Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Юридичний лекторій: що робити, коли родич помер на тимчасово окупованій території?

04 липня 2018, 10:21

У зв’язку з останніми подіями, котрі відбуваються на сході нашої країни, громадянам доводиться доволі часто стикатися з ситуаціями, коли їх родичі помирають на тимчасово окупованій території України, внаслідок чого унеможливлюється реєстрація факту смерті органом державної реєстрації актів цивільного стану. Це, в подальшому, буде перешкодою для отримання різних допомог чи оформлення спадщини, оскільки документи, які видають на окупованих територіях, не мають юридичної сили та не визнаються на території України.

Дане питання є дуже актуальним на сьогоднішній день. Так протягом І півріччя 2018 року у провадженні Зарічного районного суду м. Суми перебувало 15 справ про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території України, з яких 13 – задоволено.

Про деякі питання вирішення цих проблем розповідаємо нижче.

Смерть громадянина України підлягає державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру актів цивільного стану України. Внесення до Реєстру запису про смерть та наступна видача свідоцтва про смерть є підставою для настання правових наслідків смерті, серед яких вступ у спадщину та ін.

Згідно Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні (далі-Правила), підставою для державної реєстрації смерті у тому числі є:

 • лікарське свідоцтво про смерть;
 • фельдшерська довідка про смерть.

Вказані документи у випадку, якщо смерть настала на території України, подаються за формою, що затверджена Міністерством охорони здоров'я України.

Проте на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь фактично діє юрисдикція та застосовується законодавство Російської Федерації. Тому документи про смерть видаються за формою, встановленою Міністерством охорони здоров'я Російської Федерації, яка не є прийнятною для українських органів реєстрації актів цивільного стану.

Згідно ст. 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупованою територією визначається:

 • сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій;
 • внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України;
 • надра і повітряний простір над вказаними вище територіями.

Датою початку тимчасової окупації, згідно ч. 2 ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» визначено 20 лютого 2014 року. Згідно ст. 9 цього ж Закону будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини у справах проти Туреччини (зокрема, «Cyprus v. Turkey»), а також Молдови (зокрема, «Mozer v. the Republic of Moldova and Russia») зроблено висновок, що документи, видані органами та установами (зокрема, лікарняними закладами), що знаходяться на тимчасово окупованій території, як виняток можуть братись до уваги судом та оцінюватися разом з іншими доказами в їх сукупності та взаємозв’язку під час розгляду справ.

Внаслідок цих обставин отримання свідоцтва про смерть в органах РАЦС Міністерства юстиції України є неможливим, а єдиним шляхом його отримання та захисту прав родичів та спадкоємців померлого є звернення до суду за встановленням факту, що має юридичне значення.

Так що ж потрібно робити в такому разі? Куди звертатися та які підготувати документи?

Перш за все потрібно знайти кваліфікованого спеціаліста-юриста або звернутися до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Другим кроком буде збір необхідних документів для складання заяви до суду.

Згідно ст. 317 Цивільного процесуального кодексу України заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника.

Для складання даної заяви, за наявності, необхідно буде мати такі документи:

 1. Копія паспорту та РНОКПП Заявника
 2. Копія паспорту померлої особи
 3. Копія Свідоцтва про смерть
 4. Копія відмови органу реєстрації актів цивільного стану у проведенні державної реєстрації смерті
 5. Копія Лікарського свідоцтва про смерть
 6. Копія Довідки про причину смерті.

Останнім кроком буде подача заяви про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України зі всіма додатками до суду.

Справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду. 

Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України підлягає негайному виконанню.

Рішення у таких справах може бути оскаржено в загальному порядку. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Копія судового рішення видається учасникам справи, негайно після проголошення такого рішення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи.

Інформацію підготувала помічник судді Зарічного районного суду м. Суми Алла Рубаненко