flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

18.03.2016

П Р О Т О К О Л

 

загальних зборів суддів

Апеляційного суду Чернігівської області.

 

18 березня 2016 року                                                                             м. Чернігів

 

Присутні на початку зборів: 29 суддів із 43 працюючих.

Присутні на момент голосування: 29 суддів із 43 працюючих.

 

Початок зборів о 12 годині 00 хвилин.

 

Голова Апеляційного суду Чернігівської області Тагієв С.Р. оголошує відкритими загальні збори суддів Апеляційного суду Чернігівської області та повідомляє, що відповідно до ч. 2 ст. 126 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ним ініційовано проведення загальних зборів для створення колегії для розгляду кримінального провадження, коли авторозподіл судової справи між суддями судової палати у кримінальних справах та у цивільних справах виявився неможливим та вирішення інших питань що стосуються організації роботи суду. Також, голова суду повідомив про наявність кворуму, необхідного для проведення зборів, оскільки на зборах присутні 29 суддів з 43 працюючих і запропонував обрати голову зборів та секретаря.

 

Від суддів Апеляційного суду Чернігівської області надійшла пропозиція головою загальних зборів обрати суддю Тагієва С.Р., а секретарем – суддю Висоцьку Н.В.

                                      Голосували:

·      За – 29

·      Проти – 0

·      Утримався – 0

 

Вирішили: обрати головою загальних зборів суддю Тагієва С.Р.,  секретарем – суддю Висоцьку Н.В.

 

Голова загальних зборів Тагієв С.Р. оголошує питання, які включені до порядку денного: створення колегії для розгляду кримінального провадження, коли авторозподіл судової справи між суддями судової палати у кримінальних справах та палати у цивільних справах виявився неможливим та вирішення інших питань що стосуються організації роботи суду.

 

                                      Голосували:

·      За – 29

·      Проти – 0

·      Утримався – 0

 

Вирішили: затвердити наступний порядок денний:

1)    створити колегію для розгляду кримінального провадження, коли авторозподіл судової справи між суддями судової палати у кримінальних справах  та палати у цивільних справах виявився неможливим;

2)    різне.

 

         По першому питанню порядку денного виступили:

 

         - Голова суду Тагієв С.Р., який запропонував створити колегії судової палати у кримінальних справах та судової палати у цивільних справах, у виключних випадках, у разі коли:

- авторозподіл кримінального провадження (інших матеріалів) між суддями судової палати у кримінальних справах виявився неможливим, до складу постійної колегії включити всіх суддів судової палати у кримінальних справах, до резервної колегії – всіх суддів судової палати у цивільних справах;

- авторозподіл цивільних справ між суддями судової палати у цивільних справах виявився неможливим, постійною колегії визначити всіх суддів судової палати у цивільних справах, до резервної включити всіх суддів судової палати у кримінальних справах.

При визначенні колегії по розгляду конкретної судової справи у такий спосіб, що суддя-доповідач по справі при авторозподілі кримінального провадження (інших матеріалів) визначається лише з суддів судової палати у кримінальних справах,  суддя-доповідач по справі цивільного провадження лише з суддів судової палати у  цивільних справах.

Після авторозподілу такої справи повернути налаштування КП «Д-3» на постійно-діючі склади колегій суддів, які визначені зборами суддів Апеляційного суду Чернігівської області.

                                      Голосували:

·      За – 29

·      Проти – 0

·      Утримався – 0

 

          Вирішили: створити колегії для розгляду кримінального провадження, коли авторозподіл судової справи між суддями судової палати у кримінальних справах виявився неможливим.

 

          По другому питанню порядку денного «Різне»:

 

          Голова суду запропонував сформувати постійно-діючі колегії суддів цивільної палати, відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, зі змінами  згідно додатку, з розподілом суддів на групу А та В, які залучаються на заміну члена (членів) основного складу у разі неможливості останнім (останніми) здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді (продовжувати розгляд) судових справ, з урахуванням приналежності до групи.

 

 

                                       Голосували:

·      За – 29

·      Проти – 0

·      Утримався – 0

 

          Вирішили: затвердити постійно-діючі колегії суддів цивільної палати згідно додатку № 1.

 

Голова зборів оголосив загальні збори суддів Апеляційного суду Чернігівської області закритими.

 

 

Голова зборів:                               (підпис)                                   Тагієв С.Р.

 

 

Секретар:                                      (підпис)                                Висоцька Н.В.

 

 

Додаток 1

до Протоколу загальних зборів суддів від 18 березня 2016 року

Група А

 

1 колегія

 

Кузюра Л.В.

Харечко Л.К.

Онищенко О.І.

Вінгаль В.М.

 

2 колегія

 

Мамонова О.Є.

Боброва І.О.

Острянський В.І.

Шитченко Н.В.

 

3 колегія

 

Хромець Н.С.

Бечко Є.М.

Горобець Т.В.

 

 

 

Група В

 

1 колегія

 

Лакіза Г.П.

Шевченко В.М.

Скрипка А.А.

Тагієв С.Р.

 

2 колегія

 

Позігун М.І.

Губар В.С.

Висоцька Н.В.

 

3 колегія

 

Литвиненко І.В.

Євстафіїв О.К.

Страшний М.М.

Шарапова О.Л.