flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Дані, які оприлюднюються у формі відкритих даних

23 травня 2017, 15:21

Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується помічником голови суду (прес-секретарем) Суду відповідно до законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства".

Порядок взаємодії Суду з представниками засобів масової інформації визначено у додатку 2 до цього Положення.
   Відповідно до Інструкції з діловодства в апеляційному суді помічник голови суду (прес-секретар) Суду забезпечує оприлюднення на веб-сайті Суду інформації, підготовленої працівниками апарату Суду в межах компетенції, з урахуванням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".
    Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають:
1) інформація про діяльність Суду:
– місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;
– прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти Голови Суду та його заступників, суддів-секретарів судових палат,  керівника апарату Суду та його заступника, а також головного бухгалтера, головного спеціаліста з кадрової роботи, головного спеціаліста з судової статистики, головного спеціаліста з інформаційних технологій, начальника відділу матеріально-технічного, інформаційного і господарського забезпечення;
– розклад роботи та графік прийому громадян;
– вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
– порядок звернення до Суду учасників судового процесу;
2) правила внутрішнього трудового розпорядку Суду;
3) інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;
4) інформація, пов’язана з розглядом справ у Суді;
5) аналізи судової практики і дані судової статистики;
6) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;
7) інформація про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Суду;
8) звіти, в тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;
9) інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації.
   Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України “Про доступ до судових рішень”
  У приміщенні апеляційного суду на інформаційних стендах розміщується інформація:
1) про порядок роботи Суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, з питань, пов’язаних з організацією діяльності Суду;
2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в Суді;
3) банківські реквізити для сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та державного мита (судового збору);
4) порядок оскарження судових рішень до Суду;
5) порядок присутності на судовому засіданні, заходи, які застосовуються до порушників, порядок пропуску до приміщення Суду і зали судових засідань;
6) умови і порядок отримання інформації про діяльність Суду;
7) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.
    Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в Суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством.
    Порядок доступу осіб, указаних у пункті 3.6, до приміщення Суду і зали судових засідань регулюється процесуальним законодавством.
    Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в приймальні Суду (каб 101) та на офіційному веб-сайті Суду (додатки 3 – 5 до Положення).
У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити секретар суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.