Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ВРП підтримує законопроєкт «Про засади державної політики перехідного періоду»

07 червня 2021, 17:18

Підготовка законопроєкту «Про засади державної політики перехідного періоду», який  охоплює різні сфери здійснення державної політики: економічні відносини, доступ до правосуддя, питання інформаційної безпеки, формування кадрового резерву тощо, є дуже важливим кроком, оскільки його прийняття дасть можливість покращити регулювання, усунути колізії та розбіжності в законодавстві, сприятиме захисту прав та свобод громадян України тощо. Про це йдеться у консультативному висновку щодо законопроєкту, надісланого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Законопроєктом пропонується визначити засади державної політики перехідного періоду, він спрямований на уніфікацію підходів до деокупації тимчасово окупованих територій, а також реінтеграцію цих територій та їх мешканців. Законопроєкт впорядковує існуючу профільну термінологію, що дасть змогу усунути розбіжності між визначеннями в різних нормативно-правових актах, а також запроваджує нові терміни. Пропонується розподіл регулювання на конфліктний та постконфліктний періоди, що дасть можливість визначити певний алгоритм дій держави під час реінтеграції тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їх мешканців, деокупації тимчасово окупованих територій, включаючи питання демілітаризації, розв’язання гуманітарних проблем, відновлення правосуддя тощо.

На думку авторів законопроєкту, його прийняття створить цілісне законодавче підґрунтя для реалізації державної політики перехідного періоду. Визначення основних аспектів постконфліктного регулювання дасть можливість як внутрішньо переміщеним особам, так і мешканцям тимчасово окупованих територій прогнозувати правові наслідки своїх дій та мати правомірні очікування щодо дій держави як протягом тимчасової окупації, так і після деокупації.

Законопроєктом окреслені засади відновлення правосуддя на деокупованих територіях. Зокрема, статтею 40 передбачено:

«1. Державна судова адміністрація України після деокупації відповідної території вживає заходів для відновлення належних умов діяльності місцевих судів, апеляційних судів, територіальна підсудність яких поширюється на цю територію.

2. В разі відновлення належних умов діяльності місцевого суду (апеляційного суду), територіальна підсудність якого поширюється на деокуповану територію, Державна судова адміністрація України направляє до Вищої ради правосуддя подання про можливість відновлення роботи цього суду.

3. Місцевий суд (апеляційний суд) відновлює здійснення правосуддя за рішенням Вищої ради правосуддя.

4. З дня відновлення здійснення правосуддя апеляційними судами, територіальна підсудність яких поширюється на тимчасово окуповані території, ці суди здійснюють апеляційний перегляд справ, розгляд яких здійснюється місцевими судами, тимчасова територіальна підсудність яких знаходиться у межах територіальної підсудності цих апеляційних судів.

5. Правосуддя на деокупованих територіях здійснюється судами України.».

Слід зазначити, що Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України при доопрацюванні законопроєкту було враховано зауваження та застереження Вищої ради правосуддя щодо його попередньої редакції.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України запросило до громадського обговорення законопроєкту.

Вища рада правосуддя