flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

05 лютого 2016 року

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

зборів суддів апеляційного суду Чернігівської області

 

05 лютого  2016  року                                                               м. Чернігів

 

Присутні на зборах : 31 суддя із 42 працюючих.

Для проведення зборів головою зборів обраний голова апеляційного суду

Тагієв С. Р., секретарем – суддя Антипець В. М.

 

Порядок денний

 

І. Підведення підсумків роботи апеляційного суду за 2015 рік (доповідачі секретарі судових палат Салай Г. А. та Харечко Л. К.)

 

ІІ. Звіт голови суду.

 

ІІІ. Різне.

 

Заперечень чи доповнень до порядку денного не надійшло. Збори ухвали регламент для кожного, хто виступає з доповіддю,  до 10 хвилин.

 

І. Виступили: секретар судової палати у кримінальних справах  суддя     Салай Г. А., який зупинився на статистичних даних  роботи судової палати протягом року, на якості судових рішень та причинах скасування, порівняв показники 2015 року з показниками 2014 року та зауважив, що кількість скасувань рішень касаційною інстанцією збільшилася (виступ додається).

В обговорення звіту виступив :

голова суду Тагієв С. Р., який звернув увагу на збільшення скасувань апеляційною інстанцією судових рішень в справах неповнолітніх та запропонував вивчити причини помилок з метою їх виправлення та недопущення в подальшому.

Зі звітом про роботу виступила секретар судової палати у цивільних справах суддя Харечко Л. К., яка  зупинилася на показниках роботи судової палати у цивільних справах, кількості скасованих, змінених судових  рішень, проаналізувала причини скасувань та заходи по покращенню роботи ( виступ додається).

 

ІІ.  Зі звітом про роботу виступив голова суду Тагієв С. Р., який протягом року в якості головуючого розглянув 49 цивільних справ, приймав участь  в 131 судовому засіданні. Розглянув з оперативно розшукової діяльності 482 провадження, негласні слідчі дії  -320. Скасованих чи змінених рішень у нього за 2015 рік, не було. За результатами розгляду цивільного провадження постановив одну окрему ухвалу.

Приймав участь у 7 конференціях, з них у двох  конференціях міжнародного значення. Наукових праць опублікував 13 та одну монографію.

 

ІІІ. Виступила заступник голови суду Мамонова О. Є., яка запропонувала змінити, починаючи з 15 лютого 2016 року, склад колегій судової палати у цивільних справах, оголосивши поіменно  склади 6 колегій.

 Заперечень проти сформованих нових складів колегій суддів  не надійшло. Голосували одноголосно.

Виступила керівник апарату суду Кривонос Т. І., яка доповіла про забезпечення функціонування автоматизованої системи документообігу суду КП „Д-3”, про роботу з кадрами, підвищення кваліфікації та дотримання дисципліни працівниками суду.

Питань не надійшло.

 

 

ЗБОРИ СУДДІВ ВИРІШИЛИ :

 

1. Прийняти до відома звіт секретарів судових палат суддів  Салая Г. А. та Харечко Л. К., голови суду Тагієва С. Р. та керівника апарату Кривонос Т. І.

 

2.Затвердити нові склади 6  колегій судової палати у цивільних справах з      15 лютого 2016 року, згідно зі списком, наданим заступником голови суду  Мамоновою О. Є. (список на окремому аркуші із зазначенням складу колегій, днів судових засідань та секретаря) .

         

 

Головуючий на зборах суддів        (підпис)                          С.Р.Тагієв

 

 

Секретар зборів                                (підпис)                          В.М.Антипець