flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок доступу на збори суддів Апеляційного суду Чернігівської області

Питання доступу на збори суддів регламентовані Положенням про збори суддів Апеляційного суду Чернігівської області.

Збори суддів проводяться, як правило, відкрито. За рішенням зборів деякі питання можуть вирішуватися у закритому режимі. У виключних випадках, з відповідним обґрунтуванням, представники засобів масової інформації за рішенням зборів суддів можуть бути обмежені в присутності на зборах.

На збори суддів можуть запрошуватися працівники апарату суду, судді у відставці, представники громадськості, представники засобів масової інформації, інші особи.

 

Відкрито обговорюються питання:

- зміцнення незалежності суду, суддів, захист від втручання в їхню діяльність;

 - участі у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного, іншого забезпечення суду та контроль за додержанням установлених нормативів такого забезпечення;

- здійснення контролю за організацією діяльності суду;

- обрання суддів на адміністративні посади в судах у порядку, встановленому законом.

- визначення спеціалізації суддів з розгляду конкретних категорій справ;

- звіти суддів, які обіймають адміністративні посади;

- визначення  рівня навантаження на суддів відповідного суду з урахуванням виконання ними адміністративних або інших обов’язків, безпосередньо не пов’язаних із здійсненням правосуддя;

- засади використання автоматизованої системи документообігу суду, засади формування колегій суддів, особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ, визначення коефіцієнта складності категорій судових справ;

- повідомлення суддів про втручання в їх діяльність як судді щодо здійснення правосуддя;

- інформацію керівника апарату суду про його діяльність, висловлення недовіри керівнику апарату суду, що тягне за собою звільнення його з посади;

- інші.

 

Про день, час та місце скликання зборів та питання, які виносяться на їх розгляд, учасники зборів повідомляються не пізніш як за три робочі дні до дати проведення зборів. У виключних випадках, з урахуванням необхідності оперативно вирішити певне питання та важливості цього питання, про день і час скликання зборів та питання, що виносяться на їх розгляд, учасники зборів повідомляються не пізніше, як за один робочий день до проведення зборів.

Інформація про день, час і місце проведення зборів розміщується на офіційному веб-сайті суду.

Після відкриття зборів головуючий повідомляє про участь у зборах запрошених осіб, про присутність представників засобів масової інформації, оголошує питання, які включені до порядку денного.

 Запрошені особи за пропозицією головуючого можуть висловлювати свою думку з питань, які обговорюються (окрім питань про обрання суддів на адміністративні та інші посади, звільнення з цих посад, обрання делегатів на спільні збори суддів місцевих загальних судів та на з’їзд суддів України).

 Особи, присутні на зборах, зобов’язані поводити себе виважено та виявляти взаємну повагу, виконувати розпорядження головуючого щодо додержання порядку на зборах, виступати, давати пояснення, ставити запитання та відповідати на них лише після надання їм слова головуючим,  утримуватися під час проведення зборів від пересування по приміщенню, де відбуваються збори, розмов, реплік у будь-якій формі,  не створювати інших перешкод для нормального ведення зборів.

У разі недотримання порядку поводження на зборах або створення перешкод у проведенні зборів така особа попереджається головуючим про необхідність дотримання порядку на зборах. У випадку повторного порушення порядку поводження на зборах та створення перешкод у проведенні зборів така особа може бути видалена із зали проведення зборів за рішенням зборів.

Обов’язок щодо сприяння додержанню в залі встановленого порядку покладається на працівника служби судових розпорядників, який виконує розпорядження головуючого зборів. У випадку неможливості усунути перешкоди в проведенні зборів , які створені та створюються присутніми на зборах особами, зборами може бути оголошено перерву.