використанням методики визначення граничної чисельності суддів у судах, в якій за основу взято показники 2015 року.

З огляду на те, що, за інформацією ДСА України, наразі проводяться дослідження щодо визначення нових нормативів часу на розгляд судових справ різних категорій з урахуванням змін, внесених до процесуального законодавства, зазначеними рішеннями Вищої ради правосуддя зобов’язано ДСА України опрацювати пропозиції судів та в місячний термін надати Вищій раді правосуддя для погодження визначену з урахуванням цих пропозицій кількість суддів у відповідних судах.

Із пропозицій, що надійшли від ДСА України 24 травня 2019 року, вбачається, що:

дослідження щодо визначення нових нормативів часу на розгляд судових справ різних категорій з урахуванням змін, внесених до процесуального законодавства, не закінчені;

оновлена гранична чисельність суддів окружних загальних судів становить 3863 посади, що на 142 посади більше, ніж кількість, погоджена рішенням Вищої  ради правосуддя від 18 квітня 2019 року;

кількість додаткових вакансій у разі погодження оновленої кількості суддів в окружних загальних судах складе 142 посади.

На запит Вищої ради правосуддя Програма USAID «Нове правосуддя» повідомила, що результати досліджень щодо визначення нових нормативів часу на розгляд судових справ різних категорій з урахуванням змін, внесених до процесуального законодавства, планується отримати не раніше вересня 2019 року.

При цьому до Вищої ради правосуддя постійно надходять звернення від судів та громадян із проханням заповнити вакантні посади суддів у діючих місцевих судах, оскільки здійснення правосуддя в розумні строки неможливе у зв’язку з надмірним суддівським навантаженням. Із проханням оголосити конкурс на заміщення вакантних посад суддів у цих судах звертаються кандидати на посаду судді, які зараховані до резерву.

Вища рада правосуддя відповідно до рішення від 20 червня 2019 року звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо невідкладного оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у діючих місцевих загальних судах.

2 липня 2019 року на офіційному сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розміщено оголошення про конкурс на зайняття 505 вакантних посад суддів у конкретних місцевих загальних судах. За інформацією ВККСУ, на сьогодні участь у конкурсі на зайняття посад суддів готові взяти 722 кандидати.

10 липня 2019 року на засіданні робочої групи Вищої ради правосуддя для опрацювання питань щодо кількості суддів у судах, утвореної рішенням Вищої ради правосуддя від 16 травня 2019 року, розглянуто пропозиції ДСА України щодо збільшеної на 142 одиниці кількості суддів у новостворених окружних загальних судах. Підставою для збільшення кількості посад суддів стали статистичні дані щодо судового навантаження за 2018 рік, що відповідає вимогам статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Проте, оскільки новостворені суди дотепер не розпочали свою діяльність, вирішення проблеми дефіциту суддівських кадрів у судах першої ланки можливе лише шляхом заміщення вакантних посад суддів у діючих місцевих судах відповідно до погодженої рішенням Вищої ради правосуддя від 27 липня 2017 року кількості суддів у цих судах та з урахуванням кількості суддів, погодженої для новостворених окружних судів.

Крім того, на засіданні робочої групи розглянуто пропозиції ДСА України щодо можливості заміщення 48 вакантних посад у діючих господарських судах та 105 – в окружних адміністративних судах. 

З огляду на наведене Вища рада правосуддя вирішила погодити на 2019 рік тимчасову кількість суддів в окружних загальних судах; звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо оголошення у найкоротший строк конкурсу на зайняття 48 вакантних посад суддів у діючих господарських судах та 105 вакантних посад суддів в окружних адміністративних судах.

 

Прес-центр судової влади України