flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок проведення фото- та відеозйомки в приміщенні суду та судовому засіданні

27 грудня 2017, 09:31

Допуск журналістів до суду здійснюється без попередньої акредитації.

Фото- та відеозйомка в приміщенні суду не заборонені, за винятком кабінетів суддів (без їхньої особистої згоди) та певних місць в приміщенні суду (наприклад, кімнати таємного допиту потерпілих та свідків та входу до неї), що пов’язано з недоторканістю суддів, вимогами безпеки, захистом потерпілих та свідків тощо. Тому рекомендується попереднє узгодження проведення зйомки з керівником апарату (каб. 204, тел. 67-62-95) або прес-секретарем (каб. 215, тел. 67-40-70).

Бажання журналіста бути присутнім на судовому засіданні також не може бути обмеженим, крім випадків закритого судового процесу.

Беззаперечно, будь-яке висвітлення судового процесу є цікавішим, коли воно підкріплене відео - чи фотоматеріалами. Законодавством передбачені певні обмеження для фото- та відеозйомки в залі судових засідань.

За яких умов журналісти все ж можуть їх отримати?

Відповідно до частини 3 статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом. Учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання,представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав. Аналогічні положення містять і Кримінальний та Цивільний процесуальні кодекси України.

Таким чином, проведення фото- та відеозйомки в суді дозволено законом, але з певними обмеженнями.

Які ж це обмеження?

1. Цивільної процес. Частина 4 статті 7 ЦПК України передбачає, що «особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити у залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених цим Кодексом». Відповідно до частини 5 статті 7 ЦПК України трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду.

2. Кримінальний процес. Відповідно до ч.6 ст. 27 Кримінального процесуального кодексу України „кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду”.

Необхідно також враховувати, що ст. 307 Цивільного кодексу України передбачено, що фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. Витрати, пов'язані з демонтажем виставки чи запису, відшкодовуються цією фізичною особою. Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом.

Доступ ЗМІ до судового процесу обмежує і міжнародне законодавство. Зокрема, Європейська конвенція з прав людини і основоположних свобод, у ст.6 якої вказано, що судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або - тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, - коли за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя.

Отже, виходячи із системного аналізу діючого законодавства, не потребує дозволу суду лише проведення аудіозапису за допомогою портативних пристроїв (диктофону). Відео-, фотозйомка, транслювання судового процесу по радо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосування стаціонарної апаратури допускається лише за ухвалою суду на підставі згоди усіх учасників процесу та за умови, що публічність не зашкодить інтересам правосуддя.

Отже, головними умовами надання дозволу на проведення фото- та відеозйомки в залі судового засідання є:

- по-перше – згода осіб, які беруть участь у справі, на проведення вказаних дій;

- по-друге – наявність ухвали суду про надання дозволу на проведення фото- та відеозйомки.

Із викладеного можна зробити висновок про те, що за наявності згоди осіб, які беруть участь у справі, суд не має підстав для відмови в задоволенні клопотання про проведення фото- та відеозйомки в залі судового засідання, окрім, звичайно, випадків, коли це може зашкодити інтересам правосуддя. Отримання дозволу на зйомку можливе лише при надходженні до суду відповідного клопотання, яке повинно бути приєднано до матеріалів справи.

Враховуючи це, можна порекомендувати журналістам, які мають намір проводити зйомку в приміщенні суду, узгодити це з керівником апарату чи прес-секретарем, а при бажанні знімати судовий процес звертатись до суду з відповідними письмовими клопотаннями, в яких ретельно обґрунтовувати суспільну значимість розгляду тієї чи іншої справи в суді, щоб переконати суд в необхідності надання дозволу фотографувати чи проводити відео зйомку.

 

На закрите судове засідання представники ЗМІ не допускаються!